hhh

Jestli začne platit LS, budou Svobodní prosazovat vystoupení ČR z EU

Ivana Haslingerová

Svobodní se aktivně připojili k iniciativě D.O.S.T., která pořádala Pochod na Hrad na podporu prezidenta republiky v jeho hrdinném negativním postoji k nejzávažnější listině naší novodobé historie, tzv. Lisabonské smlouvě. Při té příležitosti jsme požádali jejich předsedu Petra Macha o zodpovězení několika otázek:

* Vážený pane předsedo, Grémium ODS konstatovalo, že po irském referendu a avizovaném dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy (LS) prezidentem v Polsku není pro pozici České republiky jiné řešení, než dokončení ratifikačního procesu i u nás na základě rozhodnutí Sněmovny a Senátu. Zastává Vaše strana Svobodných stejný názor?

Ratifikace v České republice nebyla dokončena a je potřeba využít všech možností, jak její ratifikaci zabránit bez ohledu na to, co říká grémium ODS či ČSSD. Předně je potřeba důkladně prozkoumat otázku souladu Lisabonské smlouvy s Ústavou České republiky. Podání Návrhu na posouzení Lisabonské smlouvy sedmnácti českými senátory je velmi kvalifikované a věřím, že se jím bude Ústavní soud seriozně zabývat. Svobodní Lisabonskou smlouvu odmítají a přejí si Evropu svobodných a svrchovaných národů.

* ODS věří, že prezident republiky Václav Klaus dokument podepíše, neboť negativní dopady nedokončení ratifikace by byly podle ní bezesporu větší, než možné problémy plynoucí z textu smlouvy. Je vůbec možné, aby bylo něco horšího než ztráta suverenity státu?

EU nám nemůže nic udělat. Lisabonská smlouva je smlouva mezi 27 státy, EU jako taková není ani smluvní stranou. Neexistuje žádný instrument ani žádný právní podklad pro trestání České republiky za pomalou ratifikaci. Naopak, dopady ratifikace Lisabosnké smlouvy by byly vážné. Došlo by k přesunu mnoha nových kompetencí na EU včetně práva určovat členským zemím jejich hospodářskou politiku, azylovou politiku či politiku zaměstnanosti. Došlo by k výraznému snížení velikosti hlasu České republiky v Radě ministrů EU při hlasování o směrnicích EU.

 

Petr Mach kráčí v čele Pochodu na Hrad předat prezidentu republiky Memorandum na podporu prezidenta. Vpravo jde předseda iniciativy D.O.S.T. Michal Semín

 

* Vzhledem ke změně priorit administrativy amerického prezidenta Baracka Obamy a z ní plynoucího oslabení zájmu o střední Evropu se podle ODS nesmí Česká republika ocitnout na evropské periferii, nebo dokonce v zahraničně politickém vakuu, protože takový stav by naši zemi ještě více vystavil velmocenským ambicím Ruska. Myslíte si také jako ODS, že k tomu pomůže přijetí Lisabonské smlouvy a schování se pod křídla evropského superstátu?

Neexistuje žádná pozitivní souvislost mezi přijetím Lisabonské smlouvy a naším ukotvením v severoatlantických bezpečnostních strukturách. Naopak. Lisabonská smlouva říká, že nebude možné uzavírat mezinárodní smlouvy bezpečnostního charakteru bez konzultace s EU. Takže po přijetí Lisabonské smlouvy by ČR již nemohla samostatně vyjednat např. smlouvu o vojenské spolupráci se Spojenými státy. Pan Topolánek lže a straší Ruskem záměrně, z politických důvodů.

Prezident republiky s Memorandem na jeho podporu podepsaným dosud již více než 600 občany

 

* Kdybyste byl na místě prezidenta republiky, co byste udělal?

Prezident musí z Ústavy zachovávat věrnost České republice coby svrchovanému státu. Čekal bych proto na důkladné posouzení souladu Lisabonské smlouvy s ústavím pořádkem České republiky. Česká ústava musí mít přednost před jakoukoliv mezinárodní smlouvou. Je potřeba vydržet co nejdéle. Irský výsledek referenda ještě není definitivní. Očekávám, že vzhledem k tomu, že EU masivně zneužila peníze daňových poplatníků na kampaň v Irsku ve prospěch Lisabonské smlouvy, bude podána v Irsku žaloba na neplatnost referenda. Evropská unie zneužila 1,8 milionů eur daňových poplatníků na obhajobu Lisabonské smlouvy před referendem v Irsku. Bylo tudíž bezprecedentně porušeno pravidlo rovné soutěže. Referendum tak nemůžeme považovat ani za férové, ani za demokratické ani za legitimní. Až bude zas někdy Mugabe nebo Lukašenko zneužívat státní prostředky před referendem, nebude mít Evropská unie právo jakkoliv kritizovat.

Pan prezident děkuje účastníkům manifestace na jeho podporu na Hradčanském náměstí v Praze

 

* Ve Vašem proslovu na mítinku na Hradčanském náměstí konaném na podporu prezidenta republiky zaznělo, že je lepším řešením vystoupit z EU, v níž by platila LS než se v ní rozplynout a ztratit národní suverenitu. Nebyl to jen úlet v nadšení provázeném tuto akci?

Nebyl. Pokud začne platit Lisabonská smlouva, stane se z EU nedemokratický stát, v němž Česká republika bude muset jen poslušně uzákoňovat jednu směrnici a regulaci za druhou. Jestli se tak stane, budu jako předseda Svobodných prosazovat vystoupení ČR z takové EU.