hhh

Topolánek ponižuje Českou republiku

František Matějka, vedoucí Tiskového odboru Svobodných

Svobodní považují za nepřípustné, že se český občan pan Topolánek po soukromém setkání s předsedou Evropské komise panem Barrosem přidal k nemístnému vyhrožování představitelů Evropské unie České republice. Vyhrožování, že když ČR neratifikuje rychle Lisabonskou smlouvu, může přijít o post eurokomisaře, nepatří do slušné společnosti a nemá oporu v základních smlouvách EU.

Pan Topolánek zjevně upřednostňuje osobní zájem a přidal se k nejpokleslejšímu vydírání České republiky,“ uvedl předseda Svobodných Petr Mach na adresu Topolánka. „Hitler před 70 lety vyhrožoval anexí pohraničí a prezident Beneš měl důvod se obávat o osud státu. To, co předvádí EU a pan Topolánek, je ubohé. Češi nemusí mít z EU strach a prezident Klaus nesmí tlaku EU podlehnout,“ dodal Mach.

 

„Nepochybně názor 26 zemí Evropské unie bez České republiky bude, aby byla redukována právě o Českou republiku. A i kdyby náhodou procedurálně toto neprošlo, kdyby se o tom mělo hlasovat jednomyslně a Češi byli proti, tak Evropský parlament nepochybně českého eurokomisaře neschválí,“ uvedl mimo jiné Topolánek po setkání s Barrosem. (Zdroj: ODS)

Co říkají smlouvy EU o snížení počtu komisařů: "Bude-li se Unie sestávat z 27 členských států, změní se Článek 213(1) Smlouvy o založení Evropského společenství následovně: Členové Komise se vyberou na základě jejich všeobecné kvalifikace a jejich nezávislost musí být nade vší pochybnost. Počet členů Komise bude menší než počet členských států. Členové komise budou vybíráni na principu rotace založené na principu rovnosti a podle pravidel, které Rada přijme jednomyslně. Počet členů komise bude určen Radou jednomyslně. Toto ustanovení bude platit ode dne, kdy se svých povinností chopí nová první komise po rozšíření EU na 27 států.“  (Zdroj: Smlouva z Nice)