"Ceterum autem censeo, unionem europaeam esse delendam"
"Ostatně soudím, že EU by měla být zničena"

 

Jablonce nad Nisou navštíví Nicolas de LACOSTE

Bc. Vladimír Kordač, manažer OS ODS

V pondělí 2. 4. 2012 přijede na pozvání poslankyně PS PČR JUDr. Ivany Weberové na návštěvu Jablonce nad Nisou Nicolas de LACOSTE, První rada francouzského velvyslance v ČR. Na setkání srdečně zveme! Program: 10,00 – setkání se studenty gymnázia U Balvanu, 11,00 – návštěva PAS Jablonec a. s., 12,00 – přijetí primátorem města Ing. Petrem Beitlem, 14,00 – setkání na faře Českobratrské církve, 15,00 – návštěva Nízkoprahového centra Kruháč, 16,00 - odjezd.Prostor pro setkání se zástupci médií bude ve 12,00 h v obřadní síni jablonecké radnice a v 15,00 h v centru Kruháč (okružní křižovatka U Zeleného stromu).

 

Prioritou ČR v EU je důraz na dokončení vnitřního trhu

RNDr. Petr Nečas, předseda ODS, předseda vlády

Téma prosazování hospodářských zájmů České republiky v Evropské unii je tématem, které oproti některým jiným otázkám evropské spolupráce, jež jsou někdy vcelku uměle posouvány do popředí mediálního zájmu, rozhodně neztrácí a nesmí ztratit na své důležitosti. Podíváme-li se však na obhajobu českých zájmů v diskusi o dvou klíčových tématech, jimiž současná Evropská unie žije – tedy oživení fungování vnitřního trhu a víceletý finanční rámec – zjistíme, že tomu tak skutečně není. V budoucím postavení ČR se nebudeme moci pouze spoléhat na přerozdělování peněz z evropského rozpočtu. Musíme proto dokončit vybudování vnitřního trhu založeném na volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Jsme s osudem eurozóny spojeni již pouhým faktem, že 4/5 našeho exportu směřují do EU, z toho podstatná část do Spolkové republiky Německo. Podíl vývozu na našem HDP je přitom takřka 80 procent. Tento proexportní charakter naší ekonomiky předurčuje skutečnou prioritu české evropské politiky, a tou je pochopitelně důraz na dokončení vnitřního trhu. Nemůžeme se tedy tvářit, že se nás vývoj v eurozóně netýká. Na druhé straně podpis tzv. fiskální úmluvy eurozónu nespasí, nebude-li existovat skutečná vůle členských států dodržovat pravidla rozpočtové odpovědnosti. Přípravou ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti ČR na rozdíl od některých signatářů fiskální úmluvy směřuje k uskutečnění tohoto cíle. Právě proto jsem před březnovou Evropskou radou, které tradičně dominují ekonomická témata, spoluinicioval a spolupodepsal dopis třinácti členských států (Spojeného království, Nizozemska, Švédska, Finska, Estonska, Lotyšska, Slovenska, Irska, Španělska, Itálie, Polska a ČR), který pod názvem Plán pro růst v Evropě identifikuje konkrétní opatření, k nimž musíme společně přikročit. Jsem také rád, že závěry Evropské rady řadu z těchto opatření zmiňují, což dokládá, že Česká republika rozhodně nestojí kdesi osamocena, mimo onen často zmiňovaný „hlavní proud“ evropské integrace. Ba právě naopak.>>>

Pravdoláskaři nebo vlastizrádci?

Petr paulczynski

Partička vyvolených určovat trendy pravdolásky už dlouho nezaložila žádný spolek, jímž by alespoň trochu otrávila ovzduší. Až to jednoho skorokněze osvítilo. Sehnal dohromady partičku, která když se projdete internetem s menšími obměnami zasmraďuje ovzduší svými peticemi, iniciativami a výzvami již delší dobu. Co je zase rozčílilo? Česká republika se zatím nepřipojila ke smlouvě o rozpočtové odpovědnosti, která má přispět k řešení současné dluhové krize především v zemích eurozóny posílením fiskální disciplíny a koordinace hospodářských politik členských států EU. Kromě ČR a Velké Británie deklarovaly ostatní členské země unie svou podporu dokumentu. Tak hoši a děvčata z pravdolásky vydali další z výzev. Tentokrát 300 osobností žádá:" Zaprodejte nás ještě více Evropě!", pardon "Ano pro Evropu". A kdo že tam je podepsán? Mimo jiné Bohuslav Sobotka, Josef Zieleniec, Cyril Svoboda, kardinál Miloslav Vlk, Anna Šabatová, Helena Illnerová,Ladislav Hejdánek Ivan M. Havel,Jiří Stránský,Eva Kantůrková, Pehe, Pajerová, Gajdůšková, Hřebejk, Palouš, Svěrák (otec i syn), Bojar, B. Sobotka, Fischerová, Keller, Kocáb, Kohák, Ruml, C. Svoboda, Šiklová, J. Sokol, Sommerová, Rejžek, Tydlitátová, Štětina, Uhl.>>>

Kdo chce Klause bít, hůl si vždycky najde

Petr Paulczynski

Jeden by řekl, že máme okurkovou sezonu. Soud s Veverkami zatím neskýtá moc materiálu k pořádnému mediálnímu rozjezdu, k dalšímu uctívání Václava Havla nikoho nic pořádného nenapadlo, extempore knížete v Moravcovinách utrpělo trhlinu objímáním se s Němci v Senátu, tak co s tím. Až na to přišli. Klaus chce vrátit cenu Konrad Adenauer Stifftungkterou vlastně nedostal. Aspirant na leadrovství v Bartošově seznamu pravdoláskovníků, zástupce bakalovských Hospodářských novin, třeskutě vtipný Jindřich Šídlo, svojí jemně jedovatou poznámkou s níž převzal téměř denunciační zprávu serveru Aktuálně, rozpoutal na "fejsbúku" pravé pravdoláskovně antiklausovské bakchanálie. Titulek zněl: "Němci kroutí hlavou nad Klausem. Vrací cenu, již nemá". Uvnitř článku se sice psalo, že cenu Konrad Adenauer Stifftung má, ale udělenou pouhým českým ředitelem téže nadace. Prý to nebyla cena ale jenom diplom. Bouře ve sklenici vody o výklad pojmu cena či necena. Jak autoři tak diskutéři prokázali neuvěřitelnou schopnost. Nejenom že z pr*u udělali kuličku, ještě ji dokázali poniklovat. Že je tato kauza záměrně vyvolaná jako reakce na páně prezidentovy názory na eurovlezdo některých našich jednotlivců a spolků z této kauzy je víc než zjevné. Odmítnutí vystoupení Petra Macha na jakési konferenci či Klausova reakce jsou jen spouštěčem mediálních plivanců na dlouhodobou osinu v eurokožiše jménem Václav Klaus.>>>

S Evropskou unií na věčné časy, aneb což takhle dát si petici

Luboš Zálom

Je známou zálibou tzv. intelektuálních elit stavět se do role arbitrů správnosti názorů a postojů a vehementně vnucovat své představy o světě všem ostatním z pozice neomylné autority. Jen zřídkakdy se však stane, že by se postavili skutečně za správnou věc. Většinou svůj hlas pozvednou za onu temnou stranu, která představuje nesvobodu, socialismus a bezpráví. Nejčerstvějším příkladem takové bohorovné angažovanosti našich uměleckých a intelektuálních elit je nedávná petice, jejímž prostřednictvím se její signatáři snaží donutit premiéra Nečase, aby konečně přestal dělat drahoty a připojil se za Českou republiku k evropské fiskální unii. Je to ukázkový příklad tzv. nepolitické politiky v celé své kráse: Z tzv. spontánní petice se stává prostředek politického boje eurofanatiků, eurokolektivistů a skrytých eurototalitářů proti eurofanatismu. Jde zpravidla o lidi, kteří byli po celý svůj život závislí na státu a nikdy se neživili skutečně nezávislou, produktivní činností. Jejich hluboko zakořeněná nedůvěra ke svobodnému trhu a inklinace k etatismu je pak důvodem, proč se přiklánějí na stranu, která znamená posilování rolesocialistického státu na úkor svobodného lidského jednání. Iniciátoři petice - Jiří Pehe, Tomáš Halík a Monika MacDonagh-Pajerová - při svém znalosti problematiky nemohou nevědět, že v jejím textu bezostyšně lžou.Fiskální unie totiž není nějakou čestnou dohodou o dodržování rozpočtových pravidel. Je to ve skutečnosti první krok k naprostému ovládnutí rozpočtů členských států pomocí nastolení jednotného daňového systému.Není nutné dodávat, že by to znamenalo úplnou destrukci jednotlivých národních států. Zástupy takovýchto angažovaných intelektuálů vždy stály za všemi totalitními režimy.>>>

Přestane s novou Ficovou vládou psí pláč na Slovensku?

 

Ivana Haslingerová

KS Zvolen, velikost: 61.52 KB, obrázek se otevře v novém okněNení tomu tak dávno, co jsme uveřejnili první článek týkající se neuvěřitelně krutého zákona na ochranu zvířat na Slovensku: "Na Slovensku vládne středověk! Vláda zaměstnává antoušky jako ve středověku!" Nechtělo se nám věřit, ale na Slovensku v 21. století pracují místo psích útulků antoušci, rasové jako ve středověku, a že toulavé a ztracené psy  ras utratí hned po odchytu a některé zaveze do tzv. karanténních stanic lidmi zvanými psí koncentráky, kde je po týdnu také zabije.

Slovenští psi lomcující mřížemi svých cel smrti a feny, které v takových podmínkách rodí štěňata, která hlady umírající u struků ubitých matek. Pomůže nová Ficova vláda těmto ubožákům? Zařadí se Slovensko mezi ostatní vyspělé státy EU?

Ve výše uvedeném článku jsme upozornili na to, že se toto děje v jednom ze států EU, té EU, která má plná ústa ochrany zrzavých veverek před oplodněním šedými, v té EU, v níž ušlechtilí ochránci přírody s nasazením vlastního života bojují za každého kůrovce či žábu v říji. A vyjádřili jsme prosbu, aby její zastupitelé tomuto zvěrstvu učinili přítrž. Pan Fico sliboval ve volební kampani, že dostane Slovensko na úroveň vyspělé společnosti. To se mj. pozná i na tom, jak se tato společnost stará o zvířata a další jinak ekonomicky  "nedůležité věci". Uvědomí si nový vůdce Slovenska Robert Fico, že již žijeme ve 21. století? Vzpomene ve svých sociálních podporách i na strašlivě zubožené psy s artrózou, játry zničenými špatnou stravou, odřeninami, otlaky, špatně zhojenými jizvami, vyrážkami...?  Vzpomene si na nemocná a nepotřebná zvířata čekající po smutném životě v odporných "celách smrti" na svůj konec? Zamezí novým zákonem, aby psy po týdnu nezabili, ale postarali se o získání náhradní rodiny pro ně tak jako je tomu v ostatních civilizovaných státech EU? >>>

Nečasových "Pět výzev pro Evropu"

Ivana Haslingerová

"Prosperitu nelze budovat na základě politických deklarací a nekonečných summitů. Každý stát by měl mít možnost svobodně rozhodovat, zda se zapojí do fiskální nebo daňové unie. To, co rozhodně nepotřebujeme, jsou jednotné evropské daně, které by omezily flexibilitu pracovního trhu." Premiér ČR Petr Nečas

Předseda vlády ČR Petr Nečas vystoupil ve středu 29. února 2012 na London School of Economics and Political Science (LSE). Reputace LSE jako instituce daleko přesahuje hranice Spojeného království. Akademická komunita university a její vynikající curriculum tvoří unikátní intelektuální prostředí a ideální místo pro reflexi klíčových otázek, kterým v současnosti čelíme nejen my, ale celá Evropa. Příležitost promluvit na této universitě je privilegiem a poctou. O to víc je cenné, že jeho projev „Growth for Europe: Resuscitating the Single Market“ vzbudil velmi kladnou odezvu především tím, že v něm uvedl Pět výzev, kterým Evropa musí věnovat pozornost, pokud chce zajistit své vedoucí postavení ve světě. Podle Nečase Evropa musí připustit, že se její pozice v dynamickém globálním systému radikálně mění. Chce-li si zajistit vedoucí úlohu ve světě, měla by se více věnovat výhodám otevřených trhů a volného obchodu, musí zvýšit konkurenceschopnost svých výrobků, jejím základem musí zůstat jednotný vnitřní trh a především by měla modernizovat rozpočet. Zde je Nečasových Pět výzev pro Evropu:>>>

Inšpektorom zväzuje ruky biedna legislatíva na ochranu zvierat a neexistencia štátnych útulkov

Silvia Čaňová,Sloboda zvierat, www.slobodazvierat.sk

Reakcia na článok LENKY HERUFKOVÉ Z  VELKÉ BRITÁNIE A DANUŠE HERPE Z  NĚMECKA "Že tě hanba nefackuje, Slovensko!"

Autorky článku sa snažia opísať katastrofálne pomery ochrany zvierat na Slovensku na prípade chovateľa zo Žarnovice, pána D. Na túto skutočnosť upozornili aj inšpektorku Slobody zvierat pani Sliacku a obviňujú ju z nekonania. V tejto súvislosti by čitatelia mali vedieť i to, aké sú právomoci dobrovoľných inšpektorov ochrany zvierat.  Dobrovoľný inšpektor môže navštíviť chovateľa pokiaľ ho ten je ochotný pustiť na svoj pozemok a ukázať mu, v akých podmienkach drží zvieratá, môže mu v prípade zistenia pochybení pri chove ponúknuť poradenstvo ako odstrániť chyby. Pri nezvládaní chovu, navrhnúť umiestnenie zvieraťa do náhradnej starostlivosti. Tam však zákon pokrivkáva, pretože odobraté zviera nemá kam umiestniť. Štátne útulky chýbajů. Útulky fungujú len vďaka finančnej pomoci verejnosti, a obetavej práci ich zamestnancov, mnohí robia bez nároku na mzdy. Veríme, že v zákone o ochrane zvierat, ktorý sa na Slovensku pripravuje, bude celoročný zákaz držania psov na reťazi zakázaný a rovnako rozšírenie definícií týrania zvierat alebo zriadenie záchranných staníc pre týrané hospodárske zvieratá zo strany štátu, lepšie podmienky welfare pre všetky druhy zvierat, teda aj spoločenských a hospodárskych. Dobrovoľní inšpektori pomáhajú ako vedia. Často to však pripomína pomoc so zviazanými rukami... Ruky im zväzuje biedna legislatíva na ochranu zvierat a nedostatok právomocí. Horšie je však to, že nohy im podkopávajú ľudia, ktorí nechcú pochopiť, že ochrana zvierat je celospoločenský problém a nevyrieši ho hŕstka inšpektorov.>>>

Uvědomí si nový vůdce Slovenska Robert Fico, že již žijeme ve 21. století

Ivana Haslingerová

Na Slovensku se včera změnila politická situace. Uvědomí si vůdce Slovenska Robert Fico, že již žijeme ve 21. století a nastolí konečně namísto rasoven útulky pro zvířata jako v civilizovaném okolním světě? Vytvoří urychleně jeho vláda Zákon na ochranu zvířat hodný člověka, abychom se mohli dívat na Slovensko jako na civilizovanou zemi? To co dosud chodí do redakce o zákonně dovoleném vybíjení psů na Slovensku je děsivé jako v nejhorším apokalitickém filmu:

Dobitý bulterier pri železnničnej stanici v Šali.

 

od: Zatulané Psíky Šaľa

Dnes 11.3.12 sme boli privolaní mestskou políciou k tomuto dobitému bulterierovi. Psíka asi vo veku 6 rokov, dnes niekto brutálne ubil kusom betónovej kocky, hlavne v oblasti hlavy - čím mu spôsobil silný otras a opuch mozgu, má zlomenú pravú prednú nohu, množstvo tržných zranenín a v plúcach má asi po silnom údere vzduchovu väčšiu vzduchovu bublinu. Momentálne mu boli podaré všetky potrebné lieky a infuzia, zostal v Nitre na veterine. Jeho stav je momentálne kritický a vážny. Psíka som dala poslať na pitvu do BA, potrebujeme totiž podrobnú lekársku správu, bez ktorej by trestné oznámenie nemalo až taký význam.... uvidíme, zároveň, ale vyzívame vštekých a prosíme o pomoc. Prosím: pomôžte pri pátraní po majiteľovi. Mestský úrad v Šali som už kontaktovala, dajú nám odpoveď, no skúste ísť na obecné úrady v okolitých dedinách a popýtajte sa, či tam nemá niekto evidovaného psa, cca +/- 6 ročný bullteriér samec. Možno by niekto vedel, prosím tých ktorí sú z okolitých obcí okresu Šaľa a Galanta, pomôžte nám, máme toho naozaj veľa. Prípad bude dnes medializovaný v správach na JOJ a na Markíze. MWPLAČEM - tento psík svoj boj o život prehral, napriek 100% starostlivosti lekárov . Jeho zranenia boli nezlučitelné so životom. Skap ty sviňa, ktorá si mu to spravila!

 

Češi i Britové usilují o jinou EU: otevřenou, pružnou, svobodnou

Češi a Britové na nesouhlasu s fiskální unií vydělají. Kdo se dnes spokojeně sluní na pláži, může být zítra smeten přílivem, my bychom ale rádi zůstali na souši.


Martin Callanan, europoslanec, předseda Evropských konzervativců a reformistů

Martin CALLANANZa doprovodu fanfár a vzájemných gratulací dnes v Bruselu podepisuje pětadvacet hlav států smlouvu o fiskální unii. Dva premiéři svůj podpis nepřipojí: David Cameron a Petr Nečas. Ne všechny země nakonec smlouvu ratifikují. Irové pořádají referendum a odpověď „ne" je zcela vážně na stole. Žhavý uchazeč o Elysejský palác Francois Hollande prohlásil, že se pokusí vyjednat změnu smlouvy. Švédové dokument poněkud bizarně podepisují s tím, že pro ně nikdy nebude platit! V jiných zemích vyjadřují vážné obavy tamní parlamenty. I smlouva ratifikovaná celou pětadvacítkou je ale zcela zbytečná. Evropané vůbec rádi odpovídají na každou krizi popletenými a abstraktními debatami o právních textech a institucích. Krize eurozóny bohužel není výjimkou. Na tuto krizi fiskální smlouva ani vzdáleně neodpovídá. Možná řešení jsou totiž jen dvě: Buď Němci přijmou fakt, že od nynějška budou posílat své peníze na jih (říká se tomu transferová unie), nebo půjde Řecko z kola ven a bude moci konečně devalvovat svou měnu. Evropské elity si zatím jen kupují čas. To, že David Cameron a Petr Nečas společně navrhli dopis dvanácti států, který volá po dalším prohlubování společného trhu a posílení konkurenceschopnosti, jasně dokazuje, že jsme připraveni si v Bruselu říct o slovo.>>>

Prvý slovenský pochod pre zvieratá!

Pochod za prijatie Zákona o ochrane zvierat, ktorý Slovensko nevyhnutne potrebuje.

 

Romi Klimekova

OZ Pes v núdzi za podpory Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pořádá Účastníci sú všetky OZ a útulky, karanténne stanice (aspoň formálne podporiť).  Zvierací pochod symbolizuje vyjadrenie podpory za prijatie Zákona o ochrane zvierat, ktorý Slovensko nevyhnutne potrebuje. Štart bude v sobotu 25. 2. 2012 v 16 :00 pred Národnou radou SR a cieľom v 18:00 Hviezdoslavovo námestie. Poslanecká skupina na čele s poslankyňou Táňou Rosovoupresadila za toto krátke volebné obdobie v Parlamente novelu Trestného zákona (účinná od 1.9.2011), ktorá priniesla radikálne sprísnenie trestov za týranie zvierat ako aj nový trestný čin týrania najmä hospodárskych zvierat, postihnuteľný UŽ ZA NEDBANLIVÉ týranie. Doteraz bolo týranie výlučne viazané na úmysel, ktorý sa ŤAŽKO DOKAZOVAL, KEĎŽE ZVIERA SVEDČIŤ NEMOŽE! Veľkým cieľom skupiny bolo vypracovanie návrhu Zákona o ochrane zvierat. Tento cieľ splnili v krátkom čase, návrh zákona však už pre predčasné parlamentné voľby nie je možné v parlamente prerokovať. NOVELA NESMÍ SKONČIŤ V PARLAMENTNOM KOŠI! ZABRÁŇME TOMU!  Hlavnou myšlienkou Zvieracieho pochodu je zabrániť tomu, aby sa na tento návrh zákona Téni Rosové zabudlo.>>>

 

Pozn redakce: Při této zprávě ze Slovenska jsme měli velkou radost. O tom jak strašlivá situace na Slovensku ohledně týrání a zabíjení zvířat panuje jsme již napsali mnoho článků (Na Slovensku vládne středověk! Vláda zaměstnáva antoušky jako ve středověku!, Pro smilování Boží... Otevřený dopis poslancům SR, EU vydala v roce 2011 závazné směrnice na ochranu zvířat, co s nimi dělá sloveská inspekce SZ?!, Trápi ťa zmrznuté zviera? To je všetko čo zmôžeš!!, Finančně lukrativní množírny psů a koček by měly být omezeny přísným zákonem, Charitativní ceta přes půl Evropy, Že tě hanba nefackuje, Slovensko!, JUDr.Klára Slámová proti slovenské legislativě umožňující svévolné vyhlazování zvířat...), které měly ohlas v Německu, Anglii, Holandsku. A nyní již byla dokonce stanovena nadnárodní koordinátorka pro SR a ČR Danuše Herpe Jungmannová, Allgemeiner Tierhilfsdienst e.V., Německo, OI SOS pro PES. Že se sittuace chopila již i slovenská veřejnost a chce spolu s poslankyní Táňou Rosovou situaci pomoci řešit je proto velmi pozitivní zprávou. Jen je nutno vytrvat. Mít na paměti, že každý den odkladu platnosti předložené novely zákona stojí nepředstavitelné utrpení a nakonec smrt tisíců zvířat! Proto pro přijetí novely včera bylo pozdě!

ANO EVROPĚ SVOBODNÝCH NÁRODŮ

Memorandum Akce D.O.S.T.

Evropská unie je na rozcestí a spolu s ní i Česká republika. Historická zkušenost s nacismem a komunismem nás vede k obezřetnému postoji vůči politickým vizím a projektům, ohrožujícím naši státní svrchovanost a občanské svobody, získané po roce 1989. Chceme Evropu suverénních států, hrdě se hlásící ke svým duchovním kořenům a civilizačním úspěchům. Chceme Evropu, respektující oprávněné občanské svobody a národní tradice. Odmítáme Evropu rozpouštějící své národy a jejich státní útvary ideologiemi internacionalismu a multikulturalismu. Odmítáme vytváření umělého „eurolidu“, jehož jménem budou skutečným lidem vzdálené elity diktovat, co si myslet a jak žít. Protestujeme proti tomu, aby se dnešní finanční a hospodářská krize stala záminkou pro vznik fiskální a politické unie, aniž by bylo zřejmé, že si to většina obyvatel EU přeje. Obracíme se proto na českou politickou reprezentaci, aby důsledně hájila zájmy našeho státu a nepřistoupila na diktát mocných, usilujících o vymazání suverénní České republiky z politické mapy Evropy. Obracíme se na celou českou veřejnost k podpoře tohoto memoranda podpisem i dalšími vlasti prospěšnými skutky. >>>

Bludy a strach pána Fica

Richard Sulík, predseda strany Sloboda a Solidarita

Sľuby o istote sú nesplniteľné, návrhy na zvýšenie daní smiešne, strach z vládnutia panický. Môžeme sa tešiť na programový zlepenec.

Richard Sulík Predpokladám, že okrem autorov si 43 strán plných fráz s názvom Programové zameranie strany SMER - SD" neprečítal nikto. Odvážlivcom odporúčam najviac jednu kapitolu denne. Vety typu „Vláda zabezpečí posilnenie miesta Slovenska v Európskej únii a vo svete" znejú síce krásne, ale každému súdnemu človeku je jasné, že SMER zabezpečí akurát tak okamžité plnenie príkazov z Bruselu. Prejdem preto rovno k tretej kapitole, kde SMER oznamuje, ako zachráni Slovensko. Po skvostoch ako - „v kontexte s uvedenými cieľmi pôjde o vyvážené a trhovo konformné posilňovanie a zefektívňovanie úlohy štátu pri uplatňovaní alokačnej, distribučnej, stimulačnej a stabilizačnej funkcie verejných financií prostredníctvom systémového formovania a efektívneho využívania nástrojov fiškálnej, rozpočtovej, daňovej a výdavkovej politiky štátu" - prichádzajú konkrétne opatrenia: SMER Navrhne zvýšenie sadzby dane z príjmov fyzických osôb na úroveň 25 percent, ktorá sa uplatní pri hrubých príjmoch nad 33 000 eur ročne. U právnických osôb navrhne SMER progresívnu daň z príjmov vo výške sadzby 22 percent pre spoločnosti svysokým daňovým základom nad 30 mil. eur. V súčasnosti sa navrhnuté zdanenie dotkne niekoľkých desiatok právnických osôb. Vláda navrhne zdanenie dividend a podielov na zisku vyplatených fyzickým osobám sadzbou vo výške 5 percent. Najlepšou reformou Slovenska za posledných 10 rokov je rovná daň a uvedené kroky rovnú daň rozbijú a Slovensko stratí jednu z mála skutočne konkurenčných výhod. Potom, čo pán Schulz zbrojil proti rovnej dani, predpokladám, že jej zrušenie dostal SMER príkazom z Bruselu. Inak by takú hlúposť v živote nemohli navrhnúť.>>>

 

Evropský parlament se musí prostě vidět

Ivana Haslingerová

"Ten socialismus na mne z těch zdí přímo kapal. Já ten Kohlův socialismus nikdy k nám zatáhnout nedovolím". Václav Klaus

Nejen u nás, ale ve většině zemí EU si občané stěžují, že jsou o dění v evropských institucích velmi málo informováni. Je samozřejmě chybou domácích mainstreemových médií, že mnohem víc prostoru dávají banálním a mnohdy nedůležitým zprávám domácím a o dění v Bruselu, který nám již diktuje přes 80 % zákonů,  se zmíní, až když jde už takřka o pád jeho měny či celé EU. Je to ale i chybou europoslanců samotných, že pro samá přejíždění mezi Bruselem a Štrasburkem a hlasování o šišatých okurkách či páření amerických a českých veverek již nenaleznou čas na styk se svými domácími voliči, natož pak na psaní o dění v EP. A lidem se tito poslanci postupem doby ztratí z očí a tím i z mysli. Jednou ze zářných  výjimek je europoslanec za ODS Edvard Kožušník. Ve svém sdružení Efektivní stát (eStat.cz) pořádá přednášky týkající se bezprostředního života našich občanů, jako by ani neodešel do Bruselu. Nedávno osobně otevřel velmi zajímavou sérii konferencí  o bludech a klišé našeho zdravotnictví očima odborníků pod vedením bývalého nejlepšího dosavadního ministra zdravotnictví Tomáše Julínka.  V Evropském domě v Praze zase představil knihu svého přítele europoslance Derka-Jana Eppinka  „Život evropského mandarína“, kterou jeho sdružení eStat vydalo v češtině, aby se s ní mohla po velkém úspěchu v Německu seznámit i česká veřejnost (podrobně viz článek Evropě vládnou mandaríni). Pan europoslanec má své voliče i v 28 obcích ČR. Pro tyto voliče pořádá pravidelné zájezdy do EP, na nichž se seznamují na vlastní oči s  děním v EU a především s každodenní prací poslance v EP. Zdálo by se, že je to jen vyhození peněz za výletek placený EU, ale není. >>>

Odjížděli jsme z této budovy za soumraku a poslední snímek, který jsme udělali, jsme pojmenovali Soumrak nad rudou Evropskou unií. Kéž bychom měli pravdu!

 

 

 

Sarkozy požaduje referendum o rozpočtovém paktu Evropy

Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu

Dne 15. 2. 2012 přineslo vydání francouzského listu Le Figaro podle České televize informaci, že prezident Nicolas Sarkozy v případě svého znovuzvolení do prezidentského úřadu uspořádá referendum o rozpočtovém paktu, který země Evropské unie, kromě ČR a Velké Británie, přijaly. Jde o zásadní posun v přístupu k rozpočtovému paktu v zemi, která je jeho spolutvůrcem. Tato změna postoje vyráží argumenty všem, kteří  v České republice ostře vystoupili proti plánu premiéra Petra Nečase nechat o případném přistoupení k rozpočtovému paktu rozhodnout veřejnost. Potvrzuje se tak, že Francie, vedle Německa nejvýznamnější země EU a eurozóny, vnímá rozpočtový pakt jako fundamentální změnu ve fungování EU, o kterém musejí rozhodnout občané. Postoj českého premiéra je tak v souladu s Francií a veškerá kritika jeho postupu je falešná.“

Pro smilování Boží... Otevřený dopis poslancům SR

Danuše Herpe Jungmannová

 

Allgemeiner Tierhilfsdienst e.V., Německo, OI SOS pro PES, Česko

Vážené dámy a pánové, tak takhle nějak může vypadat Vaše zlatíčko bez průkazu původu, které si pořídíte za laciný penízek…

Snad se všem rozumným lidem rozsvítí a poslancům především, že množitelství je opravdu šílený problém, které spadá do týrání zvířete.Minulý týden jsem dostala zprávu, že množitelé ze Slovenska cpou štěňata do Anglie a během šíleného trasportu bez vody a krmení, jich víc jak polovina umře. Ti ještě položiví chudáčci jsou nacpáni v klecích s mrtvolkama svých sourozenců a kamarádů.

Na Slovensku se zcela beztrestně obchoduje utrpením živých tvorů a pokud se poslanci nevzpamatují a okamžitě nepřijmou změnu zákona,  tak ty lidské bestie prostě nezastavíme…Němci na tom nejsou o nic lépe a minulý týden vyhrábli transport u Erlangenu v Bavorsku. Je to celoevropská ostuda!!! Německá i anglická strana jsou ochotni pomoci s osvětou a se změnou myšlení občanů. Ryba ovšem smrdí od hlavy a pokud se nezačne v nejvyšších kruzích, těžko očekávat nápravu u běžných občanů, kteří mnohdy vůbec nevědí, čeho se dopouštějí. Prosím za všechna trápená, týraná a dosud živá zvířata – PŘIJMĚTE NEODKLADNĚ NOVÝ ZÁKON.>>>

Pro smilování Boží... Otevřený dopis poslancům SR

Danuše Herpe Jungmannová

 

Allgemeiner Tierhilfsdienst e.V., Německo, OI SOS pro PES, Česko

Vážené dámy a pánové, tak takhle nějak může vypadat Vaše zlatíčko bez průkazu původu, které si pořídíte za laciný penízek…

Snad se všem rozumným lidem rozsvítí a poslancům především, že množitelství je opravdu šílený problém, které spadá do týrání zvířete.Minulý týden jsem dostala zprávu, že množitelé ze Slovenska cpou štěňata do Anglie a během šíleného trasportu bez vody a krmení, jich víc jak polovina umře. Ti ještě položiví chudáčci jsou nacpáni v klecích s mrtvolkama svých sourozenců a kamarádů. Na Slovensku se zcela beztrestně obchoduje utrpením živých tvorů a pokud se poslanci nevzpamatují a okamžitě nepřijmou změnu zákona,  tak ty lidské bestie prostě nezastavíme…Němci na tom nejsou o nic lépe a minulý týden vyhrábli transport u Erlangenu v Bavorsku. Je to celoevropská ostuda!!! Německá i anglická strana jsou ochotni pomoci s osvětou a se změnou myšlení občanů. Ryba ovšem smrdí od hlavy a pokud se nezačne v nejvyšších kruzích, těžko očekávat nápravu u běžných občanů, kteří mnohdy vůbec nevědí, čeho se dopouštějí. Prosím za všechna trápená, týraná a dosud živá zvířata – PŘIJMĚTE NEODKLADNĚ NOVÝ ZÁKON.>>>

 

Konec jednoho národa a bílé rasy...?

Břetislav Olšer

Bude nás za sto let míň? Pravda nebo státní alibismus, který má zdůvodnit další příliv cizinců do Česka? Kolem roku 2100 bychom měli mít podle prognózy i s cizinci 8,8 miliónu obyvatel, bez migrantů by nás však bylo jenom šest miliónů. Podle posledních dostupných údajů žije v ČR mimo jiné přes 130 tisíc Ukrajinců, více než 71 tisíc Slováků a minimálně 60 tisíc Vietnamců. Celkem tvoří cizinci kolem čtyř procent české populace, v přepočtu jich zde žije přes 430 tisíc. Minimální varianta "stoleté" prognózy předpokládá podle ČTK pokles počtu dětí na jednu ženu ze současných 1,5 na 1,4 a pokles ročního migračního přírůstku ze současných zhruba 15 tisíc na 10 tisíc osob. Střední varianta uvažuje o postupném nárůstu plodnosti na 1,7 dítěte a migračním přírůstku 25 tisíc osob ročně. Maximální varianta naproti tomu počítá s postupným nárůstem plodnosti až na dvě děti na ženu a s nárůstem ročního migračního přírůstku na 40 tisíc osob. Podle minimální varianty by počet obyvatel mohl do roku 2050 klesnout zhruba na 9,5milionu osob a do roku 2100 na 6,5 milionu. Podle maximální varianty by naopak vzrostl na 12 milionů do roku 2050 a na 14 milionů do konce tohoto století. Střední varianta by znamenala zachování počtu obyvatel zhruba na současné úrovni. Holt, hádání z křišťálové koule. >>>

 

Trápi ťa zmrznuté zviera? To je všetko čo zmôžeš!!

Stanka Balajová

Stanka BalajováDozvedám sa o fene v T., ktorá je vraj bez búdy, hneď v ten deň tam utekám nahnevaná, že ľudia o tom vedeli dlho a nič nespravili!!!! Privíta ma smutný pohľad, priestor 7 x 7 m, oplotený plný haraburdia s jednou maringotkou. Nádherná čierna Nemecká ovčiačka, ktorá vyzerá srsťou, nohami tak na desať rokov (potom sa dozvedám, že ma tak štyri) keď sa priblížime k plotu, dá chvost medzi nohy a zalezie pod maringotku. (ak je tam na stráženie, pointu nechápem) Doklikava mi, to je jej búda-ona žiadnu nemá, leží tam na zemine... Vynechám proces mojich psychických pochodov a stavov keď toto zhliadnem.... Pristúpim k legálnym krokom. Tým, ktorými sa máme riadiť podľa legislatívy a určite náš štát nedopustí týranie v 21. storočí... veď sme v Únii. Vonku je – 25 v noci a zviera ma jediný úkryt pod unimobunkou. Kontaktujem veterinárnu správu ohľadom zanedbania starostlivosti so žiadosťou o prioritné riešenie, keďže je vysoká pravdepodobnosť, že suka uhynie-vzhľadom na žiadne iné možnosti úkrytu na svojom pozemku. Začína „mňamka" rvsp (veterinárna správa) sa nevie dopátrať kontaktu na danú osobu. Kontaktujem kanceláriu primátora, políciu, kataster so snahou získať jeho meno. T. také veci nemôže poskytnúť, polícia nemá s tým čo a nemôže ani zasiahnuť, kataster mi prisľúbi, že môžeme do spisov nahliadnuť, po príchode osobne sa to stane len chimérou.... Adrenalín pracuje, viete o zvierati, ktoré zrejme uhynie...nemôžete nič.... To nie je o tých obrázkoch ako sa testujú zvieratá, o tom ako Aziati na Slovensku žerú psy, o tom ako Rómovia kaličia šteňatá.... toto je v meste na Západnom Slovensku!!!!.... NA SLOVENSKU SI REGULÉRNE KÁNTRIME SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ A NEMOŽME NIČ! Myslím na to zviera ako mu pomaličky odchádzajú ľadviny, srdiečko, ako tíško sníva.... aspoň o búdke...>>>

Stanka Balajová

Stanka BalajováDozvedám sa o fene v T., ktorá je vraj bez búdy, hneď v ten deň tam utekám nahnevaná, že ľudia o tom vedeli dlho a nič nespravili!!!! Privíta ma smutný pohľad, priestor 7 x 7 m, oplotený plný haraburdia s jednou maringotkou. Nádherná čierna Nemecká ovčiačka, ktorá vyzerá srsťou, nohami tak na desať rokov (potom sa dozvedám, že ma tak štyri) keď sa priblížime k plotu, dá chvost medzi nohy a zalezie pod maringotku. (ak je tam na stráženie, pointu nechápem) Doklikava mi, to je jej búda-ona žiadnu nemá, leží tam na zemine... Vynechám proces mojich psychických pochodov a stavov keď toto zhliadnem.... Pristúpim k legálnym krokom. Tým, ktorými sa máme riadiť podľa legislatívy a určite náš štát nedopustí týranie v 21. storočí... veď sme v Únii. Vonku je – 25 v noci a zviera ma jediný úkryt pod unimobunkou. Kontaktujem veterinárnu správu ohľadom zanedbania starostlivosti so žiadosťou o prioritné riešenie, keďže je vysoká pravdepodobnosť, že suka uhynie-vzhľadom na žiadne iné možnosti úkrytu na svojom pozemku. Začína „mňamka" rvsp (veterinárna správa) sa nevie dopátrať kontaktu na danú osobu. Kontaktujem kanceláriu primátora, políciu, kataster so snahou získať jeho meno. T. také veci nemôže poskytnúť, polícia nemá s tým čo a nemôže ani zasiahnuť, kataster mi prisľúbi, že môžeme do spisov nahliadnuť, po príchode osobne sa to stane len chimérou.... Adrenalín pracuje, viete o zvierati, ktoré zrejme uhynie...nemôžete nič.... To nie je o tých obrázkoch ako sa testujú zvieratá, o tom ako Aziati na Slovensku žerú psy, o tom ako Rómovia kaličia šteňatá.... toto je v meste na Západnom Slovensku!!!!.... NA SLOVENSKU SI REGULÉRNE KÁNTRIME SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ A NEMOŽME NIČ! Myslím na to zviera ako mu pomaličky odchádzajú ľadviny, srdiečko, ako tíško sníva.... aspoň o búdke...>>>

Ivana Weberová: "Evropská občanská iniciativa je jen demokratická fasáda"

Tomáš BARTOVSKÝ

Poslanci dnes do druhého čtení poslali návrh zákona o evropské občanské iniciativě. Ten navazuje na přímo použitelné nařízení EU, které lidem ve členských státech, včetně České republiky, umožní obracet se přímo na Evropskou komisi s vlastními legislativními návrhy. Pod návrhem musí být podepsán alespoň milion lidí z nejméně jedné čtvrtiny členských států EU. „Obecně vítám opatření, která posilují demokratické principy v EU. Ráda bych se mýlila, ale obávám se, že striktní podmínky evropské občanské iniciativy v praxi téměř vylučují její účinné využití. Reálně je jen těžko představitelné, že občané budou schopni shromáždit pro podporu iniciativy tolik podpisů, navíc z tolika různých států Unie, aby se Komise musela požadavky této iniciativy zabývat,“ neskrývá rozpaky nad zákonem jeho zpravodajka, poslankyně ODS a členka Výboru pro evropské záležitosti Ivana Weberová. „Spíše jde o další zbytečné opatření, které má jen dát demokratickou fasádu bruselské politice, která se od běžných lidí v Evropě mílovými kroky vzdaluje,“ doplňuje Weberová. Ta zároveň upozorňuje, že pro Českou republiku vyplývají z povinnosti zavést kontrolní mechanismy v rámci evropské občanské iniciativy v souladu s nařízením náklady ve výši několika milionů korun. Iniciativu může zorganizovat skupina alespoň sedmi lidí, kteří mají bydliště v sedmi různých členských státech. Ve formě prohlášení o podpoře ji následně musí podpořit jeden milion občanů EU ze 7 nebo více členských států. V sedmi státech, ve kterých jsou prohlášení o  podpoře sbírána, se musí během jednoho roku shromáždit minimální počet prohlášení, který odpovídá počtu evropských poslanců zvolených v dané zemi vynásobený číslem 750.>>>

Podporujeme protest občanov v Bratislave

Svetového zdruzenia bývalých csl. politických väznov

Svetové zdruzenie bývalých csl. politických väznov plne podporuje protest obcanov, ktorý sa uskutocnil v Bratislave 27. januára na námestí SNP, pred prezidentským palácom a pred budovou NR SR v súvislosti s tzv. kauzou Gorila. Ako bývalí politickí väzni a obete stalinských gulagov sme vzdy upozornovali na to, ze nevysporiadaniesa so zlocinmi komunizmu a ich prisluhovacmi z radov StB bude mat zhubné následky na dalsí vývoj v spolocnosti. Najmä hrubá ciara a neprijatie lustracného zákona umoznili agentúre StB napojenej na KGB úspesne pretransformovanie do najvplyvnejsích ekonomických a financných struktúr.

V roce draka se i nemožné může stát realitou

Ivana Haslingerová

Dříve nemožné se může stát realitou, protože rok draka je vždy fantastický. Alespoň takto to stojí v čínském horoskopu pro tento rok, který je ve znamení draka. Ve východní mystice drak symbolizuje vznešenost a sílu, je nositelem štěstí a majestátnosti. Rodí se v něm lidé, kteří jsou ochotní riskovat, dokáží čelit protivenstvím. Zrozenci ve znamení Draka jsou ambiciózní, cílevědomí, sebejistí a odolní. Díky tomu, že jim nechybí notná dávka štěstí a houževnatosti, jsou v životě šťastní a zdá se, že jim vše vychází. Proto se Číňané snaží v tomto roce o potomky. Rok draka je též dobou skvělých objevů. Je proto obvyklé chopit se v tomto roce příležitosti. Avšak vykukové, kteří chtějí získat za nic mnoho, by se měli mít na pozoru, protože draci někdy nabízejí jen svůdné vize „jaké by to bylo, kdyby…“ Ať již je to tak či onak, v každém případě Číňané slaví každý nový rok a rok draka obzvlášť. V čínské astrologii začíná rok jindy než u nás, protože se Číňané řídí nejen ročním cyklem Slunce, ale i fázemi Měsíce. Letošní nový rok začal proto v Čín až 23. ledna. A kdo si myslí, že jeho oslavy probíhají až někde příliš daleko, ten je na omylu. V důsledku všeobecné globalizace je již i u nás mnoho Číňanů a obyvatel z dalších asijských zemí. A jejich zástupci oslavili příchod nového čínského roku v hotelu Belvedere formou Orientálního bálu s bohatým programem, který připravil a zároveň moderoval místopředseda České manažerské asociace a člen Česko-čínské společnosti Ivo Gajdoš spolu s půvabnou finalistkou soutěže Miss Vietnam Andreou Trang Vu.>>>

Premiéru Nečasovi patří dík za to jak hájil zájmy občanů ČR

Ivana Haslingerová

.

 

 

V reakci na dluhovou krizi, která sužuje země používající euro, byl svolán do Bruselu summit EU, na němž byl navrženo, aby členské státy EU přijaly tzv. Pakt o rozpočtové kázni. Ten by přikazoval, že rozpočty států nesmějí mít větší dluh než 0,5 % HDP, tedy pro ČR 20 miliard Kč. Na to, zda země toto pravidlo ukotvily v domácím právu či ne, by dohlížel Soudní dvůr EU a provinilé zemi by mohl udělit pokutu do výše 0,1 procenta HDP (nám 4 mld. Kč). Na první pohled by to bylo obecně rozumné. Václav Klaus jako ministr financí požadoval, navzdory keynesiánským socialistům, dokonce vyrovnaný státní rozpočet ČR. Jenže v situaci, kdy je jasné, že to většina států při obrovských zadluženích vzniklých v důsledku nesmyslného politického projektu EU – přijetí jednotné evropské měny eura – nebude schopna přijmout, vede tato podmínka každého soudného člověka okamžitě k domněnce, že by pak několik ekonomicky vyspělých států, které by ji mohly přijmout, vládlo fiskální politikou EU a ostatním tzv. "druhořadým členům" by pouze diktovalo podmínky, jak se mají chovat. A ukázalo se, že to je pravda. Tyto "vyspělé bohaté státy" skutečně navrhly vytvořit z nich samotných Evropské ministerstvo financí, které by přikazovalo neposlušným zadluženým "druhořadým chudým státům" nejen jednotnou měnu, ale i jednotné daně, úroky a podobně. A to dokonce s takovou arogancí, že by chudé státy neměly možnost účastnit se jednání o svém financování, pouze by musely poslouchat příkazy, o nichž se dohodnou bohaté superstáty za zavřenými dveřmi.Premiér Petr Nečas český postoj na summitu v Bruselu zdůvodnil hlavně tím, že pokládá za nedůstojné, aby s našimi představiteli bylo v Bruselu jednáno jako s druhořadými členy, kteří by museli zůstat za dveřmi, za nimž se bude paní Merkelová se Sarkozym radit o tom, jaké nám předepíší daně a další ekonomické podmínky pro existenci státu.>>>

V

 

Necítím se nemravně, když nechci platit 38 miliard na nesmyslný projekt – eurozónu

ivana Haslingerová

Bezcelní obchod se stal v řadě evropských zemí samozřejmostí a mezinárodní dohody uvolňující obchod lze dokonce získat i bez členství v EU. Mají je mj. státy sdružené v EFTA Lichtenštejnsko, Švýcarsko a Dánsko. V této situaci poskytují jediné exaktní měřítko toho, pro koho je členství v EU výhodné a pro koho ne, peníze putující do Bruselu z členských států EU a zpět v podobě tzv. dotací či fondů EU. Předně je nutné zdůraznit, že EU není výrobní institucí a její bohatství plyne pouze a jedině z peněz, na které se složí každoročně členské státy. Členské země platí do EU přibližně 1 % ze svých HDP, neboli 2-3 % z vybraných daní. I když je to na pohled malé procento, států je 27, mnohé jsou bohaté, proto rozpočet EU je značný. V loňském roce činil téměř 142 miliard eur. EU tyto vybrané peníze rozděluje tak, že téměř polovinu dává na zemědělské dotace, zejména "chudé" Francii, a dalších téměř 40 % na tzv. "strukturální" dotace chudším oblastem a 10 % si nechává na svůj provoz. Kromě těchto peněz z HDP se každý rok členské země navíc skládají na "slevu", kterou vyjednala Britům v roce 1984 premiérka Margaret Thatcherová. Do Evropské investiční banky (EIB), do Evropské centrální banky (ECB) na tzv. rozpočtové kompenzace a na Výzkumný fond uhlí a oceli. Takže, i když by se na první pohled mohlo zdát, že např. po vstupu do EU v roce 2004, kdy jsme platili z HDP 14 414 mil. Kč a z fondů jsme získali 24 728 mil. Kč, vydělali jsme na tom. Tak to interpretuje vláda. Ve skutečnosti jsme celkově platili kromě 25 109 mil. Kč. Namísto zisku jsme nakonec prodělali 381 mil. Kč . A to byl rok 2004 byl posledním rokem, kdy jsme na EU dopláceli relativně málo. Takže i když se to zdá na první pohled tak, že nám EU posílá peníze z jakýchsi fondů a my z ní jen čerpáme, je to jen jedna strana mince. Pan Kalousek má pravdu, že "Česko čerpá z fondů Unie od roku 2004 čistých 175 miliard", ale už nedodává, kolik set miliard do EU za ty roky zaplatila. Na základě výše uvedeného se rozhodně necítím vůči EU nemravně, když říkám, že platby nad rámec toho, co již do ní posíláme, platit nechci. >>>

EU vydala v roce 2011 závazné směrnice na ochranu zvířat, co s nimi dělá sloveská inspekce SZ?!

Danuše Herpe Jungmannová, Erfurt, německo

 

Článek Že tě hanba nefackuje, Slovensko! vyvolal velké emoce a odezvy, zvláště pak u inspektorky slovenské Slobody zvierat (SZ). Krátce po uveřejnění mi paní Sliacká osobě telefonovala vzteky bez sebe a s přeskakujícím hlasem zjišťovala, kdo že mi dává informace, a co jsem si to vůbec dovolila, což velmi připomínalo praktiky StB. Na mě však bolševické zastrašování neplatí.  A také nepatřím k lidem, kteří šíří neověřené pomluvy.  To co uveřejňuji, jsou podložená fakta, která nejsou namířená proti slovenským ochráncům se srdcem na správném místě, kteří den co den dělají nemožné a zázraky do tří dnů, ale proti všem, kteří si na ně jen hrají a ještě jsou za to placeni z peněz daňových poplatníků. Inspektor SZ je funkce, ve které je dotyčný funkcionář v podstatě zvířecí ombudsman a Vy, paní Sliacká jste byla, jste a já doufám, že už dlouho nebudete poslední naděje týraného, nechtěného nebo opuštěného zvířete, která rozhodovala o bolesti a hladu, zda bude zvíře bito nebo jinak týráno, rozhodovala jste o bytí a nebytí nebohé živé bytosti.>>>

 

Kožušník: "Pokud nepřijme EU smysluplná opatření v oblasti průmyslu a inovací, tak se nikdy nevrátí do první ligy"

Romana CHOBOTSKA

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu (EP) se 25.1.2012 zabýval návrhem zprávy o revizi systému evropské normalizace z pera Lary Comi. Podle českého zástupce v EP Edvarda Kožušníka nelze zcela odhadnout výslednou podobu zprávy a projednávání se začíná točit v kruhu.

Mám pocit, že některým poslancům ještě nedochází skutečnost, že Evropa v oblasti průmyslu a inovací již nějakou dobu nehraje první ligu. A pokud nepřijmeme potřebná navržená opatření, tak se můžeme navždy rozloučit s tím, ze se Evropa do pomyslné první ligy vůbec někdy vrátí“, uvedl k aktuální situaci projednávání normalizačního balíčku Edvard Kožušník.

(pozn. redakce: Kožušníkovo antibyrokratické sdružení eStat předalo v loňském roce v Rytířském sále Senátu Parlamentu ČR antibyrokratickou Cenu Michala Tošovského (obr.vpravo) evropské normalizační instituci CEN/CENELEC jejíž členové jsou jsou národní normalizační instituce zemí EU a Evropského sdružení volného obchodu. Podrobně viz článek: Přemysl Sobotka: „Metody EU připomínají metody RVHP s lidskou tváří“)>>>

Lze porušovat lidská práva a přitom mít nejlepší ekonomiku světa..?

Břetislav Olšer

Nedá mi to; valašská posedlost spravedlností. Zase ta Čína. Podle několika kverulantů zkrátka peníze a prosperita prý nejsou všechno a Tibet v Číně někdo blahoslavený chudobný duchem dokonce klidně přirovnal k Protektorátu Böhmen und Mähren... Ukažte mi encyklopedii, v níž najdete sdělení, že by Československo existovalo bezprizorní a bez vlády plných čtyřicet roků před vpádem Hitlera na naše území, tak jako existoval Tibet před čínskou anexí... Dnes si udělám shrnutí z mých předcházejících blogů z Číny, aby bylo jasno, kdo, kde a proč: Peking a Šanghaj jsou dvě čínská města, skoro lidnatějších než dvě celá Česka, Wuhan, Šen-čen, Hongkong a Tianjin mají počet obyvatel téměř jako ČR a dalších 50 měst má více než dva miliony občanů, tedy padesát metropolí větších než Praha. K tomu nejvíce všeho možného na světě, včetně 221 milion internetových připojení, ve všech hotelích údajná "cenzura" zvaná Wi-Fi a zpráva MMF, že roku 2016 převezme Čína po USA titul největší ekonomiky světa. A to ještě před deseti roky byla ekonomika USA třikrát větší než čínská. Čínská vláda drží 630 miliard obligací eurozóny. HDP Číny dosáhlo 5,88 bilionu dolarů. Jak je možné, že Čína je pověstná „nedodržováním lidských práv“, přitom má zásoby 3 200 miliard zahraničních měn, z toho třetinu v eur. A závdavkem nakoupila za tři biliony USD státní dluhopisy USA a EU…V čem spočívá tento ekonomický zázrak? Zejména ve stavebnictví a investicích.>>>

Pozn redakce: Jsme si vědomi, že tento článek je kontroverzní, že v mnoha ohledech poskytuje pohled jednostranný a rozhodně není nezaujatý. Jsou v něm však zajímavá ekonomická data, a proto jsme se jej rozhodli otisknout. Lidská práva, jak si je představujeme my, skutečně v Číně dodržována nejsou. Kdo protestuje proti režimu, ocitne se ve vězení, a komunisté vládnou železnou pěstí. Vždyť kdyby si dovolila jakákoliv vláda v Evropě zakazovat lidem mít děti, či drasticky omezila internet, jaký by to způsobilo křik. Na druhou stranu je pravda, že v každé diktatuře se lidé chovají slušněji. Pokud by naši politici např. věděli, že za korupci budou zastřeleni, pak si ji zatraceně rozmyslí. Nejsme rozhodně obdivovateli komunismu, ale nedostatek právních postihů u nás je velmi negativním jevem. Evropa si začala plést demokracii s anarchií, a to je její neštěstí. Neumím si představit, že by v Číně nějací výrostci začali v ulicích zapalovat vozy a házeli po policii zápalné lahve. Vědí, že by se živí domů nedostali. Stačilo, když mírumilovně protestovali na Náměstí nebeského klidu studenti a tanky je převálcovaly. Ne že bychom byli pro takové masakry, ale vlády by měly dokázat udržet disciplinu a pořádek mnohem přísnějšími tresty za podobné chování. Ne vězněním za názory pronesené nahlas či v tisku, ale za zločiny, za vandalství, přepadání a krádeže ano. Takže na otázku vznesenou v nadpisu lze odpovědět: Ano, lze. Bohužel ekonomika a lidská práva spolu nesouvisejí.

Protest Kláry Samkové proti slovenské legislativě umožňující svévolné vyhlazování zvířat

Ochrana zvířat je podle Samkové zabezpečována předpisy EU a nehumánní slovenské zákony v ní nemají místo!

 

Ivana Haslingerová

IMG_1004.JPGKS Zvolen, velikost: 61.52 KB, obrázek se otevře v novém okněBlýská se odsouzencům na smrt ve slovenských rasovnách na lepší časy? Možná ano. Známá a velmi úspěšná česká advokátka, která přebrala za svou práci na Pražském hradě významné ocenění společností Comenius Lady Pro, paní JUDr. Klára Samková, si nejen se zděšením přečetla materiály týkající se slovenských karanténních stanic lidmi běžně přezdívanými psí koncentráky a bezcitného přístupu jejich pracovníků ke zvířatům čekajících v nich v nelidských podmínkách do týdne na smrt. Jako brilantní advokátka se seznámila s předpisy Slovenské republiky týkajícími se "ochrany" zvířat. Slovo "ochrana" je v uvozovkách záměrně, neboť slovenské předpisy ochranu zvířatům neposkytují. Naopak na ně poštvou antoušky (viz článek Na Slovensku vládne středověk! Vláda zaměstnáva antoušky jako ve středověku!). Konkrétně - zákon č. 123/2008 Z.z. - "o ochrane spoločenských zvierat a o karanténních staniciach" v § 9 upravuje činnost karanténních stanic - kdy dle tohoto zákona veterinář může takřka kdykoliv a svévolně rozhodnout o utracení zvířete, k čemuž má  "oprávnění" ve smyslu zákona č. 39/2007 Z.z. - "o veterinárnej starostlivosti". V ustanovení § 22, odst. 4, písm. f) se uvádí, že "Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je usmrtenie nechcených zvierat, ak pre ne nie je možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť." Jako občanka Evropské unie a sousední země (České republiky), podala advokátka Klára Samková důrazný protest proti legislativě, která umožňuje takřka svévolné vyhlazování živých tvorů, jejichž ochrana je zabezpečována nejen předpisy EU, ale vychází i z podstaty bytí člověka na zemi a morálních pravidel, která v sobě většina z nás nosí, resp. měla by nosit. Uveřejňujeme její dopis poslankyni NR SR PhDr. Tatianě Rosové, v němž ji vyzývá k iniciaci změny tohoto zákona připomínajícího zákony některých asijských států a ne evropského státu 21. století:>>>

Děkujeme paní advokátce Samkové a budeme informovat o dalších krocích o zrušení tohoto bestiálního slovenského zákona.

Charitativní ceta přes půl Evropy

Lenka Herufková, Londýn

IMG_0983.JPGIMG_1000.JPGVyjíždím z domova, z Anglie s materiální i finanční pomocí, kterou jsem dostala od několika humanitárních organizací a od obchodníka s krmením pro zvířata. Podnikám charitativní cestu na Slovensko. Je to jen půl hodinky a člověk se pod mořem dostane do Francie. Cestou jsem byla mj. svědkem stavu fenky Sofinky z útulku Bundasik, kde byla dotrhaná psem a ponechána na pospas svému osudu. Ráno ji pak našli ochránci polomrtvou v kaluži krve s ukousnutou packou. Prostě síla, nic takového jsem v životě neviděla… Vyzvedla štěňátka z KS Zvolen. Jedno z nich jsem vysadila v Jelke u Bratislavy. Při předávání jsem si všimla, že některé zvracelo a to jsem ještě netušila, jaké to bude mít dozvuky- parvovirozu.  Pak ještě s jedním rychle do Vranova. U cesty se tam bezradně motal takový opuštěný pejsánek. Vesnice nebyla kilometry přede mnou ani za mnou, jen pole. Pěkně se ho tady u silnice zbavila nějaká lidská zrůda. Zastavila jsem u krajnice a šla ho odchytit. Chudáček se tak strašně bal, že se bránil a ohnal se po mě. Byl však tak zesláblý, že nedokázal dlouho vzdorovat a už jsem ho měla. Pak jsem zjistila, že je to nešťastné stvoření slepé. Slepého nalezenečka si v útulku vzít nemohli, protože by to asi v kotci nepřežil. Tak jsem ho vzala k mé rodině na Moravu.>>>

CHARITY TRIP TO CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA

Thank you very much to everyone who helped me to make this trip successful. If you can spare any old collars, leads, beds, old towels, sheets, blankets, shampoo, flee treatments, old cages, bowls, toys, dog food and dog treats  or anything you no longer use for dogs or cats and it can help the animal shelters?
Next trip will be next year. If anyone can help please contact me Lenka: 07739136833,   lenka.herufkova@gmail.com

Je velkou hanbou slovenské vlády, že se na její nehumánní zákony nemohou dívat již dokonce až v Anglii.

 

Psí pláč na Slovensku

Ivana Haslingerová

Úroveň vyspělosti společnosti se pozná v tom, jak se tato stará o zvířata a další jinak "nedůležité věci".

Když člověk slyší o tom, že Číňané psy jedí, přejde ho mráz, ale řekne si: jiná země, jiná kultura... Není tomu ale tak dlouho, kdy jsme psali o neuvěřitelně hrůzném zacházení s chrty ve Španělsku (podrobně viz článek "Zvěrstva v zemi Evropské unie. Kde jsou slavní Zelení europoslanci?"). Jde přitom o stát, který je naším kolegou v EU. Ano, v té EU, která dnes a denně šílí vydáváním ochranářských norem a nesmyslných předpisů o přechodech nad dálnicemi pro neexistující medvědy, o záchraně několika žab, které přejdou přes dálnici či o nerušení tetřeva hlušce při tokání. V té EU, kde se zelení humanisté váží neohroženě ke stromům za záchranu brouků kůrovců. Kde jsou tito hrdinové, když se v jejich státech dějí taková zvěrstva na psech. Když člověk slyší, co se děje nyní na Slovensku v psích útulcích, na tom Slovensku, které bylo donedávna součástí naší země, otřese se již opravdovou hrůzou. Strašlivě zubožení psi namačkáni jeden na druhého, to je nelidská realita posledních dnů tisíců psů na Slovensku. Artróza, játra zničená špatnou stravou, odřeniny, otlaky, špatně zhojené jizvy, vyrážky, srst plná lupů. Nemocná a nepotřebná zvířata čekající po smutném životě v takto odporných "celách smrti" na svůj konec. Po týdnu je zabijí místo toho, aby se postarali o získání náhradní rodiny pro ně. Je to jako v románech ze středověku, kdy ras chytal psy a vraždil je.Vím, že pouhý článek v našem listu se slovenskou legislativou nehne, ale snad se nalezne nějaký zákonodárce v EU, který bude nejen výmýšlet tvary banánů či okurek, ale dá konečně do pořádku povinnost států EU postarat se o zvířata v útulcích na úrovni člověka 21. století.>>>

Isten, áldd meg a magyart!

Micha Semín, ředitel Institutu sv. Josefa a předseda Iniciativy D.O.S.T.

Bůh žehnej Maďarům! Bude-li tato prosba obsažená v preambuli nové maďarské ústavy vyslyšena, pak pouze navzdory tomu, co si o novém státoprávním směřování Maďarska myslí kormidelníci Evropské unie, mezinárodní organizace na ochranu lidských práv, aktivisté za „otevřenou společnost“ či veřejné mínění utvářející mainstreamová média. Bývalý americký velvyslanec v Budapešti Mark Palmer se dokonce vyjádřil v tom smyslu, že Maďarsku za to hrozí vyloučení z Evropské unie. Proč takový humbuk?Vysvětlení je prosté. Klíčem k pochopení vytlačování Maďarska na periferii integrující se Evropy není obava z omezení nezávislosti soudů či centrální banky, jak se lze dočíst v některých komentářích z posledních dnů. Pravý důvod kritiky maďarské ústavy spočívá v oblasti hodnot. Současný střet o Maďarsko dobře ilustruje ideové směřování Evropské unie od kulturně-duchovních a civilizačních tradic evropských národů k levicově liberální a neomarxistické vizi světa bez hranic mezi lidmi, státy či světonázory. Čím se tedy Maďarsko tak provinilo, že si vysloužilo tak ostrou kritiku? Odpověď lze nalézt ve společném prohlášení liberální frakce v Evropském parlamentu, Amnesty International, Human Rights Watch a dalších nevládních organizací z dubna loňského roku. Předmětem jejich protestu jsou ty pasáže, v nichž se Maďarsko hlásí ke svým křesťanským kořenům a svatoštěpánské tradici. Čeho nedosáhl Sovětský svaz, to se nejspíš podaří Evropské unii. Pokud ale zasáhne Ten, jenž je maďarskou ústavou vzýván, může to mít i zcela jiné vyústění.>>> 

Bobošíková: Nutné zlo je alibi zbabělců

david Štěpán

Suverenita (SBB) zásadně odmítá plány Německa a Francie na přísný centrální dohled nad rozpočty všech zemí EU. Tedy i těch, které si ponechaly národní měny a nepustily se do dobrodružství s eurem. Suverenita je ideově konzistentní, nemění své názory s každým dalším otřesem v Eurozóně, a soustavně trvá na tom, že Lisabonská smlouva a společná evropská měna podvazují konkurenceschopnost všech zemí Evropské unie a jsou pouze nepodařeným politickým projektem. Vyzýváme předsedu vlády Petra Nečase, aby nenechal Českou republiku zatáhnout do dluhové krize, která se vypsáním dalších dluhopisů pro pokrytí dluhů zemí Eurozóny nevyřeší, ale jen dále prohloubí. Přikládáme text vystoupení Ing. Jany Bobošíkové z Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2009, kdy Česká republika předsedala Evropské unii. Její slova, která směřovala 14. 1. 2009k předsedovi české vlády Mirku Topolánkovi, je dnes možno adresovat současnému předsedovi vlády ČR Petru Nečasovi. http://www.youtube.com/watch?v=O3gxuFrjzEY&feature=g-upl

Představuje monarchie ideální stát třetího tisíciletí?

IVANA HASLINGEROVÁ, PŘEKLAD TOMÁŠ ČÁSLAVKA

Jeho Jasnost lichtenštejnský panovník kníže Hans-Adam II. hovoří o úloze státu ve třetím tisíciletí.

Třetí tisíciletí potřebuje nové recepty na řízení státu, neboť ho ovládne epocha demokracie. Jak se ale slučuje demokracie s monarchistickou vládou? V ČR existuje velmi silné republikánské cítění a téměř nikdo si neumí představit demokratické monarchistické státní zřízení, protože představa monarchy je u nás spojena s totalitním vládcem sedícím na trůnu. Že tomu tak nemusí být, o tom svědčí příklad Lichtenštejnska, kde spolu se silným vzdělaným monarchou vznikla přímá demokracie, která jde dokonce dále, než je tomu ve Švýcarsku. Politická decentralizace dává obcím tolik autonomie, že se o ní nesní ani našim hejtmanům. Monarcha má navíc sklon přemýšlet v horizontech celých generací a ne pouze v horizontu vítězství v příštích volbách, čímž monarchie nabízí více politické stability po delší období.

Otec současného panovníka Hanse Adama II., Josef II. z Lichtenštejna, po anexi Rakouska hitlerovským Německem přesídlil z Vídně do Vaduzu a za druhé světové války bylo Lichtenštejnsko neutrální zemí podobně jako Švýcarsko. Jeho neutralitu uznaly všechny bojující strany, tedy i nacistické Německo, a žádný z těchto států nevyhlásil Lichtenštensku válku. Lichtenštejnské knížectví bylo jedním z těch několika málo evropských států, které nikdy neuznaly Mnichovskou dohodu a pozdější okupaci Československa ze strany Třetí říše. Uznalo naopak Československou exilovou vládu jako legální vládu během druhé světové války. Přesto 21. 11. 1945 správní soud v Bratislavě zamítl stížnost Josefa II. z Lichtenštejna proti ukradení majetku komunistickou vládou a v odůvodnění uvedl, že žalovaný orgán dospěl k závěru, že navrhovatel je "osobou německé národnosti" ve smyslu §1 odst. 1 písm. a) dekretu Prezidenta Beneše a tato skutečnost nemusí být dále dokazována. Komunisté na základě tohoto rozsudku ukradli po druhé světové válce Lichtenštejnům majetek v hodnotě kolem jedné miliardy švýcarských franků. Česká republika dosud trvá na tom, že majetek byl ukraden právem na základě Benešových dekretů.

O tom, v čem lze spatřovat výhody a nedostatky monarchie oproti republice, i o tom, zda neuvažuje Lichtenštejnsko znovu požádat o navrácení svých panství v ČR, o tom všem jsme hovořili se zastáncem silně rozvinuté lokální demokracie a politické decentralizace, lichtenštejským panovníkem Jeho Jasností Hansem-Adamem II. Představil nám svou vizi státu s nejvyšší životní úrovní na světě jako efektivní servisní organizaci pro občany. Státu, kde se úloha panovníka opírá o demokratickou legitimitu prostřednictvím přímé demokracie, státu, v němž mají obce práva na sebeurčení s co nejširšími pravomocemi. Státu, který svému lidu nabízí víc svobody než mnohá republika nebo mezinárodní instituce jako Evropská unie. Kdyby ČR vystoupila z Evropské unie, pak Jeho Jasnost slíbila podpořit její členství spolu s Lichtenštejnskem, Švýcarskem a Norskem v Evropském sdružení volného obchodu.>>>

Ist Monarchie die ideale Staatform im dritten Jahrtausend?

IVANA HASLINGEROVÁ, ÜBERSETZUNG TOMÁŠ ČÁSLAVKA

Seine Hoheit, der regierende Fürst Hans - Adam II. von Liechtenstein spricht über die Aufgaben des Staates im dritten Jahrtausend.

Das dritte Jahrtausend braucht neue Rezepte für die Verwaltung des Staates, denn es wird beherrscht von der Epoche der Demokratie. Wie passt aber Demokratie mit der monarchistischer Regierung zusammen? In Tschechien gibt es eine sehr starke republikanische Neigung und fast niemand kann sich eine demokratische monarchistische Staatsform vorstellen, da die Vorstellung von dem Monarchen bei uns mit einem totalitären Herrscher verbunden ist. Dass es nicht so sein muss, das beweist das Fürstentum Liechtenstein, wo zusammen mit einem starken, ausgebildeten Monarchen eine direkte Demokratie entstanden ist, die sogar weiter als die schweizerische geht. Politische Dezentralisierung gibt den Gemeinden so viel mehr Autonomie, dass selbst unsere Hauptmänner davon träumen könnten. Zudem kommt dass der Monarch neigt, auch in Horizonten ganzer Generationen nachzudenken und nicht nur im Horizont der nächsten Wahlen. Damit bietet die Monarchie mehr politische Stabilität in einem längerem Zeitraum.

Der Vater des heutigen Fürsten Hans Adam II., Josef II. von Liechtenstein, ist nach dem Anschluss Österreichs zum Hitler - Deutschland aus Wien nach Vaduz umgezogen und im zweiten Weltkrieg war Liechtenstein ein neutrales Land, ähnlich wie die Schweiz. Die liechtensteinische Neutralität haben alle kämpfende Parteien anerkannt, sogar auch das nationalsozialistische Deutschland und keiner von diesen Staaten hat Liechtenstein den Krieg ausgesprochen. Das Fürstentum Liechtenstein war eines der wenigen europäischen Staaten, die den Münchner Abkommen und die spätere Okkupation der Tschechoslowakei von dem dritten Reich nie anerkannt haben. Im Gegenteil hat Fürstentum Liechtenstein die tschechoslowakische Exil - Regierung als die legale Regierung während des zweiten Weltkrieges anerkannt. Trotzdem hat am 21.11.1945 der Verwaltungsgericht in Bratislava die Beschwerde Josefs von Liechtenstein, der gegen den kommunistischen Diebstahl protestierte, nicht anerkannt und als Begründung sagte dass der angeklagte Organ zu dem Schluss gekommen ist, dass der Antragsteller „Person der deutschen Staatsangehörigkeit ist“ im Sinne §1.Abs. 1.Buch. a) des Benes - Dekretes und dass dieser Fakt man weiter nicht mehr beweisen muss. Die Kommunisten haben auf Grund dieses Urteils den Liechtensteinern nach dem zweiten Weltkrieg die Güter im Wert von 1 Milliarde schw. Franken gestohlen. Die Tschechische Republik besteht weiterhin darauf dass diese Güter mit Recht auf Grund des Benesdekreten gestohlen worden sind.

Wo kann man die Vorteile und Nachteile der Monarchie im Vergleich zu der Republik sehen und ob sich Seine Hoheit wieder einen Antrag auf Rückgabe der Grundstücke in Tschechien überlegt, über all das haben wir mit dem Vertreter einer stark entwickelten Lokal - Demokratie und Vertreter der politischen Dezentralisierung, dem liechtensteinischen Staatsoberhaupt. S.H. Hans Adamm II., gesprochen. Er hat uns seine Vision des Staates mit dem höchsten Einkommen der Welt als ein Unternehmen, das den Bürgern dient, vorgestellt. Eines Staates, wo sich die Rolle des Oberhauptes auf die demokratische Legitimität zurückberufen kann. Durch direkte Demokratie, wo die Gemeinden das Selbstbestimmungsrecht haben. Eines Staates, das seinem Volk mehr Freiheit als manche Republiken oder internationale Institutionen wie die EU, bietet. Falls die Tschechische Republik aus der EU austreten würde, hat Seine Hoheit versprochen die Mitgliedschaft in EFTA wo weitere Mitglieder Liechtenstein, Schweiz und Norwegen sind, zu unterstützen.>>>

Text dopisu prezidenta republiky prezidentu Zambijské republiky

Prezident republiky Václav Klaus zaslal prostřednictvím zvláštního vyslance pana Vladimíra Galušky dopis prezidentu Zambijské republiky Michaelu Satovi ve věci tří českých občanů, kteří byli v Zambii zadrženi a obviněni ze špionáže: "Vaše Excelence, dovolte mi, abych navázal na svůj dopis ze dne 21. října 2011, ve kterém jsem Vám blahopřál ke zvolení prezidentem Zambijské republiky a ve kterém jsem vyjádřil zájem nadále rozvíjet přátelské vztahy mezi našimi zeměmi. V regionu subsaharské Afriky náleží Zambie k tradičním přátelům České republiky, společně rozvíjíme spolupráci v mnoha oblastech a věnujeme se vládním projektům, zaměřeným na zemědělství, zdravotnictví a vzdělávání. Jsem rád, že naše vláda dlouhodobě poskytuje pro zambijské studenty stipendia ke studiu na vysokých školách v České republice. Rád bych využil této příležitosti, abych Vás informoval o tom, že pozorně sleduji případ obvinění tří občanů České republiky ze špionáže, které dne 14. října 2011 vznesly příslušné zambijské úřady vůči panu Jiřímu Cetlovi, Janu Coufalovi a Michalu Veberovi. Jmenovaní se trestné činnosti měli dopustit tím, že fotografovali budovy a veřejně vystavené předměty, některé z nich náhodou v blízkosti vojenských nebo vládních objektů. Na základě podrobných informací, které jsou mi od počátku této nemilé události předkládány, si dovolím vyjádřit přesvědčení, že účelem jejich jednání nebyl úmysl spáchat trestný čin, ale že si chtěli na památku vyfotografovat cvičné letadlo vyrobené v naší zemi, které náhodou objevili vystavené na veřejném prostranství. Oceňuji přístup příslušných zambijských úřadů vůči Chargé d´Affaires České republiky panu Luďkovi Zahradníčkovi, kterému byly poskytnuty relevantní informace o vývoji případu. Dovoluji si Vás také informovat, že ministr zahraničních věcí České republiky vyslal do Vaší země zvláštního vyslance pana Vladimíra Galušku, náměstka ministra zahraničních věcí, jehož cesta do Lusaky vyjadřuje nejvyšší stupeň zájmu české vlády o celý případ a jehož mise má rovněž mou podporu. Excelence, obracím se na Vás kvůli autoritě, kterou požíváte v souvislosti s výkonem funkce, svěřené Vám v souladu s ústavou Zambijské republiky, abych vyjádřil své přesvědčení, že celý případ bude urychleně a spravedlivě posouzen. Na závěr mi dovolte, abych ještě jednou vyjádřil svůj zájem na dobrých vztazích mezi našimi zeměmi a doufám, že někdy v budoucnu budeme mít příležitost se sejít a osobně prodiskutovat programy, které by spolupráci našich zemí ještě prohloubily. Přijměte, prosím, Excelence, ujištění o mé hluboké úctě, Václav Klaus, prezident České republiky"

 

"Evropská integrace bez iluzí" – kniha o chybném vývoji Evropy vedoucím do slepé uličky

Ivana Haslingerová

„Kdyby v roce 2009 poslechli bruselští politici Vašeho prezidenta, neměla by dnes EU problémy, které má. Zádrhel je v tom, že toto bruselská elita nikdy nepřipustí vyslovit nahlas a  to ani nyní.“ Belgický europoslanec Derk-Jan Eppink

Ještě nedávno se většině našich a natož pak evropských politiků zdálo, že o evropské integraci nestojí zato hovořit, protože je to přece tak báječná věc, že není o čem diskutovat. Jediný, kdo od počátku vyjadřoval silné výhrady vůči "evropskému superstátu blahobytu", byl současný prezident naší republiky Václav Klaus. Kritizoval, že  europeističtí politici začali vytvářet z volného dobrovolného sdružení suverénních zemí ESPA nesourodý Svaz evropských postdemokratických republik (SEPDR). Stal se „Temným pánem zla“  – „Voldemortem Evropské unie“, jehož jméno se v orgánech EU dlouhonesmělo ani vyslovit.

"Přechod od měnové k fiskální unii je třeba rezolutně odmítnout! Toto další a definitivní vynulování významu národních států, toto povýšení EU do role základní entity našich životů nestačí jen zpochybňovat. Nejméně celá další dekáda bude dekádou obtíží, škrtů a úsporných opatření. Někdo se musí tomu, co je nepřijatelné, protivit a postavit. A já se tomu touto knížkou "Evropská integrace bez iluzí" protivím velmi silně! EU nemůže stačit reforma a nepomůže jí pouhá výměna jejích politiků. EU potřebuje transformaci svého systému! EU musíme rozpustit a vytvořit jinou organizaci. Podobnou té, jakou bylo ESPA, do něhož jsme vstupovali," říká Václav Klaus na křtu své nové knihy.

Hlavní problém UE je podle pana prezidenta přesun do fiskální unie, který si v žádném případě nepřeje a věnuje se mu ve své nové knize.>>>

Bezpečnost Evropy se bude odvíjet od vývoje na severu Afriky

Petr Kostka

Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR přijal 21.11.2011 ministra zahraničních věcí Alžírské republiky Mourada Medelciho, který je na historicky první návštěvě České republiky. „Na stole jsme měli dvě oblasti k jednání. Jednak rozvoj vzájemné spolupráce, která má sice historické kořeny, ale v současnosti není na úrovni, na které by mohla být. My můžeme nabídnout investiční a průmyslové celky v oblasti energetiky a zemědělství, což jsou oblasti, které Alžířané preferují,“ řekl po jednání Přemysl Sobotka. „Druhým tématem byla situace na severu Afriky, pan ministr potvrdil moje obavy z nekontrolovaného šíření zbraní v celém Maghrebu, z čehož může těžit místní odnož Al Káidy a zhoršit tak bezpečnostní situaci nejen na severu Afriky a Blízkém východě, ale i v celé Evropě,“ zdůraznil Přemysl Sobotka.„Jsem rád, že Alžír má podobné vidění světa jako my a jsem přesvědčen, že to pomůže v rozvoji dalších politických i ekonomických vztahů,“ uzavřel Přemysl Sobotka. Přemysl Sobotka přijal též Cemila Çiceka, předsedu Velkého národního shromáždění Turecké republiky, který je spolu s parlamentní delegací v ČR na oficiální návštěvě. „Jde o historicky vůbec první návštěvu předsedy tureckého parlamentu v ČR a je to zároveň první zahraniční cesta pana Çiceka ve funkci předsedy,” uvedl Přemysl Sobotka. “Diskuse byla velmi otevřená. Probrali jsme naše oboustranné zájmy v ekonomické oblasti, kde je co rozvíjet. Obrat vzájemné výměny je nyní dvě miliardy dolarů, před pár lety to bylo jen dvě stě šedesát miliónů. Spolupráce se nabízí ve stavebnictví, turismu a strojírenství,” řekl po jednání Cemil Çicek. “Obšírně jsme se také bavili o situaci v arabském světě, na celém Blízkém východě, kde se nyní zhoršují bezpečnostní rizika, což neprospívá vzájemné spolupráci v oblasti. A samozřejmě jsme se bavili o přístupových jednáních Turecka s Evropskou unií. Znovu jsem zopakoval, že já osobně, i většina současné politická reprezentace České republiky je pro plnohodnotné a úplné členství Turecka v EU,” dodal Přemysl Sobotka

Evropě vládnou mandaríni

Ivana Haslingerová

Sdružení europoslance Edvarda Kožušníka eStat.cz vydalo v českém překladu knihu belgického europoslance za vlámskou stranu Derka-Jana Eppinka „Život evropského mandarína“. Čtenář se z ní dozví vtipnou formou, jak to doopravdy chodí za dveřmi Evropských institucí od člověka, který pracoval v letech 2000- 2007 jako člen kabinetu pro dva různé evropské komisaře.  Podle jeho vlastních slov podobná situace jako v EU existovala již na čínském dvoře, kde všemocný císař netušil, co se děje za zdmi Zakázaného města, a o všem ho informovali a rozhodovali jeho mandaríni, kteří jediní měli ke všemu přístup. Proto bruselským úředníkům začal trefně říkat mandaríni.V Bruselu panuje mentalita jako v bunkru. Euroelity se uzavřely jako pohádkové bytosti ve věži ze slonové kosti, kde namísto řešení praktických důležitých problémů vymýšlejí virtuální pseudoproblémy,“ uvedl pan Eppinka. Evropské instituce by měly opustit postoj mesiáše kázajícího o zemi zaslíbené. Měl by v nich zaznít a být slyšen i kritický hlas, nikoliv jen vychvalování EU blízké náboženskému fanatismu: "Kdybychom poslechli v roce 2009 Vašeho prezidenta, neměli bychom problémy, které máme. To ale bruselská elita nikdy nepřipustí vyslovit nahlas, a to ani nyní.>>>

Antibyrokratická cena putuje do Bruselu

Petr Kostka, poradce 1.místopředsedy Senátu PČR

Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR v sídle Senátu Parlamentu ČR předal výroční antibyrokratickou cenu Michala Tošovského, udělovanou sdružením eStat. Laureátem, v pořadí již šestého ročníku, se nestal jednotlivec, ale společná evropská normalizační instituce CEN/CENELEC. Ta byla založena v roce 1982 uzavřením spolupráce mezi Evropskou komisí pro normalizaci - CEN a Evropskou komisí pro normalizaci v elektrotechnice - CENELEC. Členové CEN/CENELEC jsou národní normalizační instituce zemí EU a Evropského sdružení volného obchodu. Cenu převzal Carlo Masetti, Vicepresident CENELEC. „Boj s byrokracií je problém nikdy nekončící, je to úkol kolektivní a není specifikem jednoho systému či dokonce státu. Pro nás je to s prohlubujícím se procesem evropské integrace stále více ožehavý problém celoevropský, který právě integračním procesem dost neblaze prorůstá,“ uvedl ve svém vystoupení Přemysl Sobotka.Cena je udělována každoročně a nese jméno tragicky zesnulého bojovníka s byrokracií Michala Tošovského, který byl jedním ze zakladatelů eStat.cz. Cena bývá udělována jednotlivci, skupině lidí nebo organizaci za dlouhodobý odhodlaný postoj v boji s přebujelou byrokracií, za dílo, akt, čin, či ideu, která má významný přínos pro antibyrokratické hnutí. Přemysl Sobotka přebírá nad vyhlašováním antibyrokratické ceny záštitu od jejího založení.

Václav Klaus: "Evropa potřebuje sametovou revoluci!"

Steve Forbes a Petr Šimůnek

Když mluví Václav Klaus o Evropě a euru, my už většinou víme, co čekat. Když se ho ale ptá americký novinář, republikán a šéfredaktor amerického ekonomického magazínu, může to překvapit i české čtenáře, zvyklé na ledacos. Českého prezidenta zpovídal na Pražském hradě Steve Forbes. A dozvěděl se mimo jiné, proč my, kteří jsme zažili komunismus, vidíme divné věci v Bruselu možná ostřeji než jiní.
* Steve Forbes: Pane prezidente, vy často mluvíte o tom, jak Evropa směřuje od integrace k centralizaci a jak se vytváří nadnárodní stát. A říkáte také, že Evropa sešla z cesty, že je tu místo svobody jen uvolněnost. A že je to sice pěkné místo k turistické návštěvě, ale že rozhodně nejde správným směrem. Proč to všechno? VK: To jste pěkně shrnul moje názory, Steve. To už nemusíme dál dělat rozhovor. * Zkusme to. VK: Napsal jsem teď za čtyři týdny knihu s názvem Evropská integrace bez iluzí. Bojím se totiž, že tu máme velmi hlubokou evropskou krizi. A úmyslně mluvím o evropské krizi, ne o dluhové krizi eurozóny, to je jenom špička ledovce, jenom symptom. Opravdovým problémem je celý sociálně-ekonomický model Evropy a její integrace. Nezdá se mi, že by evropští politici tuhle krizi brali vážně. Pořád sní o tom, že se dá vyřešit nějakou kosmetickou úpravou, a to je naprostý nesmysl.>>>

Steve Forbes: Václav Klaus je velká osobnost globálního významu v tradici Winstona Churchilla

Je smutné, že zatímco cizina oceňuje našeho prezidenta jako velkou osobnost globálního významu, jako odvážného muže v tradici Winstona Churchilla a jezdí za ním renomovaní novináři až z Ameriky, aby se s nimi podělil o své myšlenky, naše média o jeho myšlenkách a úspěších v cizině většinou mlčí či dokonce ho osočují z toho, že svými vystoupeními ubližuje v zahraničí naší republice. Asi je to osud všech velkých osobností našeho národa, že jsou doceněny až s historickým odstupem, že si neumíme těchto lidí v našem národě dostatečně vážit. (pozn. redakce)

Souboj: Euroskeptik Klaus – Europanka Merkelová - čtyři ku nule…

Břetislav Olšer

Nejde o boj meči, na pistole či o fackovací panáky, ale jen o mediální přestřelku politické prozíravosti. Na jedné straně český euroskeptik a prezident Václav Klaus, na straně druhé německá Europanka a kancléřka Angela Merkelová. Jako by tato dáma jen čekala, s čím přijde ten protivný potížista z Pražského hradu, aby svým plagiátorstvím okopírovala jeho prorocké myšlenky. Už kvůli LS a EU se strhla nejen u nás nenávistná protiklausovská hysterie. Stačí si přečíst titulky článků a blogů. Nemálo k atmosféře, provokující nýmandy k takovým výpadům, přispěla Merkelová. Zmíněný "souboj" na dálku začal už před zhruba deseti roky, kdy euroskeptik Klaus „dělal potíže“ Německu i Francii, Španělsku a dalším fanatikům Lisabonské smlouvy a eurozóny. Připomeňme si citace těchto dvou bouřlivých protagonistů, jichž se v průběhu posledních let "dopustili": 1)Václav Klaus před ukvapeným přijetím eura varoval a  předpovídal, že odlišnosti mezi jednotlivými zeměmi budou zdrojem budoucích konfliktů při jeho zavedení. Merkleová nyní připouští potíže. 2) Euro podle Václava Klause přežije nynější dluhovou krizi v eurozóně, Evropa za to ale zaplatí minimálně desetiletou hospodářskou stagnací. "Zabere to nepochybně dekádu, než se ocitneme v lepší pozici," řekla Merkelová s tím, že rozhodně nečeká rychlý konec krize. 3)"Řecko nemůže vstoupit do měnové unie s Německem" varoval Václav Klaus. Merkelová to nyní připouští pouze stále bojuje za solidaritu zemí EU. 4) "Masová migrace vznikla jako falešná ideologie, že je jakýsi nárok, obecné lidské právo potulovat se kdekoliv po světě," uvedl v červenci 2005 Václav Klaus. "Multikulturalismus absolutně selhal," řeklaMerkelová. Zatímní výsledek virtuálního souboje? Čtyři ku nule pro Klause.>>>

Prezident s charismatem mokrého hadru

Petr Paulczynski

V souvislosti s první veřejnou nominací na prezidenta ČR se rozvinula debata o nástupci Václava Klause. O tom, že TOP09 navržený kandidát není mým šálkem kávy jsem již psal. V souvislosti se summitem EU, o rozdávání peněz zápalné lahve vrhajícím Řekům, jsem narazil mezi účastníky na foto muže který se honosí titulem prezidenta EU. To je vážení teprve charizmatická osobnost! Proti tomuto pánovi je naše kníže lev salonů, byť lev občas pospávající. Britský poslanec europarlamentu Nigel Farage prohlásil, že má charisma mokrého hadru a připomíná bankovního úředníčka.Po přijetí Lisabonské smlouvy byl  tento neznámý politik zvolen za prvního evropského prezidenta. Po svém jmenování v Evropském parlamentu dokonce ohlašoval příchod Nového světového řádu. Ale pozor, nebyla to jen slova pronesená v důsledku šílené eufórie ze svého zvolení!  Rompuy je pravidelným účastníkem tajných elitářských setkání skupiny Bilderberg Group, která sní právě o tomto Novém světovém řádu. >>>

Prezident republiky promluvil v Rakousku o ekonomickém vývoji v Evropě

Prezident republiky Václav Klaus vykonal v úterý dne 25. října 2011 pracovní návštěvu rakouského města Linz. Během této návštěvy se setkal s hornorakouským hejtmanem Josefem Pühringerem, se starostou Linze Franzem Dobuschem, s rektorem Univerzity Johanna Keplera v Linzi Richardem Hagelauerem a s dalšími významnými osobnostmi, které působí ve veřejné a akademické i průmyslové a obchodní sféře hornorakouského regionu. V 16.00 hodin vystoupil s projevem v diskusi věnované současnému ekonomickému vývoji v Evropě a ve večerních hodinách se zúčastnil recepce u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatné Československé republiky.

Indonésie může být příkladem spolupráce s muslimskou zemí

Petr Kostka

Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR dnes přijal Lukmana Hakim Saifuddina, místopředsedu Lidového konzultativního shromáždění Indonéské republiky, který je v ČR na pozvání Senátu PČR. „Indonésie je výrazným hráčem v Asii, hraje prim ve sdružení ASEAN, zažívá stabilní ekonomický růst. To je právě v době, kdy EU prochází vleklou krizí výzva pro české investory a podnikatele,“ zdůraznil Přemysl Sobotka při jednání. „Dotkli jsme se oblastí, které obě naše země a oba naše parlamenty zajímají. Jde především o ekonomickou spolupráci, tady jsme se shodli s panem místopředsedou Saifuddinem, že naše možnosti zdaleka nejsou vyčerpány. Druhou výraznou oblastí je boj proti terorismu a militantnímu fundamentalismu. Indonésie, jako umírněný islámský stát, se v tomto směru ukazuje jako spolehlivý partner, který rozvíjí zajišťování lidských práv. To je pro nás z hlediska našich hodnot důležité,“ řekl dále Přemysl Sobotka. „Pan Saifuddin mě ujistil, že Indonésie bude podporovat se svými kolegy v parlamentu rozvoj vzájemného obchodu a nadále hodlá bojovat proti všem projevům netolerance a náboženského či národnostního násilí,“ dodal Přemysl Sobotka.

Přemysl Sobotka: "Rusko je víc než perspektivní obchodní partner"

Patr Kostka

Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR se dnes v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu zúčastnil „Business dne Ruské federace“, nad kterým převzal záštitu. „Na Den Ruské federace na strojírenském veletrhu jezdím  pravidelně a jsem rád, že mohu konstatovat, že i v současné ekonomicky složité době, se daří vzájemné obchodní vztahy udržet na růstové křivce,“ uvedl Přemysl Sobotka. „Kdykoliv jezdím do Ruské federace, hlavně do regionů, jede se mnou podnikatelská delegace. Snažím se tak jako politik být nápomocen rozvoji všestranných vztahů s Ruskem, včetně těch podnikatelských,“ řekl dále Přemysl Sobotka. Přemysl Sobotka během své návštěvy v Brně navštívil i expozici strojírenského veletrhu, kde se setkal s představiteli profesních a oborových sdružení v ČR a se zástupci vysokých škol uplatňujících aplikovaný výzkum.

Prezident povede českou delegaci na 66. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku

Radim Ochvat, ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky

Prezident republiky Václav Klaus vykoná ve dnech 19. – 24. září 2011 pracovní návštěvu Spojených států amerických a Kanady, během níž povede českou delegaci na 66. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Vystoupí rovněž ve dvou předních ekonomických institutech ve Washingtonu a bude přednášet na univerzitě v kanadském Guelphu. V pondělí 19. září v 17.00 hodin vystoupí prezident ve washingtonském Competitive Enterprise Institute s projevem na téma „Is Freedom in the Western World Guaranteed Today?“ V úterý 20. září bude prezident během pracovní snídaně jednat se členy „Skupiny přátel České republiky“ v Senátu Kongresu Spojených států amerických, v sídle Hudson Institute se setká s jeho vedením. Ve 13.00 hodin přednese na půdě známé Heritage Foundation projev s názvem „The EU needs a fundamental transformation, not cosmetic changes“. V odpoledních hodinách bude ve Sněmovně reprezentantů Kongresu jednat s jejím předsedou Johnem Boehnerem a se skupinou kongresmanů vedenou republikánem Kevinem McCarthym. Ve středu 21. září se prezident v New Yorku zúčastní zahájení všeobecné rozpravy 66. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů. V průběhu dopoledne a odpoledne se bilaterálně setká s přítomnými prezidenty některých členských zemí OSN, zúčastní se pracovního oběda pořádaného pro hlavy států a vlád generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem a poskytne rozhovor televizní stanici CNBC. Ve večerních hodinách se zúčastní slavnostní recepce pořádané americkým prezidentem Barackem Obamou. Ve čtvrtek 22. září prezident vystoupí na kanadské Guelphské univerzitě s přednáškou na téma „The Serious Challenges Faced by the EU“ a ve večerních hodinách se v New Yorku zúčastní diskuse pořádané časopisem The New Criterion, kde bude jedním z řečníků na téma „Is America in Decline?“V pátek 23. září v úvodu dopoledního bloku všeobecné rozpravy 66. Valného shromáždění OSN pronese prezident svůj projev. Zbytek pobytu na půdě OSN poté využije k dalším bilaterálním jednáním s některými přítomnými hlavami států a vlád. V sobotu dne 24. září se prezident v dopoledních hodinách navrátí zpět do České republiky

Václav Klaus: "Styl vyjadřování pana Schwarzenberga devastuje a ničí naši politickou kulturu"

Ivana Haslingerová

Na dotaz jak se staví prezident republiky Václav Klaus k urážlivým výrokům ministra Schwarzenberga k jeho osobě nám sdělil ředitel Tiskového odboru Kanceláře přezidenta republiky Radim Ochvat, že "prezident republiky považuje za smutné, že se ministr zahraničí – místo toho, aby eventuálně seriózně obhajoval svou práci – snížil k hrubým osobním útokům na prezidenta republiky. Tento styl vyjadřování, který pan Schwarzenberg v poslední době opakovaně vnáší do naší veřejné debaty o vážných věcech, naši již tak chatrnou veřejnou diskusi a politickou kulturu devastuje a ničí. Prezident republiky je přesvědčen, že je třeba vrátit se k věcným argumentům."

Kdo je větším nebezpečím pro ČR Schwarzenberg nebo Bátora?

Hříchy Karla Schwarzenberga

 

 

Adam B. Bartoš

Pane ministře Schwarzenbergu, řekl jste si o to. Nechci se vměšovat do Vašeho sporu s panem Bátorou, ale Váš nejnovější výrok na jeho adresu mne přesvědčil. Jste nejen nebezpečný hulvát s nebezpečnými konexemi a nečistými záměry, ale v nejvlastnějším smyslu slova opakovaně a dlouhodobě zrazujete české národní zájmy. Ve své ministerské sesli sloužíte zájmům svým a zájmům Bilderbergu a dalších prapodivných nadnárodních finančních elit. Vaše poklonkování Bruselu, respektive Francii a Berlínu je notoricky známé, ale není známo, že vídeňský časopis Profit ve Vámi autorizovaném životopisu uvedl, že jste navrhoval úplné navrácení majetku i návrat sudetských Němců. Bylo to v květnu 1991, kdy Václav Havel společně s německým kancléřem Helmutem Kohlem vypracoval v rozhovoru mezi čtyřma očima pětibodový balíček. Ten mimo jiné navrhoval pro sudetské Němce možnost návratu, získání státního občanství a na jeho základě i možnost získat prostřednictvím kuponové privatizace půdu a majetek. Nabídka to byla tak velkorysá, že ji Havel raději ani nepředstavil veřejnosti. Kdo je tedy větším nebezpečím pro ČR? Bátora, který české národní zájmy hájí, nebo Schwarzenberg, který je zrazuje a který poslední dobou neskrývá touhu po nejvyšším státnickém postu - křeslu prezidenta republiky, aby ve své protinárodní politice pokračoval i v dalších letech?>>>

Tragédií 11. září je, že vyhrál mrtvý Bin Ládin neboli islám

Ivana Haslingerová 

* Ladislav Jakl: "Dějiny útokem na Dvojčata neskončily, ale skončilo jejich bezstarostné období. Pravice a levice si vyměnily role. Nesemkli jsme se kolem svobod, ale kolem státu a jeho moci. Ptáte-li se, kdo za těch deset let vyhrál, odpověď zní, že Islám. Za dobu, co Západ bojoval s terorismem, vznikly další nebezpečné síly proti Západu.“ 
*  Jan Eichler: "Nastalo celosvětové sociální inženýrství za účelem změnit svět - intervencionalismus. Svrhly se dvě nejnebezpečnější světové diktatury a vypadalo to na skvělá vítězství. Od vyhraných válek se ale přešlo k prohranému míru."
* Roman Joch: "Strašidlo Bin Ladin bylo přehnané. Bin Ládin se nestal  hrdinou islámské mládeže. Davy této mládeže neřvou, "ať žije bin Ládin", ale "pryč s Obamou". USA svrhly   sice dva   režimy,   měly ale  svrhnout čtyři. Zejména ty druhé dva, Saudskou Arábii a Írán. Mír jsme zatím nevyhráli, islám je stále nebezpečím. V tomto vyhrál mrtvý Bin Ládin. To je tragédie 11. září."
* Oldřich Bureš: "V Evropě byl po 11. září nastolen kriminální model. Nevedla se v ní válka, ale posílily výzvědné služby a nastal historický vývoj protiteroristické politiky EU.  EU se stala papírovým tygrem v boji s terorismem. Musí se nalézt rozumná rovnováha mezi bezpečností a svobodou. "
* Jiří Weigl: "Diktátoři, které svrhly USA, byli odporní a svržení si zasloužili, ale je pravda, že to nesouviselo s terorismem. Západ otevřel těmto národům dveře k demokracii, zbavil je diktatur. Co ale bude dál?" >>>

Největším zdrojem korupce politiků jsou posty v Bruselu

Ivana Haslingerová

Neustále se u nás "bojuje s korupcí". Téměř to vypadá, že kromě osobních hádek nemají politici nic jiného na starosti než slibovat voličům, jak s ní zatočí, jak mají to jediné správné řešení a jak budeme žít v bohatém a šťasném státě, pokud zvolíme právě je. A občané na tyto řeči nadšeně a bezmyšlenkovitě slyší aniž si uvědomují, že i tito politici se po zvolení zařadí do funkce čekatelů na místo v Bruselu. Nedochází jim totiž, že největším zdrojem korupce jsou právě slibobvané posty v Bruselu, za něž nakonec téměř každý z politiků změní své názory a patolízalsky se zařadí do fronty a jedná kvůli tomu dokonce i proti vlasnímu národu. Stačí připomenout, jak změnil po schůzce s kancléřkou Merkelovou premiér Topolánek postoj na Evropskou ústavu pokrytecky nazývanou Lisabonská smlouva. Ruku na srdce, vy byste nesnili o místě, kde se vydělá 362 284 Kč měsíčně? A to hovořím pouze o platu běžného europoslance. Diety činí 7 339 € (180 539 Kč), nedaněný paušál 3 980 € (97 908 Kč) a za každý zasedací den bere poslanec ještě 284 € (6 986 Kč). Evropský parlament zasedá 12× za měsíc, tedy celkem to činí 3 408 € (84 837 Kč). Dohromady tedy europoslanec bere 14 727 € (362 284 Kč). (Přepočet na Kč brán 10.9.2011, kdy € činilo 24,6 Kč) A to se ještě podařilo reportérovi z televize RTL Thomasi Meierovi natočit, jak se snaží někteří tito ubozí poslanci zapisovat ještě v pátek ráno před odjezdem domů. Před presenční listinou se v pátek ráno vytvoří fronta europoslanců s kufry, zapíší se a běží na vlak. Získají tak navíc 284 € za zasedání. Hitler musel povraždit 10 milionů lidí a stejně se mu Velkoněmecká říše rozpadla, Merklové stačí k jejímu vybudování hubička a tyto platy a naši politici jí klečí u nohou.>>>

Přemysl Sobotka: Problémy EU nevyřeší vznik Spojených států evropských

Petr Kostka, poradce 1.místopředsedy Senátu PČR

Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR se 9. září 2011 účastnil ve Slovinsku Bledského strategického fóra, které je letos věnováno budoucnosti Evropy s akcentem na otázky Středomoří a vztahu Evropy s Čínou. „Zaměřil jsem se na otázku, zda Evropa dostatečně reflektuje realitu, jestli naše řešení nevychází více z našich přání než ze skutečnosti,“ uvedl Přemysl Sobotka, který vystoupil v panelu věnovaném “novému pořádku“ ve Středomoří. „Domnívám se, že současné problémy Evropy způsobila vysoká míra přerozdělování, která s sebou bohužel nese sníženou míru zodpovědnosti. Je to logické. Kdo nerozhoduje o penězích, ztrácí vůli rozhodovat o společnosti jako celku. Zároveň ovšem musím nesouhlasit se slovy slovinského premiéra Boruta Pahora, že problémy Evropské unie by vyřešil vznik Spojených států evropských,“ řekl Přemysl Sobotka. Spolu s ním představili své názory v tomto panelu Thorbjørn Jagland, generální tajemník Rady Evropy, Khemaies Jhinaoui, státní tajemník MZV Tunisu a Wadie Abunassar, ředitel Mezinárodního centra pro konzultace z Izraele. Sledovaná diskuse se zaměřila na postoj Evropy k africkým a asijským zemím Středomoří po vlně vynucených pádů vlád arabských zemí. „Vůli těchto národů a jejich nových reprezentantů musíme respektovat, stejně, jako oni musejí respektovat naše možnosti a naše prostředí,“ žádal Přemysl Sobotka. Bled strategic forum pokračuje v sobotu speciálními panely k otázkám vztahů s Čínou, rekonstrukce Afghánistánu a vlivu malých států na dění v Evropě.

Koruna Česká a Svobodní u J. J. Hanse Adama II.

Ivana Haslingerová

Starodávný zámek ve Vaduzu uvítal návštěvu z ČR. Jeho Jasnost, z boží milosti vládnoucí kníže Lichtejnštejnska, Hans Adam II. v něm poskytl 3. září 2011 audienci zástupcům monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska „Koruny České“  a strany „Svobodných“ liberálního ekonoma Petra Macha. Audienci poskytla Jeho Jasnost u příležitosti vydání své knihy „Stát ve třetím tisíciletí“, v níž úspěšný monarcha, podnikatel a panovník státu s nejvyšší životní úrovní občanů na světě představuje svou vizi státu v tomto tisíciletí. Silného monarchy, silné přímé demokracie a politické decentralizace, která dává obcím mnoho autonomie s právem vybírat veškeré daně až na DPH. A státu, v němž náboženství hraje velmi důležitou roli.

„Lichtejnštejská monarchie je nám velkým vzorem, neboť ukazuje, že se konstituční monarchie v žádném případě nepřežila a nabízí svému lidu více svobody, stability a prosperity než jakákoliv republika či dokonce bezduchá byrokratická nadnárodní instituce,“ říká Český zemský hejtman Koruny české Jaroslav Konečný. Moravský zemský hejtman Koruny České Luboš Velecký dodává: „Autorita panovníka ekonomicky nezávislého na státu a na volených politicích, s absolutním právem veta nad všemi zákony a referendy, a přesto za přesně vymezených podmínek odvolatelného lidem, je tou nejlepší ochranou státu proti korupci, klientelismu a pokrytectví, které již mnoho let sužují naši zemi.“>>>

Pracovní návštěva prezidenta Srbské republiky v ČR

Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přicestuje v pondělí dne 29. srpna 2011 na pracovní návštěvu České republiky prezident Srbské republiky Boris Tadić. Společná jednání obou prezidentů budou probíhat na zámku v Lánech. Prezident Tadić rovněž položí kytici k hrobu T. G. Masaryka na lánském hřbitově.

 

Lež, i ta evropská, má vždycky krátké nohy

Tereza Kakosová

Můžete tomu říkat jakkoli, výmysl, klam, polopravda, mlžení, zamlčování nebo intrika, ale pořád je to lež. V osobních životech s ní máme všichni své zkušenosti. A z naší intimní, lidské zkušenosti také víme, že ji na počátku málokdy prokoukneme (skoro nikdy), ale že se ona sama (skoro vždy) odhalí v toku času. Starořecký dramatik a politik Sofoklés moudře říká: „Lež nikdy nežije tak dlouho, aby byla stará.“ Lháře je prý možné odhalit tím snadněji, čím je nám bližší. To platí nejen v rámci rodiny nebo kamarádů, ale i na úrovni států. V tomto ohledu se jeví jako poučný výzkum Eurobarometru, který proběhl na podzim 2009 v Řecku. A mezitím stihli zástupci EU projednat Lisabonskou smlouvu o prohloubení vazeb mezi jednotlivými státy EU, uplatňovali kjótský protokol, vydali komuniké o záměru předehnat USA v hospodářském vývoji a Van Rompuy sdělil poslancům Evropského parlamentu, že EU udělala zásadní pokrok v oblasti makroobezřetnostního dohledu nad finančním systémem a v posílení vnitrostátních fiskálních rámců. Rok na to přiznalo Řecko vážné ekonomické problémy a požádalo EU o půjčku.Staré islandské přísloví říká „K tomu, aby se jedna lež stala pravdivou, potřebuješ sedm dalších.“ V souvislosti s aktuální situací Evropské unie se toto přísloví mýlí, protože číslovka sedm jistě nebude konečná. Jak asi vypadá proklamovaná dobrá kondice evropských bank demonstrovaná nejrůznějšími zátěžovými testy? Jak dlouho budou španělský, portugalský a italský ministr financí tvrdit, že jejich země nepotřebuje žádat o finanční záchranu od Evropské unie? A do kdy přetrvá prohlášení Sarkozyho: „Merkelová a já nikdy, rozumíte, nikdy nenecháme euro padnout“? Na lžích, přetvářce, falšování a pokrytectví nelze ale nic vybudovat.>>>

Osud Ctirada Mašína bychom si měli připomínat pro vyrovnání s naší historií

Petr Nečas, předseda vlády ČR

Zpráva o úmrtí Ctirada Mašína mne velmi zasáhla. Byl to odvážný člověk a právě pro jeho odvahu jsem si jej velmi vážil. Své hrdinství prokázal svým odporem proti totalitní diktatuře, která uvrhla naši zemi do desítek let nesvobody. Osobní statečnost prokázal i přesto, že čelil vážnému nebezpečí. Jeho osud patří k těm, které bychom si i pro vyrovnání s naší vlastní historií měli připomínat.

Británie v pasti imigrantů, aneb Tak už máte, co jste chtěli...?

Břetislav Olšer

Současný Londýn se podobá dobám, kdy po bombardování nacistických letadel hořely domy, auta a umírali lidé. Jen tehdejší Londýňané byli etičtěji založeni a nesnížili se k rabování obchodů, jak to činí imigranti dnes. Do londýnských ulic proto vykročilo na 16 tisíc policistů, což je téměř trojnásobek, než jich běžně v metropoli bývá. Během noci se totiž násilnosti rozšířily do dalších anglických měst. V Birminghamu hořela policejní stanice, v liverpoolské čtvrti Textoth řádilo několik set mladých lidí v maskách. Co by na to řekli Beatles? V těchto městech, stejně jako v Nottinghamu a Bristolu, docházelo k ostrým střetům s policií. Nudící se rowdies? Podle britských televizí podstatnou část tvořili členové gangů, kteří mezi sebou přechodně uzavřeli mír a obrátili se společně proti policii. A nejsou to pouze imigranti... Násilí, které o víkendu ochromilo chudou londýnskou čtvrť Tottenham a následně se přelilo do dalších několika částí metropole, vypuklo kvůli smrti devětadvacetiletého Marka Duggana. Toho zastřelili v akci policisté. Byl to zločinec, který založil místní gang, tvrdí britský server telegraph.co.uk. Duggan byl dealer cracku. Byl prostě známá firma, bezpečnostní složky Duggana velmi dobře znaly a nebyl podle nich v podsvětí žádné béčko. V jeho rodině byl zabit ubodáním už i bratranec Kelvin Easton a současně člen Hvězdného Gangu ... Londýn se vrátil v čase. Může za to program EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership), nazývaný “barcelonským procesem”, jenž počítá s přistěhováním až 80 milionů muslimů do zemí sedmadvacítky. Jako by krize EU a eura, biliony vyhozené za líné Řeky, Španěly, Italy a další vyčůránky, nestačily... Předběžný přistěhovalecký odhad těchto imigrantů má vyrovnat demografický úbytek v celé Evropě. Když se přistěhuje nějaký Arab, dostane občanství Francie nebo Británie, počet obyvatel se zvýší a národ nevyhyne po přeslici. Muslimky porodí v průměru pět dětí, Evropanky necelé dvě. Zrada křesťanské tradice Evropy?>>>

Prohlášení 13 velvyslanců ohledně „Prague Pride“ je bezprecedentním krokem

Václav Klaus

Vyjadřuji svou podporu prohlášení ministra zahraničních věcí České republiky ze dne 6. srpna (které však našimi médii nebylo vůbec zaregistrováno a komentováno), v němž kritizoval páteční petici skupiny velvyslanců k tématu chystané „Prague Pride“ slovy: „Je kontraproduktivní a přebytečné vyjadřovat podporu právům, jež v ČR nikdo nepopírá ani neupírá“. Současně vyjádřil názor, že diskuse, která se z toho vyvinula, „navíc zbytečně budí dojem zasahování do vnitřních záležitostí“ České republiky. Byl bych ve svém odsudku ostřejší než on. Prohlášení velvyslanců – které, jak jsem se i od několika z nich dozvěděl, ani nečetli – považuji za bezprecedentní krok, jaký nikdo z nás nepamatuje. Nedovedu si představit, že by si jakýkoli náš velvyslanec dovolil formou petice zasahovat do vnitropolitické diskuse v jakékoli demokratické zemi světa. Velvyslanci by měli vědět, že debata u nás nebyla a není vedena o povolení či nepovolení této manifestační akce homosexuálů, ale o její veřejné podpoře významným členem pravicové konzervativní strany, primátorem hlavního města. Jsem velmi rád, že poděkování za má slova ze dne 5. srpna, kdy jsem protestoval proti omezování svobody slova (a právo souhlasit či nesouhlasit s demonstrací "Prague Pride" patří mezi elementární svobody občana naší země), mi kromě velkého množství našich spoluobčanů zaslal i arcibiskup pražský, Dominik Duka. (8. srpna 2011)

Melbourne je nejevropštější australské město

Václav Klaus

Český prezident před budovou australského parlamentu v CanbeřePrezident Václav Klaus se opět dělí se čtenáři deníku Právo a serveru Novinky.cz se svými postřehy a poznatky z cest. Tentokrát je na konferenční cestě po Austrálii na pozvání dvou tamních vědeckých institutů. Dnes se přesouváme z hlavního města Canberry do Melbourne. V Canbeře je ráno chladno, ale slunečno, tráva je šedá, eukalypty jsou bez listů, ale člověk to stejně jako skutečnou zimu nebere. Letíme přes australské Snowy Mountains, kde je spousta sněhu. Při včerejším setkání s krajany mi říkala jedna zapálená lyžařka, že se tu dá tři měsíce docela dobře lyžovat. Bylo jí 92 let a reprezentovala Československo na olympiádě v roce 1948. Vypadala skvěle.Australani vůbec vypadají mladě a zdravě, Austrálie je o sportu a přírodě.Musím se vrátit k včerejšímu údajnému „incidentu“ s bezpečnostním rámem, který žádným incidentem nebyl a který také australská média s výjimkou jednoho blogu vůbec nehrají. Této věci bych dal titulek „Mediokracie opět zaútočila“. Vůbec totiž nejde o to, jsem-li v Austrálii na oficiální státní návštěvě či nikoli. Ve velmi prestižním National Press Clubu jsem měl projev a následné odpovědi na otázky účastníků akce – trvalo to jeden a půl hodiny a souběžně to přenášela živě televize na dvou kanálech (typu naší ČT 24). Pak byla žádost ještě o jedno televizní interview, k mému překvapení na jiném místě. Ukázalo se, že to bylo televizní studio v australském parlamentu. Přijeli jsme tam, ale nikdo na nás nečekal, asi 10 minut jsme stáli před budovou, fotografovali se (viz obrázek v dnešních Zápiscích) a říkali si, že už asi odjedeme zpátky do hotelu.

Český prezident před budovou australského parlamentu v Canbeře

Pak přišla jakási pracovnice televize a pozvala nás dále. Stáli jsme několik minut mezi asi stovkou školních dětí a teprve pak jsme objevili, že čekají na bezpečnostní prohlídku – a my s nimi. Pracovnici televize jsme řekli, že čekat nebudeme a jestli rozhovor chtějí, ať ho udělají v hotelu, kde jsme ubytovaní. To je naprosto všechno. Nic jiného se nestalo. Pro pořádek dodávám, že rozhovorových a televizních interview jsem už zde udělal asi deset a i dnes mám v Melbourne dvě interview pro dva hlavní australské deníky.>>>

Skutečný vlastenec nikdy nevraždí nevinné občany vlastního státu

  František Bednár - Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

Európa si už zvykla na masové vraždenie a krvavé scény z Iraku, Afganistanu či najnovšie z Líbye, ktoré nám masmédia pravidelne a zväčša jednostranne servírujú vo svojich spravodajstvách. Počty mŕtvych a rozsah masového vraždenia v týchto regiónoch  však  necháva ľudí chladnými a nevyvoláva už žiadne emócie.  Nedávny masaker pomäteného šialenca v Nórku však tentoraz s desivou krutosťou  šokoval  drvivú väčšinu obyvateľstva Európy imúnnej a obrnenej cynizmom proti obdobným zvrhlostiam páchaným v iných častiach sveta. Aký je vlastne profil páchateľa masakry, ktorá je v súčasnosti hlavnou témou polemík a najrôznejších názorov odborníkov, ale aj pseudo - odborníkov všetkých rangov? Ak by bol Breivik skutočným vlastencom, nikdy by nevraždil nevinných občanov vlastného štátu. Ak by nebol tento páchateľ osamelým vlkom a bol by organizovaný medzi tzv. nacionalistami, sotva by sa našla organizácia, ktorá by mu dala súhlas na takýto šialený čin, ktorým by ju totálne zdiskreditoval, postavil mimo zákon a pripravil o šancu dostať sa k politickej moci, aby takto mohla presadzovať svoje ciele. Breivik povedal, „Prišiel čas ukončiť hlúpu podporu Palestínčanov a začať podporovať našich izraelských bratov“.  Oprávnene možno konštatovať, že dračie semeno vzišlo a nežiadúcim produktom  súčasného životného štýlu v duchu likvidácie tradičných kresťanských rodinných hodnôt a  propagácie homosexuality ako životného štýlu,  je práve bezcitný a chladnokrvne uvažujúci egocentrický jedinec typu Breivik.  Breivik bol fascinovaný tupou silou, netrestanou za svoje zločiny. Je potrebné uviesť aj názor známeho harwardského extrémistu a sionistu, profesora Alana Dershowitza, ktorý v Murdochovom Wall Street Journal označil nórsku vládu ako antisemitistickú. Najpodozrivejším na tejto tragédii je, že páchateľ tejto masovej vraždy zázračne prežil zásah policajnej zásahovej jednotky bez jediného škrabnutia. Táto skutočnosť, nevídaná najmä v USA, a v tiež aj na Slovenku, kde sa delikventi na úteku strieľajú za bežné kriminálne delikty, bude zrejme nastoľovať viaceré nezodpovedané otázky a zároveň je dôkazom, že Breivik je obyčajný zbabelec, ktorý dokázal chladnokrvne a cynicky vraždiť deti, ale nenašiel odvahu, aby si vpálil guľku do hlavy. >>> 

 

Andrew Bolt: Pane prezidente Klausi, jsme Vám vděčni za velmi důležité zprávy. Vítejte v Austrálii!

 Neautorizovaný překlad Pavel Zvěřina

Rozhovor, který prezident Václav Klaus poskytl pořadu „The Bolt Report” 24.7.2011, televize Ten, Austrálie. Rozhovor vedl Andrew Bolt:

Andrew Bolt: Václav Klaus, prezident České republiky, je momentálně na přednáškovém turné po Austrálii, ale předsedkyně vlády Julia Gillard se s ním, ke své hanbě, odmítá setkat. Víte, prezident Klaus je nejen význačný ekonom, bývalý premier a nyní hlava státu, ale je to také skeptik a napsal bestseller, výbornou knihu "Modrá, nikoli zelená planeta" [anglické vydání má název "Blue Planet In Green Shackless"], varování před hysterií globálního oteplování.

Andrew Bolt: –Prezidente Klausi, děkuji, že jste si na nás udělal čas. Proč tak strašíte naši předsedkyni vlády?

Václav Klaus: No, já jsem překvapen, že je vystrašená. Potkal jsem se s ní minulý rok v Bruselu na summitu EU-Asie, dal jsem jí svou knihu a měli jsme velmi, velmi příjemný rozhovor, tak jsem překvapen, že se bojí mých názorů.

Andrew Bolt: Ale ona tady je skutečná nechuť setkat se, tedy u politiků, setkat se se skeptiky, jako jste Vy sám. Co to je za strach, co myslíte?

Václav Klaus: Za prvné - nelíbí se mi termín 'skeptik', protože už to samo o sobě je nálepkování... prostě já jsem vědec a ekonom, který studuje důkazy, který se snaží porozumět všem vědeckým hypotézám kolem tohoto problému a nejsem o tom přesvědčen. Takže to není skepse jako individuální přístup. Já sám jednoduše nevidím žádné důkazy o nebezpečném globálním oteplování, a především ne o nebezpečném globálním oteplování způsobeném lidstvem, a v tomto pohledu na věc nejsem osamocen; vím, že mnoho velmi vážených australských vědců říká to samé.

Andrew Bolt: Ano, to je pravda. Jaké tedy máte pocity z opatření, která jsou zaváděna k zastavení i toho nepatrného oteplování, jež se pozastavilo asi před deseti lety, opatření jako daň z kysličníku uhličitého?

Václav Klaus: Víte, já jsem strávil většinu svého života v komunistické éře bývalého Československa a docela dobře si pamatuji, všichni si to pamatujeme, že jedním z tehdejších hesel, z hesel komunistické strany, bylo "Poručíme všemu, poručíme větru dešti". Bylo to slogan napsaný v našich učebnicích, takže když se dnes podívám na lidi, kteří se snaží ovládnout světové klima a snaží se kontrolovat teplotu, připomíná mi to komunistické nesmysly, takže jsem motivován mluvit hlasitě, cestovat po celém světě, psát knihy a články... Kniha, kterou jste měl v ruce, už se dočkala sedmnácti vydání v sedmnácti jazycích, takže já opravdu..., já se opravdu děsím té propagandy o globálním oteplování.>>>

Jaký je rozdíl mezi vrahem z Norska a mučedníky z Palestiny?

Břetislav Olšer

Toho šoku se asi jen tak brzy nezbavím. Na osmdesát zastřelených norských mládežníků je čin jako z hororu. Tomu odpovídá i publicita. Měl bych ale být zvyklý. Z Blízkého východu znám horší masakry, kterým se však média věnovala mnohem míň. Přitom norská tragédie, i když ne takových děsivých rozměrů, se dala očekávat…

Ve jménu Boha slitovného...Foto: B. Olšer

Už zpráva norské policie za rok 2007 totiž ukazuje značný nárůst znásilnění Somálci, obecně tzv. skupinovým znásilněním. V parku Sofienberg v Oslu bylo nedávno napadeno a obtěžováno gangem somálských mužů asi deset norských žen. Minulý rok bylo v norské metropoli oznámeno rekordních 161 znásilnění a 35 pokusů o znásilnění. Více než dvě třetiny znásilňovačů netvořili etničtí Norové. Podle statistik se ve Skandinávii výrazně zvýšila kriminalita. Zatímco v USA je spácháno kolem čtyř tisíc trestných činů na sto tisíc obyvatel, v Norsku, Švédsku a Dánsku je to více než dvakrát tolik. Navíc bylo norským ženám doporučeno, aby nosily hidžáby a neprovokovaly bez nich muslimy. Prostě jako doma. Evropa, jak je již známo, je už dnes plná muslimů. Třicet milionů muslimů je už nyní v evropských zemích, v roce 2040 jich má být podle projektu Euromed přes 80 milionů. Pro radost demografům. Že jsou to jen hodní a přísně mírumilovní občané, co by kuřeti neublížili? Asi zapomínáte na atentáty v Madridu, Londýně, Německu, Anglii či Moskvě. Výjimka potvrzuje pravidlo? Kéž by. Také tam všude byly matky a otcové, oplakávající své děti. Breivikův psychopatický čin je výsledkem této levicové multikulturní politiky. Zatímco on je sprostý vrah, palestinští sebevražední atentátnici jsou statečnými bojovníky za svobodu svého národa, který ve skutečnosti nikdy neexistoval. Inu našel se gauner Anders Behring Breivik, vzorný synek z diplomatické rodiny, co si vylil zlost na multikulturalistické levicové vládě a na nevinných dětech se socialistickými tendencemi a v  Norsku je to dnes skoro jako v Iráku na počátku války, kde si jeho obyvatelé nevidí do vlastních úst. >>>

 

 

Nechte laskavě Reagana na pokoji pane Pehe!

Petr paulczynski

Před pár dny byla v Praze pojmenována jedna ulička  po bývalém americkém prezidentovi Ronaldu Reaganovi. Pomiňme sám slavnostní akt a jeho aktéry, včetně pomatených aktivistů A-kontra s jejich tvrzením o krvi na rukou RR. Je dobře, že se dostalo alespoň této malé vzpomínky muži jehož nekompromisní přístup k bolševickému Sovětskému svazu přispěl k pádu totality v Evropě. Pojmenvání uličky je jen směšně malá  splátka našeho dluhu člověku, který se největší měrou přičinil o zhroucení totality i u nás. Nelze nevzpomenout jeho otevřené pojmenování toho svinstva co tu bylo Říší zla.  Reagan byl první, kdo to takto otevřeně pojmenoval.Kde jsou dneska všichni ti pisálci a politici co psali komentáře o neúspěšném herci a vyhaslé hollywoodské hvězdě. Nejenže pojmenoval problém, on tu Říši zla uštval  k smrti.  On ten  kolos na hliněných nohách uzbrojil. V době, kdy v módě byl apeasement. Ronald Reagan (ale také Winston Churchill a Margaret Thatcherová) je největším světovým politikem dvacátého století. Ne tak ovšem pro pana Peheho. V jeho šíleném blogu napsal, že kdyby záleželo na české pravici, byl by bývalý americký prezident už prohlášen za svatého. Malý český politolog Jiří Pehe který se od převratu věnuje převážně boji proti Václavu Klausovi, se tentokrát pustil do velikána Reagana. Přitom ve své kritice největšího amerického prezidenta 20. století jenom opakuje dávno vyvrácené teze levicových intelektuálů 80. let. Podle pan Peheho Reagan nijak významně nepřispěl k pádu sovětské říše. Pane Pehe, nechte Ronalda Reagana na pokoji. Nesaháte mu ani po kotníky, které jste se mu ve svém blogu pokusil okopávat. Když totiž okopávají trpaslíci kotníky obrům, jsou směšní.>>>

Přijde den, kdy královna Alžběta II. bude nosit burku

Břetislav Olšer

O Velké Británii je všeobecně známo, že má skoro pět milionů muslimských uprchlíků. Zpráva londýnského Centra pro sociální soudržnost ukázala, že britští muslimští studenti se příliš neliší od svých blízkovýchodních fundamentalistických vrstevníků. Přibližně třetina z 1.400 dotazovaných univerzitních studentů souhlasila s názorem, že člověk může zabít ve jménu náboženství, 40 procent studentů podporuje zavedení islámského práva šaríja v Británii, stejně jako světový chalífát - koncept světové islámské vlády, fungující na principu šaríje. Nakonec bylo odhaleno, že charitativní dary od fondu stanice BBC Children In Need ve výši mnoha tisíc liber, dostali v k dispozici nejen na svou propagandu bomboví atentátníci, kteří zaútočili v červenci 2005 v londýnském metru. Fond Children In Need daroval během roku 1998 dvacet tisíc liber škole Leeds Community v Beestonu. Ta pak financovala islámské bratrstvo. Aroganci Prorokových nevděčníků završil muslimský kazatel Abu Waleed, jenž se Britům za jejich shovívavost odměnil svým kázáním 23. června 2011 v Londýně, kdy je seznámil s jejich „blízkou budoucností“: „S Alláhovou pomocí dobudeme Bílý dům. Zažijeme den, kdy budou vykopnuty dvéře do Bílého domu a vejde kalif (následník Mohameda),“ vykřikoval za souhlasného halekání kolemstojících muslimů. „Přijde den, kdy skončí Obama i Cameron na kolenou, aby nám muslimům platili daň za ochranu ne-muslimů,“ prohrábl si svůj mohutný plnovous. „Prapor islámu zavlaje nad Bílým domem i nad sídlem britské vlády na Downing Street.“ A svůj projev, proti němuž nezasáhl ani jeden anglický „bobík“, zakončil proroctvím: „Věřte mi, přijde den, kdy královna Alžběta II. bude nosit burku…“ Kam se vytratila ta stará dobrá Anglie!>>>

 

Evropské dotace fatálně pokřivily naši morálku

Tereza Kakosová

Jako jedovatý plyn zamořily evropské dotace naši společnost. To, co se původně jevilo jen jako účinný marketingový nástroj k přesvědčení obyvatelstva o výhodnosti našeho členství, se nakonec stalo největším zabijákem naší morálky, rovné tržní soutěže, podnikatelského úsilí a paradoxně i sounáležitosti s regionem (místem), ve kterém žijeme. Prvního května to bylo sedm let, co jsme členy Evropské unie. Nemám chuť nyní bilancovat, co jsme ztratili a co získali. Volila jsem proti našemu členství, takže můj názor na přínos Evropské unie je už předem predikovatelný. Ani já jsem však před těmi sedmi lety netušila, jak ničivý vliv bude mít naše členství na celkovou morálku společnosti. Mnohdy si kladu otázku, jak je možné, že naše babičky a dědečkové neviděli ve své době zrůdnost komunistického systému a přitom jsem sama svědkem téměř totožných změn ve společnosti. Přicházejí plíživě. Nenápadně. A o to víc jsou zrádnější. Stačí si prolistovat denní tisk, otevřít stránky jakéhokoli našeho ministerstva nebo se seznámit se škálou produktů našich bank pro podnikatele. Evropská unie se scvrkla na jediné. Jak vyždímat peníze z druhých. Už to zdaleka není dobrý podnikatelský nápad, odvaha, šikovnost nebo pracovitost, co vzbuzuje obdiv, ale pouze dovednost (prohnanost), jak urvat svůj díl z evropských (či lokálních) dotací na úkor druhých. Ti, kterým se to povedlo, se stávají příkladnými a obdivu hodnými. Fakt, že parazitují na penězích, které stát (EU) „jedněm bere“ a „podle vlastních (vesměs zkorumpovaných) pravidel pak „druhým přerozděluje“, je zcela zastřen.To, že se dotacemi naprosto pokřivuje tržní prostředí, že se trh „přesunuje“ do oblasti lobbingu a korupce „přerozdělovačů dotací“ je nasnadě. Ale nikdy mne napadlo, že tyto dotace budou mít tak ničivý efekt i na náš postoj k regionu, místu, ve kterém žijeme. Jak je možné, že se oslavují města a vesnice, které pro sebe ukořistili dotace na výstavbu čističek, cyklostezek, chodníků nebo dětských hřišť? Jak je možné, že nejsou terčem posměchu a opovržení, že nedokázali vybrat dostatek peněz mezi svými? Kde jsou zvony, které mají vytesána jména místních patriotů, kteří se složili na jejich obnovu. Jak je možné, že jsme tak snadno dopustili, aby se z našich dějin vytratil morální apel, kterým byla například rekonstrukce Národního divadla, kdy lidé z celé České republiky sami (bez donucení výběrčích daní) posílali peníze na jeho obnovu. Proč nejsou oslavováni ti, kteří sehnali místní sponzory, ale pouze ti, kteří urvali z daní jiných, anonymních? Kde je naše hrdost? Nevím, jestli výše popsané bylo záměrem „otců zakladatelů Evropské unie“. Možná ano. Od socialistů málokdy čekám něco dobrého. >>>

Propalestinští aktivisté? Užiteční idioti

Petr Pauczynski

A už je to tu zase. Bratru před rokem (květen 2010) se pokusila  loď Mavi Marmara plná tak zvaných propalestinských aktivistů prolomit izraelskou blokádu Gazy. Izrael použil vrtulníkový výsadek , ten byl napaden železnými tyčemi, praky, sekerami a noži.  A byli mrtví. A nyní se chystá dokonce celá flotila propalestinských aktivistů o prolomení izraelské námořní blokády pásma Gazy. Prý jde o humanitární akci. Komu to chtějí vykládat? Ve skutečnosti jde o akci  provokační a propagandistickou. Jak jsem na to přišel? Jednoduše. Od otevření hranice mezi Egyptem a Gazou existuje  volný pohyb osob i materiálu, takže jaká humanitární krize. Pokusí-li se letošní "humanitární" mise zase blokádu prolomit,  izraelská armáda ji bezesporu opět přinutí zastavit silou. Není divu. Na území Gazy totiž operuje teroristická organizace Hamás, proslulá svými zbabělými  raketovými ale i podřezávacími útoky na civilní izraelské obyvatelstvo. Proč by tedy Izrael neměl mít právo zkontrolovat náklad, který je vyložen na pobřeží ? Kdo tady vidí jaké bezpráví?  Pokud někdo veze opravdovou humanitární pomoc do pásma Gazy, proč ji nevyloží v některém z přístavů, které dává Izrael k dispozici?Naštěstí Řecko zatím znemožnilo vyplutí této provokativní mise. Stejně jako Kypr a Turecko. Zdá se, že svět pochopil, že nejde o nic jiného než o provokaci, protože před prolomením izraelské blokády varovaly své občany Spojené státy, Kanada, Austrálie, Británie a celá Evropská unie i OSN. Proč se nekonají žádné demonstrace aktivistů když Hamas zavraždí děti v izraelském školním autobuse? >>>

Sudetští Němci rozdmýchávají nesnášenlivost

Ing. Jan Zahradil, předseda skupiny Evropských konzervativců a reformistů v EP a poslanec EP

S politováním a nesouhlasem jsem zaznamenal výroky europoslance Posselta a jiných sudetoněmeckých činitelů během uplynulého víkendu. V neděli 12.6. 2011 jsem proto ostře odmítl výzvu šéfa sudetoněmeckého Landsmannschaftu Franze Panyho a europoslance Posselta, kterou pronesli v den výročí vyhlazení Lidic, aby se Česká republika ústy svého prezidenta omluvila za poválečný odsun Němců.

Sudetoněmecké organizace si musí konečně uvědomit, že právě ony každoročně touto dobou rozdmýchávají vlnu nesnášenlivosti, otevírají uzavřené otázky minulosti a jednají tak proti duchu dobré evropské spolupráce.

Takové chování je třeba jednoznačně odmítnout!

Setkání s Jelenou Bonnerovou u prezidenta Litvy Landsbergise…

Břetislav Olšer

Jelena Bonnerová na mítinku v litevském Vilniusu...  Foto: Břetislal OlšerDne 17. června 2011 jsem si s nostalgi a pietou připomněl svoji cestu do Litvy, kde jsem se před jednadvaceti roky zúčastnil ceremoniálu skládání slibu věrnosti litevské domobrany. Jejich nepřítelem byly speciální jednotky sovětského Omonu, proti nimž postavili kolem Parlamentu ve Vilniusu mohutné barikády z mnohatunových betonových bloků. Přítomná byla i Jelena Bonnerová. Vilnius se podobal městu v obležení. Na ulicích pusto, jen občas někde parkoval ruský tank, mosty byly zabarikádovány náklaďáky s účelově prořezanými pneumatikami a Parlament měl kolem sebe pětimetrové zábrany z betonových kvádrů, speciálně vytvořených pro tento symbol vzdoru. Vydali jsme se do nemocnice navštívit jednu z obětí, které pásy tanku přejely obě nohy. A pak mě napadlo udělat rozhovor s prezidentem Vitautasem Landsbergisem. “Je to inteligentní, citlivá hudební duše a profesor hudby, jeho žena je skvělou klavíristkou. Třeba nás pochopí!” shodli jsme se s kolegou Mirkem Kačorem a našim průvodcem Audriusem Danilevičiusem a šli se zaregistrovat na sekretariát. Moc šancí jsme si nedávali; na chodbách už několik dnů bivakovali korespondenti z New York Times, Reutersu a BBC. Byl to příjemný šok, když nás Vitautas Landsbergis přijal hned druhý den. Chvíli jsme čekali v předsálí jeho kanceláře. “Počkejte, prosím, malou chvíli. Pan prezident má nečekanou návštěvu…” Zdvořilostní fráze. Za pár minut se ale otevřely dveře a z nich vyšla šedovlasá žena středního věku, silných dioptrických brýlích v kostěných obroučkách - Jelena Bonnerová, manželka sovětského disidenta akademika Sacharova a mírová aktivistka. Stačili jsme se jen pozdravit, na fotografie jsme se domluvili na další den, na mítinku, kde měla paní Jelena projev. Vzpomněl jsem si na to též, když Vilnius oslavoval 20. výročí vítězství nad Moskvou. Exprezident Landsbergis byl u toho. Duchovní otec nezávislosti Litvy, která byla první ze sovětských republik, jež se postavily Moskvě na odpor, a člen Mezinárodního výboru pro demokracii. Dalším členem výboru je mezi jinými i Jelena Bonerová. Byla. Její dcera Taťjána Jankelevičová z prvního manželství oznámila, že jí matka zemřela ve věku 88 let v pátek17.června v americkém Bostonu.>>>

Kdo jiný než prezident a premiér mají chránit suverenitu země

Ivana Haslingerová

Stalo se něco neuvěřitelně nehorázného. Předseda sudetoněmeckého ladsmanšaftu Franz Pany a posléze mluvčího sudetských Němců a poslance EP Berndt Posselt vznesli požadavek, aby se náš pan prezident Václav Klaus omluvil za jejich poválečný odsun. Je smutné, že naši politici tento nehorázný požadavek okamžitě jako jeden muž neodmítli. To, že se chovají socialisté a lidovci tak jak se chovají je sice trestuhodné, ale není to překvapivé. Co ale dělá ODS, premiér Nečas a její europoslanci? Nehledě k tomu, že by byla báječná záminka pro vládu České republiky, aby okamžitě zahájila kroky vedoucí k tomu, aby byla urychleně ratifikována všemi státy EU výjimka pro Českou republiku z Lisabonské smlouvy, jejíž platností podmínil prezident republiky Václav Klaus svůj podpis pod ní. A pokud by se tak nestalo, Česká republika by nemusela být vázána textem této ostudné smlouvy, která nám bere státní suverenitu a nutí nás poslouchat stále nesmyslnější příkazy z Bruselu. Je smutné, že se ozvala jen Jana Bobošíková s její dosud neparlamentní Suverenitou. P aní Jana stojí osamoceně jako Johanka z Arku. Nezbývá než doufat, že se nalezne i nějaký don Quijote de la Mancha a postaví se po jejím boku do bopje s evropskými větrnými mlýny.>>

Nenapravitelní a nepoučitelní

Jan Kopal   

   

Patří ke koloritu různých potlachů Sudetoněmeckého landsmanšaftu, že se na nich spílá, vyhrožuje a plive po České republice a jejich představitelích. Havlova omluva sudetským Němcům bezprostředně po roce 1989 vypustila nebezpečného džina z lahve a byla bezprecedentním a neuváženým krokem majícím fatální následky. Vrcholem trapnosti a necitlivosti sudetských štváčů je to, že si nedají pokoj ani v historický den vypálení Lidic nacistickým Německem. V takovýchto chvílích jsem hrdý na svého prezidenta, který dlouhodbě svým politickým vystupováním dokazuje, že stojí na straně českého národa a historické pravdy. Dokud bude tento státník a politik v čele našeho státu, nemusíme se obávat o udržení národní suverenity a svrchovanosti.>>>

 

Musíme zásadně rozlišovat individuální zločiny a státem organizovaný projekt průmyslového vraždění

Václav Klaus

Jako již několikrát tak i letos jsem připomněl 15. května 2011 utrpení, kterému byli v Terezíně vystaveni v době nacistické okupace naši židovští spoluobčané. Ano, Židé deportovaní do Terezína byli našimi spoluobčany. Byli to sousedé, kolegové, známí či spolužáci našich rodičů a prarodičů. Byly to naše oběti. Nacisté za války zavraždili několik set tisíc našich lidí. V případě svého vítězství byli připraveni podle podobných kritérií likvidovat statisíce či milióny dalších. Na to nikdy nesmíme zapomenout. Jako vedlejší produkt světové války zde byl – jako součást oficiální politiky nacistického státu – uskutečňován projekt vyvraždění miliónů židů, projekt, který byl uskutečňován chladně, promyšleně a plánovitě. Kladu záměrně důraz na slovo projekt. Právě v něm spočívá ona mimořádnost a – doufejme – neopakovatelnost nacistického „konečného řešení“ tzv. židovské otázky. Nešlo o krátkodobé výstřelky davové bestiality a krutosti, jaké se v minulosti projevovaly v pogromech, nešlo o excesy sadistických fanatiků vraždících v nenávistném afektu. Zrůdnost tohoto projektu spočívala v tom, že se poprvé v dějinách masové průmyslové vraždění celé jedné populace stalo programem státu. Musíme však zásadně rozlišovat individuální, nikoli státem organizované a chladně projektované zločiny státem. Nelze připustit pokusy o symetrizaci viny agresorů a jejich obětí, nelze zapomínat na to, kdo rasovou a národnostní nenávist rozpoutal, kdo z ní učinil oficiální státní politiku a kdo ji s nevídanou brutalitou fanaticky prováděl až do samotného konce.>>>

Vláda by se měla postavit proti výpadům rakouských vysídlenců vůči prezidentu republiky

Ivana Haslingerová

Výpady rakouských vysídlenců ke slovům našeho presidenta Václava Klause proneseným 15. května na tryzně za oběti nacismu v Terezíně by neměly zůstat bez odezvy. Rakušanům se nelíbí, že pan prezident prohlásil, že "Musíme zásadně rozlišovat individuální zločiny a státem organizovaný projekt průmyslového vraždění" Má pravdu. Zvěrstva, která páchali nacisté nejen ve válce, ale i těsně před jejím koncem na našem civilním obyvatelstvu nejde srovnávat s excesy jednotlivců, kteří se po hrůzách války mstili na odcházejících vojácích či na udavačích a podobně. Správně zdůraznil, že nesmí být srovnávány tyto excesy jednotlivců, i kdyby byly sebekrutější, se státním projektem na státem projektované průmyslové vyvražďování celé jedné populace. Nenávist byla v té době obostranná a bylo dobře, že na základě mezinárodních dohod došlo k odsunu těch občanů, kteří se hlásili k nacistické politice a Hitlerově říši. V Postupimi si zástupci států správně uvědomili, že soužití po tolika hrůzách nebylo prostě možné. Je smutné, že se naše vláda nepostavila dosud za pana prezidenta a ostře se neohradila proti výpadům vůči němu ze strany rakouských vysídlenců. Odsuzování rakouskými vysídlenci slov prezidenta Václava Klause je rovno relativizaci zločinecké nacistické ideologie.

Proč lokální Arabové žádají o izraelské občanství...?

Břetislav Olšer

“Tolik lží a nesmyslů v americkém Kongresu snad nebylo nikdy proneseno, jako když zde promluvil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten člověk snad musí být vážně duševně nemocný…“ napsal mj. v Britských listech 25. 5. 2011 Daniel Veselý a dodal: “Izraelský premiér také vychvaloval svobodu 1,5 milionu arabských občanů žijících trvale v Izraeli, a to v kontrastu s životy ujařmených milionů muslimů po celém islámském světě – přestože arabští Izraelci jsou ve vlastním státě občany druhé kategorie...." Nevím, kolikrát byl pan Veselý v Izraeli. Jestli viděl, že vedle synagog a kostelů je na území židovského státu na 400 mešit, muezzinové ve 120členném Knessetu mají tři arabské strany a 10 křesel. Velvyslanec Izraele ve Finsku je arabského původu. Arabština je spolu s hebrejštinou uznaná jako státní jazyk Izraele. Ve které arabské zemi je hebrejština státním jazykem a kolik synagog je v Pákistánu, Afghánistánu nebo v Pásmu Gazy? Ne že by Netanjahu byl mým favoritem. Nejsem Žid, naopak valašský katolík. Křtěný. V roce 2003 jsem se setkal s premiérem Arielem Šaronem a byl jsem též na ministerstvu zahraničí, jemuž tenkrát šéfoval právě Bibi. Neměl v lásce mého oblíbence, zavražděného Jicchaka Rabina, a to bylo a pořád je u mě jeho mínus... Plných 69 procent z téměř 11 tisíc minometných a raketových útoků bylo uskutečněno až po izraelském Šaronově stažení armády i osadníků z území Palestinské samosprávy. Podle "znalce" Veselého by svařené trubky naslepo odpalované do Negevu stejně těžko komu ublížily. Možná ne, ale kdyby takové svařené trubky dopadly jako znamení teroru na Londýn, o čem by pak posměšně psaly Britské listy? Nenazývaly by tzv. Palestince lokálními Araby...?  Nedávno si redakce TV Al Aksa pozvala do studia děti atentátnice Rím Rijašiové, která na hranici mezi Pásmem Gazy a Izraelem zabila čtyři lidi. Moderátorka Al-Aksá pak mimo jiné pronesla: “Pro okupanty máme vzkaz, že budeme následovat učení této mučednice, dokud naši vlast neosvobodíme z vašeho nelegitimního sevření.“ Je běžně známý pohled na maličké Palestince, jak oděni do hamásovských úborů a šátků sebevrahů mají na sobě také opravdové kalašnikovy a granáty, čímž prezentují své odhodlání umřít za svoji svobodu v boji proti Izraelcům. Podle psychiatra z Gazy Ejáda Sarradže v průzkumu mezi dětmi z Pásma ve věku 12 a 14 let odpovědělo 36 procent chlapců, že chtějí být mučedníky, a totéž chtělo i 17 procent děvčat. Inu, pane Veselý, máte pravdu; Izrael je hlavní rasista a xenofob Blízkého východu.>>>

 

Češi rozpoutali v Evropské unii boj za jednotný čas

Eva Fruhwirtová

Od roku 2002 si musíme v březnu posunout hodinky o jednu hodinu dopředu, na podzim zase pak zpátky. Většina Čechů s touto změnu nesouhlasí, proto se pustili do boje za zrušení dvou časů. Aby byla změna možná, musí k ní dojít v celé Evropské unii.  „Letní čas je systémová úprava. Proto nyní připravujeme projekt, který by měl docílit jednotného času. Mnohým lidem tato změna způsobuje psychosomatické problémy, a proto tuto iniciativu tak silně podporují,“ říká senátor Petr Šilar, který se dlouhodobě touto záležitostí zabývá. Češi se tak postaví do čela boje za jednotný čas v celé Evropské unii. Podporu mají napříč členskými státy. Evropská legislativa neumožňuje, aby byl zaveden jednotný čas pouze v České republice. „Čas musí být stejný v celé Unii. Naší snahou tedy je ve všech členských státech rozpoutat diskuzi a shromáždit jeden milion podpisů na podporu jednotného času,“ vysvětluje autor této myšlenky Tomáš Zdechovský. Občané Evropské unie budou mít možnost se vyjádřit, zda chtějí dva časy, nebo jeden. Dokumenty Evropské komise jasně říkají, že pokud se lidé vyjádří pro zrušení dvou časů, jejich názor bude akceptován.  O sjednocení času budou diskutovat odborníci na půdě českého Senátu v úterý 17. května od 10.00. Záštitu nad odborným seminářem přijal senátor Petr Šilar a europoslankyně Zuzana Roithová, která bude garantem návrhu na evropské úrovni. K Čechům se přidávají i lidé ze zahraničí. Letní čas je umělá úprava změny času, která se používá pro letní měsíce. V tomto období nahrazuje čas daný příslušným časovým pásmem. Původní záměr zavedení letního času měl vést k úspoře energie. Někteří energetici však tvrdí, že tyto úspory jsou minimální. „Navíc změna na letní čas způsobuje lidem zdravotní potíže. Obrací se na nás stovky lidí z České republiky, ale i ze zahraničí s tím, že máme jejich podporu. Tato iniciativu bude určitě úspěšná,“ uzavírá senátor Šilar.

Na Ameriku stále nemáme

U nás nedostanete bez rodného listu ani občanku, v Americe můžete být s falešným rodným listem prezidentem

 

 

Jan Zeman

Bílý dům vítězoslavně zveřejnil rodný list amerického prezidenta. O tom, zda se ale jedná o vítězství nad leta se vlekoucími spory by se dalo nejen s úspěchem pochybovat, ale zdálo by se, že je to až i vítězství Pyrrhovo. Ukázalo se totiž téměř okamžitě, že dokument, tvářící se na první pohled jako xerokopie opatřená ochrannými prvky, zveřejněný na oficiálních stránkách Bílého domu, je poměrně složitý grafický kompozit sestávající z několika separátních grafických objektů smontovaných do podoby havajského rodného listu, které od sebe mohou být odděleny pomocí programů na digitální zpracování tiskovin (např. Adobe Illustrator). Bylo to pro mě tak neuvěřitelné, že jsem přemluvil kamaráda, grafického profesionála, aby vyzkoušel, zda je toto velmi překvapivé tvrzení pravdivé. A ano, je. Pravděpodobnost, že oba znaky B v obou jménech "OBAMA", které v dokumentu nalézáme na dvou různých místech, jsou identické zcela náhodou je: 1 ku 1.7840596158824498513228574618119 x1044. Číslo znamená, že pravděpodobnost, že by se něco takového náhodně stalo prezidentovi USA, volenému na 4 roky - a že by tedy jeho zbrusu nově zveřejněný rodný list opravdu byl autentický - je v tomto vesmíru, jehož stáří se odhaduje na 13.75 miliardy let: 1 ku (1.78405x1044/(13.75x109/4)) = 51899916098398541129392217070890000. Taková náhoda by se mohla stát jednou za 51899916098398541129392217070890000 dosavadních existencí našeho vesmíru. Jsem tedy přesvědčen, že je Obamův nově zveřejněný rodný list padělek. Je mi celkem jedno, jestli je p. Obama z Keni či z planety Krypton - jak svého času tvrdil - a že prý sem byl poslán zachránit planetu Zemi, zajímá mě co dělá. Neschopnost zařídit věrohodné zfalšování ani svého vlastního rodného listu pozůstavajícího z jedné stránky a v době převratné techniky, která to umožňuje, ve mě moc důvěry v záchranu planety tedy nevyvolává.>>>

Právě před deseti lety vyšel Manifest českého eurorealismu

Ivana Haslingerová

Ve čtvrtek 21. dubna uplyne deset let od vydání Manifestu českého eurorealismu. Tento politicko-analytický text měl především popsat aktuální trendy evropské integrace a zamyslet se nad možnými klady a zápory členství České republiky v Evropské unii. Nyní vychází Manifest ve druhém a rozšířeném vydání.

„Vycházeli jsme před deseti lety z přesvědčení, že každá politická strana by měla před tak závažným rozhodnutím, jakým je vstup země do nadnárodního uskupení, umět odpovědět občanům na několik zásadních otázek,“ říká jeden z autorů Manifestu, europoslanec a předseda frakce Evropských konzervativců a reformistů Jan Zahradil a dodává:   „Ptali jsme se tehdy, jaké jsou podmínky vstupu, co Česko získá a co ztratí? Jaké trendy panují ve vývoji evropské integrace, jaká její podoba je pro nás žádoucí a výhodná, a co chceme po svém vstupu prosazovat? Ačkoli si Manifest ve své době získal značnou pozornost, žádných věcných protiargumentů ani veřejné diskuse jsme se nedočkali.“ Kromě samotného textu Manifestu českého eurorealismu nabízí tato reedice i jeho pokračování sepsané po několika měsících od prvního vydání, stejně jako zahraniční reflexe Manifestu z pera belgického novináře a europoslance Derka Jana Eppinka a polského politologa a europoslance Marka Migalského.>>>

 

U příležitosti 10. výročí vydání Manifestu českého eurorealismu uspořádal 20. dubna 2011 od 18 hodin v CEVRO Institutu předseda Evropských konzervativců a reformistů Jan Zahradil a CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie "Eurorealistický večer". Vystoupí na něm prof. Miroslav Novák, CEVRO Institut Praha, prof. Miloslav Bednář, Masar ykova Univerzita Brno a prof. Marek Migalski, University of Silesia Katovice. Večer moderuje Jan Zahradil

Prezident v Argentině: „Modrá, nikoli zelená planeta.“

 Radim Ochvat

Prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou je ve dnech 30. března – 3. dubna 2011 na státní návštěvě Argentinské republiky, během níž bude jednat o bilaterálních otázkách s prezidentkou Argentiny Cristinou Fernández de Kirchnerovou, s předsedou Poslanecké sněmovny argentinského Národního kongresu Eduardem Fellnerem, s předsedou Argentinské rady pro mezinárodní vztahy Adalbertem Rodríguezem Giavarinim a s dalšími významnými politiky, kteří působí na federální i provinční úrovni. Prezident se dále v budově českého velvyslanectví setká se členy českých krajanských organizací působících v Argentině a sousední Uruguayi, zahájí Argentinsko-český obchodní seminář a navštíví Univerzitu Torcuato Di Tella, kde představí španělské vydání své knihy „Modrá, nikoli zelená planeta.“ Kromě hlavního města Buenos Aires navštíví prezident rovněž město El Calafate v provincii Santa Cruz, odkud v neděli dne 3. dubna 2011 odcestuje na navazující státní návštěvu Chilské republiky.


Václav Klaus v Chile: „European Integration: A Model to Follow?“

Radim Ochvat

Prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou uskuteční ve dnech 3. – 7. dubna 2011 státní návštěvu Chilské republiky, během níž se setká se svým protějškem, prezidentem Sebastianem Piňerou Echeňique, se kterým se rovněž zúčastní podpisu Dohody o spolupráci v cestovním ruchu mezi oběma zeměmi. Bilaterální jednání prezidenta republiky v Chile budou pokračovat také na půdě Národního kongresu s předsedou Poslanecké sněmovny Patriciem Melerem a s předsedou Senátu Guidem Girardim. Prezident v rámci své návštěvy Chilské republiky rovněž zahájí Chilsko-české obchodní fórum a zúčastní se slavnostní večeře, kterou na jeho počest pořádá institut Libertad y Desarrollo a kde vystoupí s projevem na téma: „European Integration: A Model to Follow?“ Kromě setkání s dalšími významnými osobnostmi chilského veřejného a akademického života v rámci oficiálního programu navštíví prezident rovněž dům známého chilského básníka a laureáta Nobelovy ceny za literaturu Pabla Nerudy na Isla Negra a mezinárodní vědeckou základnu ve městě Antofagasta.

 

Václav Klaus: "Náklady na udržení EU budou stále vyšší."

Ivana Haslingerová

"Po staletí byla Česká republika součástí velké mnohonárodní říše (dnes bychom asi řekli multinacionální říše), ve které se naši občané necítili dobře. V roce 1918 jsme ve formě Československa konečně získali nezávislost. Se státem, ve kterém nyní žijeme, se identifikujeme. Naší samostatnosti si velmi vážíme, a proto nemáme žádné ambice vytvořit nějakou novou entitu s jinými, většími či menšími státy. Jakékoliv oslabování této entity formou rozhodování o nás bez nás – a je jedno, jestli ve Vídni, Moskvě nebo Bruselu – si nepřejeme. Právě proto se u nás vytvořila mimořádně velká rezervovanost vůči dnešnímu vývoji v Evropě." Václav Klaus

Prezident republiky Václav Klaus vystoupil 18. března 2011 jako hlavní řečník na Jihotyrolském hospodářském fóru v italském  Brixenu s projevem "Evropa budoucnost má, ale ne příliš růžovou". Barva není podle slov pana prezidenta důležitá, ale Evropa by si právě teď neměla nic nalhávat, neboť její situace příliš růžová prostě není. Vývoj v Evropě není dobrý především kvůli sociálně tržnímu hospodářství a unifikaci Evropy pod záminkou evropské integrace. Její iniciátoři chtějí Evropu, neboli nás, řídit. A i kdyby to dělali s těmi nejlepšími úmysly, není to podle pana prezidenta správné. Všechny diktatury se zaštiťovaly tím, že vše, co dělají, konají v zájmu dobra pro svůj lid a víme, jak to pokaždé dopadlo. A ani v EU to se slibovaným blahobytem nedopadá nijak slavně. Její ekonomický růst je, s výjimkou válčících zemí, nejpomalejší ve světě. Je to především dáno tím, že eurozóna není optimální měnovou zónou. Za existenci eura platí státy eurozóny vysokou cenu. Státy, které se díky zbrklému přijetí eura dostávají do bankrotů, by měly mít umožněno z eurozóny vystoupit. Omezení počtu zemí, které by nadále užívaly euro, by nebylo podle pana prezidenta žádnou katastrofou. On sám se podílel na rozdělení měny české a slovenské, které nic negativního nepřineslo. Naopak. Podrobně o tom hovořil v poskytnutém interview listu Südtiroler Wirtschaftszeitung, jehož překlad přinášíme pod názvem "Interview prezidenta republiky o Evropě".>>>

EU není pouhý podvod, ale zločinné spolčení neviditelných loutkařů

Ivana Haslingerová

Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) pořádalo seminář  na téma „EU v pasti centralizace“. Moderoval ho jeho výkonný ředitel Jan Skopeček (druhý zprava), protože pan prezident nečekaně onemocněl. I když pan Skopeček obstál v roli moderátora na jedničku, bylo nám líto pana prezidenta. Určitě by se mu býval tento CEP líbil, nehledě k tomu, že všichni přítomní se těšili na jeho nezastupitelné glosování v roli moderátora právě tohoto tématu. Člen redakční rady Revue Politika Tomáš Břicháček se na téma semináře podíval očima právníka, Lukáš Petřík a Alexandr Tomský očima politologů publicistů (zleva). „Evropská Unie není v pasti, je to past,“ uvedl hned v úvodu svého vystoupení  Alexadr Tomský a dodal: „Mysleli jsme že půjdeme do férové ekonomické soutěže a nikoli do experimentu vytvořit vládu kontinentu. Byla to ale naše vlastní naivita a nepozornost – úředníci EU záměr neskrývali. Jenže my jsme chtěli po desetiletích komunistické diktatury tak moc do západní kapitalistické Eropy, že jsme si  nevšimli, že vstupujeme do Unie, která již buduje „socialismus s lidskou tváří. Děkuji prezidentu Klausovi za to, že Češi zcela jistě do eurozóny nevstoupí. Odkud se tito noví vládci vzali? Kde se vzala ideologie likvidovat státy na úroveň provincií? Proč nebyli politici již dávno lynčováni? Nikoho nepadne hnát politiky k odpovědnosti za fotovoltaické plantáže!“>>>

Evropa budoucnost má, ale ne příliš růžovou

Václav Klaus

Původní motivace k evropské integraci byla zcela jasná a logická. Evropa po druhé světové válce potřebovala vzájemné otevření se, potřebovala odstranění bariér, které existovaly na hranicích států, potřebovala liberalizaci pohybu lidí, zboží, kapitálu, ale i myšlenek. To bylo realizováno založením Evropského hospodářského společenství (EHS). To byl v mých očích pozitivní krok. V průběhu času se ukázalo, že kontinent potřebuje také obhospodařování jistého počtu „public goods“, která existují na celoevropské, tedy kontinentální úrovni. To bylo provedeno v následujících desetiletích a důsledkem byla i změna názvu – od EHS k ES, tedy k Evropskému společenství. Evropa více nepotřebovala. Nepotřebovala umělou unifikaci, nepotřebovala centralizaci a řízení stále více lidských činností z jednoho centrálního místa, nepotřebovala přechod od společenství k unii (od ES k EU) a už vůbec nepotřebovala Evropskou měnovou unii (EMU). Na to je její heterogenita příliš velká. Hypotéza euronaivistů, že „one size fits all“ určitě neplatí. Krize posledních let to demonstrovala zcela přesvědčivě. Příslušnost k Evropě nepotřebuje žádné rozhodnutí, do té se nevstupuje. Do Evropy patříme, ale v EU jsme členy.>>>

Evropská unie není vžádné pasti, unie je past

Alexander Tomský

Když jsem se zamýšlel nad názvem konference „Evropská unie v pasti centralizace", uvědomil jsem si jeden paradox. Evropští federalisté přece už celá desetiletí, ne-li od počátku své existence, usilují o vytvoření centrální panevropské vlády, čili unie není v žádné pasti, unie je past, past evropských států, z nichž by dnes do ní mnohé dobrovolně nevstoupily. Evropská unie je také pastí stamilionů občanů, kteří se domnívali, že se stanou součástí volného sdružení států, společného evropského hospodářského prostoru, známého pod heslem volného pohybu zboží, lidí a kapitálu, minimální mezinárodní organizace, která měla hlídat podmínky ekonomické soutěže a likvidovat státní subvence a nikoli experimentu vytvořit postupně a po kouskách centrální vládu celého kontinentu, čili nepřátelský stát. Patří mezi ně i Češi, chtěli do Evropy a vstoupili do unie.Mluvit o pasti proto znamená mluvit o naší vlastní nepozornosti a naivitě. Vždyť „eurofederalisté" svůj záměr vybudovat evropský stát nikdy neskrývali, jenomže nám připadalo (a mluvím teď o anglickém referendu z roku 1974), že je absurdní vůbec srovnávat monumentální a praktické ekonomické výhody společného trhu, s naivní vírou několika utopických politiků. A pokud se nám zdá, že existují skryté a konspirativní dějiny evropské integrace, je to jen iluze našeho zpětného pohledu na něco, co se zdálo být bezvýznamné, dokud to nenabylo významu, asi jako historie německé NSDAP před nástupem Hitlera.>>>

Interview prezidenta republiky o Evropě

Christian Pfeifer

* Pane prezidente, Vaše vystoupení na Jihotyrolském hospodářském fóru nese název „Evropa má budoucnost – ale ne příliš růžovou“. Jakou barvu má tedy budoucnost Evropy? Barva není tak důležitá, ale Evropa by si právě teď neměla nic nalhávat, neboť její situace příliš růžová není. Nedávno se mi v jedné diskusi někdo zeptal, proč to vidím tak negativně. Byl přesvědčen, že Evropa pro většinu zemí světa představuje vzor či ideál. Tento postoj je podle mého názoru klasickým případem tohoto nalhávání si a je smutné, že je v Evropě v současnosti tak rozšířený. Jsem velmi často v různých zemích světa, ale tento názor jsem tam nikdy neslyšel.

* Že jste euroskeptikem je o Vás všeobecně známé. Co Vám v první řadě na Evropě vadí? Nejsem žádným euroskeptikem. Pouze s kritickým pohledem sleduji vývoj v Evropě a „pouze“ se ptám, proč je právě takový. Jsem přesvědčen, že k němu na straně jedné vedla příliš paternalistická doktrína sociálního tržního hospodářství a na druhé straně kontraproduktivní centralizace, harmonizace, standardizace a unifikace Evropy prováděná pod praporem evropské integrace. To nemá se skepsí jako osobním životním postojem nic společného. Z mé strany je to čistě analytický výrok.>>>

Válečníci Sarkozy, Havel, lid a nelid

Jaromír Petřík

  V historii bylo nemálo vojevůdců a válečníků, kteří chtěli změnit svět. Ať už z důvodu svojí ctižádosti, poruchy osobnosti, nebo si usmysleli, že přináší blaho svému lidu. V dávnější minulosti králové nebo vojevůdci většinou stanuli v čele vojsk a ve válečných střetech riskovali svůj život. Tohle se v nynější době diametrálně změnilo. Moderní vojevůdci se nazývají prezidenti, ministerští předsedové a vyhlašují války od stolů plných kaviáru, paštik a šampaňského. Generálové jsou od toho, aby zabezpečili technické provedení jejich rozhodnutí - tedy válek. Zde je docela zajímavé zamyslet se nad tím, kdo je „lid“ a kdo ne, proti komu je potřeba válčit, tedy „nelid“. Často se to zamíchá tak, že po nějaké době nikdo neví kdo je kdo. V Libyi již přes 40 let vládne „lidu" i "nelidu“ plukovník Kaddáfí. Osobnost jistě značně problematická jako každý diktátor, ale dle statistických údajů má libyjský „lid“ i „nelid“ nejvyšší životní úroveň z celé Afriky. V souvislosti s bouřemi v arabském světě povstala část Lybijců i proti Muamaru Kaddáfímu. Pro západní politiky nastal problém. Jsou povstalci „lid“ nebo „nelid“? Za který „lid“ v Libyi Sarkozy a Havel bojují a který „nelid“ bombardují? Jako první se snad ozval náš bývalý prezident Václav Havel, který se nechal slyšet, že Lybii je třeba bombardovat. Pár dní bylo ticho, ale potom se rozhodl francouzský prezident Sarkozy, že „Lybijskému lidu“ je potřeba pomoci bombardováním „Lybijský nelid“ – tedy stoupence Muamara Kaddáfího. Kulantně se bombardování "lidu" či "nelidu" nazývá bezletovou zónou.>>>

Kolik existuje způsobů vlastenectví a loajality…?

Břetislav Olšer

Chápu, že jiná země má jiný mrav, zvláště pokud se jedná o muslimský stát. Chápu, nejsem v Libyi, nevím, jak se tam věci mají, ale přesto mám pochybnosti... Co je to bezletová zóna? Jde o území, vlastně vzdušný prostor, ve kterém nesmí lítat žádná letadla a vrtulníky. Fakt, který platí pro všechny země bez rozdílu. Zakázané prostory – neboli bezletové zóny - se zřizují v míru kolem významných pozemních objektů, které je nutné chránit před případným dopadem letadla při letecké havárii. V ČR jsou například kolem Pražského hradu, jaderných elektráren Temelín a Dukovany, nebo továren, které vyrábí výbušniny. Když RB OSN schválila bezletovou zónu nad Libyí, měla na mysli, že tento prostor budou chránit letadla USA, Kanady, Británie, Francie, Itálie a Španělska připravená zasáhnout, pokud Libyjci zónu poruší. Ale nikoliv bezdůvodně ničit letiště a bombardovat území pod zónou. Skutek však utek. Bombarduje se bez ohledu na to, jestli Kaddáfí prostor narušil či ne. Jak se asi cítí falešní přátelé Berlusconi či Riceová, co se s ním objímali, jako Jidáš s Kristem...? Nebo farizejští Britové, co propustili kvůli ropě vraha z Lockerbie jen proto, že si to přál Kaddáfí...?>>>

Další ilegální válka mírového nobelisty

Jan Zeman

Palcové titulky na titulních stranách našich novin ohlašují "válku proti šílenému Kaddáfímu". Kdo je zde ale šílený a jedná jasně ilegálně jsou armády a představitelé USA, Francie a Spojeného království. Při schválení rezoluce se RB OSN odvolává na čl. 2 odst. 7 Charty OSN, kde se praví: "Žádné ustanovení této Charty nedává Organizaci spojených národů právo, aby zasahovala do věcí, které podstatně patří do vnitřní pravomoci kteréhokoli státu, ani nezavazuje členy, aby takové věci podrobovali řešení podle této Charty; tato zásada však nebrání, aby se použilo donucovacích opatření podle kapitoly VII." Možná opatření jsou nicméně omezena čl. 2 odst. 4 Charty OSN, která říká: "Všichni členové se vystříhají ve svých mezinárodních stycích hrozby silou nebo použití síly jak proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, tak jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli Organizace spojených národů." Vojenská intervence členskými státy OSN je tedy vyloučena právě Chartou OSN a pokud by k ní došlo bez legálního mandátu OSN, pak se jedná o ilegální válku ve smyslu mezinárodního práva. Rada bezpečnosti určí, zda došlo k ohrožení míru, porušení míru nebo útočnému činu, a doporučí nebo rozhodne, jaká opatření budou učiněna podle článku 41 a 42, aby byl udržen nebo obnoven mezinárodní mír a bezpečnost. Schválená rezoluce, vzhledem k tomu, že Libyjská občanská válka nezasahuje mimo území Libye, je tedy jasně zcela ilegální, dle mezinárodního práva nulitní a skutečně se divím, že zase podvodníkům s mírotvorbou naletěli a některý z těch 5ti států, které se v RB OSN zdrželi hlasování, rezoluci nevetoval. Silně se totiž zdá, že již nyní jen po pár dnech toho litují a vystupují proti intervenci. (RuskoČínaIndie,BrazílieNěmecko)>>>

Za vším je ropa – buď se za ní bude platit nebo ji vlastnit

Břetislav Olšer

Humanista Havel si mne spokojeně ruce. Zase se zabíjejí. Pravda a láska vítězí. A jedna lež a Libyi stíhá druhou, česká televize vše líčí v přímém přenosu, ale o tom, že vše se točí kolem ropy, ani slovo. Mluví se jen o Kaddáfího "lidských štítech" a kdyby Kaddáfí stokrát dodržel rezoluci OSN, nic by mu to nepomohlo. Dávno pečlivě připravovaný útok na Libyii by byl uskutečněn. Jde totiž o rozdíl v obchodu s ropou; buď je nutné za ni platit, nebo ji vlastnit a mít ji za babku. Například podnik Halliburton, který patřil Richardu Cheneymu, bývalému viceprezidentovi USA, je držitelem hlavních kontraktů americké vlády v Iráku a v Afghánistánu. Libye je největším africkým exportérem ropy. Proto tolik zájmu Západu o bouřící se Libyi a ne o revoluce v Tunisku, Jemenu, Egyptu či v Maroku a Bahrajnu. Pro takové zisky se dají systematicky likvidovat i neposlušní arabští vůdci. Jen aby se rošáda Islámské konference, která je na straně spojenců proti Kaddáfímu, brzy neobrátila proti křesťanskému světu. Jakmile se píchne do vosího islámského hnízda, muslimové se spojí proti západním satanům. Generální tajemník Ligy arabských států Amr Músá podle BBC totiž prohlásil, že letecké útoky se odchýlily od rezoluce OSN, při bombardování dochází k obětem na civilistech a Liga arabských států svolává mimořádné zasedání. Docela bych Kaddáfímu věřil, že za nepokoji ve své zemi vidí al-Kájdu a islamisty…>>>

ČR se vojenské operace v Libyi nezúčastní

Premiér Petr Nečas

Vláda respektuje rezoluci Rady bezpečnosti OSN ohledně Libye, která umožní především zajistit ochranu libyjských civilistů před krvavým násilím a hrubým porušováním lidských práv, které v posledních týdnech páchal režim M. Kaddáfího. Vítáme fakt, že Rada bezpečnosti počítá i s aktivní rolí Ligy arabských států při naplňování schválené rezoluce, protože právě podpora regionálních mocností bude klíčová pro nalezení stabilního řešení ve prospěch obyvatel Libye. Vláda proto nepočítá s účastí České republiky na této vojenské operaci.

Černobyl vybuchl v důsledku diktatury Komunistické strany

Ivana Haslingerová

Vzhledem k událostem v Japonsku a panice, která mezi nezasvěcenými začíná, je důležité  konečně jaderné elektrárny od této tragédie očistit a vysvětlit občanům, že podobné nesmyslné pokusy se v civilizovaných demokratických státech nestanou a stát ani nemohou. To co se děje v Japonsku nelze vůbec srovnávat se situací v Černobylu. Na vině v Černobylu nebyla chyba elektrárny, ale nesmyslný příkaz ústředního výboru komunistické strany SSSR k provedení nebezpečného pokusu. Izraelské letectvo několik let před tím bombardovalo reaktor postavený Rusy v Iráku. Úřad pro atomovou energii chtěl vědět, co reaktor vydrží pro případ podobného útoku. Dal proto rozkaz provést test rektoru v případě, že se za sníženého výkonu 700 MW vypne naráz hlavní turbína, jako by se to stalo, kdyby ji vyřadila z provozu bomba. Provedením nebezpečného testu byl pověřen tvrdý a hrubý jaderný inženýr Anatolij Sergejevič Datlov, který toužil po uznání, aby mohl nastoupit na místo odcházejícího šéfa elektrárny. Chtěl se zavděčit soudruhům a provést pokus nikoliv riskantní, ale šílený. Místo u 700 MW spustil pokus u 200 MW, kdy je již grafitový reaktor velmi nestabilní a prakticky nikdo neví, co se v něm přesně děje. Megalomanský Datlov  učinil navíc smrtelné rozhodnutí - okamžitě spustit reaktor znovu do provozu vytažením všech 211 brzdících tyčí, čímž nekontrolovaně spustil jaderné štěpení a znemožnil šlápnout na brzdu. A v té chvíli dal Datlov další smrtelný rozkaz – vypnout hlavní turbínu. Reaktor změnil v sopku.  Zhasla elektřina a vypukla panika a do 30 km od elektrárny nastaly novodobé Pompeje.>>>

Mírutvůrce? Lžihumanista a válečný štváč!

Jan Kopal               

Občan Havel kolem sebe po léta vytvářel falešnou aureolu velkého filosofa, dramatika a humanisty. Jak se ukazuje, není ani jedno z toho. Nejhorší ovšem není, že se o tom (marně, jak doufám) snažil přesvědčit národ, ale sám sebe a této iluzi plně podlehl. Odpuštění se může dočkat kajícný hřísník. Nikoliv ten, kdo nejen svého (zlo)činu nelituje, ale chce jen znovu opakovat. V případě bývalé Jugoslávie a speciálně Bělehradu po léta lžihumanista Havel navrhoval humanitární bombardování, a to už od dobna roku 1993. Stal se odpovědným za výrazné zhoršení česko-srbských vztahů. Jako obehraná a poškrábaná gramofonová deska šířil pomluvy a dezinformace o Srbech jako  o „hrdlořezích“, „lupičích“ a „zločincích“. V době bojů o Srebrenici byla Havlova slova o Srbech a jejich vojsku velmi hrubá a nevybíravá. Velkým protikladem byl tehdejší zdrženlivější postoj Václava Klause, který už tehdy s Havlovou představou „humanity“ nesouhlasil a odmítal ji. Nejinak je tomu i dnes v případě Libye. Stejně jako v případě Jugoslávie je i dnešní plédování Václava Havla pro nutný vojenský zásah západních zemí v Libyi nejen nedomyšlené, nebezpečné a představuje hrozbu pro celou Evropu. Příští film o Václavu Havlovi by se mohl jmenovat odsouzení a děj by se mohl odehrávat před Mezinárodním soudem v Haagu. Důvodů by bylo dost…

ČTK: Dokonáno jest!

Petr Štěpánek

Stibrala vystřídá Majstr. Nikdo cizí zvenku nám do ČTK nebude strkat nos. Takhle to měli kluci rozpočítané. Ale vloudila se chybička. Rada ČTK v srpnu 2009 čtyřmi hlasy proti třem zvolila novým šéfem ČTK bývalého generálního ředitele Slovenské televize Radima Hrehu. Chybu bylo třeba napravit. A tak odstartovala jedna z nejodpornějších mediálních kampaní posledních let. Instalace pomazaného korunního prince se protáhla na dva roky. Napodruhé už rada vybrala „správně“. Každému, co jeho jest. Zaznamenejme pro historii hlavní aktéry tohoto donebevolajícího svinstva: Stibralova a ČTK dvorní advokátní kancelář Kříž & Bělina potvrdila své vysoké kvality. Její právní zdůvodnění, že čtverec je ve skutečnosti kulatý a ten, kdo rezignoval, ve skutečnosti zůstává ve funkci, neboť svoji rezignaci neoznámil sám sobě, vejde do análů. Hlavním nosičem lživé denunciační kampaně proti Radimu Hrehovi byl časopis Respekt. Šéfredaktor Erik Tabery to už navěky bude mít ve svém profesním životopise. Pod ono svinstvo se podepsala novinářka Silvia Lauder. Žádná slušná redakce by jí už nikdy neměla otevřít dveře. Že šlo o zákeřný faul, musela svým verdiktem stvrdit i Etická komise Syndikátu novinářů. Naprosto selhala Poslanecká sněmovna, stará i nová, které se Rada ČTK podle zákona odpovídá. Mnoho slov, žádný čin. A tak předem vyvolený korunní princ Jiří Majstr, kariérní novinář zocelený v předlistopadové KSČ. Dokonáno jest! Opravdu? Uvidíme.>>>

Zůstávám v pokoře před statečností japonského národa

Přemysl Sobotka předsedovi Japonského císařství

Vaše Excelence,

víc než kdy jindy vzpomínám v těchto dnech na svou návštěvu Japonského císařství v prosinci 2009. Tehdy jsme spolu plánovali rozvíjení vzájemných česko-japonských vztahů. Dnes s úzkostí sleduji tragédii, která Vaši nádhernou a úspěšnou zemi postihla. Dovolte mi, abych Vám i japonskému lidu vyjádřil svou nejhlubší účast s touto bezprecedentní tragédií. Zůstávám v pokoře před statečností Vašeho národa, s jakou čelí této ohromující katastrofě.

V úctě Váš,

Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR

Jak vyhodit kolem 200 milionů eur

Petr Paulczynski

Na webu kamaráda europoslance Edy Kožušníka jsem se dočetl:  "Sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku je udržováno jako symbol poválečného usmíření Francie s Německem. 180 milionu EUR ročně mi přijde jako velmi vysoká cena za udržování jednoho symbolu. Jedná se asi o nejdražší symbol - památník na světě. Myslím, že výročí 66-ti let od skončení druhé světové války je dobrou příležitostí pro změnu a zlevnění tohoto symbolu poválečeného usmíření v Evropě. Jak postupně dochází ke sjednocování Evropy, mělo by také dojít ke sjednocení sídel Parlamentu do jednoho Bruselského."Europarlament v době, kdy málem krachují celé státy živí stěhovací firmy. Je to totiž tak. Evropský parlament sídlí ve třech(!!!) městech. Hlavní sídlo má ve Štrasburku, pak v Bruselu a navíc ještě, což se málo ví, v Lucemburku. Europoslanci se tak neustále přemisťují včetně stěhování všech papírů(!!!) sem tam ze Štrasburku do Bruselu a zase naopak. A ten Lucemburk? Tam sídlí ještě administrativa parlamentu. Neuvěřitelné mrhání silami, časem a penězi. Veškeré pokusy o ustavení jediného sídla a zastavení nesmyslného stěhování však ztroskotávají, především na postoji Francie, která nechce o svých dvanáct eurozasedání ročně přijít. A tak si celá EU může zalomit prst, protože si jeden napoleonský prcek postavil hlavu. Ten Klaus měl zase pravdu.>>>

Bouřlivě elegantní Egypťané slovem i obrazem

Zuzana Kulhánková

Cestovky nestačí přistavovat další a větší letadla pro paní a dívky, které nechtějí zaostat za americkou novinářkou a touží po seznámení s galantními navoněnými krasavci se smyslem pro rodinu.

Pro tyto dámy mám dobrou zprávu - egyptským metrosexuálům už jako pohlavní pokrytec nestačí pouhá utěrka. Jejich vytříbený cit pro módu a eleganci si žádá víc.

Pokochejte se s námi čerstvou zásilkou nejnovějších modelů, bez kterých se neobejdete na žádném srocení.

 

Tříflaškový model vhodný pro odpolední i večerní davové bouře.>>>

 

Státníci jako Ronald Reagan by měli být oporou a inspirací pro Evropu

Ivana Haslingerová

Dne 6. února 2011 by se dožil největší politik 20. století, americký prezident Donald Wilson Reagan sta let. Toto jeho výročí si připomněli snad všichni lidé na této planetě, protože všem změnil jejich osud tím, že se zasadil o zrušení světové pandemie komunismu a umožnil tak všem se svobodně nadechnout. Za tento jeho čin je samozřejmě nejvíce ceněn pravicovými konzervativními politiky, ale dokonce i někteří američtí liberálové si ho čím dál tím víc začínají vážit. U nás si připomněl prezidenta Reagana již 3. února jeho český protějšek prezident Václav Klaus, který pozval až z Kalifornie do svého Centra pro ekonomiku (CEP)významného životopisce a znalce Donalda Reagana Johna O’Sullivana, aby se spolu s ním podělil o vzpomínky na něj. Psali jsme o tom v článku Sté výročí narození vítěze nad světovým komunizmem. Ale ani další naši politici a představitelé veřejného života na pana Reagana nezapomněli. První místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka uspořádal ve spolupráci s poradcem premiéra Romanem Jochem a jeho Občanským institutem v nádherném reprezentativním Rytířském sále Senátu vskutku důstojnou konferenci k připomenutí tohoto významného jubilea. Přišel na ní promluvit i sám předseda vlády Petr Nečas a americký velvyslanec v ČR Norman Eisen, který se na ní podělil o humorné příhody, které ho s Donaldem Reaganem pojily. Dozvěděli jsme se například, že se málem kvůli němu ani neoženil.>>>

Paralely Reaganovy říše zla

Pavel Kreuziger

Ronald Reagan, bývalý americký prezident, který by se dnes dožil sta let, byl jedním z prvních politiků, který na chvíli přerušil řetěz politické korektnosti a nebál se říct nahlas, co si myslí. U relativistů a levicových aktivistů si sice tím, že explicitně označil Sovětský svaz za říši zla, vysloužil několik nepěkných nálepek, nicméně měl pravdu. "Buďme si vědomi toho, že pokud sovětští vládci hlásají nadřazenost státu, jeho všemocnost nad jednotlivcem a předpovídají jeho definitivní nadvládu nad všemi lidmi světa, jsou ohniskem zla v moderním světě... Naléhám na vás, abyste se vyvarovali pokušení ignorovat fakta dějin a agresivní tendence říše zla, považovat závody ve zbrojení za velké nedorozumění, a tudíž se stáhnout z boje mezi právem a bezprávím, dobrem a zlem." Nepřipomíná vám to něco? Na Sovětský svaz už pomalu zapomínáme a posunujeme ho do knížek dějepisu. Pokud si tedy v uvedeném citátu slova "sovětští vládci" zaměníte za "radikální islamisté". Pokud ještě "stát" zaměníte za "islám", seděl by na ně uvedený citát seděl jak... ehm, zadek na hrnec. Možná až na ty závody ve zbrojení. Každopádně dnešní západ ztratil schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem. Radikální islamismus žere Evropu zevnitř jako rakovina. Kdybychom dokázali myslet černobíle jako Ronald Reagan a přidali se na stranu dobra, v Evropě by byl mnohem větší klid. Akorát menšina politicky korektních paskřivců ovlivňujících veřejné mínění to bohužel nejspíše nedovolí. Requiescat in pace, Europa.>>>

Invaze islámu pod heslem "Memento mori"

Břetislav Olšer

Jsme bezradnými svědky invaze islámu do Evropy pod heslem: "Memento mori". Používali ho též Římané při oslavách bitevních vítězství. Otroci jim připomínali: „Pamatuj na smrt. Přestože jsi dnes oslavován, stále zůstáváš smrtelníkem.“ Trochu to zavání dnešní situací s islámem a jeho "íránskými revolucemi ajatolláhů" od Alžírska, přes Tunisko, Jordánsko a Egypt, kde si muslimové naivně myslí, že po smrti budou mučedníky ve čtvrtém ráji... Je rovněž otázkou, jak se začne měnit počet ruských muslimů, jichž nyní žije v Rusku přes 20 procent, tedy asi 30 milionů. Ruské úřady totiž právě schválily xenotransplantaci prasečích buněk do lidského těla. Spekuluje se, kolik z těchto příznivců islámu konvertuje pro záchranu svého života k hlavnímu ruského náboženství, jímž je Ruská pravoslavná církev. Druhým významným náboženstvím Ruska je sunnitský islám, který vyznávají zejména turkidské národy a etnické skupiny Kavkazu. V Rusku muslimové představují prý už nyní skoro pětinu obyvatel a vzhledem k úplnému zhroucení porodnosti ruských žen se tento podíl bude rychle zvyšovat. Čečenští vyznavači Koránu jsou nejradikálnější.>>>

Sté výročí narození vítěze nad světovým komunizmem

Ivana Haslingerová

"Svoboda vede k prosperitě a mění historickou nenávist mezi zeměmi na porozumění a mír. Mým snem je, že půjdete dál kupředu, kde světlo svobody povede Vaše kroky a svět." Ronald Reagan

Dne 6. února 2011 si celý svět připomněl sté výročí narození největšího státníka dvacátého století, státníka, který dopomohl tomu, že můžeme žít ve svobodě a demokracii, státníka, který zasvětil celý svůj život boji za zničení největšího nepřítele lidstva – komunismu, státníka, který celosvětový pád komunismu rozhodně velmi urychlil, ne-li přímo způsobil, Ronalda Reagana (*06.2.1911, †05.06.2004). Jeho odvážná ideologie, že komunismus je odsouzen na smetiště dějin, a optimismus v její uskutečnění uchvátily miliony politiků a politologů, přičemž miliardám lidí pomohla, aniž si to možná uvědomují, k lepšímu životu ve svobodě. Jako americký prezident se stal symbolem neúnavného vlasteneckého lídra svobodného světa a přímo mýtickým ztělesněním všeho, co bylo nejlepší v tehdejší Americe – svobody. Bylo o něm napsáno bezpočet knih a článků, většina z nich se mu však věnovala již jako vyzrálému politikovi. Jeho vnitřní myšlení zůstává v důsledku toho pro většinu lidí záhadou a je pro ně nepochopitelné, kde se u jednoho z nejobsazovanějších hollywoodských herců vzala taková obrovská motivace změnit svět. Pro svůj mimořádný vzhled a šarm mohl vydělávat pohodlně peníze v rolích milenců a kovbojů, prožít spokojeně život hollywoodského boháče a na vše kolem se prostě vykašlat. On ale dal proti všemu běžnému očekávání přednost únavné a nebezpečné kariéře politika a jednal tak, jako kdyby cítil v sobě jakési nevysvětlitelné poslání, že musí zlepšit život miliardám lidí tím, že jednou provždy osvobodí naší planetu od největšího neštěstí lidstva, od komunismu. A co víc, on to dokázal! Kde k tomu vzal sílu a odvahu? Jak mohl jediný muž vyburcovat celý svět k boji s touto obrovskou nelidskou ozbrojenou mocí? Jako by jeho všechny kroky řídilo něco silnějšího, co mu dodávalo odvahu a vnitřní přesvědčení, že je k tomuto úkolu předurčen. Toto jeho chování se umocnilo především po velmi vážném atentátu, kdy se podle všech dostupných zpráv opravdu ocitl téměř za hranicí klinické smrti. Co se s ním tehdy stalo?>>>

Petr Nečas: "Společenské změny v Egyptě nesmí provázet násilí"

Jan Osúch

Světoví státníci musí vyvinout maximální úsilí, aby veškeré reformy a změny v Egyptě proběhly bez násilí, pokojnou cestou a na základě politické shody. Český premiér Petr Nečas to řekl v průběhu 47. mnichovské bezpečnostní konference v Mnichově. „Současnou destabilizaci regionu, který bezprostředně sousedí s Evropou, regionu, který má dosah i na surovinové zdroje, ale i regionu, který z dlouhodobého hlediska byl po desítky let zdrojem bezpečnostních rizik, musíme samozřejmě sledovat s velkou pozorností,“ řekl český premiér. Česko podle předsedy vlády není velmocí, která by mohla případné dohody garantovat, nebo vstupovat do jednání. „Na druhé straně Egypt dlouhodobě patří mezi priority zahraniční politiky České republiky. S přechodem k demokratickému uspořádání má Česká republika specifické zkušenosti, například z hlediska budování demokratických institucí nebo procesu demokratických voleb,“ doplnil Petr Nečas.>>>

Na sto je výkladů Koránu; třeba o zákazu jaderných zbraní...?

Břetislav Olšer

“Muslimové celého světa, bezprávní této země, povstaňte! Vybojujte drápy a zuby své právo, nebojte se řevu velmocí! Sjednoťte se pod pyšným praporem islámu a zaveďte jeho vládu,” napsal ve svém testamentu ajatolláh Chomejní. Ovšem mudrlant Chomský je vždycky po ruce: "Ajatolláh Alí Chameneí vydal fatwu zakazující výrobu, skladování a použití jaderných zbraní dne 9. srpna 2005.“ Chomenei je nástupcem Chomejního, oba dali základ Talibanu i Al-Kájdě. Lze těmto fanatikům věřit? Na sto je způsobů výkladu Koránu: Islám pokládá např. sebevraždu za větší zlo než vraždu. Kdyby byli Korán a prorok Muhammad bráni muslimy vážně, byl by islámský terorismus nemožný. Proto je konstatování, že Írán vyhlásil fatwu na ty, kdož by jadernou bombu vyráběli, naprosto směšné.  Írán má balistické střely Šaháb-3B (Meteor) zaměřeny na více než 600 cílů v Izraeli. Rakety byly přemístěny do odpalovacích bloků, aby se v případě války pokusily zničit i jaderný reaktor ve městě Dimona v Negevské poušti. Šaháb-3B může být vyzbrojen různými výbušnými hlavicemi, včetně těch chemických, biologických, s radioaktivním rozptylem i s jadernou náloží a je schopen doletu až dva tisíce km, tedy s možností zasáhnout většinu izraelských měst. Íránští legislativci označili egyptské revoluční hnutí za hnutí duchovní, založené na islámských hodnotách a 214 jich oznámilo, že „silně podporují egyptské národní povstání a hnutí proti tyranii vládců země.“>>>

Dopadne Mubarak jako jeho předchůdce Sadat před třiceti roky?

Břetislav Olšer|

Z Alžirska a Tuniska se revoluční kvas přenesl až do Egypta. Bouřlivé demonstrace proti Husní Mubarakovi si už vyžádaly přes sto mrtvých. Je mi líto hlavně Tutanchamonových sošek zničených v Egyptském muzeu. Úpadek lidské kultury, svedené na zcestí fundamentalistickým islámem, je děsivý. Za Sodomu a Gomoru či Pompeje mohla příroda, teď vše zavinili lidé. USA poslední tři roky podporovaly „demokratické aktivisty“, kteří plánovali svržení prezidenta Husního Mubaraka. Obamova vláda nyní pohrozila egyptskému vedení ukončením vojenské pomoci. Kdo Místo Mubaraka? Velký favorit Islámského bratrstva Dr.Baradej (69) známý svou podporou íránského ajatolláha i Muslimského bratrstva, které tvoří největší opoziční sílu v Egyptě.  Muslimské bratrstvo stojí za vytvořením islámské teroristické organizace Hamás a Al Kajdy a prosazuje proměnu Egypta v islámský stát, který by stál v čele globálního džihádu. Padne-li Murabak pod tlakem Muslimského bratrstva, padne též Izrael i Evropa, vznikne Palestina, nastane boj mezi Hamástanem a Fatáhstanem a Chomejního islamizace Evropy bude výrazně uspíšena. Severní Afrika a Blízký východ se dostanou do válečného schizma v duchu íránské revoluce.>>>

Václav Klaus: "Europa?" aneb „Quo vadis Europo?“

Ivana Haslingerová

Ve čtvrtek 13. ledna 2011 navštívil prezident republiky Václav Klaus Norimberk, kde v v Mramorovém sále Norimberské akademie v Bavorsku představil svoji novou německou knihu s názvem „Europa?“ Publikace je souborem jeho německých textů z let 2005-2010 tematicky rozdělených do tří částí – Politika, Ekonomie a "-ismy" (Politik, Wirtschaft a Ismen). Co první upoutá na názvu knihy, je otazník za slovem Evropa. Svědčí to o tom, že autor se zamýšlí nad osudem našeho kontinetu a má o něj vážné starosti. Nikdy nikoho z nás nenapadlo, že k takové věci jednou dojde. Evropa byla v našich očích vždy něco naprosto stabilního a nezničitelného. Byla kontinetem výjimečným zejména tím, že byla založena na křesťanských základech a na různorodých národních státech. V současné době je ale její budoucnost díky socialistickému zelenému šílenství jejich eurovůdců opravdu vážným problémem. A to problémem o to důležitějším pro nás, kteří v Evropě žijeme, protože osud Evropy je i našim osudem. Kontinent v současné době likviduje svou po mnoho století existující výjimečnost. Křesťanské základy nejsou totiž jen intelektuálním pojmem, ale po tisíciletí přijímaným mravním principem zákonů vyjmenovaných v Desateru. Úcta k těmto křesťanským zákonům vede k odlišnému pohledu na hodnotu lidského života než v ostatních světadílech založených na budhismu, konfucianismu či islamismu. Vede k úctě k životu založenému na svobodě, pravdě a demokracii. Zakazuje zabíjení, které je tak příznačné pro muslimský svět. Evropa nebyla díky tomu autoritativním kolosem, ale sytémem spontáně se vyvíjejících států. A právě to, že evoluce zdola byla v Evropě narušena, vedlo profesora Klause k napsání jeho knihy. Ve druhé části knihy se Václav Klaus zabývá z pohledu profesora ekonomie ekonomickými dopady těchto skutečností. A nevidí je právě růžově. Evropská unie dělá podle něj výrazné kroky v přechodu od unie měnové v unii fiskální a tedy k omezení suverenity členských zemí. Eurodluhová krize á la Řecko či Irsko postihne další země EU. Země BRIC budou pokračovat, díky svým rychlým tempům růstu, v dohánění „vyspělé“ Evropy. Euro bylo zcela jasně chybnou ideou. Pro země jako Řecko, Irsko a Portugalsko je euro tragédií. Pro naši zemi je velmi pozitivní, že tuto měnu nemáme. Proto je pohled profesora Klause na vývoj ČR optimističtější než na vývoj EU. I když euro podle něj vydrží, vydrží i česká koruna a ekonomický růst ČR bude v důsledku toho nad průměrem eurozóny. Ekonomika USA bude podle něj naopak zklamáním.>>>

Brali jim prsteny, trhali zlaté zuby a házeli je do kremačních pecí

"Středoškolská učitelka židovského původu Catherine Pederzoliová (58), která byla loni na podzim suspendována ve francouzském Nancy pro „přílišné zdůrazňování holocaustu“, může zase učit. Ne však v původní škole, ale v jiné," zní zpráva z Francie. Při sledování dění u nás je jen otázkou času, kdy by se toto mohlo stát i české učitelce. Neustále se připomíná poválečná krutost Čechů vůči Němcům po válce jimi vyvolané a mladá generace začíná tyto jednotlivce litovat a zapomíná co tomu předcházelo. Ano nemělo k těmto excesům dojít, ale mělo by se vše zasazovat do kontextu doby a informovat vyváženě. Věříme, že článek Pana Olšera otevře mnohým oči a uvědomí si jaká byla skutečnost, která vyhnání Němců předcházela: Do osvětimské plynové komory o 210 čtverečních metrech se dařilo nahnat na tisíc lidí. Cyklon B byl sem vhazován v plechovce stropem do speciální drátěné klece. Smrt nastala za deset minut vnitřním udušením. Mrtvoly byly pomocí elektrického výtahu přemístěny do krematoria, tam  byly vhozeny na pohyblivý pás, na němž předjely před čtyři komanda. První sundávalo mrtvolám prsteny, druhé jim stříhalo vlasy, třetí vytrhávalo zlaté zuby a čtvrté je házelo do kremačních pecí. Zlaté zuby odstraněné z mrtvol byly roztavovány ve zvláštní peci v krematoriu č. 3. Ve vydařených dnech se podařilo takto “vyprodukovat” až čtrnáct kilogramů zlata, které byly posílány do říšských bank.>>>

Globální vláda s.r.o.

Daniel Estulin

Ve světě mezinárodních financí se pohybují dva druhy lidí. Jedni, kteří události vytvářejí a druzí, kteří na události reagují. Ty, kteří reagují, dobře známe. Jsou početnější a zdánlivě mocnější. Skutečnou moc však třímají ti kteří události vytvářejí. A v samém středu globálního finančního systému je finanční oligarchie, kterou v naší době reprezentuje skupina BILDERBERG. Jde o setkávání se lidí, kteří sdílejí jistou ideologii a reprezentují nejmocnější a nejagresivnější finanční zájmy ve světě. Představuje pro lidstvo doslova smrtící koktej. Nejde jim o budování „jediné světové vlády“ nebo „nového světového řádu“, ale o budování firmy JEDINÁ SVĚTOVÁ KORPORACE S.R.O. Korporace v ní sdružené dělají rozhodnutí, která mají zásadní vliv na ekonomický život národů a přitom se vládám těchto národů zodpovídají jen minimálně. Jde o vytvoření globální sítě obrovských kartelů, mocnějších než jakýkoli národ na Zemi, které chtějí řídit životní podmínky ostatního lidstva. Pohrdají přitom spravedlností a pravdou. Bez lásky ke spravedlnosti a lásky k pravdě, nemá ale člověk žádnou hodnotu. Pouze lidé ze kterých vyzařují tyto mravní kvality, nesou na sobě pečeť nesmrtelnosti. Skutečným vůdcem je pouze člověk, který splňuje mravní ideály. Věřím, že v České republice je jeden takový člověk. Možná jste o něm slyšeli. Jmenuje se Václav Klaus. Lidé jako Barroso, Van Rumpey, president EU, Jean Claude Juncker či Dominique Strauss-Kahn, generální ředitel MMF, se dají sotva pokládat za nějaké vůdce. Vlastně je sotva můžeme pokládat za lidské bytosti.>>>

Teroristické útoky jsou vraždami na bezbranných a ty nelze ničím ospravedlnit!

Ivana Haslingerová

Zrůdné vraždění nevinných lidí bestiálními muslimskými teroristy na moskevském letišti nenechalo v klidu snad nikoho, kdo má v sobě jen kousek lidskosti. Zvrácené zdůvodňování muslimů, že tím bojují za tu pravou a jedinou víru v jejich Aláha nelze přijmout a nelze přijmout ani blábolení levicových intelektuálů, že za teroristické útoky těchto lidí může rozmařilá a bohatá kapitalistická společnost. Teroristické útoky na bezbranné občany jsou prostě vraždami lidí a ty nejdou ospravedlnit ani tou nejušlechtilejší pohnutkou, natož pak tímto. V souvislosti s nelidským teroristickým útokem v Moskvě, při němž přišlo o život mnoho nevinných lidí zaslali soustrastné kondolence ruským představitelům i naši vrcholní politici. Prezident republiky Václav Klaus ve své kondoleci prezidentovi Ruské federace Dmitriji Medveděvovi praví: "Vážený pane prezidente, hluboce otřesen jsem vyslechl zprávu o odporném teroristickém útoku na moskevském letišti, jehož obětí se stalo mnoho nevinných lidí. Dovolte mi, abych Vám i rodinám pozůstalých vyslovil jménem celé veřejnosti České republiky hlubokou soustrast. Tyto otřesné činy, namířené proti podstatě civilizace a svobody, rázně odmítám a odsuzuji. Toto násilí a vraždy bezbranných nelze ničím ospravedlnit. Pane prezidente, jsme v této těžké chvíli s Vámi. Ještě jednou Vám chci vyslovit svou účast. Václav Klaus". Předseda vlády ČR Petr Nečas ve své kondolenci mj. píše, že Česká republika odmítá a odsuzuje jakýkoliv projev terorismu. První místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka doufá, že nejzvrácenější podoba terorismu v podobě útoků na bezbranné cíle opět prokázala důležitost dalšího a ještě více intenzivního mezinárodního boje proti tomuto společnému nepříteli>>>

Já na Thaciho, Thaci na mě, aneb Maruška ze Smíchova…

Břetislav Olšer

Byla vůbec první ženou v historii Spojených států, která zastávala funkci ministryně zahraničí. Madeleine Albrightová. Ze pražského Smíchova, kde se narodila, se rodina Korbelova stěhovala nejdříve do Londýna, kde otec Josef pracoval pro českou exilovou vládu. Pak ho čekal post velvyslance v Bělehradu v Jugoslávii, odkud ho nepřímo přiměl k emigraci Klement Gottwald se svým Vítězným únore. Asi už zapomněla na chvíle na své působení v bývalé Jugoslávii, která se její židovské rodiny ujala po útěku před nacisty. Při rozsáhlé akci použilo NATO zbraně, zakázané Ženevskou konvencí, tzv. cluster bombs s ochuzeným uranem, jehož destruktivní vliv na zdraví civilistů byl ohromný. BBC uveřejnila zprávu o tom, že v regionu údajně vlivem radioaktivity smrtelně onemocní rakovinou až deset tisíc lidí. Nynější kosovský premiér Hashim Thaci vydělal nejmíň čtyři milióny dolarů na prodeji orgánů srbských a romských zajatců. V roce 1998 byl v kontaktu s tehdejší ministryní zahraniční věcí USA. díky nimž si vysloužil přezdívku “miláček Albrightové.” Angažování na straně Albánců se Madeleine Albrightové vyplatilo. Za 20 milionů eur (485 milionů korun) prodala její firma Albright Group jako spoluvlastník firmy Ipko, hlavního mobilního operátora v Kosovu, svůj vlastnický podíl. Finanční zručnost a politický protekcionismus i známost s Thacim udělaly své. Inu, já na bráchu, Thaci na mě…>>>

 

Prezident představí v Norimberku svoji novou německou knihu „Europa?“

Radim Ochvat

Prezident republiky Václav Klaus navštíví ve čtvrtek dne 13. ledna 2011 Norimberk, kde v 11.00 hodin v budově Norimberské akademie představí svoji novou německou knihu s názvem „Europa?“. Publikace, kterou vydává německé nakladatelství Context Verlag, je souborem německých textů prezidenta republiky z let 2005-2010 tematicky rozdělených do tří částí – Politik, Wirtschaft a Ismen. Kromě prezentace své knihy se prezident v Norimberku rovněž setká se starostou a představiteli města na místní radnici a zúčastní se pracovního oběda s významnými osobnostmi tohoto regionu.

Václav Klaus: " Nemůže být stát bez národa! Nemůže být stát bez občanů!"

Globální světová vláda bude zcela odtržené od demokratické legitimace občanů.

Má stát, který jsme převzali od našich předků jako specifické a neopakovatelné dědictví, v současném světě ještě vůbec nějaký smysl? Cítíme ho jako něco hluboce uloženého v našich myslích a srdcích? Nepřijímáme ho pouze jako jakýsi neutrální prostor, zaměnitelný za jakýkoli jiný? Nestává se pro mnohé z nás jen „správní jednotkou“, ke které ztrácíme jakýkoli hlubší osobní vztah? Pokud ano, potom bychom si měli nahlas přiznat, že jsme generací, která se českého státu vědomě vzdává. Pokud tomu tak ale pro většinu z nás není, potom svoji kotvu, svůj stát, životně potřebujeme. Troufám si říci, že před dvaadevadesáti lety, na prahu nové historické etapy našeho státu, odpovědi na tyto otázky pro většinu lidí jednoznačné byly. Na potřebě státu, respektive na potřebě obnovy plné státní suverenity, se tehdy společnost shodovala. Leckdo pravděpodobně očekává, že nyní, píši-li takto o české státnosti, napíši svou standardní filipiku proti Bruselu. Taková očekávání zklamu. Ne proto, že by nebylo o čem kriticky psát, ale jsou přinejmenším dva důvody, proč se tématem Evropské unie nyní hlouběji nezabývat nemíním: Je to jednak proto, že se problémy, rizika a nebezpečí umělé a překotné evropské integrace, před nimiž dlouhá léta varuji a které světová finanční a hospodářská krize tak obnažila a vyostřila, staly v mnohém téměř každému dobře viditelnou realitou. Psát o nich dnes již žádnou odvážnou originálností není. Druhý – závažnější – důvod, je ten, že jsme svědky toho, že seskupení ekonomicky nejsilnějších a politicky nejvýznamnějších států světa usiluje o to, stát se neformálním předstupněm globální světové vlády. Vlády zcela odtržené od demokratické legitimace občanů. Vlády, která – ať již bude mít formální rámec jakýkoli – bude fakticky rozhodovat o našich životech bez naší účasti a možnosti ovlivnění. V takovém uspořádání bude pojem občanství rychle zanikat. Pokud si těchto tendencí včas nevšimneme, pokud nevstoupíme do diskuse o jejich nebezpečích, rizicích a nákladech, budeme brzy postaveni před hotovou věc. Pak už bude jakákoli úvaha o české státnosti jen historickou reminiscencí.>>>

Proč chce kníže americký think-tank?

Adam B. Bartoš

Síly pravdolásky ochably, kádry došly, plány se příliš nedaří. Nejvyšší čas zavolat pomoc zvenčí. Nejvyšší čas založit v Praze americký think-tank. Agendu Nového světového řádu, kterou tak zbožňuje Václav Havel, je třeba tlačit do politiky a zároveň předkládat veřejnosti jinými prostředky, než bylo dosud obvyklé. Think-tank nebude dodávat jen podklady pro politiky, bude zároveň tytéž myšlenky propagovat směrem k odborné veřejnosti a veřejnosti vůbec. V neposlední řadě bude líhní nadějných expertů švejnarovského typu. Síly pravdy a lásky o něco takového usilují už řadu let. Začal s tím už neúspěšný kandidát na prezidenta Jan Švejnarl v „předvolební“ prezidentské kampani a nyní pokračuje Karel kníže Schwarzenberg, který nelení a v USA už jednal se zástupci (spíše republikánsky orientovaného) think-tanku American Enterprise Institute, stejně jako se zástupci Brookings Institut (které má zase blížeji k demokratům) a údajně neutrálního Aspen Institute. Když Švejnar ve volbě neuspěl, tvrdil, že všechny své síly alespoň soustředí na založení „nezávislé mozkovny", na jejíž provoz měli přispět bohatí sponzoři jako Rockefelleři (sic!). Není proto překvapivé, že o vznik této mozkovny usiluje také obchodní partner a přítel, pana knížete, finančník Zdeněk Bakala, který by se tak zařadil po bok Rockerfellerů. Ve skutečnosti to ale není ničím jiným, než pokračováním přes dvacet let starého sporu havlismu s klausismem.>>>

Hrozí revize vlastnictví Sudeťáků…?

Břetislav Olšer

Začalo to docela nevinně, byť dosti naivně a podbízivě. Z úst tehdejšího premiéra Jiřího Paroubka (2005-2006) zazněla oficiální omluva německým odpůrcům nacismu. Prezident Václav Klaus, známý svým odporem k Lisabonské smlouvě a EU, to označil za chybný krok, který znovu otevírá již jednou uzavřenou historickou debatu. Je tragickou drzostí, že ne Němci a Rakušané se měli omluvit nám za napadení za vyprovokování války a desítky milionů mrtvých, ale přitom se pokorně skláníme my. Oběti nacismu. Skutek starý skoro pět let nese nyní své ovoce. Bavorský zemský premiér Horst Seehofer přijel na vůbec první bavorskou poválečnou oficiální návštěvu České republiky. A aby toho nebylo málo, přivezl ve svém doprovodu i Bernda Posselta, europoslance za CSU a mluvčího organizace Němců odsunutých z Československa. V doprovodu byla dále bavorská státní ministryně pro evropské záležitosti Emilia Müllerová, šéf bavorského svazu průmyslu Randolf Rodenstock, děkan mnichovského dómu Lorenz Wolf a Josef Schuster, prezident Zemského svazu židovských obcí Bavorska. Ještě že ten se objevil, jako pojistka proti případným protestům. A byly by na místě. Není od věci prohrábnout své starší blogy, tvořící můj "vševědný" archiv. Teprve nedávno vyšla totiž najevo informace až dosud pečlivě skrývaná, že byli odškodněni nejen odsunutí sudetští Němci v SRN a v roce 1993 i v bývalé NDR, ale i tzv. Novorakušané, tj. osoby, které získaly rakouské občanství teprve po roce 1945, prakticky po odsunu, na něž se nevztahovaly čs.-rakouské smlouvy o odškodnění z roku 1964 a 1974, kdy ČSSR zaplatila Rakousku pro tzv. Starorakušany (tj. osoby, které byly rakouskými občany před anšlusem v roce 1938) miliardu šilinků. Novorakušané byli odškodněni na základě zvláštní rakousko-německé smlouvy v letech 1961-62.>>>

Štěstí v neštěstí aneb o duchu Kramářovy vily

Luděk Frýbort

  Nuž raději přichyl k tomu tam se dubisku, jež vzdoruje zhoubným až dosaváde časům. (Jan Kollár)

 Jo, to bychom to schytali, ctný osvícenče. K dubisku se přichýliti jest snadno, od něj se ale zase odchýliti není jen tak, aspoň to už dnes víme. Rusové jsou v háji, sláva Bohu, tak jednoduše a přitom vcelku lacino jsme vyklouzli z pasti dějin málokdy. Anděl strážný vůbec mívá s Čechy plné peroutky práce; je pozoruhodné, jak ochotně se tento jinak skeptický národ už od dob husitských chytá slavných projektů, o nichž mohl při lepším rozvážení předem tušit, že nedopadnou jinak než bídně. Avšak nechme zahovořit… doufejme, že už jen minulost. Teď nevím: panuje ještě obyčej ubytovávat české premiéry v Kramářově vile? Jestli ano, měl by se mít pan Nečas na pozoru, ono v ní totiž straší. Chodbami a sály prý za větrných nocí bloudí duch dr. Karla Kramáře a hořce úpí. Nakonec vystoupí na terasu a pohlédne k Vltavě, uzří-li kozáky, kterak tam napájejí své koně. Neuzřev nic zaběduje: „Marno! Vše marno!“ a rozplyne se. Neboť věru, nezrodila snad ještě tato země omylných politiků takového, jenž by tak dokonale ztroskotal ve všech svých záměrech, tak truchlivě se nenaplnil žádný z předpokladů, na nichž stavěl svou vizi. Na druhé straně byl národ český se svým mimořádným nadáním nevynechat žádný malér, do kterého se dalo spadnout, aspoň ušetřen té hrůzy, že by se stalo skutkem, co na něj dr. Kramář chystal. Trochu jsem váhal, mám-li začít psát tento článek; Karel Kramář je postava tragická a mohlo by se zdát, že se mu vyšklebuji, což by bylo neslušné. Nechal bych ho na pokoji, kdyby… ano, kdyby tak skvěle neilustroval, čeho je schopen člověk, jemuž nelze upřít jistou velikost, inteligentní, pracovitý a ctižádostivý, propadne-li pošetilostem svého času. >>>

Přijetí Seehofera a Posselta se ČR vymstí

David Štěpán

Předsedkyně přípravného výboru Suverenity (SBB), bývalá europoslankyně Jana Bobošíková odsoudila fakt, že čelní představitelé vlády České republiky (premiér Nečas a vícepremiér Schwarzenberg ) oficiálně přijali předáky a patrony Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Reaguje tak na oficiální návštěvu bavorského předsedy vlády Horsta Seehofera, patrona lansmanšaftu, v jehož delegaci bude i Berndt Posselt. „Upozorňuji, že Sudetoněmecký landsmanšaft  je organizace u jejíhož zrodu stáli nacisté, která si činí územní a majetkové nároky vůči ČR a usiluje o zrušení Dekretů presidenta Beneše. Je třeba připomenout, že šéf landsmanšaftu Posselt zpochybňoval vstup naší země do EU a dlouhodobě útočí na půdě evropských institucí na práva českých výrobců vyplývající z poválečného uspořádání a mezinárodních dohod (např. právo na používání ochranné značky Karlovarské oplatky ),“ řáká Jana Bobošíková. Jako bývalá europoslankyně dále uvedla, že dochází tak podle ní k zásadnímu poškození dobrých česko-německých vztahů. Je to plivnutí do tváře všem, kteří obětovali své  životy a zdraví v boji proti nacismu. Oficiální návštěva Seehofera a Posselta prohloubí útoky na českou státnost, historickou pravdu, ohrozí majetková práva občanů žijících v pohraničí a zvýší nechuť k přijetí dodatku k Lisabonské smlouvě, který právě kvůli územním požadavkům landsmanšaftu vůči ČR prosadil prezident Václav Klaus.>>>

Jana Bobošíková: "Zájmy ČR v Evropě hájí jen prezident Václav Klaus"

David Štěpán

Dobrý den, posílám Vám tiskovou zprávu ze včerejšího kulatého stolu v Turnově. Turnov, 29. listopadu 2010 Suverenita – blok Jany Bobošíkové brání historickou pravdu V pondělí 29. 11. 2010 se v galerii Muzea Českého ráje v Turnově z pověření Českého svazu bojovníků za svobodu zúčastnila Ing. Jana Bobošíková kulatého stolu. Toto setkání zorganizoval Josef Kunetka, pozvání přijal i senátor PhDr. Jaromír Jermář, PhDr. Jiří Jaroš a Jan Hříbek. Pan Kunetka uvedl diskusi, která reagovala na pokusy z poslední doby opět zpochybnit historii, které zazněly na konferenci pod záštitou Karla Schwarzenberga 19. – 20. Středoevropská šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. století. „Je třeba opětovně definovat základní postulát, na kterém stojí Česká republika, totiž obrana českých národních zájmů. Zvláště v současné době, kdy se Evropa otřásá v základech, neboť projekt jednotné evropské měny se čím dál jasněji jeví jako neživotaschopný a kdy především velké evropské země prosazují zcela bezohledně své vlastní zájmy na úkor ostatních členů EU. Proto je tak důležité, aby se suverenita České republiky opět stala úhelným kamenem konání představitelů naší země, jejíž zájmy dnes na evropském poli hájí jen prezident Václav Klaus,“ uvedla mimo jiné Jana Bobošíková. Dalším tématem kulatého stolu byly stéle znovu a znovu se opakující pokusy o prolomení Dekretů presidenta Beneše a vznášení restitučních nároků ze strany především kolaborujících představitelů šlechty. Suverenita – blok Jany Bobošíkové (SBB) a Český svaz bojovníků za svobodu, který Jana Bobošíková na této diskuzi také zastupovala, odmítá jakékoliv pokusy o prolomení či zpochybnění poválečného uspořádání v Evropě, jehož součástí jsou i Dekrety presidenta Beneše.

Galileo v Praze? Hotová bomba

Petr Paulczynski

Tak nám soudruzi z Eurosajuzu vymysleli projekt Galileo. Hrozně se mi líbí, jak má každý starost, o kolik je předražený 1 km naší dálnice. Ne že by nebyl, ale je z našeho, kdežto na Galilea peníze Unie získá tak, že o ně obere své členy, kterým pak chybí v domácím rozpočtu. A vráží je do jakéhosi dle mne zbytečného projektu, který bude stát místo původních 1,8 mld EUR celých 3,4 mld EUR. Projekt měl být realizován jako PPP, soukromí investoři však od něho odstoupili. Na co si soudruzi hrají? Na konkurenci Ameriky a jejího GPS? Někteří říkají, že má být přesnější a hlavně, nemají ho pod palcem Amíci. Nevím. Ale mám v autě to, co provozují ti proklatí Amíci a jejich GPS mne vždy dovezla kam bylo třeba i v neznámém terénu. Ale zpět ke Galileovi. Úžasný succes. Budeme tu mít plný barák kanceláří plných euroúřednictva. A dali jsme jim nádherný palác za pusu, pardon za 1 Euro. To je ta měna, co za ni za chvíli nekoupte ani ň.>>>

Zlepšení boje proti cizojazyčným zločineckým strukturám

Pavel Novák

Ministerstvo vnitra dokončuje projekt „Zlepšení boje proti cizojazyčným zločineckým strukturám“ financovaný z Finančních mechanismů EHP/Norska. Základním cílem projektu je posílit boj proti organizovanému zločinu, omezit činnosti zločineckých struktur v ČR a jejich prorůstání do dalších zemí. K dosažení tohoto cíle pomáhá právě posílené technické zázemí specialistů, vzdělávání a trénink pracovníků odboru a expozitur. Ministr vnitra Radek John sdělil: „Chci vyjádřit radost z toho, že tyto fondy existují a že je má Česká republika možnost využívat. Je to totiž jedna z cest, jež nám umožňují realizovat řadu projektů, které by jinak zůstaly v „říši snů“. Ostatně projekt Zlepšení boje proti cizojazyčným zločineckým strukturám je dokladem toho, že systém funguje a že má smysl.“ Příprava realizace projektu začala v květnu 2008, s dokončením se počítá do konce roku 2010. Celkový plánovaný rozpočet na projekt je 603 460 EUR. Výše grantu Norského finančního mechanismu je 512 941 EUR, tedy 85% celkové částky. Spoluúčast Policie České republiky je 90 519 EUR, tedy zbylých 15% spolufinancován. >>>

Já vám pane Rompuy, nepůjčím!

René Franěk

Obrátil se na mne, p. Fraňka z Chleb (t. č. ředitele Zoo Chleby),  pan Van Rompuy z Bruselu (t.č. president EU), jestli bych mu nepůjčil nějaké peníze. Má prý nějaké problémy v Irsku, předtím v Řecku, a očekává další. Byl bych rád, kdyby  slavnému Euroklubu  moji volení zástupci laskavě řekli, že já, ani Zoo peníze nemáme, ani nepůjčujeme, od toho je přeci banka. A ke všemu se mi doneslo, že celý Eurospolek i s Rompuyem jsou po celém světě zapsaní v registru dlužníků! Že jim už nikdo půjčit nechce, protože prý nesplácejí a půjčují si i na zaplacení dluhů dalšíma dluhy. Přitom noviny i TV zadlužené občany neustále varují před dalšími dluhy  s tím, že je to tzv. dluhová past, a že zbankrotují. Asi noviny v Eorozoně nečtou … A proto bych byl  rád, kdyby  to tomuto Eurospolku bankrotářů někdo z našich zástupců  natvrdo řekl, že jim pan Franěk, občan ČR nedá na jejich dluhy ani korunu.  Je ale potřeba, aby k tomu mí zástupci v EU   měli dostatek odvahy. Oni se totiž ti, co zoufale potřebují peníze,  velmi často uchylují k různým vyhrůžkám. Třeba že když jim ty české peníze nepůjčíme, tak že uvidíme! Naposledy takto Eurospolek vyhrožoval jedné ženě ze Slovenska, paní Radičové!  Ta měla  ale odvahu jako jedna  pokladní v bance, která ani přes vyhrůžky nevydala lupičům ani korunu z peněz střadatelů! >>>

Nigel Farage: "Jste velmi, velmi nebezpeční lidé pane Rompuye!"

Nigel Farage

Projev britského europoslance Nigela Farage sledovalo minulou středu přes 200 000 lidí na YouTube a byl překládán i do němčiny. Zde jsou podstatné výňatky:

Pane Rompuyi už jste v úřadu rok a za tu dobu se celá ta konstrukce EU začala rozpadat, jen chaos zůstal a peníze jsou fuč. Vlastně bych vám měl poděkovat, neboť byste se měl stát vývěsním obrázkem euroskepticismu. Jen se podívejte na ty kyselé tváře okolo. Vidíte jen strach a zlobu. Chudák starej brach Barroso vypadá, jako by spatřil strašidlo. Začínají tady konečně rozumět tomu, že hra je u konce, a přece se v zoufalém úsilí zachránit ten svůj sen snaží odstranit poslední stopy demokracie ze systému. Je vidět, že vám vůbec nic nedošlo. Vy, pane Rompuyi, jste nedávně pronesl, že euro přineslo stabilitu. Měl bych vám zatleskat za váš smysl pro humor, ale není to projev čistě bunkrové mentality? Váš fanatismus je zcela otevřený, mluvil jste jako o lži o tom, že lze ještě věřit, že národní stát může existovat v globalisovaném 21. století. To může být pravdou o Belgii, kde už po šest měsíců nemáte vládu, ale my ve zbytku unie denně slyšíme občany, že nechtějí tu vlajku, tu hymnu, tuhle politickou třídu, jediné, co chtějí, je poslat celou věc na smetiště dějin. Začátkem roku jsme tu měli řeckou tragédii a teď je to Irsko. Kdo si, k čertu, myslíte, že jste? Jste velmi, velmi nebezpeční lidé, vaše posedlost stvořit tenhle evropský stát znamená, že se štěstím bez sebe zničíte demokracii. Vypadá to, že bude šťastni, že milony lidí přijdou o zaměstnání a upadnou do chudoby, miliony budou trpět, jen abyste mohli dál uskutečňovat svůj evropský sen. Ale to nemůže fungovat. Teď je na řadě Portugalsko s dluhem 325 % HDP a pak dojde na Španělsko, k jehož záchraně bude třeba 7× větší sumy, než je nutná pro Irsko, a tou dobou už žádné peníze v pokladně nebudou. Ale je to daleko vážnější situace, že zbavíte lidi jejich identity, oloupíte je o demokracii, zůstane jim jen nacionalismus a násilí. Mohu jen doufat a modlit se, aby trh zničil tenhle evropský projekt dříve, než se vám ho podaří dovést do cíle.>>>

Krize evropského superstátu socialistického blahobytu je tady. Konečně!

Ivana Haslingerová

Zeleném salonku Senátu PČR uspořádalo Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ve spolupráci s Výborem pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR seminář "Perspektivy eurozóny ve světle zkušeností z finanční krize". Moderátorkou semináře byla redaktorka týdeníku Ekonom Ing. PhDr. Ivana Pečinková. Záštitu nad seminářem převzal senátor Luděk Sefzig, který přišel osobně pozdravit přítomné. Již sám výběr místa, Zelený salonek, kde naše vláda roku 1938 převzala osudovou listinu o Mnichovské dohodě, podtrhovalo závažnost problému. Kdysi se v něm naše vláda dozvěděla o zaprodání našeho státu evropskými mocnostmi Velkoněmecké říši, nyní se v něm diskutovalo o zaprodání naší země Velkoevropské říši vedené fakticky opět Německem. Rozdíl je jen v tom, že tehdy nás do německého područí zaprodali vůdcové evropských mocností, nyní nás do tohoto područí zavedli vlastní postůchtiví politici. Když se člověk podívá na text Mnichovské dohody, zatrne mu, jak krátké sdělení na jednom listu papíru stačilo k tomu, aby se na mnoho desítek let změnil osud naší země a aby naše vlast přišla o demokratický kredit. Pro naše současné politiky by to mělo být velkým mementem, aby při podpisech a tvorbě mezinárodních smluv byli velice, velice obezřetní. Obezřetní o to víc, že jedním z autorů Mnichovské dohody byl Robert Schuman, který jako první oznámil vznik nadnárodní Unie pro Evropu a jejím propagátorem byl Jean Monnet, francouzský ekonom a politik, otec zakladatel předchůdce dnešní EU. Aby vytvořil Velkoněmeckou říši, musel kancléř Hitler rozpoutat druhou světovou válku, kterou ještě nakonec prohrál, dnes stačil kancléřce Merkelové pouze polibek premiérovi Topolánkovi a na tragickém Žofínském kongresu ODS bylo rozhodnuto o jeho podpisu pod osudovou listinu zvanou Lisabonská smlouva (LS). Tím sen Merkelové o Velkoevropské říši byl zpečetěn. Otázkou je, zda bude její sen mít také historicky tak krátké trvání jako sen kancléře Hitlera. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman předpověděl například měně Velkoevropské říše, euru, patnáct let života. A stát bez vlastní měny není, jak známo, skutečným státem.>>>

Prezident se zúčastní summitu EUAfrika

Prezident republiky Václav Klaus odcestoval ve dnech 28.–30. listopadu 2010 do Tripolisu na summit Evropská unie–Afrika, kde vystoupí se svým projevem. V průběhu summitu rovněž uskuteční několik bilaterálních setkání s přítomnými prezidenty afrických zemí.

Petr Hájek: Unie se rozpadne. Evropská i americká. S pomocí Boží a navzdory Havlům a dalším neomarxistům

Lukáš Petřík 

Přinášíme rozhovor se zástupcem vedoucího kanceláře prezidenta republiky Petrem Hájkem o boji proti nové neomarxistické totalitě a za svobodu a národní suverenitu.

Britský europoslanec Nigel Farage tvrdí, že EU není reformovatelná, protože od počátku bylo v úmyslu „otců zakladatelů“ vytvořit jeden stát – Spojené státy evropské. Určitě je to tak. Reformovat tyto věci vůbec nejde stejně jako komunismus. Nedávno jsem mluvil s jedním významným člověkem. Ten si myslí, že Evropská unie už není, že už se rozpadla, ale zatím to není vidět. Já si myslím, že Evropská unie je a ještě pěkných pár let bude. Ale o tom, že bychom z ní měli odejít, jsem bytostně přesvědčen. Helmuth Schmidt prohlásil: „musíme postavit Evropskou unii, nebo Německo znovu začne válku.“ Této obavě německých demokratů rozumím, ale cena, kterou za to platíme, je nesmyslná. Margaret Thatcherová označila v souvislosti s tímto výrokem EU za Čtvrtou říši. Podle ní nevzniklo evropské Německo, nýbrž německá Evropa. Pod naší vlajku jsem umístil na své chalupě vlajku Konfederace, protože to velmi přesně analogizuje náš problém. Konfederace se nikdy vnitřně nepřipojila k USA. Dojde proto k rozpadu Spojených států a budou opět Konfederace Konfederací. Nic není na věky. EU tu je let pár a již má smrtelné křeče. Vlastenectví je základní důvěra v kořeny společnosti, ve které jsem se narodil a jejíž kulturu, jejíž historii a jejíž špatné i dobré věci nesu v sobě jako jeden člen té velké rodiny, kterou je národ. I to je jeden z velice důležitých důvodů, proč si myslím, že slovo vlast má vyšší než jen praktický význam.>>>

Fragmenty jsou hrdé na to, že mají osobnost jakou je pan vicekancléř Petr Hájek v redakční radě.

 

Prezident povede českou delegaci na summitu NATO v Lisabonu

Radim Ochvat

Prezident republiky Václav Klaus odcestuje ve dnech 19. – 20. listopadu 2010 do Lisabonu, kde povede českou delegaci na summitu Severoatlantické aliance. V pátek dne 19. listopadu prezident vystoupí se svým příspěvkem na pracovní večeři Severoatlantické rady a v sobotu dne 20. listopadu se zúčastní zasedání Rady NATO – Rusko.

Budou nám taky měřit penisy?

Jan Zeman

Rapidně množící se skandální případy zneužití vyústily ve Spojených státech k celonárodnímu dni odmítnutí rychle se šířících a do soukromí a lidské důstojnosti zasahujících nejnovějších bezpečnostních procedur na letištích. Před čtyřmi týdny oznámili že každý mohl být buď novými tzv. body-scanery svléknut dozorci virtuálně do naha, nebo být jimi dokonce prohmatán v intimních partiích přes šaty, nebo rovnou na ostro. Kdo měl k tomu otázky, byl zastrašován, kdo odmítl, byť proti němu nebyl sebemenší důkaz, že je zločinec, natož terorista, měl bez výjimky po letence, byl zatčen, neskutečně otravován a každopádně vyveden z letiště. Lidi nakonec trochu procitli a na den díkuvzdání, tradičně velice rušný den na letištích, oznámili na internetu národní den odporu s tím, že buď nepoletí vůbec, nebo se odmítnou nesmyslnému nahatému fotografování a prohledávání podřídit. Díky tomu, dříve prý tak nezbytná technologie pro výrobu dětské i dospělé pornografie, totiž pardon boje s terorem, byla najednou na vícero letištích úplně odstavena a prohmatávání cestovatelských rozkroků ze dne na den skoro ustalo. Takže až i vám budou možná už brzo šahat do rozkroku nebo na prsa a říkat, že to dělají pro vaši bezpečnost, ochranu demokratických výdobytků, nebo dokonce svobody, dejte jim jednoduše facku. To se  v takových případech ve slušný společnosti s otrapama dělá>>>

 

Derk – Jan Eppink: "Klaus je Voldemortem – temným pánem zla – EU "

Dušan Šrámek

Za dobu svého trvání se Evropské unii dokonale podařilo změnit ideál svobody za ideál rovnosti. Euroelity se uzavřely ve věži ze slonové kost. Heslo „více Evropy“ dnes znamená totéž co "méně demokracie". Takové je ve zkratce poselství knihy belgického europoslance Derk-Jan Eppinka "Ohňostroj evropské byrokracie", za níž autor obdržel od občanského sdružení E – stát Antibyrokratickou cenu Michala Tošovského.   Podle autora Lisabonská smlouva se stala fatálním předělem, od kterého jenom těžko existuje cesta zpět. Nikdy předtím v dějinách západní Evropy se nestalo, aby jediná generace spotřebovala tolik peněz s tak malým dlouhodobým efektem. Takzvané „evropské přesvědčení“ se dnes změnilo v nové sekulární náboženství. Má své vyznání víry, obřady, své chrámy i velekněze, ale také své kacíře a heretiky - i svého ďábla - českou hlava státu. "Když na začátku roku 2009 český prezident Václav Klaus přednesl své nesouhlasné názory na Evropu ve Štrasburku, mnoha z přítomných poslanců začalo být horko. Někteří vypadali, jako by dostali facku. Stal se Voldemortem Evropské unie, temným pánem zla, jehož jméno se nesmí vyslovit. Ale co vlastně řekl tak strašného?," klade si řečnickou otázku Eppink a odpovídá si, že pouze zopakoval to, co dnes chápe každý soudný člověk a co i on ve své knize kritizuje.>>>

Radek John: "Situace ČR je bezprecedentní a pro členský stát EU nedůstojná!"

Jiří Reichl, ředitel tiskového odboru a tiskový mluvčí Ministerstva vnitra

Ministr vnitra Radek John se zúčastnil dne 8. listopadu 2010 pravidelného jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Bruselu. Z jeho pohledu byla stěžejní otázkou jednání přetrvávající kanadská vízová povinnost pro občany České republiky. Komise představila svou pravidelnou zprávu o problematice vízové reciprocity, která se mj. věnuje i problematice kanadského vízového režimu. „Musím konstatovat, že se s Evropskou komisí do značné míry rozcházíme v hodnocení. Jedna ze dvou podmínek, kterou Komise adresovala Kanadě ve Vízové zprávě z října 2009, je dosud nesplněna. Problém kanadských víz pro nás zůstává nevyřešený a s tímto stavem se nemůžeme smířit. Současná podoba společné vízové politiky neumožňuje členskému státu, který se může ocitnout ve stejné nebo v podobné situaci jako Česká republika, činit odpovídající kroky. Společná vízová politika je založena na principu solidarity. K obhajobě integrity a důvěryhodnosti společné vízové politiky však zdá se Unie nemá potřebné mechanismy. Situace České republiky v rámci společné vízové politiky je bezprecedentní a pro členský stát EU nedůstojná. Neradi bychom, aby se v budoucnu v podobné situaci ocitl jiný členský stát. Obrátili jsme se proto dnes na Komisi s urgentní žádostí, aby této Radě téměř bezodkladně předložila návrhy na specifické a hlavně efektivní mechanismy, které si budou jednoznačně a nezpochybnitelně klást za cíl obhajobu integrity a důvěryhodnosti společné vízové politiky,“ uvedl na jednání ministr vnitra Radek John.>>>

Václav Klaus: „V EU musíme ihned zavést velvetovou revoluci!“

Ivana HaslingerovÁ

Evropská unie a státy v ní sdružené poskytují na jednu stranu neuvěřitelné množství peněz na podpory těch nejnesmyslnějších „ekologických“ projektů, na druhé straně podnikatelé podnikající v normálních profesích, jako např. kadeřníci, truhláři a pod., nedostávají od státu nic než šikanování armádou úředníků. A co je nejhorší, všichni občané jsou o tyto peníze okrádáni a ekonomika jejich zemí klesá. Aby mohla EU peníze poskytnout, musí je totiž nejdříve pomocí penězovodů typu Praha-Brusel od států vybrat. Jen náš stát  jí posílá kolem 40 mld. Kč ročně. Toto nesmyslné přeposílání peněz vzniklo proto, aby měli bruselští politici a úředníci jednak z čeho žít, jednak aby si měli z čeho zavazovat podnikatele a vlády jednotlivých zemí. Je to geniální fraška k ovládnutí prakticky celé Evropy bez jediného výstřelu. Politici v jednotlivých zemích se již vidí, jak za svou EUservilnost zasednou do superpřeplacených míst v Bruseli, a snaží se  proto i ty nejnesmyslnější pokyny Brusele vykonat, mnohdy dokonce papežštěji než papež. Díky jejich rozhodnutím bezohlední ekozločinci neskutečně tyjí nejen z EU, ale i ze svých států tím, že od nich dostávají neuvěřitelné sumy peněz na nesmírně drahé, neekonomické ba přímo přírodě škodící projekty. A občané toto jejich řádění jako ovce platí v domnění, že nemají žádnou možnost zastavit tok svých peněz na biopaliva, slunečníky a větrníky vyrábějící předraženou elektřinu a další nesmysly, přičemž mnozí jsou dokonce již tak zpitomělí, že to platí s nadšením a dělají to pro lepší zářné zítřky. Jak toto řádění bruselských a našich eurohujerských patolízalských politiků zastavit a jak zastavit všechny možné  podpory a dotace, které nejsou ničím jiným než tou nejhorší formou  korupce, na to se snaží již léta nalézt odpověď panelisté seminářů Centra pro ekonomiku a politiku (CEP). Václav Klaus na něm vyzval po bouřlivé debatě rovnou k velvetové revoluci v EU: Já říkal vždy, že když už musíme vstoupit do EU, tak tam musíme hned zavést velvetovou revoluci!">>>

Státní návštěva prezidenta republiky v Kuvajtu

Radim Ochvat

Prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou uskuteční ve dnech 31. října – 2. listopadu 2010 státní návštěvu Kuvajtu. Prezident republiky bude v průběhu návštěvy jednat s emírem Státu Kuvajt šejkem Sabahem IV. Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabahem, s předsedou kuvajtského Národního shromáždění Jassimem Mohammedem Abdelmohsen Al Kharafim, s předsedou kuvajtské vlády šejkem Nasserem Al-Mohammedem Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabahem a s dalšími vysokými představiteli Státu Kuvajt. Prezident rovněž v sídle Kuvajtské obchodní a průmyslové komory zahájí Kuvajtsko-české podnikatelské fórum.

O vyhlídkách tolerantní interpretace koránu

Luděk Frýbort, Hannover

Zřídka, ale přece, se v novinách (spíš českých než našich německých, opatrných v tom ohledu až běda) setkávám s úvahami, týkajícími se pronikání islámu do Evropy. Zatrhl jsem si v té hromadě zdejšího i cizozemského čtiva, co se mi tak dostává do ruky, tyto věty:  Problém není v islámu, ale v interpretaci koránu… Je třeba dát islámským zemím čas k vývoji, aby interpretace koránu byla demokratická a tolerantní… Nu, čas k vývoji islámským zemím dát můžeme, řekl bych, je však otázka, dají-li týž čas ony nám. Půjde-li islamizace Evropy stejným tempem jako doposud, nebude se po přelomu století z věže britského parlamenu ozývat melodie Big Benu, nýbrž volání muezzina. Korán demokraticky a tolerantně interpretovat prostě nelze. Interpretovat můžeme pouze to, co je interpretace schopné, jinými slovy co připouští mnohost výkladů. To korán není. Jeho znění je naprosto jednoznačné. Jakákoli interpretace předpokládá možnost diskuze; ale o díle, jež proroku Muhammadovi nadiktoval sám Bůh prostřednictvím archanděla Džibríla, se nediskutuje. Diskuze se rovná pochybnosti, a pochybnost trestá Bůh uvržením do plamenů džahíny. A každý si může v koránu přečíst, jak to tam vypadá: "Těm, kdož neuvěřili, střižen bude šat z ohně a hlavy jejich budou polévány vodou vroucí, jež rozleptá vše, co v břichách jejich je, i kůži jejich, a pro ně jsou připraveny důtky železné. A kdykoli odtamtud budou chtít odejít, budou tam vráceni a bude jim řečeno: „Okuste trestu spalujícícho!“ (súra Pouti 20-22). Fuj tajbl, abych se nerouhal, poctivé katolické peklo je proti tomu ještě povyražení. Muslim nepokládá peklo, ráj, anděle a ďábly ani za symbolická podobenství, jeho život zaklíněn mezi naději na rozkoše ráje a strach z hrůz pekelných, a to velmi reálně a doslovně. Dozvíme-li se, že kterýsi bojovník džihádu vjel s autem plným trhavin do rušného trhu a pozabíjel desítky lidí i sám sebe, řekneme si šílenec. Nikoli. Doslovně věřícímu muslimovi - a jiná víra než doslovná se nepřipouští - je vidina ráje jakožto odměny za mučednickou smrt absolutní jistota a vede ho k jednání pro nás nepochopitelnému. >>>

Barack Hussein Obama i ČT zapomněli co se stalo 11. září 2001

břetislav Olšer

Podávám protest a stížnost proti zmanipulovanému pořadu o teroristickém útoku v USA dne 11.zíří 2001. To, co produkuje Česká televize pod řízením komunistického ředitele  Janečka přesahuije už všechny meze. Byl jsem v té době se svojí manželkou na návštěvě u našeho syna a na vlastní oči jsme se přesvědčili a také na svojí kůži osobně pocítili následky této události. To,co jste si po několika letech, bez úcty k tisícovým obětem tohoto útoku  udělali, je hanebnost nejvyššího řádu. Pokud budou v  České televizi o pořadech rozhodovat lidé tohoto typu, morálky a minulosti, těžko se asi dočkáme lepších, objektivních a pravdivých pořadů. Znesvětili jste památky tisíců obětí.                                                                                      Ing.ZbyněkČeřovský

Od největšího teroristického útoku jaký kdy lidstvo zažilo už uplynulo devět roků a přitom jakoby to bylo včera. Pořád se ještě jako v prokleté fobii zalykám těžkým prachem, který se hororově valil po avenidách a streetech Manhattanu. Horečnýma očima jsem rádoby telepaticky tlačil davy prchajících lidí, abych jim alespoň virtuálně pomohl k rychlejšímu běhu za záchranou jejich životů. Byla to až příliš děsivě realistická scéna té největší tragédie, kterou by ani Shakespeare nevymyslel. Neměli na ni ani Macbeth, Král Lear a Timon athénský dohromady. Dne 11. září 2001 narazila postupně dvě cestovní letadla do budov World Trade Center (WTC) v New Yorku. Ten den mám nadosmrti v paměti, protože mi umíral otec a chystal jsem se na Valašsko, abych ho ještě stihl naživu. Měl 88 roků a umíral na rakovinu. Jako bych tušil, že ty dny nepřinesou pro svět nic dobrého. Odpoledne jsem si tradičně zapnul televizi, abych zběžně zaregistroval, co se děje ve světě prostřednictvím kanálu CNN. Bylo kolem 15 hodiny odpoledne a na televizní obrazovce byl panoramatický pohled na newyorská “dvojčata”, z nichž jedno mělo trhlinu, z níž stoupal obří potrhaný sloupec černého kouře. Budovy WTC se v důsledku požáru, jenž letadla plně naložená leteckým benzinem zapříčinila, zhroutily v 10:28. V budovách Světového obchodního centra zahynulo celkem 2749 lidí.>>>

Potřebujeme loajalitu a ušlechtilost

Ladislav Bátora, Petr Bahník, František Červenka

Českými médii proběhla zpráva o slovní roztržce mezi prezidentem republiky Václavem Klausem a ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem. Prezident vyslovil pochyby o tom, zda je ministr zahraničí s ohledem na svůj životní osud (např.dvojí státní občanství) s to hájit s potřebnou razancí loni dojednanou českou výjimku z tzv. Listiny základních práv EU. Ministr zahraničí na tyto prezidentovy pochyby bohužel nereagoval deklarací loajality, ale emotivním obviněním prezidenta z osobní podjatosti vůči „šlechtě a církvi“. Protože se takto formulovaná reakce nepřímo dotýká i otázky tradičních hodnot, jejichž obhajobu si Akce D.O.S.T. vepsala do svého štítu, cítíme morální povinnost se k věci vyjádřit a uvést některé výroky na pravou míru. Otázka prezidentovy důvěry ministru zahraničí ani otázka české „výjimky“, naprosto nesouvisí s prezidentovým poměrem vůči církvi. Potomci českých šlechtických rodů netvoří žádný názorově jednotný politický celek, k němž by se dalo vyjadřovat. Ostatně i pan ministr opustil politickou orientaci svého otce, meziválečného pravicového konzervativce PhDr. Karla (VI.) ze Schwarzenberga, a prosazuje kontroverzní zákonné normy spjaté s ideologií multikulturalismu, jako byl zákon o tzv. registrovaném partnerství homosexuálů a tzv. antidiskriminační zákon. Naproti tomu prezident republiky, jemuž pan ministr ve svém obvinění podsouvá ultraliberální předsudky, se dokázal opakovaně k tradičním mravním hodnotám a kulturním vzorcům veřejně přihlásit a hájit je na parlamentní půdě! Vyjádření pana ministra Schwarzenberga na adresu prezidenta republiky bylo proto mimořádně nešťastné!>>>

Takzvaná politická korektnost otázce Romů škodí

Petr Kostka

Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka se ve slovenské Papierničke zúčastnil pravidelného jednání parlamentní dimenze V4. Jako hlavní téma jednodenní konference zvolili slovenští organizátoři sociální integraci Romů v Evropě.


„To téma je vážné, jsem rád, že kolegové z parlamentů zemí V4 se vzájemně informovali a pokoušeli se hledat řešení. Ale jde o velmi dlouhodobou záležitost, kde na začátku stojí vzdělání, zájem rodičů o budoucnost svých dětí a také nepokrytecký pohled na celou problematiku, protože jsem přesvědčen, že někdy takzvaná politická korektnost otázce Romů a jejich sociální integraci škodí,“ uvedl Přemysl Sobotka.

Předseda českého Senátu rovněž otevřel na jednání V4 diskusi o subsidiaritě po vstupu Lisabonské smlouvy v život. „Pokud získáme signály, že Brusel porušuje závazná pravidla postupu schvalování určitých norem, je třeba na to reagovat a já jsem tu otevřel otázku, jak v takovém případě postupovat. Nejde o to mít institut žlutých a oranžových karet, ale jde i o to naučit se ho, v případě, že to bude potřeba, používat,“ řekl Přemysl Sobotka. „Platforma V4 a dalších regionálních parlamentních uskupení je pro to přímo ideální,“ dodal předseda Senátu.>>>

USA: Klausovo veleúspěšné odpoledne

Ota Ulč

E-mailem sem do Ithacy doputovala informace, že v poslední pátek měsíce září na Cornellově univerzitě v Center of International Studies se bude konat přednáška prezidenta České republiky. Na campusu tam potkávám přívětivou mládež, dost značně obnažené krasavice a ani jednu ctnostně zabalenou mohamedánku. Nalézám místo události: Statler Auditorium, kapacita pro 700 zájemců. Na podiu dvě křesla, jeden stoleček a několik květináčů. Co zrovna v tuto dobu přimělo Klause přiletět do Ameriky? Přece zahájení zasedání Valného shromáždění OSN. Stačil již zvládnout přednášku na Johns Hopkins univerzitě. Zdali pak ji zopakuje v tomto prostředí na severu? Nestalo se tak. Porovnával jsem s vystoupením Václava Havla ve Washingtonu s maximální bezpečnostní důkladností. Klaus přišel sám na podium, rozhlížel se po zdárně se naplňujícím sále, pokyvoval, usmíval, zcela samotinký, v blízkosti ani jedna gorila dýchající mu na zátylek. Bez hymny a žádné prezidentské fanfáry. Kompetentně zvládl nejen přečtení připraveného textu, ale i daleko ošemetnější následující část s odpověďmi na otázky, kdy se musí okamžitě reagovat a přitom opatrně slova vážit, však mluví hlava státu a cokoliv vyřčené pak může mít důkladný explozivní dopad. Zmínil se nejen opořbu Jana Palacha v době jeho někdejšího příjezdu na Cornell. Vzpomněl jak se tehdy poprvé musel seznamovat se šokem způsobeným zásluhou černošských radikálů, které neváhal přirovnat k někdejším bolševickým zuřivcům, s nimiž racionální komunikace nebyla možná. V několika souvislostech, zejména v otázce klimatu a Evropské unie, ohodnotil svůj postoj jako politically incorrect. Po téměř půlhodinovém přednesu a pořádném potlesku přítomných, z nichž podle mého odhadu bylo aspoň 90 procent z řad studentů následovala víc než půl hodina odpovědí na otázky, s nimiž se prezident zručně, výtečně vypořádával. Z této části programu jsem měl nikoliv neoprávněné obavy. Nejednou jsem byl svědkem nehorázných až sprostých útoků, že za vulgárního vyřvávání pozvaným hostům nic jiného nebývalo než odejít. Zde ale vše poběhlo vzorně, civilizovaně. Zasloužený, závěrečný, dlouho trvající potlesk. Poté pozvání k pohoštění (bez alkoholu).>>>

„O tom, že je Havel antikomunista, nelze pochybovat. Je to ale člověk levicový a obráží se to v jeho pohledu na svět. Ve svém projevu řekl: ´Nastal čas, který vyzývá k novému pochopení současného světa jako světa multipolárního, multikulturního a globálně propojeného a k důsledné reformě všech mezinárodních organizací a institucí tak, aby toto nové pochopení zrcadlily...´ Takový utopistický jazyk, navíc u někoho, kdo hovoří tak přesvědčivě, mě znepokojuje," baronka Thatcherová ve své knize Umění vládnout.

Snímek je z návštěvy baronky Thatcherové při slavnostním odhalení Churchillova pomníku 2.3.2000 před budovou VŠE v Praze.

Prezident kritizoval OSN za zasahování do světové ekonomiky a odklonu od politických témat k "vědeckým"

Ivana Haslingerová

Prezident republiky Václav Klaus reprezentoval 25. září 2010 v hlavním sídle Organizace spojených národů v New Yorku naši republiku. Při té příležitosti přednesl projev, v němž zejména zdůraznil, že OSN by měla zůstat u svých hlavních principů, na nichž byla v roce 1945 založena 51 státy, mezi nimiž byla i naše republika. Úlohou OSN by nemělo být usilovat o globální vládnutí a tím méně o to, aby v něm hrálo centrální roli. OSN existuje primárně proto, aby posilovala přátelské vztahy mezi svými členy a aby hledala řešení problémů, které se nedají uzavřít do národních hranic. I přesto, že se od doby založení OSN její působnost rozšířila do 192 zemí světa, neznamená to, že by se mělo zásadním způsobem měnit poslání OSN a hledalo svou novou misi. Naopak, cíle OSN by měly zůstat stále takové, jak je definovala původní Charta OSN. "OSN by měla udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, rozvíjet přátelské vztahy mezi zeměmi a zabezpečovat mezinárodní spolupráci při řešení mezinárodních konfliktů. Spojené národy by se od těchto principů neměly odchýlit. Neměly by hledat alternativní či náhradní projekty k těm, které jsou zaměřeny na zvyšování míru, svobody a demokracie. Měly by zůstat mezivládní platformou, založenou na pluralitě názorů svých členských států a na vzájemném respektu k jejich občas se lišícím pozicím," zdůraznil prezident Klaus.>>>

 

Svobodní podporují Slovensko proti nátlaku EU

Kandidát do Senátu Prof. Miloslav Bednář (druhý zleva na snímku vedle Petra Macha) a pražské krajské předsednictvo Svobodných pořádají v úterý 7.9.2010 od 11. hodin před slovenským velvyslanectvím v Praze, ulice Pelléova 12 manifestaci na vyjádení podpory Slovenské republice, její premiérce Ivetě Radičové a ministru financí Ivanu Miklošovi proti nátlaku Evropské unie. Ministr financí Slovenské republiky Ivan Mikloš bude v úterý v Bruselu na zasedání tzv. euroskupiny čelit tlaku ministrů financí eurozóny, za to, že si Slovenský parlament dovolil neposlat "solidární pomoc" Řecku. Místopředseda Svobodných Miloslav Bednář promluví ke shromážděným sympatizantům a předá slovenskému velvyslanci dopis s vyjádřením podpory.

ČR podpořila vznik "Mezinárodní protikorupční akademie"

 

Jiří Reichl

Ministr vnitra Radek John se zúčastnil ve dnech 26. – 28. srpna 2010 ministerské konference Salcburského fóra (sdružení ministrů vnitra ze středoevropských členských států Evropské unie), která se konala v Salcburku. U příležitosti desetiletého výročí od založení tohoto významného regionálního uskupení zúčastnění ministři dojednali a slavnostně podepsali dlouhodobou strategii „Vize Salcburského fóra 2020“, jejímž cílem je další prohloubení a zefektivnění vzájemné spolupráce.

"ČR spolu s ostatními členy Salcburského fóra podpořila založení Mezinárodní protikorupční akademie, která může sehrát významnou roli v mezinárodní výměně zkušeností a výzkumu v rámci boje proti korupci. Jsem rovněž rád, že jsem mohl osobně hovořit s Marií Ferterovou, což jak doufám podpořilo policejní spolupráci s Rakouskem," sdělil Radek John

V zájmu strategičtějšího přístupu a definování společných priorit se také ministři shodli na myšlence vytvoření osmnáctiměsíčního programu Salcburského fóra, který by měl být přijat do konce letošního roku Na programu této konference byly také důležité otázky regionální spolupráce >>>

EU se oddala islámu - je zrádcem křesťanské Evropy

Břetislav Olšer

“Multikulturalismus je zdvořilé ustupování roztahovačnému hostu, který vás postupně vytěsňuje z vašeho příbytku,” Theo van Gogh, zavražděný nizozemský režisér

Může za to program EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership), nazývaný "Barcelonský proces",  jenž počítá s přistěhováním až 80 milionů muslimů do zemí sedmadvacítky do roku 2050. Předběžný odhad těchto migrantů má vyrovnat demografický úbytek v celé Evropě. Je to zrada její křesťanské tradice, vypočítavost Barrosových socialistů. Kam vítr, tam plášť, vlastně čádor a nikáb...! Usnesení tzv. Barcelonského procesu podepsaly kromě členů EU i Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestinská správa, Sýrie, Libanon nebo Turecko a další. Podepsal též Izrael, zřejmě v naivní víře, ale spíš pragmaticky, že když EU nedbá na jeho obranu proti islámu, že mu alespoň tak uleví od "mírumilovných" muslimů. Evropská unie, přes varování Václava Klause, už zřejmě vzdala také boj o svoji neislámskou existenci. Přiznám se, že nejsem xenofob, ale v teplickém lázeňském parku v Čechách mi šel mráz po zádech. Bylo horké léto, přesto se lavičky černaly od čádorů až na paty a obdélníkových nikábů, závojů nezakrývajících pouze oči, prostě dlouhých hábitů lázeňských pacientek - četných muslimek, které využívaly polední siestu k tomu, aby svým pánům umožnily klid pro třetí modlitbu k Alláhovi.>>>

Evropská unie: velký podvod

Martin Pánek

"Že se vůbec někdo pustil do tak zbytečného a nesmyslného projektu, jako je budování evropského superstátu, budou lidé v budoucích letech považovat za snad největší bláznovství moderní doby."
-Margaret Thatcherová, Umění vládnout

"Evropská unie je ten nejvelkolepější byrokratický puč v dějinách lidstva."  To neřekl jenom Nigel Farage v europarlamentu, tato stejná věta je k nalezení i v knize Christophera Bookera a Richarda Northa s názvem "Skryté dějiny evropské integrace: od roku 1918 do současnosti". Zapomeňte všechno, co jste kdy slyšeli o Evropské unii. Nic z toho totiž není pravda. Znáte třeba tu historku o Schumanovi jako otci Evropy? Nesmysl. Znáte tu historku, jak de Gaulle nechtěl Velkou Británii přijmout mezi členy a muselo se čekat na jeho smrt? Nesmysl. Slyšeli jste vůbec někdy o Coreperu – orgánu, který připravuje velkou většinu sekundárního práva EU? Dokážete si představit, že by přes 90 % obyvatel nějaké země nevědělo, že existuje Poslanecká sněmovna nebo Senát? Nejen, že se z jednání nejvyššího orgánu EU Evropské rady nepořizují zápisy, ale pálí se i poznámky tlumočníků! Tak tajný legislativní proces snad nemají ani na Kubě. Vnitřní trh EU ze všeho nejvíce připomíná vnitřní trh RVHP -- a o volném trhu se nedá mluvit ani v nejhorším stádiu deliria. Společná rybářská politika je příčina naprosté ekologické katastrofy v evropských mořích! Evropská unie je plná mystifikací. Vždyť na vlastní PR vydá víc peněz než Coca-Cola celosvětově na reklamu. Podobnými odhaleními je kniha nabitá. Český čtenář má k této knize skvělé doplňky – Úskalí evropské integrace a Jak vystoupit z EU Petra Macha, zřejmě nejvzdělanějšího Čecha, co se EU týče.>>>

Kdyby šlo o muslimy, napsal bych: Dva kohouti na jednom smetišti

Břetislav Olšer

Dějí se to věci. Perou se nám už i muslimky, i když jen verbálně. Kdyby šlo o muslimy, napsal bych něco o dvou kohoutech na jednom smetišti. Ale nechci se dotknout ani jedné ze zmiňovaných žen, natož feministek a vůbec už ne genderových pravidel, proto nic nenapíši o dvou slepicích na jednom.... Doufám, že to k islámu konvertující dámy ocení. Jedna z nich však o Prorokově veledíle a jeho hlavních pilířích neříká pravdu. Která a proč? Ač je islám tak mírumilovný, nesnášejí se nejen muslimové, ale už i muslimky, co na sebe žárlí a vzájemně si závidí. Přečetl jsem si totiž blog toho času těhotné paní muslimky Lucie, věnovaný polemice s paní muslimkou Soňou. Mám dojem, že je to ta paní Lucie, co jsem jí kdysi navrhl, že ji pozvu mezi své přátele Židy do Izraele, když mě ona pozve mezi své přátele muslimy do Gazy. Nepozvala mě, do Gazy jsem si tedy zajel sám. A tato muslimka však zle vyčinila i jiné konvertitce, "expertce" přes Korán paní Soni. A nejenže jí vyčinila, že plácá nesmysly, ale ještě jí ony nesmysly prokázala. Inu, milujte bližního svého, řekl by křesťan... Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, řekl by Havel, nebo snad obráceně...? Tak se z ústřední dopisovatelky jistého a vůbec ne mizerného židovského webu stala žoviální nýmandka přes islám. No prosím, a kolikrát se do mě navážela, že to já jsem přes Korán naprostý diletant. A ejhle, najednou zjišťuji, že mě kárala příznivkyně Alláha, co ani neví, co je to ramadán a proč. Jako blahé paměti zelená expertka Katuška Jau -Jau, zvané též Jacques, jež si ne a ne vzpomenout, co je to biomasa.>>>

Prezident USA Obama a britský premiér Cameron představují dva nesmiřitelné trendy

 

Jefim Fištejn

Na konci července navštívil britský premiér David Cameron poprvé amerického prezidenta Baracka Obamu v Bílém domě. Většina pozorovatelů považovala jejich bratrské objetí za potvrzení nerozborného přátelství obou zemí. Našli se však i lidé, kteří rozpoznali v rutinní návštěvě střet dvou základních a vzájemně nesmiřitelných současných trendů, jichž jsou hlavními protagonisty. Americký prezident ztělesňuje ideologii všemožných fiskálních pobídek, britský premiér je chodícím principem šetrnosti a „osekávání“ sociálního státu. Když Obama bratrsky tiskl na svou hruď Camerona, objímal vlastní noční můru. Možná tušil, že uspěje-li britská konzervativněliberální vláda se svým programem, bude to návod k vítězství pro americké republikány v prezidentských volbách v roce 2012. Cameron prosadil úsporný rozpočet s nejvyšším snížením veřejných výdajů od druhé světové války. V příštích pěti letech budou všechny výdajové položky kromě zdravotnictví a zahraniční pomoci sníženy v průměru o 25 procent. Vychází z toho, že brzdný vliv daňové zátěže na hospodářský růst není otázkou víry, ale dokázanou zákonitostí. Nedávná studie fiskálních opatření všech vyspělých zemí od roku 1975 odhalila, že procentní zvýšení daňového zatížení snižuje ekonomický růst také zhruba o procento HDP. Snížení státních výdajů o procento naopak zvyšuje výkonnost hospodářství o více než 0,5 procenta HDP. Prezident Obama má tedy pádné důvody k obavám, že se britská nákaza rozšíří mezi americkými republikány. Jejich případný úspěch – stejně jako konečný úspěch české středo-pravicové koalice – však bude do značné míry záviset na schopnosti vytvořit širší ideologickou koalici a nabídnout atraktivnější domácí agendu než pouze odpovědnou fiskální politiku.>>>

Nezbláznil se pan Troška trošku?

Petr Paulczynski

Není to tak dlouho, co nám tu předváděli různí pomatenci typu Májíček-Tamáš své antiradarové skeče. Komunisté podporovaní hladovkáři  z obskurních iniciativ v podporovaní uvazovači k čemukoliv z Grýnpic brojili proti brdskému radaru. Bylo to na zvracení. Při zkoumání iniciativy  Ne základnám které jsem považoval za jakési svébytné blouznivce něco jako řečeno s Leninem "užitečné idioty" jsem se prokousal až ke stránkám jakési Socialistické solidarity. A myslím, že začíná nové kolo akcí užitečných idiotů. V ČR se má vybudovat systém monitoringu raket. Iniciativa Ne základnám ožila a mluví o protiraketové základně, která má chránit USA proti balistickým raketám, která prý Českou republiku chránit nebude, jen ji může vystavit riziku jaderného útoku jiných států. K mému překvapení se znovu ozval oblíbený režisér veselých škvárů Zdeněk Troška, který se angažoval už v radarové lapálii. Národ, který se neumí poučit ze své historie je odsouzen, aby ji prožil znovu. A z toho se mi právě chce zvracet.>>>

Generál Mladić pohledem Rajko Dolečka

Jan Kopal

 Zavedený mediální obraz generála Ratka Mladiće líčí jako válečného zločince, a to bez ohledu na to, že by i v tomto případě měla být respektována presumpce neviny. Svůj náhled českému čtenáři na tuto osobnost nabízí přední český lékař internista-endokrinolog Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., který tématice bývalé Jugoslávie a dějinám srbského národa dlouhodobě věnuje. Publikoval již desítky brožurek a stovky článků. Po předchozích knihách „Žaluji“ (1998), „Necenzurované obrazy z dějin jihoslovanských bratrů. Kdo rozbil Jugoslávii?“ (2007) a „Necenzurované obrazy II. z dějin Kosova a Metohije“ (2009) přichází na knižní pulty kniha „Hovory s generálem Mladićem“ z brněnského nakladatelství PARA BELLUM.   Kniha je cenná také jako svědectví o pokrytectví Václava Havla, které ostře kontrastuje s postoji Václava Klause, který se vždy vyjadřoval proti příliš zjednodušujícím hodnocením událostí v Jugoslávii, neboť tamní situace je mnohem složitější a není lehké určit viníka. Václav Havel je odpovědný za výrazné zhoršení česko-srbských vztahů, a to svým papouškováním dezinformací o Srbech a smlčel nespravedlnost páchanou na srbském národu. Každý, kdo stojí o objektivní názor, by si měl knihu Rajko Dolečka přečíst a udělat si na věc vlastní názor. Určitě za to stojí i s přihlédnutím na erudici a vitalitu 85letého autora. Autor na 166 stranách nepředkládá biografii generála Mladiće, ale reprodukci svých hovorů s generálem Mladićem při kávě a pohoštění. Věci zasazuje do kontextu, argumentuje a podkládá četnými odkazy a citacemi.>>>

EP se chystá vyměnit LS za efektivnější euroústavu

Ivana Haslingerová

Není tomu tak dávno od doby, kdy jsme bojovali proti druhé euroústavě zvané Lisabonská smlouva. Nakonec političtí eurohujeři za pomoci Ústavního soudu, psychiatrů vedených Janem Stránským a levicových "intelektuálů" v čele s Michalem Vieweghem uštvali i největšího jejího odpůrce u nás, prezidenta republiky Václava Klause, který tuto listinu jako poslední státník v EU nakonec ratifikoval. Vzpomínám na jeho slova (parafrázuji), že kdyby nebyla přijata tato smlouva, bude vypracovávána třetí, desátá a třeba 59 a proces ratifikace euroústavy už nikdo stejně nezastaví. Tehdy se tomuto názoru někteří smáli s tím, že tato listina bude konečná, neboť je veledokonalá. Jak ukazuje čas, měl ale pravdu pan prezident. V superstátu EU již začaly probíhat procesy, které mají prolomit stávající situaci až za rámec jeho ústavy – Lisabonské smlouvy (LS). Lisabonská smlouva není totiž podle federalistických poslanců EP dostačujícím předpisem na efektivnější fungování EU. Evropským parlamentem je proto podrobně rozpracovávána „Evropská služba vnější akce“ (ESVA) tak, aby se jejím prostřednictvím stal EP hráčem na trhu evropské zahraniční politiky. EP se ji chystá za LS vyměnit.>>>

Milan Paumer: Legenda navždy

Bc. Jan Kopal

„Za svobodu se musí bojovat na život a na smrt." Milan Paumer

 Ve čtvrtek 22. července okolo 17. hodiny se s námi navždy rozloučil kolínský rodák Milan Paumer. Zemřel po zhruba třítýdenním posledním boji. Bylo mu 79 let. Bojovnost a hrdinství jsou vlastnosti, které nejdou dány do vínku každému. Milan Paumer byl nejen udatným rekem par excellence, ale také ztělesněním protikomunistického odboje a vítězství síly lidského ducha a charakteru. Jeho životní příběh se podobá hollywoodskému akčnímu filmu. Po svém návratu do České republiky sršel elánem a energií. Byl doslova na roztrhání, když neúnavně jezdil po středních a vysokých školách a debatoval s mladými lidmi, kterých přednášel o svých zážitcích. Zdá se to být jen pár prchavých okamžiků, kdy jsem ho viděl naposledy v přeplněném sále v Mánesu, kde na improvizované autogramiádě podepisoval právě vydanou knihu „Cesta na severozápad“. Málokdo si tehdy uvědomoval, že ho možná vidí naposledy. Rozhodně nevypadal jako rezignovaný a životem vyčerpaný člověk. Leč nikomu není dopřáno žíti věčně. V jeho případě je to dvojnásobná ztráta. Lidé s autentickým prožitkem a zároveň symbolikou mizí závratným tempem a těch přeživších je jako šafránu. Jeho odkaz je stále živý a jeho sdělení jasná a srozumitelná. Ten třetí, jak sám sebe nazýval, ze skupiny bratří Mašínů jasně pojmenoval situaci v tehdejším komunistickém Československu jako nevyhlášenou občanskou válku, kdy po rudých katanech nemohli jen házet švestkové knedlíky. Milan Paumer byl legendou za živa a bude jí i po své smrti. Čest jeho památce!

Čest památce hrdiny

Ivana HAslingerová

Při zprávě o úmrtí pana Milana Paumera mi vyvystala v paměti odpověď Jana Wericha Milanu Horníčkovi na to kdo byl Shakespeare: "Shakespear, to nebyl básník, to byl zámek plný spisovatelů A takoví lidé umírají, zatímco po tomto světě chodí miliony těch, kteří by tu již dávno být nemuseli". Záměnou slov básník a spisovatel za hrdinu jde toto řící o panu Paumerovi. Je velice smutné, že takoví velcí lidé jako byl i pan Paumer umírají. Na štěstí nám zanechal své vzpomínky v knize „Cesta na severozápad“, která bude sloužit jako memento pro generace příští. Rozhodně neprožil svůj život nadarmo a v myšlenkách ještě mnoha generací bude žít velmi dlouho, protože boj s komunismem bude ještě dlouho trvat. Byla jsem na několika jeho přednáškách a znaai jsem se s ním osobně, proto se mne zpráva dotkla ještě víc než kdybych ho znaai jen z médií. Přála bych si ještě jednou stisknout jeho ruku a říci mu: "Pane Paumere ději Vám za to, co jste pro nás všechny udělal!" Nechci aby to vyznělo jako klišé, ale zde je opravdu na místě říci: "Čest jeho památce".

Vás chci pozdravit bráchové Mašínové

 

HONZA VYČÍTAL GREENHONRS

Jsou cesty, které jsou horší, než tušíme
pozor na poleno, hej, Mirku Dušíne
jsou cesty, co mají stažené šraňky
jsou lidé, z kterých se stávají tanky
jedině tak mohou zdolat tu dálku
vyhlásit režimu soukromou válku

 

R: Vím, jsou dny prťavci a jsou i velcí dnové
čímž vás chci pozdravit, bráchové Mašínové

 

Jablka nepadnou daleko od stromu
některé únory přinesou pohromu,
a když jsou kladiva společně se srpem
lehce se z února stává i srpen
jsou cesty klikaté, jsou cesty přímé
někdy směr tušíme, jindy ho víme
storry jak z westernu znovu si omílám
za brázdy slaných vln vám pozdrav posílám

 

R: Vím, jsou dny prťavci ...

 

Vždy jen pár výstřelů a pak se slehla zem
bylo vás jenom pět a skoro proti všem
jen stopa smazaná zbyla vám za zády
šlo po vás StB a půl Rudý armády
táta nad vámi bděl v té svaté válce
a snad sám Stvořitel držel vám palce.

Hitler neuspěl, ale Německo Evropu ovládlo přes EU

Petr paulczynski

Panu prezidentovi se zřejmě podařilo opět načurat do mraveniště. Už slyším mravence jak zběsile pobíhají a tenoučkými hlásky volají: "co to zase bylo, co to zase bylo?" Václav Klaus v eseji k šedesátinám klasického liberála Gerharda Schwarze totiž napsal, že Německo získalo mírovou cestou evropskou hegemonii, o níž bezúspěšně vedlo dvě světové války. Myslím, že kritika omezování občanských svobod a trhu, demokracie a národní suverenity,  vzestupu  postdemokracie, mediokracie, budování centralizovaného jednotného superstátu a socialismu je trefou do černého. Přitom však Německo nehodlá nést náklady tohoto  svého "úspěchu", což jasně ukazuje např. řecká krize a německý postoj k ní. Prezidentův názor gradujeve své knize "Smrt ve středu" i jeho kancléř Petr Hájek: „Prohranou válkou neuskutečněný německý projekt, který sice nikdy neodumřel, ale až do počátku devadesátých let jej bipolarita udržovala v rozumných mezích mezistátní spolupráce (EHS), divoce změnil směr a nabral překotnou dynamiku: cílem se stala politická integrace celého kontinentu. Pod vedením socialistické internacionály, propojené s většinou vlád, za zády vlastních občanů začali političtí vůdci rychle vytvářet formální instituce Spojených států evropských.">>>

Prezident a premiér k prezidentským volbám v Polsku

Ivana Haslingerová

V Polsku proběhly perezidentské volby. Pouhými třemi procenty hlasů nakonec zvítězil Bronislaw Komorowský nad Jaroslawem Kaczyńským. Prezident republiky Václav Klaus zaslal proto 5. července 2010 blahopřejné dopisy oběma soupeřům. V dopisu Jaroslawu Kaczyńskému poblahopřál k skvělému výsledku v polských prezidentských volbách a v dopisu Bronislawu Komorowskému poblahopřál ke zvolení do funkce prezidenta Polské republiky. Oba dopisy uvádíme v plném znění. Dopis panu Kaczyńskému: "Vážený pane předsedo, dovolte, abych Vám poblahopřál k skvělému výsledku, kterého jste dosáhl v polských prezidentských volbách. I když jste nakonec byl těsným rozdílem poražen, Vaše úsilí, osobní nasazení a působivá kampaň v posledních týdnech je hodna obdivu a současně dokazuje, že ideály a principy, které jste spolu se svým bratrem vyznávali a důsledně prosazovali do praktické politiky, nacházejí v Polsku velkou odezvu. Mohu Vás ujistit, že pozitivně rezonují nejen ve Vaší zemi, ale také u mnoha občanů a politiků za Vašimi jižními hranicemi, mezi něž se se vším  respektem počítám i já sám. Velmi dobře víte, že jsem Vašeho bratra považoval za svého osobního i politického přítele a během jeho funkčního období se vztahy mezi Polskem a Českou republikou dostaly na nebývalou úroveň. Jsem přesvědčen, že k tomu významně přispěla i plodná spolupráce prezidentů obou zemí. >>>

Lisabonskou smlouvu má nahradit "Evropská smlouva vnější akce"

Ivana Haslingerová

Za léta mapování přednášek, které pořádá předseda europoslaneckého klubu ODS a místopředseda Skupiny evropských konzervativců a reformistů (EKR) v Evropském parlamentu ing. Jan Zahradil, jsme si zvykli, že se na nich dozvíme vždy něco nového, o čem se na naší politické scéně ještě neví nebo se tomu nepřikládá ta důležitost, jakou to má. Nezklamala ani konference „Rozvojová politika ČR a EU: Partnerství místo konkurence“, kterou pořádal spolu s ředitelem Liberálně konzervativní akademií CEVRO Jiřím Kozákem v jejím sídle v Měšťanské besedě v Praze. Nejenže jsme se tam dozvěděli zajímavé postřehy o budoucnosti rozvojové politiky EU, ale i to, že Jan Zahradil má obavy ze dvou procesů, které v EU nyní probíhají a které mají prolomit stávající situaci až za rámec Lisabonské smlouvy (LS): Procesem, kterého se pan europoslanec obává, je ten, že takzvaná „Evropská služba vnější akce“, která byla vytvořena v LS pouze pro možnost zřízení postu představitelky pro zahraniční politiku, je nyní v EP podrobně rozpracovávána. „Někteří europoslanci se ji snaží zkoncipovat jako orgán, který bude pracovat při EK, což se původně vůbec neplánovalo. Zejména se o to zasazují zarputilí eurofederalisté – představitelé evropské Liberální strany v čele s Brookem a evropské Lidové strany v čele s Leo Tindemansem. Chtějí „Evropskou službu vnější akce“ přičlenit k EK a kontrolně ji podřídit EP, přestože „Evropská služba vnější akce“ měla být nezávislým orgánem. Tito europoslanci chtějí „Evropskou službu vnější akce“ využít na to, aby se jejím prostřednictvím stal EP hráčem na trhu evropské zahraniční politiky.“ Lisabonská smlouva není totiž podle federalistických poslanců EP dostačujícím předpisem na efektivnější fungování EU. Nyní se proto koncipuje "Evropská smlouva vnější akce", která se bude rozvíjet podobně jako LS a EP se chystá ji za LS vyměnit. Personálně bude obsazena pěti silnými státy. >>>

S radostí vítám postoj Slovenska k "záchranám" zemí EU

Petr Paulczynski

EU prý "pracuje" na záchraně Řecka. Soudě podle zveřejňovaných údajů, bude brzy pracovat na záchraně Itálie, Španělska a možná i sama sebe. Ukazuje se, že náš hradní pán měl jako téměř vždy, když se rozhodl čůrat proti větru, pravdu. Evropský superstát v pojetí Lisabonské smlouvy není jenom shit jak blahé paměti říkal  jeden předseda vlády pověstný vztyčováním prostředníku, ale ukazuje se, že EU je mrtvě narozené dítě. S radostí, jíž lidová slovesnost říká prasečí, jsem zaznamenal nejnovější slovenskou reakci: Společná záchrana Řecka? Bez nás, vzkázalo do Bruselu nové slovenské vedení. Evropská pomoc Řecku visí na vlásku. Je totiž závislá na podpisu všech zemí, které platí eurem. Nová slovenská administrativa podepsat nechce. Záchrana eurozóny je také v ......ohrožení. Paní Radičová uvedla, že Slovensko  nepřispěje svým podílem k 110miliardovému balíčku pro Řecko. Nebude se tak zřejmě podílet ani na 750miliardovém záchranném mechanismu pro eurozónu.Jsem zvědav, jak vysoko si povyskočí  žabožroutský trpajzlík.>>>

Legální korupce EU: Nadace politických stran v Evropském parlamentu

František Matějka

ek.PNGSpojit v České republice nadaci a politiku zákon zakazuje. Brusel? Ten ne. Věděli jste, že ze svých daní platíte politickým stranám v Evropském parlamentu také „Politické nadace na evropské úrovni“? Evropská komise zabezpečuje provádění primárních smluv a nařízení, směrnic a rozhodnutí, které jsou na ně navázány. Je v Unii jediná, která má zákonodárnou iniciativu, jež je odepřena i Evropskému parlamentu, a má vlastní rozhodovací pravomoc v některých společných politikách a v záležitostech mezinárodně obchodních vztahů. Na základě zmocnění může samostatně vydávat normy administrativního charakteru, což činí velmi pečlivě a usilovně. Je také jediným správcem společného rozpočtu, jehož roční objem se pohybuje okolo „pouhých“ 270 EUR na unijní osobu. To při počtu 500mil lidí činí 135 miliard EUR, což je 3,5 bilionu korun ročně. Celkem 7,4% z celkového rozpočtu jde na propagandu, která se jmenuje „vnitřní politika“, Na byrokracii, tedy „administrativu“, je to celkem 5,2%. Propaganda a byrokracie ve stylu „Evropská unie je přítomná v našem každodenním životě, třebaže si to často neuvědomujeme. Snaží se řešit problémy, s nimiž se setkáváme v občanském životě, při nakupování či v zaměstnání“, nás všechny stojí ročně celkem 17 miliard EUR.>>>