Třetí euroústava na obzoru

ivana Haslingerová

Předseda vlády ČR Jan Fischer vedl delegaci České republiky na mimořádném zasedání Evropské rady, které se konala ve čtvrtek 11. února v Bruselu. Členem delegace byl také ministr vlády ČR pro evropské záležitosti Juraj Chmiel. Dle sdělení Úřadu vlady budou "hlavy států a předsedové vlád členských zemí EU jeli do Bruselu diskutovat především o finančních a ekonomických otázkách v souvislosti s připravovanou Strategií EU 2020, která má nahradit dosavadní Lisabonskou strategii. Tématem rozhovorů byla také otázka klimatu v návaznosti na konferenci OSN o změnách klimatu v Kodani, aktuální situace na Haiti a řešení následků zemětřesení, které tuto zemi zasáhlo v lednu." Takže se zase opět naplnila slova prezidenta republiky, který na protestní demonstraci Svobodných proti Lisabonské smlouvěna Hradčanském náměstí uvedl, že "bude následovat ještě třetí smlouva a čtvrtá smlouva a padesátá devátá smlouva..." Nikdo tehdy netušil, že na jeho slova dojde tak brzy po jejím přijetí. Člověka maně napadá kde byasi byly Spojené státy americké, kdyby neustále měnily svou ústavu.

Změňte už konečně politickou kulturu! Volte nové politiky!

Jakub Moravčík, David Hibsch, www.voltenevyvolene.cz

Mezi občany je všeobecně rozšířený názor, že zvolit neparlamentní stranu je to samé, jako svůj hlas zmařit, popř. „dát jej komunistům“. Z toho těží současná vládní garnitura, neboť s tímto postojem voličů se její členové udrží u moci ještě dlouho. Tak se naše politická situace nijak nezmění a lidi na ní budou dále jen nadávat a rezignovat. Cítíte-li svou občanskou zodpovědnost a chcete-li zkusit v této věci něco konečně změnit, pak zapomeňte na ODS, ČSSD a nebojte se dát svůj hlas novým stranám.>>>

 

PŘESTAŇTE JÍT S DAVEM A VOLTE ZODPOVĚDNĚ! NEVOLTE STÁLE DOKOLA TY, KTEŘÍ VÁS JIŽ TOLIKRÁT ZKLAMALI! VOLTE NEPARLAMENTNÍ STRANY, VOLTE NEVYVOLENÉ!!!

 

Strana svobodných občanů vznikla v únoru loňského roku a záhy po svém vzniku získala 1,26% hlasů ve volbách do Evropského parlamentu. Po zrušených volbách nyní spouští přerušenou předvolební kampaň s heslem "Necháme vám vaše peníze". Lídrem Svobodných ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je jejich předseda, ekonom Petr Mach.

Všichni, kteří si nepřejete po volbách vládu komunistů v čele s Jiřím Paroubkem, podpořte prosím nově vzniklou Machovu Stranu svobodných občanů. Vznikla zdola, podobně jako kdysi Občanské fórum, na základě nespokojenosti s naší politickou reprezentací napříč stranami a není nikým dotována. Každá stokoruna na její činnost pomůže k tomu, aby mohla rozjet činnost na záchranu republiky před návratem před listopad'89.  Bankovní konto: 5011152010/5500.

Petr Mach: "Only Klaus is our President, not you, Mr. Rompuy"

Ivana Haslingerová

To, před čím jsme ve Fragmentech dlouhodobě varovali (viz např. články "My občané nechceme dva prezidenty, dva ministry zahraničí ani dvě ústavy!", "Nechci dva prezidenty a dvě vlády" ...), že po přijetí euroústavy známé pod pokryteckým názvem Lisabonská smlouva budeme mít dva prezidenty, se 29. ledna 2010 potvrdilo. EU ihned po jejím přijetí ustanovila úřad svého "prezidenta", kterého opět pokrytecky tituluje "stálý předseda Evropské rady". Stal se jím počátkem ledna 2010 Herman Van Rompuy a ten obratem začal vykonávat spanilé jízdy do všech národních států, které spadají pod jeho protektorát. U eurofederalistů v čele s Van Rompuyem přetrvává slepá víra, že když zavedou kolektivizující mechanismy, dospějí k nirváně. Je to podobné Marxovu modelu beztřídní společnosti. Nepřejí si, aby EU byla volným sdružením suverénních států, které se sdružily pouze za účelem společné celní unie a volného obchodu. Neboli takovou EU, do níž jsme chtěli vstoupit.

Není divu, že vrcholného zástupce Evropské říše, pana Hermana Van Rompuye, čekaly při příjezdu na Hrad protestní transparenty občanů, kteří již zažili v minulosti příjezdy jiných říšských Hermanů. I když Hrad byl uzavřen neprodyšně policií, jeho limuzína byla nucena před vjezdem do něj projet kolem skupin vlastenců, kteří si uvědomují, co pro nás všechny příjezd tohoto říšského protektora znamená. "Pán z EU" si tak mohl přečíst řadu nelichotivých hesel a sloganů jako "Only Klaus is our President, not you" (pouze Klaus je náš prezident, ne vy"...), "EU = Socialism" ("Evropa = socialismus"), "van Rompuy: expensive and useless President" ( "van Rompuy: nákladný a zbytečný prezident"). Není překvapivé, že symbolické protestní přivítání pana evropského protektora zorganizovala Machova Strana svobodných občanů. (Petr Mach čtvrtý zprava, uprostřed Jaroslav Bachora, místopředseda strany) Na horním snímku Pert Mach a v klobouku předseda pražského krajského sdružení František Pecka.>>>

Podám podnět FBI k šetření dění v Kodani. Chci znát pravdu!

František Matějka, Tiskový odbor Svobodných

.fbi.PNGPodíval jsem se na dění v Kodani a některé tamější ekologisty z jiného úhlu pohledu, z pohledu trestního práva. Připusťme, že případné přeceňování vlivu člověka na oteplování může být účelové, a že jde o velké peníze. Pokusme se tedy podívat na aféru Climategate z pohledu, u kterého se zatím nikdo veřejně neodvážil udělat nějaké konkrétní kroky. Ne každému, kdo hlásá „dobro“, jde o dobro, že jednotliví představitelé vlád a ekologistických organizací sledují svůj vlastní cíl. Například zisk cizích finančních prostředků, udržení a zvýšení zaměstnanosti svých vlastních doposud loajálních lidí v „oboru“, osobní obohacení na „veřejných“ zakázkách Nevěřili byste,  kolik bývalých ředitelů různých odborů na ministerstvu životního prostředí má dnes vlastní firmy či jsou OSVČ a získávají pravidelně zakázky od tohoto ministerstva, zisk v podobě vyvolané davové psychózy a stoupající obliby u voličů v době voleb... Učiním proto podání k FBI, neboť dosah případných důsledků se týká také USA. Českým úřadům v této věci nevěřím. Cílem FBI je mimo jiné boj proti zločinným organizacím a společnostem a to jak místním, tak mezinárodním. Pokud už prověřují privatizaci České spořitelny a kauzu Gripen, není nejmenší důvod se jim nesvěřit i v kauze Climategate, která se dotýká v důsledku i občanů České republiky a jejich peněz.>>>

Svobodní: Rozpočtové provizorium je lepší řešení

Republikové předsednictvo Svobodných

Svobodní odsuzují neodpovědné a nestátotvorné jednání všech parlamentních stran, které umožnilo schválení nejhoršího rozpočtu v dějinách ČR, jenž vede zemi ke státnímu bankrotu.

Svobodní vyzývají prezidenta republiky, aby zákon o státním rozpočtu na rok 2010 vrátil Poslanecké sněmovně.

Vrácení rozpočtu prezidentem sněmovně by otevřelo cestu k rozpočtovému provizoriu, které by v dané situaci znamenalo lepší variantu omezující státní výdaje na úroveň rozpočtu na rok 2009.

Protože schválené výdaje v rozpočtu na rok 2009 činí 1152 mld Kč, znamenalo by rozpočtové provizorium v ročním vyjádření úsporu 33 miliard korun oproti výdajům 1185 mld Kč schváleným poslanci na rok 2010. 

Petr Mach, Jiří Payne, Miloslav Bednář, Jaroslav Bachora, Republikové předsednictvo Svobodných.

 

Do opravdové svobody amerického střihu máme hodně daleko

Ivana Haslingerová

Nejoblíbenější holandský politik, který je díky svým názorům známý po celé Evropě – zakladatel a předseda pravicové Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders – měl přicestovat na pozvání předsedy Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky senátora Jiřího Oberfalzera a serveru www.eurabia.cz na jednodenní návštěvu Prahy. V Jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky měl přednést v pondělí 30. listopadu ve 13:30 hodin za účasti zákonodárců a několika desítek pozvaných hostí přednášku na téma Svoboda projevu a islamizace Evropy. Stalo se ovšem něco naprosto bezprecendentního a nečekaného. Přestože jsme členy EU a jednalo se o návštěvu nejoblíbenějšího politika jedné z jejích členských zemí, náš senát jeho návštěvu na svém teritoriu zakázal a nejen to, jeho šéf Přemysl Sobotka prý dokonce požadoval, aby panu Wildersovi ministr vnitra zakázal vstup do ČR. A to se Přemysl Sobotka aktivně zasazoval právě o to, abychom se stali přijetím Lisabonské smlouvy členy téhož nadnárodního superstátu jako Holandsko. A jen se to stalo, politik jedné země nesmí promluvit na území země druhé. To je demokracie jako z učebnice! Zřejmě máme do opravdové demokracie amerického střihu ještě hodně daleko, protože Senát Kongresu USA letos pana Wilderse přijal a vyslechl a to i přesto, že USA není členem EU. Pikantní je, že se tento skandální čin stal v době dvacátého výročí oslav pádu komunismu u nás a nástupu tolik opěvované demokracie.>>>

17. listopad 2009?! Perzekuce novinářů a PR pro jednu stranu!

František Matějka

Přečetl článek od Jakuba Pokorného na idnes.cz s názvem „TOP 09 otevře „fan shop“ a la FC Barcelona, prodávat bude trička i propisky“. Jenže ta parta přeběhlých politiků bez mandátu v řádných volbách má svůj „fan shop“ již dávno. V současné mediokracii bohužel možná i na idnes.cz? V TOP09 jsou lidé, kteří se osobně podíleli na deficitech v řádu stovek miliard, nadhodnocených veřejných zakázkách, jednali o možnosti „udělat zákon“ na zakázku za peníze a ještě mají tolik drzosti, že svou „novou“ politiku označují za pravicovou. Miliardy za jejich aktivního souhlasu utíkají lidem v naší zemi prostřednictvím rozpočtu. Přesto mají u novinářů a médií oblibu, o průšvizích se nepíše a vyzdvihují se téměř výhradně pozitiva a „fan shopy“. Kam nám zmizela například kauza Šustra, nejbližšího Kalouskova spolupracovníka za posledních dvacet let. Zajímavou paralelu tohoto PR článku na idnes.cz vidím bohužel například v tom, že jeho vedení před pár dny vyhodilo novináře za to, že z jeho článků příliš čišelo SKUTEČNÉ pravicové smýšlení a na rozdíl od řady dalších se snažil i nestranně psát o Hradu. Demokracie sedí po dvaceti letech opět v koutě a pláče. >>>

Prominentní kritik islámu představí v Praze snímek Fitna

Ivana Haslingerová

Nejoblíbenější holandský politik, který je díky svým názorům známý po celé Evropě – zakladatel a předseda pravicové Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders přicestuje na na pozvání senátora Jiřího Oberfalzera (ODS) a serveru www.eurabia.cz na jednodenní návštěvu Prahy. V Jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky přednese v pondělí 30. listopadu ve 13:30 hodin za účasti zákonodárců a několika desítek pozvaných hostí přednášku na téma Svoboda projevu a islamizace Evropy. Po pronesení své řeči uvede a promítne pan Wilders i svůj desetiminutový snímek Fitna, který před časem vzbudil rozruch po celém světě, když se stal terčem kritiky ze stran muslimů a politického establishmentu.

„Pan Wilders je velmi vyhraněný politik a říká věci možná kontroverzní, ale v jádru pravdivé. Problémy, které označuje, jsou vážnými výzvami Evropy. A má-li Evropa udržet svou identitu, bude se jimi muset zabývat. Wildersova rétorika se nemusí každému líbit, ale je v zájmu demokratické diskuse jeho slova slyšet,“ říká o panu Wildersovi senátor Jiří Oberfalzer, který je znám svými odvážnými postoji. V poslední době na sebe strhl pozornost médií kvůli druhé stížnosti sedmnácti senátorů na Lisabonskou smlouvu k Ústavnímu soudu.

 

 

Velmi zajímavé byly bezprostřední postoje našich politiků k této akci pana senátora:

Jeho rodná strana ODS se od celé akce distancuje a předseda Senátu, kde akce bude probíhat, Přemysl Sobotka se dokonce rozhodl svolat mimořádný Organizační výbor, který by k této akci zaujal stanovisko, pokud nebude zrušena. Na rozdíl od ustrašených politiků ODS předseda Svobodných Petr Mach nad chováním ODS pozastavil.

"Přijal jsem pozvání na seminář v Senátu a určitě na přednášku pana Wilderse přijdu. S Wildersovou stranou nás spojuje zejména důraz na omezení daní a dotací či zrušení minimální mzdy. Naštěstí muslimská imigrace není v České republice zatím problém, ale obávám se, aby Lisabonská smlouva nevedla k exportu západoevropské imigrační politiky do České republiky. Kritizovat terorismus a islám považují Svobodní za legitimní," říká vůdce českých Svobodných Petr Mach v reakci na hlavní téma nizozemských Svobodných Geerta Wilderse

 

Havel mohl komunisty zakázat. To mu neodpustím!

František Matějka

Václav Havel měl před dvaceti lety unikátní příležitost. Na jedné straně plnou pusu řečí o 40 let trvající totalitě a perzekuci disidentů, a na straně druhé neudělal jediný krok a čin, který by znemožnil dnešní účast a prosazování komunistických myšlenek. Všichni by jeho návrhu na protiprávnost jakékoli komunistické strany v naší zemi pro další období šli v roce 1989 na ruku. Nikdy mu neodpustím to, že se na to vykašlal.

Autor článku s transparentem "Stop vedoucí úloze EU" opatřeném vlastnoručním podpisem prezidenta republiky před zahájením pochodu Svobodných z parku před Hlavním nádražím na Příkopy, kde si připomněli 20. výročí VLSR (Velké Listopadové Socialistické Revoluce)

Dnes jsou komunisté uhnízděni buď přímo v KSČM, nebo v jiných parlamentních stranách, na hejtmanských postech a dokonce i ve vládě. Václave Havle, také vy máte na svých rukou současný stav vnímání politiky lidmi v naší zemi. Eliminace komunistů, to mělo být to první, co jste měl udělat. Teď se lidem v této zemi i díky vám mohou komouši smát do očí i dvacet let po jejich „pádu“. Byl to velmi pohodlný pád "do sametu".>>>

Evropská unie má alternativu

Dana Valhová

EU zajišťuje především společné rozhodování o daních, kvótách na obnovitelné zdroje energie, o členských příspěvcích a dotacích, o komisařích. To dobré na západoevropské spolupráci – volný obchod a mezinárodní bezpečnost – nezajišťuje EU, ale EHP a NATO. Ačkoliv pouhým samotným vystoupením z EU by Česká republika měla dostatečně smluvně zajištěnou koexistenci se sousedy, bylo by dobré současně požádat o vstup do EFTA, Evropského sdružení volného obchodu. Státy EFTA nemají žádné mezinárodní přerozdělování peněz mezi sebou, respektují se jako suverénní státy s vlastní daňovou, hospodářskou, imigrační aj. politikou. "Vystoupení z EU znamená, že by normálně pokračovalo naše členství v Evropském hospodářském prostoru, které zaručuje volný obchod se zeměmi EU. Bezpečnostní ukotvení má Česká republika v rámci NATO a rozumnou podobu evropské spolupráce by mohla hledat v rámci EFTA," jak tvrdí Pert Mach, předseda Svobodných.>>>

Prezident podepsal LS ve snaze zabránit ústavní krizi

Petr Mach, předseda Svobodných

Ihned po podpisu Lisabonském smlouvy prezidentem republiky dne 3. listopadu 2009 jsem svolal Republikové předsednictvo Svobodných – Jiřího Payne, Miloslava Bednáře a Jaroslava Bachoru, abychom se poradili jaké stanovisko zaujmout k této závažné otázce a jak postupovat dál. Ukázalo se, že jednomyslně nesouhlasíme s výrokem Ústavního soudu ohledně souladu Lisabonské smlouvy s Ústavou ČR, který odmítl vzít v úvahu rozpory mezi Lisabonskou smlouvou a Ústavou ČR. Rozpory mezi ústavním pořádkem České republiky a Lisabonskou smlouvou trvají. Odmítáme výklad Ústavního soudu, podle kterého prezident má „povinnost ratifikovat mezinárodní smlouvu“, neboť tím popírá roli prezidenta popsanou v Ústavě ČR. Takový výklad nemá legislativní oporu. V této souvislosti chápeme podpis prezidenta pod LS jako jeho snahu zabránit vzniku ústavní krize. Považujeme za nesprávné, když Ústavní soud ve svém výroku nadřazuje své politické hodnocení nad právní argumenty. Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání a Lisabonskou smlouvu nelze standardně vypovědět. Budoucí shoda 27 států na omezení pravomocí a demokratizaci Unie je velmi nepravděpodobná. Zastáncům národní svrchovanosti a ekonomické svobody zbývá jediné: dlouhodobě usilovat o politickou podporu pro vystoupení z EU.

Prezident zkrotil bruselské politiky

Ivana Haslingerová

Dne 30.října 2009 se podařilo prezidentovi republiky přinutit bruselské politiky, aby přistoupili na jeho požadavek pro ratifikaci Lisabonské smlouvy (LS) – aby pro ČR neplatila velmi nebezpečná Listina základních práv EU. Summit EU jeho požadavek akceptoval a potvrdilo to názor, že i tak malý stát jako je ČR si dokáže v EU prosadit své požadavky, pokud ovšem její zástupce jedná s hlavou vzhůru a netřese se jako ustrašený ratlík. Naši vyjednavači tutéž výjimku – navzdory usnesení tehdejší vlády – prosadit neuměli či nechtěli. Je zajímavé porovnat bezprostřední reakce na tento závažný krok pro náš stát, které nám přišli do redakce od našich politiků: Václav Klaus, prezident republiky: "Výjimka k LS snižuje ohrožení právních jistot občanů a nevede k poklesu jejich jistot sociálních"..., Přemysl Sobotka, předseda první komory Parlamentu ČR: "Ratifikační vlak směřuje do cílové stanice"..., Petr Mach, předseda Svobodných: "Ratifikace LS by byla krok špatným směrem. Za dlouhodobý cíl považuji samostatnou ČR zapojenou do evropské spolupráce ve volných sdružení jako EHP a EFTA, respektive přeměnu EU na společenství založené na mezivládní spolupráci."... Mirek Topolánek, předseda ODS: "Schválená výjimka LS postavení ČR v EU ani nezlepší, ani nezhorší">>>

Strana svobodných občanů zaspala

Zbyněk Loskot

Blíží se konec roku a s ním i první narozeniny zpráv o vzniku nové pravicové politické strany. Opravdu se ji podařilo bývalým členům ODS v roce 2009 založit. Bohužel v médiích se o ní dozvídáme stále méně a méně. Nějak se nám tato strana ztrácí v mase zpráv o dalších nově vzniklých partajích.

Petr Mach v čele Svobodných na Pochodu na obranu svobody a státní suverenity 28. října 2009 rozhodně nebudil dojem spícího politika. Proč o tom mlčí média je věc jiná

Zcela jednoznačne Svobodní prohráli souboj s rychlokvaškou jménem TOP09. Její předáci okupují stránky novin, kde sdělují své názory, obrazovky televizí skoro každý den komentují postoje exlidovců, či exknížete Schwarzenberga. A kde jsou Svobodní? Nebýt revue Fragmenty, tak by po této straně ani pes neštěkl. Trochu mám obavy, aby se revue Fragmenty nestala jedinou hlásnou trobou názorů Svobodných. Snad SSO pronikne i do jiných novin a televizí. Jestli se jí to nepodaří, bude živořit v mimoparlamentní čekárně, nebo zajde na úbytě.>>>

Mach je nebezpečný politickým elitám, proto nesmí do médií

Ivana Haslingerová

Kdyby měli Svobodní k dispozici miliardářská konta jako je mají TOP9 (Bakala, Schwarzenberg), tak budou v médiích také stále. Tato strana vznikla jen z nespokojenosti se současnou politikou a z odhodlání členů něco s tím udělat. Vesměs jsou to mladí lidé, kteří v politice nikdy nepůsobili a navíc Svobodní pracují až po práci a to nepalceně neboť strana je bez finančních prostředků. Vše dohánějí pouze nadšením a pílí.

Svobodní spolu s 24 dalšími politickými uskupeními pochodují na podporu prezidenta republiky. Že o tom média mlčí, nebo dokonce záměrně snižují jejich počet jako např. pan Komárek v MF DNES, je věc jiná

Pro parlamentní volby na jaře mají Svobodní vypracovaný jasný program. V rozhovoru, který poskytl Fragmentům doktor Mach odpovídal co chce udělat pro občany: Petr Mach: „Jde o hodně, opravdu o hodně!“. Mach je velmi nebezpečná konkurence přihlouplým a rozmazelným současným politikům. Je ironií osudu, že naši novináři stále volají po změně, po nových nezkažených politicích, po mladých lidech a když tu jsou, tak o nich nedají ani řádku. Odpůrci Macha si dobře média hlídají, aby zašla jeho strana na úbitě.>>>

Alternativou Bruselu není Moskva, ale nezávislost

Ivana Haslingerová

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI  – den, kdy se Češi pod vedením Tomáše G. Masaryka vymanili z byrokratické nadnárodní říše, aby si vládli samostatně ve svém vlastním státě – proběhl letos, až na jeho důstojné připomenutí prezidentem republiky, z pohledu našich vrcholných politiků téměř v utajení. Sociální demokraté, ODS ani lidovci si tento den prakticky nepřipomínali, neboť chtějí naši národní suverenitu opět odevzdat do ciziny a znělo by proto z jejich úst pokrytecky připomínat to, co před devadesáti lety pro náš stát udělal prezident Masaryk. Na štěstí kromě těchto zaprodanců bruselských křesel dorůstá nová generace politiků podporovaná mnoha občanskými sdruženími, kterým osud naší země není lhostejný. Svědčí o tom stále sílící podpora akcí Občanské iniciativy D.O.S.T. za záchranu naší národní suverenity. V současné době již její kroky podporuje 24 subjektů, z nichž 6 jsou neparlamentní strany. Na oslavu státního svátku se sešli spolu s D.O.S.T. jejich zástupci a členové, aby uctili tento významný den Pochodem na obranu svobody a státní suverenity.>>>

Masaryk se musí v hrobě obracet

Ivana Haslingerová

Ústavní soud opět jedná o tom, zda můžeme, v souladu s naší ústavou, vstoupit do soustátí zvaném Evropská unie. S výjimkou několika hrdinných senátorů a prezidenta republiky se naši postůchtiví politici snaží zbavit naší tak těžce vydobyté suverenity nejdříve na Rakousku-Uhersku, pak na Hitlerovu Německu a potom na Stalinově SSSR. Je ironií osudu, že tolik kýžený pád komunismu na konci 80. let minulého století, rozpad sovětského bloku a nakonec i Sovětského svazu samotného a obnovení demokratických poměrů ve středoevropských postkomunistických zemích negoval ve svém důsledku vznik našeho samostatného státu vstupem do EU. Před devadesáti lety se prezident Masaryk stal tvůrcem moderní české státnosti. Je ironií osudu nejen Masaryka, ale celé naší vlasti, že po všech těch bojích za samostatnost se jí nyní naši politici dobrovolně a někteří přímo s nadšením vzdávají a že tedy celý ten těžký boj Masaryka byl vlastně zbytečný. Po ratifikaci Lisabonské smlouvy naši novodobí „státníci“ odevzdají dobrovolně a bez boje tuto naši Masarykem vybojovanou nezpochybnitelnou a respektovanou národní a státní entitu Evropské unii. Poprvé a asi i naposledy ve své moderní historii se dobrovolně a bez boje vracíme tam, kde jsme se po staletí nacházeli, do evropského soustátí s těžištěm v Německu nazývaném tentokrát Evropská unie. Naše státnost tak opíše po devadesáti letech bludný kruh a vrátí se znovu a navíc dobrovolně zpět do uspořádání s německou hospodářskou i politickou převahou, z něhož v roce 1918 radikálně vybočila.>>>

Text podání skupiny senátorů k ÚS

I když asi nikdo nebude celý veledlouhý text schopen prostudovat, přinášíme ho v plném znění jako ilustraci toho, jakou práci si museli dát jeho tvůrci s jeho vypracováním. Také chceme, aby se seznámila naše veřejnost se jmény hrdinných senátorů, kteří ho vypracovali a kteří si nepřejí uvrhnout naši zem do náruče superstátu EU. Zde je tedy návrh skupiny senátoru na posouzení souladu Lisabonskésmlouvy pozmenující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvuo založení Evropského spolecenství, resp. jejich vybraných ustanovení, s ústavním porádkem: Skupina níže podepsaných senátoru Parlamentu ČR,a to:Jirí Oberfalzer, Petr Pakosta, Jirí Pospíšil, Milan Bureš, Pavel Cáslava, Pavel Eybert, Liana Janácková, Zdenek Janalík, Tomáš Jirsa, Jaroslav Kubera, Jan Nádvorník,Jirí Nedoma, Tomáš Töpfer, Vlastimil Sehnal, Zdenek Schwarz, Richard Svoboda, a Alena Venhodová, spolecně zastoupených senátorem Jirím Oberfalzerem, JUDr. PhDr. Jaroslavem Kubou, CSc. a JUDr. Vladimírem Balašem, CSc. s odvoláním se na ustanovení cl. 87 odst. 2 Ústavy Ceské republiky, v platném znení,a na ustanovení § 71a odst. 1 písm. b) zákona c. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění,podává návrh, aby...>>>

 

Proti nepřátelům trvalých věcí

K patnáctému výročí úmrtí Russella Kirka (1918-1994)

 

Ladislav Bátora

"Dílo Russella Kirka by mělo patřit k základnímu vzdělání každého – konzervativního nebo liberálního – Američana, který se vážně a do hloubky zamýšlí nad budoucností své vlasti,“ upozornil americký historik Alf Mapp. Vzdal tím úctu možná největšímu americkému filosofovi druhé poloviny minulého století a nejzarputilejšímu křísiteli nefalšovaného konservatismu a tradicionalismu. Ráno 29. dubna 1994, Russell Kirk zemřel. Na jeho nočním stolku ležela té noci noci otevřená Shakespearova hra Konec vše napraví s citací: „Mně samému je milý dům s malými vrátky, příliš těsnými, jak myslím, než aby se jimi velcí tohoto světa protlačili. Někteří, kdož se přihnou, snad; většina jich jest příliš zmrzlá a choulostivá a půjde raději květnatou cestou k široké bráně a velkému ohni.“ Kirk se proslavil především svýmdílem Konzervativní smýšlení, v němž uvádí mj. deset zásad konzervativního smýšlení a porovnává je s myšlením nepřátel trvalých věcí - radikálů. Varoval také před infantilizací společnosti: „Na to, aby se z vás stal destruktivní pomatenec, nemusíte být pokročilejšího věku. Potřebujete jen dostatek arogance – a ‚víry v hudbu‘, v ten iracionální rytmus věčné adolescence.“  V poslední knize Meč představy, kterou psal u vědomí, že mu zbývá několik měsíců života, hledá (a nachází) odpověď na otázku, zda „stojí za to žít“: "Během celého svého života jsem sledoval tři cíle: obranu trvalých věcí, spořádaný a nezávislý život a oženit se a vychovat děti, které dospějí k přesvědčení, že služba Bohu je tou nejdokonalejší svobodou. Budu si smět vzít s sebou do té jiné říše bytí, za hranice času, svůj mogulský meč? Jeho čepel by mohla zahnat některé ze strážců u Těsné brány. Je přece docela možné, že správná představa může mít vykupitelskou sílu i tam, stejně jako ji má zde. Nuže, kupředu.“ >>>

Svobodní vyzývají občany k tichému protestu před Ústavním soudem v Brně!

V úterý 27.10.2009 se opět náš Ústavní soud zabývá otázkou, zda je Lisabonská smlouva v souladu s ústavou ČR. Před jeho budovou v Brně (Joštova 8) pořádají Machovi Svobodní ve spolupráci s iniciativou D.O.S.T. na protest proti přijetí Lisabonské smlouvy tichý protest.

„Chceme soudce vyzvat k tomu, aby vzhledem k vážným obavám o soulad Lisabonské smlouvy s Ústavou České republiky posuzovali námitky českých senátorů pečlivě a nenechali se zahraničním tlakem dotlačit k ukvapenému rozhodnutí. Soudcům Ústavního soudu vzkazujeme: "Nerozhodujte pod tlakem, klidně rozhodnutí odložte a posuzujte soulad s českou ústavou pečlivě!“ sdělil našemu periodiku k akci předseda Svobodných Petr Mach.

 

O katastrofě bez hysterie

Martin Stín

Řítíme-li se do katastrofy, je dobře podívat se nemilé pravdě do očí bez hysterie, vzít ji na vědomí v její plné nahotě a vnitřně se připravit na překonání mizérie, která nás čeká. V případě hrozícího hospodářského krachu republiky a probíhajícího politického rozvratu je na místě si uvědomit, že současná politická reprezentace z větší části zájem o zvládnutí situace pouze předstírá. Musíme vzít na vědomí, že do jara, a možná až do termínu řádných voleb budou daňoví poplatníci platit provoz poslanecké sněmovny, která ve větší části zbytku mandátu nebude způsobilá v nejdůležitějších věcech najít shodu. Zcela protismyslně tak budou v době krize  mařeny značné prostředky zcela bez užitku. Vše, co následovalo po svržení Topolánkovy vlády, má příčinnou souvislost s rozhodnutím Jiřího N.Paroubka, a odpovědnost za související marnění veřejných prostředků  padá na jeho hlavu a stranu, která se jím nechá vést do pekel. Vládnutí skryté, možná formálně neupravené velké koalice ČSSD a ODS je pro zemi zhoubné. Přišel čas vytlačit tyto nereformovatelné,  korupčními aférami poskvrněné velké strany na okraj politického spektra a předat jejich moc čerstvým, neopotřebovaným mimoparlamentním stranám. >>>

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ SVOBODNÝCH NA OSLAVU "DNE NEZÁVISLOSTI"

Machovi Svobodní oslaví „DEN NEZÁVISLOSTI“ 28.10.2009 pochodem a demonstrací v Praze. Zvou své členy, příznivce ale i všechny občany, kterým není lhostejný osud nezávislosti České republiky, na pochod a demonstraci proti přijetí Lisabonské smlouvy. Sraz účastníků bude na Malostranském náměstí v Praze v 15:00, odkud půjde protestní průvod přes Karlův most na Jungmannovo náměstí.

 

 

„Akcí chceme opětovně vyjádřit podporu prezidentu Václavu Klausovi, nesouhlas s Lisabonskou smlouvou a oslavit svátek české státnosti a dosavadní nezávislosti,“ sdělil předseda Svobodných Petr Mach.

Snímky zachycují nedávný pochod Svobodných za prezidentem republiky na Hrad, aby mu předali memorandum o podpoře v jeho boji za nezávislost naší republiky

 

Prezidenta Klause ocení až budoucnost

Kateřina Bouda Kašparová

Takovou míru nedemokratičnosti, jakou předvádí stále hysteričtější Evropa (či spíše její představitelé, kteří se bojí o své lukrativní posty), jsme zažili naposledy někdy před 20 lety. "Podepiš, nebo uvidíte, jak s vámi zatočíme," dají se volně přeložit všechny možné výhrůžky, jež zazněly a zaznívají na hlavu našeho prezidenta. Díky bohu za jeho pevné názory a nezměrnou odvahu - děkuji dnes a denně já, nevěřící. Ze všech stran – z novin, rádií, televize, internetu... – pořád jen posloucháme, jak ta úžasná a hodná Evropa na nás zanevře, když náš prezident nepodepíše ten nesrozumitelný a pro nás nebezpečný blábol jménem Lisabonská smlouva. Přitom ta samá média nás opakovaně varují, abychom si vždy pečlivě přečetli, než nějakou smlouvu podepíšeme. A tady nás všichni svorně jako jeden muž ženou do stáda bruselského ovčáka jen proto, že stát mimo toto konkrétní stádo je "nesprávné".Proč to zas má jít naopak a místo v Moskvě se bude o nás bez nás rozhodovat v Bruselu. Proč prostě popravdě neřeknou, že když nezačne platit LS, bude to prostě nadále tak, jak je to dnes? Neznám nikoho z mého okolí, kdo by odpověděl kladně - že má prezident LS podepsat. Vážím pana prezidenta Václava Klause, že se nás snaží ochránit před nebezpečím, hrozícím od platnosti LS. Bohužel ale v naší krásné krajině oceníme všechny, kdo pro náš národ dělají cokoliv pozitivního, vždy až s odstupem desetitelí, ne-li spíše staletí... achjo.>>>

Prezident v žádném případě necouvá!

František Matějka, vedoucí Tiskového odboru Svobodných

Svobodní věří, že prezident Václav Klaus udělá maximum, aby zmírnil dopady případné ratifikace Lisabonské smlouvy na Českou republiku, a budou jej v tom maximálně podporovat. „Rozhovor Václava Klause pro Lidové noviny 17.10. rozhodně nečteme tak, že by pan prezident slevoval z požadavku, aby vyvázání České republiky z jurisdikce Evropského soudního dvora, pokud jde o výklad Charty základních práv EU, mělo charakter právně závazné smlouvy. To jakákoli politická deklarace nahradit nemůže a nesmí,“ sdělil předseda Svobodných Petr Mach. Pokud se prezidentovi podaří tuto právně závaznou záruku prosadit, byla by Česká republika chráněna alespoň před tím, aby Evropský soudní dvůr dotvářel českou legislativu a přiznával odškodnění sudetským Němcům z našich daní. Nebyla by ovšem chráněna před ostatními negativními vlivy Lisabonské smlouvy.

„Jsem přesvědčen, že tak jako tak, v případě přijetí Lisabonské smlouvy, nevýhody členství dlouhodobě převáží nad výhodami, a proto budu v případě uvedení Lisabonské smlouvy v platnost prosazovat vystoupení České republiky z Evropské unie“, uvedl Petr Mach. „Tato smlouva nenabízí žádnou vizi a je jen bezprecedentním nástrojem ke snazšímu ovládnutí 500 mil občanů z doposud 27 zemí EU,“ dodal.

Svobodní chystají na podporu prezidenta Václava Klause shromáždění na státní svátek 28. října.

Pozn. redakce: Naprosto se ztotožňujeme se stanoviskem předsedy Svobodných Petra Macha a jsme rádi, že se v naší tolik morálně zubožené zemi lety komunistického marasmu našel politik s rovnou páteří, jehož slovo platí jako slovo krále. Věříme, že bude důstojným nástupcem svého profesora. Jenom vyřešení otázek Benešových dekretů ČR nepomůže. Lisabonská smlouva je přece ještě strašnější smlouva než první euroústava. A to ať už jde o hlasování či o budoucí možný dopad na podnikatele atd. A tu jsme přece také nechtěli. A nejen my!

Prezident republiky odpověděl Ústavnímu soudu ve věci Lisabonské smlouvy

Ivana Haslingerová

Prezident republiky Václav Klaus, jako zákonný účastník řízení před Ústavním soudem ve věci návrhu skupiny senátorů na posouzení Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem, zaslal odpověď na výzvu Ústavního soudu, učiněnou prostřednictvím předsedy Ústavního soudu a zároveň soudce zpravodaje JUDr. Pavla Rychetského: Oceňuji snahu skupiny senátorů dosáhnout jistoty v tom, zda Lisabonská smlouva je či není v souladu s českým ústavním pořádkem. O jejich mimořádně pečlivém a odpovědném přístupu svědčí i zpracovaná, a k textu návrhu připojená, úplná znění Římské a Maastrichtské smlouvy s vyznačením změn prováděných v nich Lisabonskou smlouvou. Takový dokument v naší zemi dosud neexistoval, i když je zjevné, že je pro alespoň základní představu o rozsahu změn přinášených Lisabonskou smlouvou a pro její posouzení zcela nezbytný. Návrh skupiny senátorů proto vítám. Lisabonská smlouva svým obsahem představuje zásadní posun v evropském integračním procesu. Nesouhlasím s tvrzením o nezbytnosti rychlé ratifikace Lisabonské smlouvy bez jasného a úplného odstranění všech pochybností, které u ústavních činitelů a ve veřejnosti přetrvávají i po nálezu O tom, že jde o dokument, který bude mít zásadní vnitrostátní i mezinárodní dopady, svědčí i průběh a délka ratifikačního procesu v jednotlivých členských státech Evropské unie. V některých zemích řešení přineslo až schválení výjimek a záruk. V případě takto přelomové mezinárodní smlouvy je třeba zodpovědět velké množství otázek, spojených jak s ní samotnou, tak s okolnostmi a kontextem, ve kterém vznikla a ve kterém by měla vstoupit v platnost pro Českou republiku a potažmo pak pro všechny státy Evropské unie>>>.

Celoevropská petice Svobodných proti Lisabonské smlouvě

František Matějka

Celoevropskou petici Svobodných proti Lisabonské smlouvě podepsali lidé již z 23 zemí EU. Ke dni 17.10.2009 připojilo svůj podpis již téměř 10.000 lidí z 23 zemí Evropské unie. Petice.eu se šíří po Evropě v podstatě jen e-maily. Proto je počet signatářů značným úspěchem. Mezi řadou významných osobností společenského a politického života v Evropě, kteří petici již podepsali, je například pan Nigel Farage, předseda United Kingdom Independence Party, který do roku 2009 v Evropském parlamentu předsedal euroskeptické frakci Independence/Democracy  a dnes společně s Francescem Speronim vede nástupnickou frakci Europe of Freedom and Democracy.

„Názory Nigela Farage, šéfa britské UKIP, jsou mi velmi blízké“, uvedl předseda Svobodných Petr Mach

Je to vůbec poprvé, co mají občané států EU příležitost vyjádřit svůj názor na budoucnost Evropy na jednom místě. Text petice byl přeložen do všech jazyků států EU. Petice je přístupná na adrese www.petice.eu a otevře se vždy v jazyce příslušné země, z níž návštěvník přichází.>>>

 

Dopis Petra Macha předsedovi EP Jerzy Buzekovi

Vážený pane předsedo, využívám příležitosti, že se známe z našich dřívějších aktivit a obracím se na Vás s tímto dopisem. Dovolte nejprve abych Vám poblahopřál ke zvolení předsedou Evropského parlamentu. Nyní mi dovolte, abych jako občan České republiky a jako předseda Strany svobodných občanů vyjádřil mé obavy z narůstajícího vměšování představitelů Evropské unie do procesu ratifikace Lisabonské smlouvy v České republice. Rozumím tomu tak, že Lisabonské smlouva je smlouva mezi 27 suverénními státy, zatímco Evropská unie jako taková není smluvní stranou, má být smlouvou teprve vytvořena coby jednotka se samostatnou mezinárodněprávní subjektivitou. Považuji proto za vysoce nevhodné, aby představitel Evropské unie zasahoval do záležitostí jednotlivých členských států – a Vaše návštěva v ČR se bohužel tak jevila.Evropský parlament nemá v ratifikačním procesu Lisabonské smlouvy sebemenší roli. Je výlučně na České republice, jestli ratifikuje Lisabonskou smlouvu či nikoliv. Dle Ústavy České republiky je to Prezident republiky, kdo ratifikuje mezinárodní smlouvu, nikoliv premiér či parlament.>>>

Memorandum "Podporujeme svého prezidenta"

Se znepokojením sledujeme množící se útoky na prezidenta České republiky Václava Klause za jeho odmítavý postoj k Lisabonské smlouvě a jeho rozhodnutí posečkat s případnou ratifikací Lisabonské smlouvy do doby, než se o jejím souladu s Ústavou České republiky vyjádří Ústavní soud. Vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva mění právní i politický statut České republiky, je nepřípustné, aby byl prezident republiky vydírán svými oponenty pod pohrůžkou, že pokud Lisabonskou smlouvu urychleně neratifikuje, poškodí tím zájmy České republiky. Náš názor je zcela opačný, prezident Václav Klaus jedná správně. Ceníme si na něm, že se domácímu i mezinárodnímu tlaku nepodvolil, že mu jsou zájmy českého národa a státu přednější než zájmy úzké skupiny elit, usilujících o zánik suverénních evropských států a podřízení jejich politických reprezentací centrálním úřadům jednotného evropského státu. Tento proces považujeme za nedemokratický a odporující duchovním a historickým kořenům evropské kultury a civilizace. Ujišťujeme prezidenta Václava Klause naší podporou a ochotou ke spolupráci při obraně naší národní a státní suverenity. V Praze dne 16.5. 2009, Iniciátoři D.O.S.T.: Mgr. Michal Semín, PhDr. Jiří Hejlek, Mgr. Petr Bahník >>>

Memorandum bylo slavnostně předáno panu prezidentovi při Pochodu na Hrad pořádaném na jeho podporu v boji za naše národní zájmy. Pan prezident ho svírá v rukou a děkuje přítomným.  Za ním stojí Michal Semín a Petr Mach

 

Jestli začne platit LS, budou Svobodní prosazovat vystoupení ČR z EU

Ivana Haslingerová

Svobodní se aktivně připojili k iniciativě D.O.S.T., která pořádala Pochod na Hrad na podporu prezidenta republiky v jeho hrdinném negativním postoji k nejzávažnější listině naší novodobé historie, tzv. Lisabonské smlouvě. Při té příležitosti jsme požádali jejich předsedu Petra Macha o zodpovězení několika otázek:

* Vážený pane předsedo, kdybyste byl na místě prezidenta republiky, co byste udělal?

Prezident musí z Ústavy zachovávat věrnost České republice coby svrchovanému státu. Čekal bych proto na důkladné posouzení souladu Lisabonské smlouvy s ústavím pořádkem České republiky. Česká ústava musí mít přednost před jakoukoliv mezinárodní smlouvou. Je potřeba vydržet co nejdéle. Irský výsledek referenda ještě není definitivní. Očekávám, že vzhledem k tomu, že EU masivně zneužila peníze daňových poplatníků na kampaň v Irsku ve prospěch Lisabonské smlouvy, bude podána v Irsku žaloba na neplatnost referenda. Evropská unie zneužila 1,8 milionů eur daňových poplatníků na obhajobu Lisabonské smlouvy před referendem v Irsku. Bylo tudíž bezprecedentně porušeno pravidlo rovné soutěže. Referendum tak nemůžeme považovat ani za férové, ani za demokratické ani za legitimní. Až bude zas někdy Mugabe nebo Lukašenko zneužívat státní prostředky před referendem, nebude mít Evropská unie právo jakkoliv kritizovat. Pokud začne platit Lisabonská smlouva, stane se z EU nedemokratický stát, v němž Česká republika bude muset jen poslušně uzákoňovat jednu směrnici a regulaci za druhou. Jestli se tak stane, budu jako předseda Svobodných prosazovat vystoupení ČR z takové EU.>>>

Lisabonská smlouva je zcela dobrovolnou smlouvou 27 členských zemí a ne diktát!

František Matějka, vedoucí Tiskového odboru Svobodných

Věnováno na podporu Václava Klause - díl 1.

Po neomalených vyjádřeních z úst vrcholných politiků Evropské unie na adresu Václava Klause jsem se rozhodl, že své články na nějakou dobu věnuji právě jemu. Zaslouží si, aby někdo systematicky připomínal ty střípky mozaiky EU v podobě názorů jejich představitelů. Francie se podle agentury AFP už nechala slyšet, že je proti údajnému novému požadavku Klause na doplnění LS. "Nebudeme měnit Lisabonskou smlouvu. Hlasoval o ní v této podobě český parlament," prohlásil ministr zahraničí Francie Bernard Kouchner. "Nepochybuji, že prezident Klaus bude strůjcem ještě mnoha dalších obtíží," dodal. Připomeňme dnes tedy, že to není tak dávno, co francouzský prezident Nicolas Sarkozy projevil národní hrdost, jdoucí zcela jistě proti zájmům svobodného trhu v EU, a svého času v diskusi o hospodářské krizi a záchranném plánu vlády vyjádřil přání, aby se výroba automobilů francouzských značek, například v České republice, vrátila zpět do Francie. Jistě, když jde do tuhého, posílení pravomocí EU nad zájmy národních států jde stranou. Přednější jsou přece domácí voliči a vlastní hospodářství. "Ten dům mi bude strašně chybět," připouští i Chirakova choť Bernadette, která si pobyt v Elysejském paláci velmi užívala. "Mám ráda tento život, to neskrývám," řekla o roli první dámy. Ano na to se zvyká tak snadno, dodávám já. Já zase mimo jiné dodnes slyším tu jeho upřímnou památnou větu: „Kandidátské země propásly dobrou příležitost mlčet…“.>>>

Topolánek ponižuje Českou republiku

František Matějka, vedoucí Tiskového odboru Svobodných

Svobodní považují za nepřípustné, že se český občan pan Topolánek po soukromém setkání s předsedou Evropské komise panem Barrosem přidal k nemístnému vyhrožování představitelů Evropské unie České republice.

Pan Topolánek zjevně upřednostňuje osobní zájem a přidal se k nejpokleslejšímu vydírání České republiky,“ uvedl předseda Svobodných Petr Mach na adresu Topolánka. „Hitler před 70 lety vyhrožoval anexí pohraničí a prezident Beneš měl důvod se obávat o osud státu. To, co předvádí EU a pan Topolánek, je ubohé. Češi nemusí mít z EU strach a prezident Klaus nesmí tlaku EU podlehnout,“ dodal Mach.

Vyhrožování, že když ČR neratifikuje rychle Lisabonskou smlouvu, může přijít o post eurokomisaře, nepatří do slušné společnosti a nemá oporu v základních smlouvách EU.>>>

Kalousek je stejně „dobrý hospodář“  jako je Šustr „čestný a neúplatný"

František Matějka, vedoucí Tiskového odboru Svobodných

Lidé mají tendenci zapomínat. A protože média si tu práci nedala, nezbylo mi než zase připomenout lidem u nás, z nichž část žije zřejmě v nevědomosti, co je Miroslav Kalousek zač. Schodek státního rozpočtu před nástupem Kalouska do funkce předsedy Rozpočtového výboru činil -48.979.900.000,- Kč , po jeho nástupu do této funkce  skočil na -111.300.000.000,- Kč pak vzrostl na -114.970.000.000,- Kč a poté ho okázale snižoval pod -100 000 Kč (-83.585.000.000,- Kč, -74.400.000.000,- Kč a -91.300.000.000,- Kč.) Odstoupil po sjednávání vlády s ČSSD za podpory KSČM. Pak se stal ministrem financí se schodkem -70.800.000.000,- Kč. Nyní plánoval schodek -38.100.000.000,- Kč; předpokládaná skutečnost: -200.000.000.000 (!!!). To je Miroslav Kalousek, který se nyní přerodil v pravičáka a s „novou“ TOP09 a starými psy v ní nám chce kázat o „dobrém hospodářství“. Z výše uvedeného je snad již každému jasné, že Miroslav Kalousek by už nikdy neměl spolurozhodovat o rozpočtu České republiky. Ba co víc, neměl by kolem něj ani projít!>>>

Miroslav Kalousek, pragmatik. K čertu s takovými!

František Matějka, vedoucí Tiskového odboru Svobodných

V roce 2006 jsem jako iniciátor petice za změnu volebního systému „Již nikdy 100 na 100, prosím!“ vyzval otevřeným dopisem Miroslava Kalouska k odchodu z politiky. Chtěl postavit vládu s Paroubkem za podpory KSČM. Postupem času několik poslanců změnilo politický dres a pánové z TOP09 (pardon, tehdy ještě vlastně z KDU-ČSL) si do nich občas pěkně rýpli. Dnes je TOP09 složená z přeběhlíků jak v dolní tak horní komoře a jejich počet hned tak někdo nepřekoná... Posledním hřebíčkem do té nové rakve by mohl být vztah Kalouska se Šustrem. V KDU-ČSL spolu Kalousek se Šustrem tokali a porcovali státní rozpočet. Spolupracovali jako kamarádi mnoho let a to velmi úzce. Ne nadarmo Šustr za Kalouskem odešel a pozapomněl, jako řada dalších, na svůj prvotní mandát od voličů. Dnes je z Šustra „korupčník“. Říkám si, jak to asi bylo posledních 15 let, když starého psa novým kouskům nenaučíš. A pan Kalousek se od něj tvrdě distancuje sobě pochvalnými slovy, že „strana vyřešila problém tím jediným možným a nejrazantnějším způsobem". Budu-li předpokládat, že pánové přeběhlíci z KDU-ČSL, tedy duo Kalousek a Šustr, jsou věřící, pak pro ně mám tuto pasáž z Nového zákona (2,22): Přihodilo se jim, co říká pravdivé přísloví: „Pes se vrátil ke vlastnímu vývratku a umytá svině se zase válí v bahništi.“ Nezbývá mi, než znovu požádat: Pane Miroslave Kalousku, zabalte si slavný „svěží politický vítr“ v podobě TOP09 a dosavadních přeběhlíků bez mandátu a zmizte z politiky České republiky. To kvůli takovým, jako jste Vy, dnes lidi v této zemi považuji slovo „politika“ za sprostotu nejhrubšího zrna.>>>

Skandál TOP09 je důsledkem její nepolitické politiky

Petr Mach, předseda Svobodných

Svobodní považují politickou korupci za důsledek filosofie všemocného státu a relativizace hodnot. TOP09 voličům jen ukázala, že není ani omylem nová. Strany, které místo politické filosofie nabízejí jen reklamní produkt, budou vždy vhodným cílem lobbistů všeho druhu. Skandál TOP09 je jen logický důsledek nepolitické politiky. Jedinou prevencí politické korupce je politika přehledných a srozumitelných zákonů, nízkých daní a minimálního přerozdělování. Tisíce stránek nepřehledných zákonů ročně jsou pastvou pro lobbisty. Nevěřím lidem, kteří říkají, že najednou budou dobrými hospodáři, když se posledních dvacet let pohybují v systému, který je s lobbingem srostlý.

Petr Mach věří v hlubší spolupráci se Stranou nezávislých Spojeného království

Ivana Haslingerová

Nigel Farage, vůdce Strany nezávislých Spojeného království (UKIP) Velké Británie pozdravil prostřednictvím vůdce Svobodných Ing. Petra Macha, PhDr. demonstranty před irskou ambasádou na akci "Svoboda pro Irsko" Petr Mach se při té příležitosti vyjádřil, že "Svobodní vznikly z podobných důvodů jako UKIP ve Velké Británii, postoje pana Nigela Farage jsou mi blízké a věřím v další hlubší spolupráci obou stran!".  A právě toto sdělení doktora Macha vyvolalo vlnu dotazů na to, co to UKIP vlastně je za stranu a co hodlá vůdce Svobodných prosazovat. Zjistili jsme si proto podrobnosti o Straně nezávislých Spojeného království :>>>

Nigel Farage pozdravil prostřednictvím Petra Macha demonstranty před irskou ambasádou

František MAtějka

Svobodní se ve čtvrtek v podvečer zúčastnili před irskou ambasádou akce na podporu lidu Irska v boji proti Lisabonské smlouvě v referendu, pořádané sdružením D.O.S.T. Předseda Petr Mach přednesl osobní pozdrav a přání dlouholetého předsedy britské UKIP a europoslance Nigela Farage demonstrantům před irskou ambasádou. "Vážení přátelé! Je mi líto, že zde dnes s Vámi nemohu být osobně a spolu s vámi manifestovat před velvyslanectvím Irské republiky v Praze. Toto vyjadřování nesouhlasu s elitami EU, které slouží jen samy sobě, je v zájmu občanů nejen z Irské republiky. Můžete si však být jisti, že já tento postoj též manifestuji obyvatelům britských ostrovů každý den, co mi síly stačí,“ napsal Nigel Farage Petru Machovi.

"Postoje pana Nigela Farage jsou mi blízké. Svobodní vznikli ze stejných důvodů jako UKIP ve Velké Británii. Věřím v další hlubší spolupráci našich stran. Zároveň jsem rád přijal pozvání do Dublinu na tiskovou konferenci irských odpůrců Lisabonské smlouvy v pondělí dne 28.9.2009,“ uvedl předseda Svobodných Petr Mach

Závěrečnou akcí této společné iniciativy je Pochod na hrad dne 3.10.2009, který začíná před irským velvyslanectvím v 15:00.

Zdravice Nigela Farage, poslance Evropského parlamentu a předsedy Strany britské nezávislosti (UKIP)  českým demonstrantům před Irským velvyslanectvím v Praze 24.9.2009:

Vážení přátelé! Je mi líto, že zde dnes s Vámi nemohu být osobně a spolu s vámi manifestovat před velvyslanectvím Irské republiky v Praze. Toto vyjadřování nesouhlasu s elitami EU, které slouží jen samy sobě, je v zájmu občanů nejen z Irské republiky. Můžete si však býti jisti, že já tento postoj též manifestuji obyvatelům britských ostrovů každý den, co mi síly stačí. Vy zde dnes konkrétně pomáháte ukazovat, že irští voliči v boji s mocnými zájmy vlád, politiků a lobbistů nadnárodních společností nejsou sami. Čelíme nesmiřitelnému nepříteli lpějícímu na moci, která ohrožuje naše svobody, naši demokracii, naši prosperitu a ve svých vojenských ambicích také naše samotné životy. Pouze statečné odhodlání vašeho prezidenta Václava Klause a irská neohroženost stojí nyní v cestě tomuto nepříteli a jeho úděsné Smlouvě. Nejrenomovanějších agentur na výzkum veřejného mínění Gael Poll zveřejnila průzkum prováděný mezi 1500 respondenty z celého Irska – což byl jeden z největších výzkumů veřejného mínění v této věci vůbec – podle kterého po odečtení odpovědí „nevím“, 59% - takřka 60% Irů řeklo, že hodlá hlasovat NE! Irští voliči tradičně odhodláni odporovat všemu, co na ně vládnoucí elita uvaluje, se nyní chystají napodruhé odmítnout Lisabonskou smlouvu. Přeji vám vše nejlepší a přeji štěstí nám všem! >>>

Svobodní vítají podporu šéfa britských konzervativců Davida Camerona Václavu Klausovi

Petr Mach, předseda Svobodných

Britský deník Daily Mail s odvoláním na zdroje v Konzervativní straně napsal, že šéf britských konzervativců David Cameron poslal dopis českému prezidentovi Václavu Klausovi. Ujišťuje ho v něm, že pokud počká Václav Klaus s podpisem Lisabonské smlouvy, konzervativci vypíší po svém očekávaném volební vítězství o ní referendum. Svobodní považují Cameronovu podporu za dobrou zprávu a za další důvod, aby prezident s ratifikací Lisabonské smlouvy nespěchal. Oceňuji, že britští konzervativci, na rozdíl od ODS, drží slovo a slíbené referendum uspořádají. Připomínám, že předseda britské Konzervativní strany Ian Duncan Smitrh a předseda ODS Mirek Topolánek podepsali 10.7.2003 tzv. Pražskou výzvu, v níž se zavázali k vypsání referenda ke smlouvě měnící uspořádání EU: „Evropské národy nepotřebují smlouvu – ať již se jmenuje Ústava nebo ne – stlačující všechny evropské země do jednoho ekonomického, politického a právního rámce. Bohužel, přesně tam však směřují výsledky Konventu o budoucnosti EU. Proto je třeba podrobit je jedinému spolehlivému testu – lidovému hlasování, referendu. Základem spolupráce mezi evropskými národy by měly být smlouvy uzavřené mezi suverénními státy a legitimita Evropské unie by měla být odvozena pouze od těchto smluv. Je třeba, aby politické síly, které sdílí tuto vizi, ji uměly společně podpořit a prosadit.“ (Zdroj: http://www.ods.cz/docs/listy/listy_04-2003.pdf, str. 6) Když mohou podruhé hlasovat Irové, může podruhé hlasovat i Velká Británie i Česká republika. Svobodní chtějí, aby se i v České republice uspořádalo o Lisabonské smlouvě referendum.Přeložili jsme do všech národních jazyků petici, kde mají občané států EU příležitost vyjádřit svůj názor na budoucnost Evropy na jednom místě. Více na www.petice.eu.

Svobodní, přijďte opět před irskou ambasádu!

Petr Mach, předseda Svobodných

Vážení příznivci Svobodných! Pojďme se opět shromáždit před irskou ambasádou a vyjádřit tak podporu irským voličům před opakovaným referendem o Lisabonské smlouvě v době, kdy čelí nátlaku a výhrůžkám bruselských politiků. Svobodní se tímto připojují k iniciativě DOST. Sraz: čtvrtek 24.9.18:00 před irským velvyslanectvím (Tržiště 13, Malá Strana) Trička, čepice a transparenty Svobodných s sebou!

 

Těším se opět na setkání s Vámi!

 

Prohlédněte si fotky z posledního shromáždění Svobodných: https://www.svobodni.cz/photo/photo.aspx?id=358  Video z akce: http://www.youtube.com/watch?v=lu4rwGiRuZc

Hlasování o LS probíhalo v atmosféřre vydírání

Petr Mach, předseda Svobodných

S ohledem na závažné sdělení poslankyně Evy Dundáčkové, vyzývám poslance a senátory, aby co nejdříve opětovně zařadili ratifikaci Lisabonské smlouvy (LS) na pořad jednání obou parlamentních komor a aby se k ratifikaci hlasováním znovu vyjádřili. „Řada poslanců se mi přiznala, že hlasovali pod tlakem a nyní se stydí za to, že podlehli,“ řekla např. poslankyně Eva Dundáčková z ODS na shromáždění "Svoboda pro Irsko" s tím, že hlasování probíhalo v atmosféře vydírání. Považuje ho za selhání politických elit. Tehdejší vládní koalice prosadila u svých poslanců a senátorů ANO pro Lisabonskou smlouvu ze dvou důvodů: výměnou za souhlas se smlouvou o radaru a slovy Jana Zahradila „aby nepadla vláda“. Vláda padla a radar, dle vyjádření amerického prezidenta, nebude. Svobodní jsou přesvědčeni, že dnes by hlasování o Lisabonské smlouvě dopadlo, pod tíhou výše uvedených argumentů, opačně!

Svobodní odsuzují Sarkozyho výhrůžky

Petr Mach, předseda Svobodných

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy se nepřípustným způsobem vměšuje do záležitostí České republiky. "V případě, že Irové v nadcházejícím referendu schválí Lisabonskou smlouvu a Česká republika bude nadále otálet s ratifikací, ponese za to „vážné důsledky", prohlásil Sarkozy podle Aktuálně.cz. Soulad Lisabonské smlouvy s ústavou přitom bude ještě na návrh senátorů posuzovat znovu Ústavní soud. „Řekl jsem jasně, že pokud Irové řeknou ´Ano´, nepřichází v úvahu, abychom zůstávali v zemi nikoho, ve které Evropa nemá nastaveny instituce pro boj s krizí," řekl na tiskové konferenci prezident Sarkozy. „Bude potřeba z toho vyvodit důsledky, ale ty budou tématem až dalšího jednání," dodal. Svobodní považují takové vměšování a vyhrožování České republice ze strany Nicolase Sarkozyho za nepřípustné. Pan Sarkozy by se měl omluvit a respektovat ratifikační proces v České republice. Česká republika také respektovala NE francouzských voličů v referendu o euroústavě.

Irskolisabonské střípky – Praha volá Dublin

Michal Semín

Na malé Straně v Praze pod okny nedaleké irské ambasády zněly irské lidové písně. Nekonal setam koncert, ale demonstrace napodporu irských spolubojovníků proti Lisabonské smlouvě a zaEvropu svobodných národů. Čechy byly kdysi srdcem křesťanstva, a je to dodnes znát. Tvrzení, že Lisabonská smlouva je nezbytná pro rozvoj Evropy, je „Velkou lží“. Sovětský svaz byl přesvědčivým příkladem krachu enormně centralizovaných států.

Člen Republikové rady Svobodných Ladislav Bátora přečetl dopis Michaeála Ó Fearghaila: "Dobrý den! Bratrsky zdravím všechny naše přátele v České republice!"

Říkáme: „Ani Lisabon, ani Brusel!“ Nepotřebujeme tavící tyglík Evropské unie. Povstaň, Evropo! Hanba zbabělým, svou tvář skrývajícím lidem, kteří nám chtějí ukrást Evropu před nosem!

 

Za petiční akci D.O.S.T. promluvil Petr Bahník (vlevo), za Svobdné jejich předseda Petr Mach

 

Příští demonstrace "Svoboda pro Irsko" proběhne na stejném místě ve čtvrtek 24. září od 18. hodin. S příspěvkem vystoupí poslanci Evropského parlamentu Hynek Fajmon a Ivo Strejček. Těšit se můžete též na Petra Kratochvíla z divadla Ta Fantastika.

 

Go mbeannaí Dia Éire! Bůh žehnej Irsku!>>>

Svobodní se aktivně připojují k iniciativě D.O.S.T.

Petr Mach předseda www.svobodni.cz

Vážení příznivci Svobodných, pojďme se zúčastnit ve čtvrtek 17.9. od 18:00 veřejnéhoshromáždění „Svoboda pro Irsko“ před velvyslanectvím Irské republiky - Tržiště 13, Praha 1 - Malá Strana.

Svobodní se tak připojí k iniciativě D.O.S.T., která shromáždění pořádá. Cílem akce je sdělit symbolicky irským voličům, kteří půjdou 2. října k opakovanému referendu o Lisabonské smlouvě, že v tom nejsou sami, a že i my Lisabonskou smlouvu odmítáme a přejeme si Evropu svobodných a svrchovaných národů. Všichni členové a příznivci Svobodných jsou srdečně zváni. Stranická trička, vlajky, transparenty apod. vítány. Více na: http://www.svobodaproirsko.cz/

 

Kalousek? Jako když zloděj křičí, chyťte zloděje!

Petr Mach, předseda Svobodných

Nová strana TOP09 ve své předvolební kampani vyzývá prostřednictvím billboardů s Miroslavem Kalouskem „Buďme konečně odpovědnými hospodáři“. Svobodní považují tato sdělení za výsměch do očí lidem v České republice. Svobodní považují Miroslava Kalouska za hlavní postavu polistopadové politické éry, která se podílela na zadlužování České republiky a nehospodárných výdajích státu. Za posledních 15 let vzrostl státní dluh za jeho osobního přispění ze 150mld na téměř 1.200mld, naše země přitom nesplatila ani korunu svého dluhu a každý rok si jen na úroky musí půjčovat další desítky miliard korun! Snahu Kalouska o vymanění se z této odpovědnosti založením TOP09 považují Svobodní proto za pokryteckou. Pan Kalousek nese osobní odpovědnost za letošní dvousetmiliardový deficit, on neodpovědně nadhodnotil daňové příjmy v době, kdy bylo jasné, že přichází hospodářský útlum. Dnes se proto nemůže vydávat za dobrého hospodáře. Lidé jako je on by už nikdy neměli mít možnost sestavovat rozpočet této země!

 

Cesta ke svobodné společnosti

František Matějka

Dne 5. září 2009 uspořádali Svobodní společně s občanským sdružením Laissez Faire v Národním domě na Vinohradech v Praze konferenci Cesta ke svobodné společnosti. Na konferenci vystoupili se svými příspěvky mimo jiné ekonom Pavel Kohout, ekolog Ivan Brezina, expert na počítačové právo a člen Legislativní rady Vlády České republiky Vladimír Smejkal, a ekonom Miroslav Ševčík z Liberálního institutu. Na závěr konference představili Svobodní svůj politický program, který obsahuje mimo jiné zásadní návrhy na změny v legislativě, jejichž cílem je skutečné zeštíhlení státu a minimalizace nákladů na jeho správu, zrušení některých daní a návrat svobody rozhodování o svém životě občanům České republiky. „Svobodní jsou jedinou stranou, která má program, jenž ctí principy svobody jednotlivce.“ (Miroslav Ševčík) „Souhlasím prakticky s celým programem Svobodných.“ (Vladimír Smejkal) „Mé výroky bohužel zneužívá ODS i ČSSD,“ uvedl Kohout. Předseda Svobodných Petr Mach připomněl, že za letošní hluboký deficit státního rozpočtu nese jednoznačnou odpovědnost někdejší ministr financí Miroslav Kalousek, který vědomě nadhodnotil příjmy.>>>

Trestuhodné předvolební pábení

Jana Navrátilová

Na naší politické scéně to v současnosti vypadá jako v pohádce o císařových nových šatech. Máme před sebou předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ale zároveň i nevolby, neb se stále neví, budou-li ve stanoveném termínu, či v listopadu nebo zda vůbec budou předčasné. Politici jedou dál kampaň nekampaň, neb připravovat se na určitou akci a ani nevědět, kdy vlastně proběhne. Šéf ČSSD Jiří Paroubek je ekonom a přesto klidně slibuje nesplnitelné! Splnit své sliby totiž může pouze tehdy, kdy každému občanovi ČR včetně nemluvňat vytáhne z kapsy několik tisícovek. O tom se však aktéři z Lidového domu nezmiňují. Dvacet let od pádu komunismu nás už četné sliby politiků nepřekvapí. Dosud se na ně více či méně zapomínalo, a proto navrhuji následovné: Tak jak musíme každoročně podávat daňová přiznání, měli by politici (a snad by to mělo být dané zákonem s vymahatelností a sankcí při nedodržení) podávat každoročně Přiznání o plnění volebních slibů! Měli by to vyžadovat novináři a občané třeba formou peticí či jinak. Každopádně hodně nahlas by měli vyžadovat od politiků každoroční inventuru volebních slibů. Trvat na jasných informacích, jak naplňují jednotlivé body svých volebních programů. Výmluvy typu opozice nám to neumožnila a tak jsou nepřijatelné. V politice bude vždycky pozice a opozice a tyto výmluvy jsou na úrovni zaměstnance, který se za pozdní příchod do práce vymlouvá na špatnou dopravu. Zaměstnavatel takové výmluvy zpravidla nebere. A protože i my jsme svým způsobem zaměstnavatelé všech politiků, konečně své platy dostávají výhradně z našich daní, trvejme na jasných odpovědích, chtějme účet jakou práci za naše peníze odvádějí.>>>

Za státní rozpočet na rok 2010 nesou plnou zodpovědnost ODS a ČSSD

Ivana Haslingerová

Ústavní soud pozastavil rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení termínu předčasných voleb. Mezi parlamentními stranami to vzbudilo obrovskou bouři vášní. Každý z jejich politiků se k tomuto postoji soudu vyjadřuje, zasílá do redakcí své postoje a názory, takže média téměř o ničem jiném nehovoří. Zajímalo nás, jaký názor má na tuto situaci předseda dosud neparlamentní nově vzniklé strany Svobodných Ing. Petr Mach, PhDr. I přes velké časové vytížení ve volební kampani nám obratem odpověděl:

* Vážený pane předsedo, ústavní soudci odložili rozhodnutí prezidenta republiky o přípravě voleb na základě stížnosti poslance Melčáka. ODS žádá, aby Ústavní soud (ÚS) rozhodl co nejrychleji o podstatě této stížnosti. Proto je prý nutné, aby výsledkem následující schůzky předsedů parlamentních stran s prezidentem Václavem Klausem bylo urychlené doručené vyjádření prezidenta, předsedů senátu, poslanecké sněmovny a vlády ČR. Co tomuto návrhu říkáte? Není to nátlak na rozhodování soudu, které do právního státu nepatří?

Svobodní si také přejí, aby Ústavní soud rozhodl co nejrychleji. Odkládání rozhodnutí představuje vždy pošlapávání práva. Je nutné, aby všichni co nejdříve věděli, jestli předčasné volby mohou pokračovat, nebo nikoliv.>>>

 

Žárovkové happeningy Svobodných

Ivana Haslingerová

Na protest proti nehoráznému diktátu EU, zákazu používat normální žárovky, pořádají Svobodní ve všech krajích České republiky dne 1.9.2009  žárovkové happeningy. Rozdávají na nich lidem žárovky, na jejichž krabičkách shrnují základní důvody hlouposti a nesmyslnosti tohoto zákazu, který k nám přišel z EU aniž o něm probíhala v ČR jakákoli politická debata a aniž by jej projednal Parlament ČR. Podle Svobodných by lidé měli mít svobodu výhody a nevýhody, spolu s náklady na pořízení, likvidaci i provoz, sami za sebe ohodnotit. Celá akce je pojata jako recese, ale v jejím podtextu je mnoho vážných společenských a politických témat, na něž upozorňuje kromě Svobodných i sám prezident republiky Václav Klaus, který byl proto prvním občanem České republiky, kterému Svobodní dali svou žárovku při jeho křtu knihy "Modrá planeta v ohrožení".

Prezident Václav Klaus pózuje se žárovkou Svobodných

Úsporné žárovky mají totiž řadu nevýhod, které jsou před normálními lidmi téměř utajovány: obsahují jedy, které nebezpečně znečišťují prostředí, jejich výroba i likvidace jsou nákladnější (včetně produkce CO2 apod.), při častých "startech" klesá radikálně životnost, což ony vyšší náklady znásobuje, jejich "startování" je pomalé (když třeba jeden spěchá na WC), jejich světlo má jiný a pro mnohé a mnohá místa nepříjemnější odstín, nedají se jimi vytápět terária apod.

Tak nám zakázali žárovky

Petr Mach, předseda Svobodných

Od 1. září se nesmějí na území EU distribuovat stowattové žárovky, postupně budou do tří let zakázány i žárovky 60W a 40W. První stát na světě, který zakázal žárovky, byla Kuba. „Vyměnili jsme běžné žárovky za fluorescentní zářivky v každé domácnosti. Ušetříme spoustu energie,“ napsal před dvěma roky hrdě kubánský komunistický vůdce Fidel Castro ve stranickém listě Granma. Brzy následovala Chávezova Venezuela. Tyto autokratické socialistické vlády se samozřejmě neptaly lidí, jestli si takový zákaz přejí. Když hloupí lidé nakupují levné žárovky a neumějí poznat, co se jim vyplatí, je třeba jim to zakázat. Ústřední plánovací komise zkrátka spočítala, že je to národohospodářsky výhodné. Nejsme pozadu. Evropská komise nezůstala dlouho pozadu a 18. března letošního roku vydala nařízení č. 244/2009. Jeho znění se prakticky neliší od návrhu, který před rokem Komisi předložilo lobbistické sdružení výrobců fluorescentních zářivek. Evropské nařízení se automaticky vztahuje i na každého českého občana a firmu. Zákaz žárovek je z podstaty socialistický, neekologický a především nedemokratický. Podstatou volného trhu je, že se každý jednotlivec na základě cen rozhoduje, co je pro něj nejlepší. Sami víme, jestli jsou pro nás lepší levné žárovky s vyšší spotřebou, nebo drahé zářivky s nízkou spotřebou. Rakouský ekonom Friedrich Hayek, dávno prokázal, že to centrální plánovači nemohou vědět. Dokud budeme volit euroservilní politiky, nebude změna možná.>>>

Svobodní vrací do politiky ideje

Ivana Haslingerová

Pro ty, kteří se obávali, že Svobodní kromě výhrad k federalizaci Evropy nebudou mít s čím jít do voleb, přinášíme dobrou zprávu. Na svém nedělním zasedání ve Velké Bíteši schválil jejich Republikový výbor ucelený volební program. „ Se současným stavem politiky nesouhlasí naprostá většina lidi v naší zemi. Obroda pravice a politické kultury obecně nebude možná, dokud nedají voliči šanci skutečně nové straně. Pokud dají voliči hlas velkým stranám, jen tím posílí jejich budoucí velkou koalici,“ uvedl 34 letý ekonom a zakladatel Svobodných Petr Mach. Od programů jiných stran se liší navíc v tom, že není jen marketingovou soutěží, ale vrací po mnoha letech do naší politiky ideje. A také tím, že nabízí skutečné, nikoliv jen populistické a kosmetické změny. Pokud by byl jejich program přijat, změnil by se diametrálně a dlouhodobě život nás všech. Ano, všech, nejen podnikatelů, ale i těch nejchudších. Protože bohatá společnost i jim zvýší kvalitu života. Svobodní ukazují, že být pravicový neznamená být asociální, ale naopak. Věřím, že zvítězí nakonec rozum a pud sebezáchovy u nás voličů a zvolíme ve volbách ty, kteří dokáží naši zemi vést k blahobytu a ke svobodě. >>>

Podrobě se vše co Svobodní nabízejí dočtete kliknutím na: Volební poselství - https://www.svobodni.cz/sekce.aspx?id=65, Politický program - https://www.svobodni.cz/sekce.aspx?id=64

Kdo bude vládnout v "ČEZku"?

Alexandr Tomský, místopředseda Svobodných, nakladatel a politolog

Snímky politiků, lobbistů a vrcholných manažerů průmyslu, jak spolu idylicky tráví dovolenou v miliardářské toskánské vile, vyjevily to, co už vlastně dlouho víme. Že se na úkor veřejného zájmu krade ve velkém a že nám ve skutečnosti nevládnou ti, které jsme si zvolili, protože je ovládají mocné a mocenské skupiny, jejichž hlavní podnikatelskou činností jsou výtečné politické konexe. Dokonce i sociálnědemokratický vejtaha a předseda Jiří Paroubek se svým „kdo z vás to má“ by teď působil komicky. Jeho oponenti jsou luxusem přímo posedlí – milují jachty, vily, rauty, rychlé vozy. Korupce je jako rakovina. Není-li správně léčena, prorůstá hbitě celou společností, a to zdaleka nejen státním organismem. Kdo krade, lže, kdo lže, je agresivní, kdo je agresivní, nemá daleko k vraždě. Cožpak ale máme opravdu volbu jenom mezi levou sociální chudobou a pravou vládou kleptokracie? Budou tvrdit, že malé strany neznáme. To ale nevadí. Jde přece v první řadě o to zbavit se těch, které známe až příliš dobře. Stačí, aby si připomněl dictum zakladatele našeho státu – nebát se a nekrást>>>

Proč Svobodní chtějí jezdit 160 km/h

Petr Mach, předseda Svobodných

V části volebního programu, která se věnuje silniční dopravě, Svobodní mimo jiné navrhují zvýšení rychlostních limitů na dálnici. Není to sice nejdůležitější bod programu Svobodných, pokud jde o dopravu, ale protože jde o trochu kontroverzní téma, zmíním některé argumenty pro zvýšení rychlostních limitů:

Omezení mají odpovídat realitě
Mnoho řidičů dnes jezdí na dálnicích, kde to stav silnice, stav vozu a provoz umožňuje, rychlostí převyšující 130 km. Hrozí jim za to pokuty a ztráty bodů. Policie přitom na dálnici více méně toleruje rychlost do 160 km/h.Zákazy a příkazy nemají jít proti tomu, co je přirozené. To, co by před dvaceti lety vzhledem ke stavu silnic a aut bylo nenormální, může být dnes přijatelné. Zákazy, které jsou v rozporu s tím, co je normální a přirozené>>>

 

 

Předvolební desátky

Jana Navrátilová

            Po vydařené zkušenosti s třicetikorunovýmipoplatky v lékárnách a následném úspěchu v krajských volbách vyráží ČSSD ve Středočeském kraji s dalším šidítkem na voliče.   Poslanec parlamentu ČR, předseda poslaneckého výboru a středočeský hejtman MUDr. David Rath totiž čerstvě nabízí žákům ve věku od 6-ti do 19-ti let jízdné do školy a zpět zdarma. Stačí k tomu drobnost: pořídit si Středočeský žákovský a studentský průkaz a kraj jim objedná dopravu zdarma po celém středočeském regionu. Kdo by to nevzal a nedal politikovi, sedícímu na třech dobře placených židlích svůj hlas ve volbách, že? Vždyť dosud nikoho takový úžasný tah – doprava zdarma – ještě nenapadl.
            Velmi chápu sociálně slabé rodiny, že jim každá ušetřená koruna přijde vhod, ale… Příspěvek na dopravné žákům a studentům je poskytován (nebo už také ne?) v rámci státní sociální podpory. Nebylo by snad vhodnější rovnou dopravu posílit? Co je platné, že například vlak z Kolína jezdí do Prahy každou půlhodinu, když třeba tři kilometry z těch kterých Kotěhůlek jsou pro jejich obyvatele nepřekonatelné?! Co starší lidé? V některých menších obcích byly zhruba před čtyřmi až pěti lety v tichosti zrušeny pošty, starší lidé či maminky s malými dětmi musí těch pár kilometrů k lékaři, do lékárny, a i na tu poštu překonávat jak se dá. Jistě by posílení častější denní jízdy autobusů uvítali, o sobotách a nedělích ani nemluvě.>>>

Obrovskou devizou Svobodných je, že Mach nešel do politiky pro lepší posty

Ivana Haslingerová

Přišel mi do redakce dopis, kde čtenář Jaroslav Kronus žádá konkrétní odpovědi na otázky o straně Svobodných. Protože se jedná o nejmladší stranu u nás a volby se blíží, pokládám za velice potřebné na ně odpovědět:Rozhodně si nemyslím, že Svobodní budou papírovým pseudodrakem. Petra Macha znám cca 15 let jako nesmírně zásadového a seiozního člověka. Absolvovala jsem přes sto seminářů, které pořádal jako ředitel Centra pro ekonomiku a politiku prezidenta reubliky, vyslechla mnoho jeho přednášek ať tam či v CEVRo Institutu a VŠE, kde přednášel. Z nich jsem nabyla dojmu, že kdyby takový ekonom stál jednou v čele našeho státu, mohli bychom si všichni gratulovat. Ostatně profesor Klaus málokdy koho pochválí, ale Petra Macha představoval jako svého nejlepšího žáka, takže pokud nevěříte mně, zde to máte z úst samého pana prezidenta. Jinak by mu nesvěřil řídit svůj CEP a neměl ho 7 let svým poradcem. Svobodní vznikli proto, že Petr Mach se nemohl jako zásadový člověk smířit se směřováním ODS pod vedením pana Topolánka do leva. Opustil tato výborná místa, zrušil po dvanácti letech členství v ODS a rozhodl se založit skutečně pravicovou stranu, takovou jakou budoval kdysi 13 let jeho učitel profesor Václav Klaus. Stranu se širokým rozsahem, nejen jednoúčelově založenou kvůli kandidatuře do EP jako mnoho dalších. Stačí si přečíst jeho ideový projev na zakládajícím sněmu Svobodných: Ideový projev k založení Strany svobodných občanů a bude Vám zřejmé, že to má v hlavě srovnané a že chce zasahovat do všech důležitých problémů naší země. A nyní k Vašim otázkám:>>>

Nevyužiješ zákona k okradení bližního svého!

Petr Mach, předseda Svobodných

Lidé jsou stále více ochotní smiřovat se s tím, že za ně rozhodují politici. Uspokojeni relativním blahobytem se občané zbavují odpovědnosti, a tím i svobody. Politici a byrokraté toho využívají a přivlastňují si neustále nové pravomoci rozhodovat za občany. Stát se vyvinul v nástroj k prosazování osobních zájmů. Prostřednictvím státu si jedni přivlastňují výhody na úkor druhých. A společnost to v principu schvaluje. Zatímco ukrást majetek sousedovi je vnímáno jako hřích, získat sousedův majetek prostřednictvím zákona se považuje za morálně přijatelné. Proč je jinak vnímána krádež a jinak odebrání peněz na základě zákona? Z čeho pramení tento morální rozpor? Proč církve v kostelech kážou, že krádež je hřích, a nekážou, že přerozdělování je stejný hřích? Společenská pravidla typu „nepokradeš“ se osvědčila staletími jako pravidla správná. Církve, rodina, školy či skautské spolky vštěpují lidem morální zásady, které udržují společnost funkční. Rodina, škola ani církve však neříkají lidem, že přerozdělovat majetek skrze stát se nemá. Pro dlouhodobý úspěch naší společnosti potřebujeme, aby lidé vzali za svůj jakýsi dovětek k 8 a 10. přikázání: „Nevyužiješ zákona k okradení bližního svého!“ Objevují se jednotlivci v politice i církvích, kteří obhajují základní morální principy proti jejich relativizaci. Je to práce na dlouho, ale jiné řešení než morální obroda neexistuje.>>>

PETICE OBČANŮ STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PROTI PŘIJETÍ LISABONSKÉ SMLOUVY

Iniciátor petice na Evropské úrovni: Strana svobodných občanů

Motto: Ještě nikdy nám úředníci EU nedali příležitost k vyjádření na jednom místě.Tak jsme to pro všechny svobodné občany členských států Evropské unie udělali

6.914 + ?

My, občané svrchovaných států Evropské unie, vědomi si svých občanských práv a v touze po zamezení kroků směřujících k byrokratické nesvobodě napříč Evropou, tímto vyslovujeme svůj nesouhlas s přijetím Lisabonské smlouvy. >>>

Chcete-li podpořit petici klikněte na: www.petice.eu

Svobodní si objednali kauzu ODS s vilou v Toskánsku?

František Matějka

Potkal jsem se v poslední době s několika novináři a povídali jsme o tom, jak to v současné politice velkých stran funguje. Povídali jsem si o Svobodných, TOP 09 a Věcech veřejných. Jednou se ke mně u piva jeden naklonil a povídá: „To Toskánsko, to je Vaše práce?“. Ano, bylo by to logické. Zájmové lobby v podstatě řídí tuto zemi namísto politiků. Navíc mají lobbysté i hlavní politické strany peníze a média drží prostřednictvím různých rad pod krkem. I média musí z něčeho žít, proto je jasné, že dát příležitost informovat o někom jiném, než o ODS, ČSSD nebo Kalouskovi, může být o hubu v oblasti tržeb za reklamu v kampaních. Vždyť jde o stovky milionů korun. A nejen letos. Ano, bylo by to logické, protože jak jinak ukázat voličům, jak se jejich zástupci chovají. Skoro by se dala památná Paroubkova věta „Dámy a pánové, nechci se Vás dotknout, ale kdo z Vás to má“ vsunout do úst kterémukoli politikovi. Chtělo by se mi říct, že toho máme daleko víc, například nahrávku z dovolené Kalouska s jeho „nezištnými dárci“, jehož příznivci bezhlavě věří, že jako politik, schopný v roce 2006 udělat vládu s ČSSD za podpory KSČM, najednou na stará psí kolena prozřel a založil pravicovou stranu.Zklamu Vás. Svobodní takoví nejsou. Snad to nebude ve volební kampani chyba a snad to voliči, chtějící skutečnou a ne jen předstíranou změnu a převlečené kabáty, ocení.>>>

Svobodní mají étos

Radek Adamec, místopředseda Svobodných v kraji Praha

V odpověď všem těm, kteří tvrdí, že Svobodní nemají program a témata do voleb odpovídám, že Svobodní vědí proč vstupují do politiky. I když se diskuse mezi nimi samozřejmě vedou, jsou jen „lomem“ mezi konzervativnějšími a liberálnějšími členy. V základních tématických proudech s jasnými programovými důsledky se shodne bez problémů drtivá většina členů.

Radek Adamec (vpravo) diskutuje na Sněmu pražské organizace Svobodných s předsedou Davidem Hulínským (vlevo). Uprostřed naslouchá místopředseda Jiří Kubíček

Svobodní mají vizi i program a znají své místo. Stačí si opřečíst Ideový projev k založení Strany svobodných občanů předsedy Petra Macha na ustavujícím sněmu strany. Z něj jasně vyplývá, že Svobodní oproti jiným stranám mají vizi, či chcele-li étos. Svobodní budou jedinou autentickou pravicovou stranou v parlamentu.

Svobodní jsou noví a většinou mladí, ale vědí co chtějí a jak na to. Voliči zamíchejte proto karty a rozdejte jeznovu! Zvolíte-li nové a mladé lidi, kteří zastávají politiku principů, myšlenek a pravdy, podaří se obnova politiky v naší zemi a po 20 letech od vzepjetí občanské odvahy a hrdosti v našem národě se navrátí politice její původní smysl, spor o názor na uspořádání státu, o jeho zákony a o způsob jeho správy.

„Ze všeho nejdůležitější jsou myšlenky. Vše ostatní je vedlejší,“ říká na ustavujícím sněmu strany Svobodných předseda strany 34-letý ekonom Petr Mach.

Program Svobodných má 3 rozměry: liberalismus, konzervativismus a vlastenectví.>>>

 

Zastavme zadlužování ČR

Kateřina Bouda Kašparová mediální zástupce Svobodných

Každý náš občan dluží 120 tisíc Kč vinou stále rostoucího veřejného dluhu. A to včetně důchodců a kojenců! Je to rekordní zadlužení České republiky v její historii. Svobodní chtějí prosadit zeštíhlení státu, a tím i zásadní úspory na mandatorních výdajích. Dále navrhují snížení či zrušení několika daní.

„Je na čase vrátit do naší politiky slušnost a korektnost, bez korupce, lobbystů a dalších škod, kterých se dopouštějí současní politici,“ říká předseda Svobodných Petr Mach.

Viníkem situace v ČR je nezodpovědné chování vlád za posledních několik let – a to zcela bez ohledu na to, zda vládla ČSSD či ODS. Současná politika je prováděna formou lobbyistických dohod. Takové praktiky Svobodní zásadně odmítají. Fakt, že minulé i současná vláda neumějí nalézt způsob, jak ušetřit na výdajích státu, způsobuje jen další zadlužování státu pro další generace. Proto se chystají Svobodní předstoupit před voliče v říjnu s naprosto odlišným programem: S vizí státu, který lidem nechá jejich peníze k jejich svobodné volbě.>>>

Skalní voliči autentické pravice spojte se!

Ivana Haslingerová

Lidem nejde do hlavy, proč úspěšný ekonom, blízký spolupracovník prezidenta republiky, kterému podle nich nich nechybělo, měl potřebu založit další z mnoha desítek tzv. "malých stran" v ČR. Po této straně zde byla velká poptávka zdola, protože skutečně pravicová a především zásadová strana po odchodu Václava Klause z čela ODS u nás do založení Svobodných neexistovala. ODS se odklonila v zápalu boje o voliče doleva a co je snad ještě horší, nestojí důsledně za tím, co slibuje ve volbách. A nejde to svést jen na zlé koaliční partnery. O její vlajkové lodi v minulých volbách, rovné dani, sám její předseda po volbách pravil, že v ní nikdy nevěřil. A o tom, jak otočil s postoji k nejzávažnějšímu dokumentu polistopadové éry, který má zrušit naší státní suverenitu, ví snad již i děcka v mateřských školkách. Václav Klaus prošel během třinácti let, po něž vedl svou ODS, nejrůznějšími kritikami a boji, ale i ten nejzarytější jeho nepřítel nemohl nikdy říci, že nedrží slovo a že si nejde za svými vizemi a představami budování rozvinuté kapitalistické společnosti v naší zemi, tolik zpustošené komunistickým marazmem. A právě tohle na něm jeho skalní příznivci tolik obdivovali a jeho skalní nepřátelé tolik nenáviděli. A proto se skalní voliči od ODS odklonili a volali po podobném zásadovém člověku s podobnými vizemi. Nyní mají k disoposici novo stranu s lídrem, který má jasné politické názory a navíc je odborníkem přes finance a zastáncem spravedlnosti pro občany. Podle povolebních průzkumů bylo skalních nevoličů hodně, není nebezpečí propadu hlasu žádné, pokud se všichni spojí a půjdou jako jeden muž volit svého nového charismatického vůdce.>>>

Úskalí evropské integrace

Václav Klaus

Evropská integrace a členství v Evropské unii právem patří k nejdiskutovanějším tématům dnešní České republiky. Sílí obavy, že Evropská unie směřuje k centralistickému, federalistickému modelu, a tím sílí i otazníky nad budoucností národních států. Jsem rád, že tolik potřebnou diskusi o evropské integraci obohacuje Petr Mach, bývalý analytik a ředitel Centra pro ekonomiku a politiku a jedna z nejvýraznějších postav nejmladší generace českých ekonomů. Jeho kniha "Úskalí evropské integrace", shrnuje texty, které autor uveřejnil v různých časopisech doma i v zahraničí, texty, které mají společné tématické pojítko: kritiku evropské integrace. Přínosný je autorův koncept konkurence právních řádů jako analogie tržní konkurence. Nahlédnutí, že každá norma, která v bohatém Německu znamená kodifikaci statu quo, znamená pro chudší Českou republiku drahé přizpůsobení, je korektní. Nevěřme fatalismu konstruktérů evropského superstátu. Osud dalšího směřování Evropy a Evropské unie zůstává v rukou nás – Evropanů. >>>

Proč jsme založili novou politickou stranu

Petr Mach, předseda Svobodných

Lisabonská smlouva štěpí českou politickou scénu. Pro mě osobně byl souhlas vedení ODS s Lisabonskou smlouvou důvodem k založení nové politické strany. Vadí mi nejen obsah Lisabonské smlouvy, který považuji za nevýhodný pro Českou republiku a budoucnost EU. Vadí mi i neskutečný obrat vedení občanských demokratů a neplnění slibů. V roce 2003 slavnostně podepsal předseda ODS Mirek Topolánek spolu s předsedy britské Konzervativní strany a polské strany Právo a Spravedlnost tzv. Pražskou výzvu. „Evropské národy nepotřebují smlouvu - ať již se jmenuje Ústava nebo ne - stlačující všechny evropské země do jednoho ekonomického, politického a právního rámce. Bohužel, přesně tam však směřují výsledky Konventu o budoucnosti EU. Proto je třeba podrobit je jedinému spolehlivému testu - lidovému hlasování, referendu,“ napsali v předsedové na slavnostní listinu na pražském Žofíně. Nakonec euroústavu alias LS vzal Topolánek za svou i s jejím dřívějším kritikem Janem Zahradilem. Považuji to za nerespektování slibů voličů i za zradu základních principů. Šlo o hanebný obchod. Princip za funkci. Zrada ODS ve věci LS byla pověstnou poslední kapkou. Spolu se zklamanými voliči pravice jsme se nakonec odhodlali k založení nové strany. Schopnost stát za svými názory je důležitá nejen pro věrohodnost české politiky i pro budoucnost EU.>>>

Petr Mach: "Je třeba zastavit nesmyslné utrácení!"

Kateřína Bouda |Kašparová

Vláda i Praha zbytečně utrácejí a rozhazují desítky milionů. Tento týden doslova vyhodily oknem celkem 160 mil. Kč z kapes nás všech. Státní rozpočet se propadá do hlubokého deficitu, přesto úřednická vláda neomezuje zbytečné utrácení. Tento týden např. posvětila obnovení pochybného programu dotování školního mléka. Jde o sumu 80 milionů Kč.Dotace se bude vyplácet ze Státního zemědělského intervenčního fondu, institucí s ročními provozními náklady 1,7 miliardy, zaměstnávající tisíc úředníků, kterou vláda musela zavést kvůli vstupu do EU. Oficiální zdůvodnění vlády zní „prevenceosteoporózy“ a „pomoc chudým dětem“, ale jde spíše o ustoupení tlaku lobby výrobců mléka. Pražští zastupitelé rozhodli věnovat 80 milionů Kč na reklamní kampaň naCNN a Facebooku. Již loni přitom magistrát utratil miliony za podobnou kampaň s názvem „Prague speaking“. Billboardy na ruzyňském letišti lákaly do Prahy turisty, kteří k nám právě přiletěli…>>>

„Magistrát by se měl starat spíš o to, aby byl na ulici pořádek, aby silnice a chodníky nebyly děravé a aby občany neobtěžovali feťáci a žebráci. Úkolem pražských politiků by nemělo být zařizovat, aby do Prahy přijíždělo více turistů. Premiér Fischer i primátor Bém by se jistě rozmýšleli jinak, kdyby měli utratit své peníze místo peněz cizích,“ upozorňuje Petr Mach.

 

Jakl má pravdu, ČT je stání. Poplatky by se měly proto zrušit, jak navrhuje Mach

Do redakce nám přišlo hodně ohlasů na články týkající se volby nového ředitele ČT. Vesměs šlo o reakce na články tajemníka prezidenta republiky Ladislava Jakla Ladislav Jakl: "Veřejnoprávní televize by se měla zrušit!" a předsedy Svobodných Petra MachaPetr Mach: "Žádné peníze daňových poplatníků do státní televize!" . Odpovídám na následující dopis pani Sedlářové, protože v něm jsou shrnuty všechny jednotlivosti:

Petr Mach a Ladislav Jakl na happeningu Svobodných "Čteme za vás Lisanbonskou smlouvu" na náměstí republiky v Praze

Vážená pani Sedlářová, přiznám se, že na mne Váš dopis působí poněkud rozporuplně. Na jednu stranu se hněváte, že tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl nazvývá ČT konečně pravým slovem - státní televizí a neutíká se, jako většina politiků, za nesrozumitelnou zástěrku "veřejnoprávnosti" a na druhou píšete, že jedině stát může trvat na její etické a kulturní úrovni. Takže tím vlastně potvrzujete jeho slova – že její úroveň tvoří stát neboli politici. A máte pravdu. Všem nám je přece jasné, že rada ČT je jen zástěrkou, ale ve skutečnosti vládnou ČT politici, kteří ji vytvořili. Vznikla za vlád ČSSD a podle toho to vypadá. V čele stojí komunista, pořady jsou jasně pod taktovkou třetocestních politiků a opravdová pravice se do ní nedostane. Tak to nevidí jen z oken Hradu pan Jakl, to je prostě fakt. Nerozumím, z čeho by měl mít soudruh Filip radost, kdyby ČT zrušili, jak si to přeje pan Jakl. Musí mít radost z toho, že ČT bude pokračovat ve stejném duchu jako dosud pod vedením komunisty. A to, že Mach chce zrušit koncesionářské poplatky, je to pochopitelné. Je to výrazný pravicový liberál, který je proti jakýmkoliv zbytečným státním zásahům do života občanů. Chce dokonce zrušit i zdravoní polatky a nahradit je systémem doprovolného pojištění podobným jako při havarijním pojištění aut. Nedávno to sdělil našemu listu v článku Petr Mach: „Jde o hodně, opravdu o hodně!“ >>>

Petr Mach: "Žádné peníze daňových poplatníků do státní televize!"

Ivana haslingerová

Dnes volí veřejnoprávní televize svého nového ředitele. Do redakce nám chodí mnoho rozhořčených dopisů nad tím jak je volba manipulovaná nátlakovou akcí umělců, kteří pod rouškou boje za svobodu slova se snaží docílit toho, aby se nic v ČT nezměnilo, aby si z poplatků, které televizi všichni posíláme mohli urvat svůj podíl jako dotsud. Protože stávající politici se tvářejí jako by se jich tento problém netýkal, obrátili jsme se s dotazem, co si o tom všem myslí na předsedu mladé a nové strany Svobodných, která bude v budoucnu o těchto problémech rozhodovat, Ing. Petra Macha, PhDr. Obratem nám přišly jeho odpovědi: * Vážený pane předsedo, dnes probíhá volba nového ředitele ČT. Umělci Zdeněk Svěrák, Jiří Krejčík, Juraj Herz, Hana Hegerová, Věra Chytilová, Ludvík Vaculík, Olga Sommerová, Jan Svěrák, Jan Hřebejk, Ladislav Smoljak, Zdeněk Troška, Petra Procházková, Fero Fenič, Břetislav Rychlík, Petr Oslzlý, Jiří Stránský, Vladimír Merta, Petr Jarchovský, Igor Chaun, Daniela Fischerová, J.A. Pitinský, Jiří David, Jan Kraus se ohrazují proti této volbě. Do redakce nám chodí dopisy, že to dělají proto, že se obávají, že balíček který jim parlament sype z našich poplatků by mohl vyschnout, nebo být přesměrován k jiným. Co byste našim čtenářům na tyto dopisy odpověděl? Tito lidé představují zájmovou skupinu, které vyhovuje současné postavení České televize včetně miliard koncesionářských poplatků, které jsou de facto majetkovou daní - daní z vlastnictví televize.

* Jaký je Váš názor na současnou veřejnoprávní televizi, neměla by se privatizovat?Státní, nebo jak někdo raději říká veřejnoprávní, televize se přežila. Bude se na ni dívat stále méně diváků. Lidé sami začnou dávat přednost internetu, alternativním soukromým kanálům a jiným formám zábavy. Jsem pro zrušení povinných koncesionářských poplatků, ať se televize sama snaží. Nezbyde jí, než kontraktovat pořady od soukromých dodavatelů i s reklamou. Žádné peníze daňových poplatníků do státní televize! >>>

Hlas pro Svobodné zabrání velké koalici

Petr Mach, předseda Svobodných

Mnoho lidí říká, že nebude volit malou pravicovou stranu, aby nenapomohlo vládě levice. Prý budou se skřípěním zubů raději volit ODS. Tím ale také mohou promarnit hlas. Může hlas pro Svobodné být promarněným hlasem? Jak vyplývá ze všech relevantních průzkumů veřejného mínění Pravicová vláda tak nebude možná (ODS a KDU-ČSL 90 mandátů), ani kdyby hlas pro Svobodné šel na úkor volby ODS. Levicová vláda je možná ( ČSSD a KSČM 110 mandátů). Protože vláda s podporou KSČM je polticky nepřijatelná, je pravděpodobným výsledkem voleb Velká koalice (ODS a ČSSD 158 mandátů). Jedinou možností, jak zabránit velké koalici je hlasovat pro malou pravicovou stranu – Svobodné. Pokud se Svobodní do Sněmovny nedostanou, šance na pravicovou vládu to nezmění. Pokud se Svobodní do Sněmovny dostanou a počet mandátů pro pravici by byl přes 100, pak je šance na pravicovou vládu. Hlas pro Svobodné tedy nemusí být promarněným hlasem. Hlas pro Svobodné je hlasem naděje, že pravicová vláda v České republice bude možná. Hlas voliče, který by kvůli liberálně-ekonomickému programu raději volil Svobodné, ale z pragmatických důvodů se rozhodne volit ODS, bude jen hlasem zvyšujícím počet mandátů velké koalice.>>>

Svobodní půjdou do voleb zřejmě sami

Kateřina Bouda Kašparová, mediální zástupce Svobodných

VV opustily plán společné kandidátky pravicových stran a rozhodly se jít do voleb samostatně s přizváním středových kandidátů na jejich kandidátku. Svobodní rozhodnutí VV respektují.

„Ještě povedeme další politická jednání, ale jsme jednoznačně připraveni kandidovat do Poslanecké sněmovny samostatně. Jako jediní půjdeme do voleb s programem čistého ekonomického liberalismu. Program střídmého státu, který nepřerozděluje peníze jedněch ve prospěch druhých, zde nikdo jiný nehájí! Jsme hluboce přesvědčeni o nutnosti tento program prosadit,“ uvádí předseda Svobodných Petr Mach.

Podobně skončila již dříve i jednání s Janou Bobošíkovou. „Nepřijal jsem nabídku opustit Svobodné, abych reprezentoval politiku paní Bobošíkové na její kandidátce. Stranu svobodných občanů, založenou naidejích ekonomického liberalismu, nevyměníme za účelový politický slepenec, komentoval v půlce června konec jednání Mach. „Případným spojením s paní Bobošíkovou bychom ztratili svoje myšlenky a naši voliči by nás zavrhli. Přišli bychom o šanci prosadit náš hlavní záměr – změnit českou politickou kulturu. Nejde udělat prostý součet preferencí našich stran z eurovoleb, volby do Poslanecké sněmovny jsou o zcela jiných tématech,“ schvaluje rozhodnutí Petra Macha David Hulínský, předseda pražských Svobodných.>>>

Odpovědnost vs. Svoboda

David Hulínský, předseda Krajského sdužení Svobodných, Praha

"Neodpovím-li sám za sebe, kdo za mne odpoví? Ale odpovídám-li jen sám za sebe, jsem to ještě já?" - Talmud, Pirke Avot 6a

Motem Svobodných je SVOBODA, ODPOVĚDNOST a SPRAVEDLNOST. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, co je to vlastně odpovědnost a jak souvisí se svobodou. Já osobně vnímám provázanost svobody a odpovědnosti následovně: Svoboda znamená mít volný prostor možností volby, v jehož rámci může člověk rozhodovat sám o sobě ze sebe sama. Bohužel na základě svých životních postřehů jsem začal vnímat, jak málo si lidé váží opravdových hodnot ve svém životě. Začal bych v první řadě se zodpovědností k sobě, k rodině a ke státu jako celku. V posledních letech jsme se naučili pořizovat si věci, na které nemáme. Zběsile investujeme, aniž bychom si uvědomovali následky a důsledky tohoto konání. Nechci zde nikomu předhazovat, že se zadlužil. Každý má právo volby, a to, že tak učinil, bylo na základě jeho svobodného rozhodnutí. Ale právě v tomto tkví "zádrhel" provázanosti svobody s odpovědností. Existuje dále velice úzká hranice mezi svobodou vlastní a svobodou druhého. Má svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Je proto mnohdy velmi těžké rozhodnout o činu, který se chystáme na základě vlastního úsudku vykonat, abychom tímto svým činem neomezili a neohrozili svobodu druhých v našem okolí. Krásným příkladem je tzv. šrotovné. Pořídím si auto, na které dostanu příspěvek, který však nikdy nemůže pokrýt celou částku, kterou mám zaplatit. Proto se musím zadlužit, abych celkovou částku zaplatil. Důsledek je takový, že se zříkám svobody a uvazuji k něčemu – k zadlužení. Je to past. Past úmyslná a promyšlená. A já se ptám proč to dělat?>>>

SVOBODNÍ: VYZÝVAJÍ POSLANCE: "NEHLASUJTE ZNOVU PRO ŠROTOVNÉ"

Kateřina Bouda Kašparová, mediální zástupce Svobodných

Svobodní vítají dnešní rozhodnutí prezidenta republiky vrátit Sněmovně zákon o tzv. šrotovném. Zejména v době hospodářské recese je nepřípustné další zadlužování a upřednostňování jedněch skupin obyvatel na úkor druhých. Svobodní vyzývají pravicové poslance ve sněmovně, aby se nepokoušeli přehlasovat prezidentské veto.„Zavedení šrotovného by sice pomohlo automobilovému průmyslu, ale uškodilo všem ostatním odvětvím. Když si totiž začneme díky státní pobídce kupovat více aut, zbude nám méně peněz na jiné věci. Budeme kupovat méně nábytku, počítačů, oblečení. Ekonomika jako celek zchudne, protože zničíme tisíce funkčních aut. Mohli bychom stejně tak pomoci sklářskému průmyslu, kdybychom zavedli „skelné“ – každý, kdo by rozbil deset let staré okno, by mohl dostat dotaci na nákup nového. Šrotovné ekonomiku nepovzbudí,“ varoval již v dubnu ekonom a předseda Svobodných Petr Mach. Svobodní vznikli v lednu 2009 jako pravicově orientovaná strana, jejímž mottem je SVOBODA ? ODPOVĚDNOST ? SPRAVEDLNOST.

Hlas pro Svobodné je hlasem naděje

Petr Mach, předseda Svobodných

Strana svobodných občanů (Svobodní) vznikla v únoru letošního roku jako pravicová strana zklamaných lidí, kteří už neměli koho volit. Svobodní půjdou do voleb znovu. Naším soupeřem ve volbách je Velká koalice ODS a ČSSD – koalice, která společnými silami včera schválila Lisabonskou smlouvu, dnes šrotovné a zítra schválí antidiskriminační zákon. Tento soupeř byl a je důvodem našeho vzniku, protože ODS a ČSSD se programově natolik sblížily, že je těžké rozeznat jednu od druhé. Jedna sice chce regulační poplatky ve zdravotnictví a druhá ne, obě ale chtějí regulované zdravotnictví. Jedna prosadila rovnou daň, která nebyla vůbec rovná, druhá chce progresivní zdanění, obě ale chtějí vysoké výdaje státu a deficitní rozpočet. Jedni jsou modří, druzí oranžoví, obě ale plýtvají penězi daňových poplatníků na zbytečné úřady, vládní billboardové kampaně či lyžařská mistrovství.  Důvod naší existence zůstává: Nikdo jiný zde nehájí klasické pravicové principy, na kterých je naše strana založena. Hlas pro ODS nebo ČSSD nezmění nic na tom, že volby dopadnou plichtou mezi oběma a že opět vyústí ve Velkou koalici. Naopak hlas pro Svobodné je hlasem naděje, že pravice bude mít většinu.>>> 

 

 

Svobodní požadují referendum o Lisabonské smlouvě

Kateřina Bouda Kašparová

Německý ústavní soud pozastavil ratifikaci LS do doby, než dojde ke změnám ústavy, které posílí pravomoci německého parlamentu pokud jde o kontrolu nad rozhodnutími EU. Podle soudu bylo hlasování německého parlamentu o LS v souladu s ústavou, ale ratifikační listiny nelze odeslat, dokud nedojde k příslušným změnám v německé ústavě, které zajistí suverenitu Německa nad dalším rozšiřováním pravomocí EU. "Svobodní považují tento rozsudek německého ústavního soudu za důkaz, že bez ústavních změn by ratifikace byla i v České republice v rozporu s ústavou! Svobodní LS principiálně odmítají od samého počátku a požadují, aby o ní bylo v ČR vypsáno referendum. Chceme přednost české ústavy nad LS," říká předseda Svobodných Petr Mach.(obr. vpravo)

 

"Už před summitem otec upozornil, že dokument o garancích pro Irsko by měl schválit parlament, protože mění charakter LS. Aby se to nemohlo opakovat, požadujeme, aby jakékoliv změny podmínek sepsaných v Lisabonské smlouvě byly ratifikovány řádným způsobem. Již 17.6. jsme v TZ kritizovali, že česká vláda tímto krokem obešla a podvedla parlament i prezidenta ČR," konstatuje člen Republikové rady a risk manager strany Svobodných Jan Klaus (obr vlevo)

Svobodní vyzvali Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby v nejbližším termínu svolala mimořádnou schůzi, která by se této záležitosti věnovala.>>>

Svoboda je prohlašována za otroctví a otroctví za svobodu

Vítězslav Kremlík

V některých částech světa jsou zastánci diktatury a omezování svobod jednotlivce označováni za liberály. Žádné čistě liberální strany už prakticky neexistují, když tak jen liberálně-konzervativní. Libertas je latinsky svoboda. Člověk by tedy myslel, že slovo „liberál“ by všude mělo označovat pravičáka a la Margaret Thatcherová, tedy zastánce svobody, konkrétně svobody jednotlivce, svobody slova, svobodného trhu atp. V USA je tomu ale naopak. Americká levice (Democratic Party) je proti kapitalismu volného trhu. Poukázal na to už F.A. Hayek v předmluvě ke své knize „Cesta do otroctví" ve 40. letech. Liberálové jsa okradeni o svůj vývěsní štít to řešili různě. George Orwell píše v "1984" o totalitní Straně, která hlásá, že „svoboda je otroctví.“ Kreativně používají slovo „svoboda“ revolucionáři. V rámci národněosvobozeneckého boje různí Fidelové a Che Guevarové dodnes řeční o nutnosti vyhnat cizáky a kolonialisty ve jménu „svobody národa“. Lid tedy způsobně umírá „za svobodu“ a pak se dočká jen totalitního levicového režimu. Zatímco svoboda obchodu, slova a svoboda jednotlivce odešla spolu s cizáky kolonialisty. Svoboda národa totiž není totéž co svoboda jednotlivce. Zotročením strážců pořádku vzniká nikoli liberální systém, ale anarchie, džungle. Marxisté dále ke zmatení přispěli jistou slovní hříčkou (kterou lidé bůhví proč berou vážně). Vymysleli pojem „ekonomická svoboda“. Velice vtipně si svobodu vykládají islamisté. Nutit muslimy k náboženské toleranci je potlačováním jejich tradic a vyznání, tudíž výrazem náboženské nesvobody! V tomto světě, kde svoboda je prohlašována za otroctví a otroctví za svobodu, se liberálovi točí hlava. Civilizace se udržují těmi hodnotami, na nichž byly založeny. Bez svobody a liberalismu nemůže civilizace dlouho vzkvétat. Vzpomeňme na antické Řecko. Staletí bouřlivého rozmachu filosofie a kultury skončila, jakmile Řecko dobyl Alexandr a skončila tam svoboda a demokracie.>>>

TOPOLÁNEK JE POKRYTEC MĚNÍ SVOU ŘEČ PODLE POSLUCHAČŮ

Kateřina Bouda Kašparová, mediální zástupce Strany svobodných občanů

Bývalý premiér a předseda ODS Mirek Topolánek je pokrytec, který mění svá vyjádření podle toho, k jakému auditoriu hovoří. Říká Britům, Polákům, Němcům vždy co chtějí slyšet. Čeští voliči mu sotva mohou věřit. Strana svobodných občanů (Svobodní) tak reaguje na Topolánkova slova o tom, že „Lisabonská smlouva je mrtvá“, která pronesl ve Varšavě na předvolebním sjezdu polské konzervativní strany Právo a spravedlnost. Svobodní takové jednání jednoznačně odsuzují jako pokrytecké.

„ODS zahraničním politikům vždy říká, co chtějí slyšet, a vůči českým voličům je neupřímná. Není možné Lisabonskou smlouvu nejprve odsuzovat, pak ji prosadit v českém parlamentu a pak ji zas označit za mrtvou," shrnul předseda Svobodných Petr Mach.

Pro připomínku uvádíme níže některé ze zajímavých výroků Topolánka o evropské ústavě a následně Lisabonské smlouvě (LS). Když za „mrtvou“ označil LS prezident Václav Klaus bezprostředně po jednání Senátu dne 6.5.2009, sklidil za to obrovskou kritiku mnohých českých politiků, a nejvíce od tehdejšího premiéra Topolánka. Pokrytecké jsou i řeči ODS o vytvoření opoziční frakce v Evropském parlamentu. Jan Zahradil se k podpoře Lisabonu zavázal právě výměnou za přijetí do frakce Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. „Pokud jde o proces ratifikace Evropské ústavní smlouvy, vezme ODS v úvahu při svém konečném stanovisku výsledek ratifikace v ostatních členských zemích EU,“ slíbil Zahradil písemným prohlášením po zvolení do Evropského parlamentu v roce 2004 Hansovi-Gertu Pöteringovi. Strana svobodných občanů kandiduje do EP aby tam byla autentickou opozicí vůči současnému směřování evropské integrace. >>>

Diskriminujme diskriminační diskriminaci

Tomáš Váňa

Svobodni.cz

Donedávna jsem diskriminaci považoval za přirozenou součást svého života. Vždy jsem si při rozhodování mohl z několika možností vybrat jedinou. A najednou to nejde. Diskriminoval bych ty ostatní. Takže při hledání nájemce budu muset spoléhat na to, že bude jenom jeden. Jinak mne ostatní zažalují, že jsem je při výběru diskriminoval. Už si nebudu moci dělat se svým soukromým majetkem co chci. Už si nebudu moci vybrat z nejlepší nabídky. Radši se budu konkurenci vyhýbat. Budu mít nižší zisk. Trhu to moc neprospěje. Ale co, je to lepší než bručet v base. Nevím jak to budu dělat, až půjdu na fotbal. Když budu fandit Spartě, budu diskriminovat Slavii. A pivo v kelímku si budu muset koupit v každém bufetu na stadionu. Jinak mne legislativa požene před spravedlnost. Hlavně nevyčnívat z davu.Rovnostářství … leze mi krkem. Co po mně ten stát vlastně chce? Máme rovná práva? Máme. Kdyby nebyla, prosím – ale takto? Tento legislativní zmetek nehledá rovná práva, nýbrž rovný výsledek.Je to ideologie, ne právo. Vždyť právě schopnost odlišovat mne činí svobodným. Ale má to i své výhody. Mohu žalovat stát. Většinový občan bude zákonitě diskriminován menšinami. Stavíce na multikulturním základu ruší presumpci neviny a svobodnou směnu.>>>

Konec karnevalu aneb nová cesta do starého otroctví

Ladislav Bátora, člen Republikové rady Svobodných

V létě 2004 vyšla kniha Where the Right Went Wrong, v níž Patrick Buchanan líčí „kde pravice sešla z cesty a jak neokonzervativci podvrátili Reaganovu revoluci a ukradli Bushovo prezidentství.“ Ač má Buchanan na mysli americkou „pravici“, je škoda, že se nikdo – včas – neodhodlal k překladu do češtiny. Byl by býval možná ještě potřebnější než Smrt Západu, která u nás zatím jako jediná reprezentuje desetisvazkové dílo tohoto proslulého amerického konzervativce. A teď už je na pouhé „překlady a výklady“ pozdě. Neokonzervatismus totiž i v naší zemi již pár let řádí, a to aniž si to většina lidí stihla uvědomit. A ze zdánlivě bastardní slitiny s neosocialistickým „evropeismem“ na nás civí nová státní doktrína. Ne nepodobna té, kterou si mnozí ještě dobře pamatujeme, a to nejen co do všudypřítomnosti, nesnášenlivosti, podlosti, prolhanosti, razance a „technologie“. Ale třebaže na výklady o neokonzervatismu je už pozdě přece jen Buchananovi nějaký prostor dejme, alespoň s křížkem po funuse naší svobody. Ovšem pozor – následující úryvky z jeho knihy jsou určeny nepoučeným, nikoli nepoučitelným: Neokonzervativci ve skutečnosti nejsou žádnými konzervativci. Jsou to hochštapleři a oportunisti. V třicátých letech minulého století to byli skalní levičáci, posléze – až do let šedesátých – příslušníci Demokratické strany a velcí fandové New Dealu a Great Society a po drtivých volebních vítězstvích Nixonových a Reaganových se z nich rychle stali pravičáci a vklouzli do Republikánské strany. Od liberalismu přeběhli, jakmile viděli, že konzervatismus získává převahu, a na hřbetě Reaganovy revoluce se dostali k moci. Jejich bohatýři – Wilson, FDR, dr. King – jsou muži levice. Jejich traktáty, v nichž prohlašují protivníky a kritiky za zrádce, fašisty a antisemity, jsou jako vystřižené z arsenálu nejtvrdší levice. Poslední a nejlepší obranou Západu proti novým barbarům vůbec není impérium, nýbrž křesťanská víra a tradice – ty jsou pro západní civilizaci nenahraditelné.“>>>

Dětinský protest nikým nevolenývch levičáckých elitářů

 

Ivana Haslingerová

Na Hradčanském náměstí v Praze mělo být 17. června 2009 podle jakýchsi zvláštních lidiček, kteří si říkali intelektuálové a odpůrci prezidenta Václava Klause, rušno. Přičinlivá protiklausovaká média již několik dnů předem avizovala, že superintelektuálové Michal Viewegh či Martin C. Putna chystají v předvečer narozenin prezidenta Klause protestní happening. Mělo to proběhnout tak slavnostně, že pan Putna měl přednést gratulační řeč dokonce v převlečení za samotného ruského prezidenta Putina. Protestní akcí chtěli tito představitelé Pravdy a lásky, tedy nikým nevolení levicoví elitáři, zesměšnit prezidenta, zesměšnili ale sami sebe. Vše vyznělo jako narcistní pokus o zviditelnění několika bezvýznamných umělců. Již jen to, že se spletli v datu a byli tam již dva dny před narozeninami, svědčí o jejich popletenosti. Je typické, že takto omezenému happeningu poslal zdravici Tomáš Halík, profesor na Karlově univerzitě! Není se pak čemu divit, že jakýsi student UK Matěj Spurný vyzýval Václava Klause, aby uznal, že jako reprezentant okrajového politického postoje ztratil legitimitu nadále vykonávat prezidentskou funkci a aby ze své funkce odstoupil. Kde vzal informaci, že prezident republiky, který má dlouhodobě přes 60 % podpory národa, nemá legitimitu, to ví jen Bůh a asi i jeho zástupce na zemi, farář Halík. Nemohla jsem uvěřit vlastním uším, že klesne pan Viewegh pod úrověň doktora Ratha a i on se zařadí mezi ty, kteří mají neúctu ke starším osobám. I když jim nemohou vyčíst nic, protože není co, tak zesměšňují aspoň jejich vyšší věk. A to vše u sochy prezidenta Masaryka, který vedl naši zem ještě v pozdějším věku. Dovedete si představit noblesního Karla Čapka, aby pronesl něco tak nechutného jako pan Viewegh?: "Stojíme tady, pod prezidentovými okny, a dokonce na něho nepřímo mluvíme - jako příbuzní starce v kómatu nebo v blázinci, kteří, ať už z pouhého pocitu povinnosti, nebo vedeni iracionální nadějí, nepřestávají tatíčka navštěvovat. Proč? Protože i tohle zoufalé málo nám připadá lepší než nic. A ještě jeden dobrý důvod máme: s obrovskou úlevou si tu připomínáme, že nejsme zdaleka jediní, kdo má příbuzného v kómatu nebo v blázinci. Že jsou nás naopak statisíce - a pořád nás přibývá, takže se v péči o zešílevšího tatíčka můžeme dokonce i střídat. I proto jsme tady...". I kdybyste vystál na Hradě důlek a pronášel ještě urážlivější lži, tak Vám to není pane Vieweghu nic platné. Právě dnes, 22. června 2009, přebírá pan prezident na Pražském hradě mezinárodní cenu Legion of Liberty Award, která mu bude udělena za celosvětové šíření myšlenek na obranu svobod jednotlivce. Cenu mu uděluje mexický Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora A.C. A tuto cenu by mu jistě tato prestižní organizace neudělila, kdyby byl "starcem v kómatu či v blázinci" a dělal naší zemi po světě jenom ostudu, pane Vieweghu.

Krásné narozeniny, pane prezidente!

Vážený pane prezidente,

redakce Fragmentů spolu se Svobodnými a iniciativou D.O.S.T. Vám přeje krásné prožití zítřejších narozenin a především hodně zdraví a sil do dalšího boje za šťastnou budoucnost naší země. Přiložená fota ze včerejšího vyjádření naší podpory proti jakýmsi popleteným lidem, kteří si říkali intelektuálové a tvrdili, že dělají svůj skandální mítink na Hradčanském náměstí 17. června v předvečer Vašich narozenin, nechť jsou pro Vás důkazem, že nás, kteří Vaše kroky schvalujeme a jsme Vám za ně vděčni, je víc. Alespoň soudě podle počtu hesel a plakátů nad našimi a jejich hlavami. Na rozdíl od nich Vám posíláme květinu ve Vaší oblíbené barvě a přejeme vše nejlepší.

S pozdravem

"Hlavu vzhůru! Jdeme dál!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svobodní půjdou do voleb znovu

Petr Mach, předseda Svobodných

Strana svobodných občanů vznikla v únoru letošního roku jako pravicová strana zklamaných lidí, kteří už neměli koho volit. V historicky prvních volbách po svém vzniku oslovila Strana svobodných občanů 30 tisíc voličů – napříč republikou. Těchto 1,26 % hlasů je relativní úspěch. Není to sice důvod k oslavě, ale ani k rezignaci. Rozhodně budeme kandidovat v předčasných volbách do Sněmovny. Naším soupeřem ve volbách je Velká koalice ODS a ČSSD – koalice, která společnými silami včera schválila Lisabonskou smlouvu, dnes šrotovné a zítra schválí antidiskriminační zákon. Tento soupeř byl a je důvodem našeho vzniku. ODS a ČSSD se programově natolik sblížily, že je těžké rozeznat jednu od druhé. Jedna sice chce regulační poplatky ve zdravotnictví a druhá ne, obě ale chtějí regulované zdravotnictví. Jedna prosadila rovnou daň, která nebyla vůbec rovná, druhá chce progresivní zdanění, obě ale chtějí vysoké výdaje státu a deficitní rozpočet. Jedni jsou modří, druzí oranžoví, obě strany ale plýtvají penězi daňových poplatníků na zbytečné úřady, vládní billboardové kampaně či lyžařská mistrovství. Důvod naší existence zůstává: Nikdo jiný než Svobodní zde nehájí klasické pravicové principy, na kterých je naše strana založena. Volič se nesmí bát, že jeho hlas pro Svobodné propadne. Troufám si tvrdit, že ztraceným hlasem bude spíš hlas pro ODS nebo ČSSD – oni mají pohodlnou většinu a hlas jednoho konkrétního voliče na tom nic nezmění. Hlas pro ODS nebo ČSSD nezmění nic na tom, že volby dopadnou plichtou mezi oběma a že opět vyústí ve Velkou koalici. Naopak. Hlas pro Stranu svobodných občanů je hlasem naděje, že pravice bude mít většinu.

Přijďte podpořit prezidenta republiky než bude pozdě!

Ivana Haslingerová

Vy všichni, kteří nechcete návrat před listopad a otevření cesty k nastolení havlovsko-dobčekovského komunismu s lidskou tváří, ale chcete žít konečně po 50ti letech nesvobody ve svobodném a vzkvétajícícm kapitalistickém státě, který zde prosadil svojí ekonomickou reformou současný prezident Václav Klaus (podrobně viz např. články: Patnáct let od restaurace kapitalismu či Díky urputnému boji Václava Klause žijeme již 17 let v kapitalismu), přijďte dne 17.6. od 17 hodin na Hradčanské náměstí v Praze vyjádřit spolu s iniciativou D.O.S.T. svůj odpor proti propagandistickému happeningu "havlistické elity" útočící na prezidenta republiky. To co se snaží zneuznaní levicoví intelektuálové v tuto dobu na Hradě vyvádět, je neuvěřitelné: http://pardubice.bloguje.cz/792220-prijdte-rict-vaclavu-klausovi-uz-dost-ve-stredu-17-cervna-v-17-hodin-na-hradcanske-namesti.php www.akce-dost.cz. Pomozme proto všichni, kteří nechcete zemřít v komunismu jedinému čestnému vrcholovému politikovi, který po celých 20 let nezměnil ani slovo ve svých postojích a díky němuž nejen my, ale i tito protestující "havlističtí levicoví intelektualové" žijeme ve svobodné zemi. Václav Klaus je v současné době vystaven neuvěřitelnému tlaku od našich i evropských levicových politiků a je proto potřeba, aby zazněl i hlas od autentické pravice na jeho podporu! Proto všichni, kdo máte nohy a hlasivky, přijďte tyto frocky na Hradčany překřičet než bude poozdě!

Svobodní:"Pane prezidente, počkejte na výsledek referanda o LS"

Petr Mach, předseda Svobodných

Strana svobodných občanů vyzývá prezidenta republiky, aby Lisabonskou smlouvu (LS) nepodepsal a počkal na výsledky referenda. Svobodní po předčasných volbách v Poslanecké sněmovně navrhnou zákon o referendu k Lisabonské smlouvě. Berou s lítostí na vědomí, že většina senátorů dala svým hlasováním souhlas s ratifikací Lisabonské smlouvy, která zásadním způsobem zhoršuje postavení České republiky v EU a snižuje váhu českého hlasu v Radě ministrů EU. Připomínáme, že v referendu o vstupu se lidé v referendu vyjádřili pro naše členství za stávajících podmínek. Tyto podmínky by tedy měly být změněny opět jen prostřednictvím referenda. Svobodní vyzývají proto prezidenta republiky, aby nepodepsal Lisabonskou smlouvu a s případnou ratifikací počkal na výsledky referenda. Považuje-li se za přípustné, aby se hlasování opakovalo, pokud je jeho výsledek NE (jako v Irsku), musí být přípustné opakování hlasování i tehdy, pokud byl výsledek hlasování ANO jako v České republice. Svobodní spustili tento týden první celoevropskou petici ve všech jazycích EU na adrese www.petice.eu.Je to vůbec poprvé, kdy mají Evropané možnost vyjádřit svůj názor na jednom místě. Svobodní vznikli v lednu 2009 jako pravicově orientovaná strana, jejímž mottem je SVOBODA ? ODPOVĚDNOST ? SPRAVEDLNOST.

Podporujeme svého prezidenta

Memorandum D.O.S.T.

Se znepokojením sledujeme množící se útoky na prezidenta České republiky Václava Klause za jeho odmítavý postoj k Lisabonské smlouvě a jeho rozhodnutí posečkat s případnou ratifikací Lisabonské smlouvy do doby, než se o jejím souladu s Ústavou České republiky vyjádří Ústavní soud. Vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva mění právní i politický statut České republiky, je nepřípustné, aby byl prezident republiky vydírán svými oponenty pod pohrůžkou, že pokud Lisabonskou smlouvu urychleně neratifikuje, poškodí tím zájmy České republiky. Náš názor je zcela opačný, prezident Václav Klaus jedná správně. Ceníme si na něm, že se domácímu i mezinárodnímu tlaku nepodvolil, že mu jsou zájmy českého národa a státu přednější než zájmy úzké skupiny elit, usilujících o zánik suverénních evropských států a podřízení jejich politických reprezentací centrálním úřadům jednotného evropského státu. Tento proces považujeme za nedemokratický a odporující duchovním a historickým kořenům evropské kultury a civilizace. Ujišťujeme prezidenta Václava Klause naší podporou a ochotou ke spolupráci při obraně naší národní a státní suverenity. V Praze dne 16.5. 2009 Mgr. Michal Semín, PhDr. Jiří Hejlek, Mgr. Petr Bahník

Svobodní získali více hlasů než mnohé politické stálice

IvanA HAslingerová

Stalo se to, v co nikdo nedoufal. Strana svobodných občanů Petra Macha, která byla teprve v únoru zaregistrována, která neměla žádné prostředky a pouze nadšením svých členů a příznivců se snažila probojovat mezi strany, které vynakládaly desítky milionů na své volební agresivní kampaně, tato strana dostala v jejích historicky prvních volbách 1,26 % hlasů, tedy prakticky stejně jako strany, které měly na to, aby se představily voličům, nejméně jedno další ne-li hned několik volebních období. Např. SNK Evropští demokraté získali pouhých 1,66 % i přesto, že europoslankyně Hybášková měla vstupy do médií otevřené neustále. Svobodní získali dokonce víc hlasů než strana Libertas.cz pod vedením mediálně známého Vladimíra Železného s jejími 0,94 %. A Liberálové pana Hamerského oslavovaní Václavem Havlem a toužící po evropském superstátu získali dokonce pouhých 0,07 %. A aby nebylo mýlky, Liberálové nejsou novou stranou jako Svobodní, jsou pouze přejmenovanou stranou LiRa působící v ČR již podstatně déle. Stejně strany Pravý blok, Sdružení pro republiku, Moravané, Balbínova poetická strana, které působí na naší politické scéně již skoro 20 let, získaly pouhé 1 %, 0,31 %, 0.38 % a 0,15 %. A to nehovořím o fiasku strany slovutného ministra životního prostředí Bursíka, který, přestože byl na obrazovkách neustále po celé dva roky a měl tak možnost se svými kolegy a především kolegyněmi ukázat, co umí, a navíc měl podporu slavných mužů jako knížete Schwarzenberka či Václava Havla, získal ostudných 2,06%. Téměř by se chtělo zvolat "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě!". Jeho strana vydírala Mirka Topolánka svými požadavky na ekologické daně, ekobenzín, ekoelektřinu, biomasu, proevropskou politiku a další nesmysly tak, že to již mnozí spolustraníci nemohli vydržet a z ODS odešli. A to nehovořím o "úspěchu" madam Zubové, jejíž tvářička visela snad na každém patníku a přesto získala s její Demokratickou stranou zelených poze 0,62 %, či o straně další slavné zelené Jihočeské matky Kuchtové Zelení s jejich 0,15 %. Navíc je na výsledku Svobodných zajímavé, že podporu voličů měli prakticky stejně velkou ve všech krajích. Svědčí to o tom, že krajská sdružení mají již pevná jádra a je to příslibem do budoucna, protože tato strana byla založena především za trím úřelem, že se chce stát stálicí na naší politické scéně, důstojným pokračovatele bývalé "Klausovy ODS". Jejím cílem je vnést na naši politickou scénu opět noblesu a prosazovat ideje co nejsvobodnějšího prostředí v České republice. Chce hájit myšlenky svobody, odpovědnosti a spravedlnosti, které žádná jiná politická strana principiálně nehájí.>>>

 

Naše dosavadní úsilí nesmí přijít vniveč

Petr Mach, předseda Svobodných

V historicky prvních volbách jsme získali 29 846 hlasů, tedy 1,26% z více než dvou milionů odevzdaných hlasů. Podporu voličů jsme měli prakticky stejně velkou ve všech krajích. Děkuji všem, kteří svým dílem přispěli k získání hlasů. Masivní kampaň velkých stran založená na vzájemném strašení a nikoliv na předkládání politických alternativ bohužel na voliče zabrala více, než jsme čekali. Naším cílem je prosazování co nejsvobodnějšího prostředí v České republice. Hájíme myšlenky svobody, odpovědnosti a spravedlnosti, které v naší zemi musí být pevně obhajovány a my víme, že jiná politická strana tyto ideje principiálně nehájí. Náš výsledek nicméně znamená, že budeme muset velmi pečlivě zvažovat další strategii před předčasnými volbami. O další strategii či případné předvolební spolupráci s jinými subjekty rozhodne Republikový výbor, který svolám na 21. června. Naši členové a příznivci věnovali kampani stovky hodin času a nemalé osobní finanční prostředky. Tato práce nesmí přijít vniveč. Prosím všechny členy a příznivce, aby využili prostoru v diskusním foru k hodnocení dosavadní strategie a k doporučením dalšího postupu. Jejich podněty budou pro Republikové předsednictvo i Republikový výbor cenné.

 

Signatáři petice D.O.S.T. nejsou žádní neonacisté

Ivana Haslingerová

V Emauzském klášteře na Novém Městě pražském se konalo výroční setkání signatářů iniciativy D.O.S.T. (www.akce-dost.cz), kterou založil před dvěma roky bývalý ředitel Občanského institutu a současný ředitel Institutu svatého Josefa Mgr. Michal Semín. Přítomní signatáři i její tvůrci na něm hodnotili její dvouleté období a zamýšleli se nad občanskou svobodou ve stínu Lisabonské smlouvy. S příspěvkem vystoupil jako vzácný host předseda Strany svobodných občanů Ing. Petr Mach, PhD.

Panelisté konference DOST Jiří Hejlek, Michal Semín, Petr Bahník, Petr Mach a Ladislav Bátora (zleva)

Iniciativu D.O.S.T. již podepsalo 495 signatářů. Svým podpisem přijímal každý z nich osobní závazek, že bude působit v duchu jejích myšlenek, především proti snaze politiků prosadit antidiskriminační zákon (AZ) a omezit suverenitu ČR přijetím Lisabonské smlouvy (LS). Toto budí samozřejmě obrovskou nenávist europeistů, kteří je nazývají dokonce neonacisty. Přitom neonacisté mají k D.O.S.T. daleko stejně jako Michael Kocáb. Nehledě k tomu, že nacismus měl úplně jiný program a byl jasně levicovýcm socialistickým hnutím. Protože obě základní aktivity, proti nimž bojuje D.O.S.T., zamítá i prezident republiky, vydala na jeho podporu memorandum „Podporujeme svého presidenta“. „Tyto dvě iniciativy D.O.S.T a memorandum na podporu prezidenta se nevylučují, ale doplňují se. Rád budu jejich dalším signatářem," přihlásil se do diskuse po přečtení memoranda Petr Mach.>>>

Nejsme fašistická lůza!

Robin Kopecký, student, 20 let

Proč studenti vyjádřili odpor k ČSSD osobitým způsobem je zřejmé: incident na CzechTeku, vysoký státní dluh vyrobený za doby nebývalé ekonomické konjunktury, ukázkový předvolební populismus, ignorace nutnosti reformy zdravotnictví a důchodů, nezodpovědné svržení vlády během našeho předsednictví radě EU a vrcholící hospodářské krize, blokace našich závazků vůči NATO v Afghánistánu etc. Já však nechápu tento konflikt jako pouhý střet politických ideologií, či generací, vidím to jako prudkou srážku dvou zcela protichůdných světonázorů. Pánové reprezentující socialisty jsou čirou krystalizací normalizačních papalášů. Ale my mladí nesmíme mlčet. Jsme takřka nedotčení pokřiveným komunismem, morálně rozbředlého společenství potlačující aktivitu a sílu individua. Nesměšujete nás s anarchisty, co na protest proti „systému“ zapalují auta, či rozbíjejí výlohy obchodů. Nesměšujete nás s neonacisty, kteří s policejní ochranou pochodují městy a oslavují násilnou xenofobní politiku. My ve svém volném čase přicházíme na mítinky aktivně vyjádřit nesouhlas proti vaší politice stagnace společnosti. My jsme od narození navyklí ke svobodě projevu, nečekají nás žádné kádrové posudky a nestraší nás ne-doporučení ke studiu. Svoboda nejen cestování a nakupování, ale zejména myšlení je naší přirozeností. Vyzývám váženého pana Paroubka, vážené politické vedení ČSSD a sesterskou KSČM: Váš čas je nenávratně pryč, pakliže skutečně milujete tuto zemi a chcete udělat opravdu něco ku prospěchu nás všech, tak odejděte z veřejného života. Nechali jsme si jako národ líbit v minulém století březen 39, únor 48, srpen 68 a dlouhé kóma normalizace. Nyní však žijeme v 21. století a vy jste relikty minulých časů, svět se změnil, ale vy zůstáváte stejní. My mladí studenti musíme pomoct společnosti prolomit bariéru mezi tichým nesouhlasem a aktivními činy. >>>

 

Václav Klaus: "Strana Svobodných je obohacením naší politické scény"

Vážím si občanské a politické angažovanosti a odhodlání členů Strany svobodných občanů prosazovat své politické názory standardní formou politické strany. Věřím, že strana bude obohacením naší politické scény a že akcent na obhajobu svobody jednotlivce a národní suverenity, které deklarujete, veřejnost osloví a napomůže vrátit politický dialog k základním hodnotám, o které občanům jde. Právě to řada občanů na dnešní české politické scéně postrádá. Občanská svoboda, bezpečnost a prosperita jsou ohrožovány stále novými variantami kolektivistických ideologií. Dosavadní tendence vývoje Evropské unie – směřující k potlačení úlohy členských států, ke zbytečné a nadměrné regulaci života jejich občanů, k prohlubování demokratického deficitu a k byrokratizaci a centralizaci rozhodování – se dotýkají budoucnosti, prosperity a svobody nás všech. Je úkolem těch, kterým není lhostejná budoucnost myšlenky svobody, aby tyto základní otázky nastolovali k politické debatě, aby se nenechali umlčet tzv. politickou korektností či konformitou k momentálně převládajícím politickým trendům. Ve srovnání se zavedenými politickými stranami bude strana mít daleko obtížnější přístup do médií a méně příležitostí k oslovování veřejnosti. Přeji jí přesto, aby se jí podařilo stát se skutečným mluvčím těch občanů, kteří názory a postoje, o nichž ona i já hovoříme, sdílejí. Přeji Svobodným úspěch!

Jsme trestáni za svoji slušnost!

Koruna Česká, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska, byla v uplynulých týdnech opět, tak jako většina dočasně mimoparlamentních stran, podrobena obvyklé mediální diskriminaci, hraničící nejednou až s otevřeným bojkotem. Do některých internetových či novinových anket anebo dokonce jen do prostých seznamů a přehledů kandidujících stran jsme jednoduše nebyli zařazeni. Komerční televize na nás zcela „zapomněly“, veřejnoprávní televize nám poskytla jen přesně takový prostor, jaký ji nařizuje zákon. Volební spoty všech kandidujících stran opět dostaly přidělený časový interval se spolehlivě nejnižší sledovaností. Do mimořádných předvolebních Otázek Václava Moravce byly pozvány „osvědčené“ a „perspektivní“ strany, zástupcům ostatních bylo nabídnuto potupné místo v hledišti mezi diváky a hypotetická možnost promluvit "když zbude čas“. Této nedůstojné taškařice se Koruna Česká letos odmítla zúčastnit. Jedno celostátní renomované médium nám zcela nepokrytě přiznalo, že před volbami hodlá referovat o dosavadních parlamentních stranách a dále jen o těch, které jsou „mediálně zajímavé“. Jinými slovy, pokud neuděláme žádný skandál, nezaštítíme se žádnou obskurní „celebritou“, neuchýlíme se k vulgaritě, osočování a napadání soupeřů nebo dokonce rovnou k otevřenému násilí, nemáme ve většině médií sebemenší šanci. S naprostým údivem jsme sledovali, jak velkého a samozřejmě bezplatného prostoru se takřka ve všech médiích dostalo stranám, vyznávajícím extrémní názory.

Dejte šanci Svobodným!

Petr Mach, předseda Strany svobodných občanů

Prosím, přijďte 5.-6. června k volbám do Evropského parlamentu. Nenechme se zmást vzájemným strašením dvou velkých stran. Nesmiřme se s jejich neustálým politikařením. Dejme šanci nové slušné pravicové straně. Takovou novou stranou je Strana svobodných občanů (č. 23). Na čele kandidátní listiny je známý pravicový politik Jiří Payne (pět let poradce prezidenta republiky) a spisovatel Benjamin Kuras. Teď volíme do Evropského parlamentu. Tyto volby tedy nerozhodují o tom, kdo bude v české vládě, ale rozhodnou především o dalším směřování Evropy. Nenechme si řídit život byrokraty z Bruselu!!! Svobodní budou v EP zastupovat zájmy ČR a jejích občanů, ohlídají naši svobodu a svrchovanost. Tyto volby ukážou také, jestli dostane šanci promluvit do české a evropské politiky nová strana. Dejme společně tuto šanci Svobodným. Vaše tiché NE LISABONU řeknou SVOBODNÍ NAHLAS!

Je nejvyšší čas vrátit do politiky slušnost a věcnost!

 

Snímek zachycuje Ing. Petra Macha, PhDr. s jeho profesorem na VŠE a dlouholetým šéfem – presidentem republiky Václavem Klausem. O kvalitách Petra Macha svědčí mj. to, že profesor Klaus, který je znám tím, že chválou šetří jako šafránem, ho před lety, když ho uváděl do funkce ředitele jeho Centra pro ekonomiku a politiku, představil jako nejlepšího svého žáka. Strana, kterou nyní Petr Mach založil, je proto jako jediná u nás plná jeho přátel – mladých špičkových ekonomů, kteří chtějí pokračovat v idejích profesora Klause a jeho bývalé ODS a vytvořit z naší republiky skutečně prosperující a bohatou zemi se svobodnými a odpovědnými občany. S ekonomikou založenou na myšlenkách volného trhu a svobody jednotlivce. Po celou dobu téměř dvaceti let, co monitorujeme přednášky a činnost Petra Macha, nezměnil nikdy své postoje. Proto je podle nás zárukou, že pokud získá dostatečnou podporu, bude mít naše země v čele čestného a charakterního vůdce. Proto neváháme ani na okamžik dát mu hlas!