V rubrice „Galerie úspěšných osobností“  představujeme vedoucí pracovníky, kteří i v ne právě záviděníhodných podmínkách  přechodové ekonomiky dokázali být úspěšní a firma pod jejich vedením vykazuje růst a prosperitu. Osobnosti, které si nestěžují, ale pro svou společnost dělají víc, než je běžně zvykem.

 

Klienti ZP MV ČR dostanou i letos včasnou a kvalitní zdravotní péči

Ivana Haslingerová

V minulých číslech naší revue jsme přinesli rozhovor s bývalým ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem a s ředitelem naší největší zdravotní pojišťovny – Všeobecné zdravotní pojišťovny, MUDr. Pavlem Horákem, CSc., MBA. Vzhledem k ohlasu, který články vyvolaly, jsme se rozhodli zavést speciální rubriku „Naše zdravotnictví očima zdravotních pojišťoven“. A jak jinak zahájit než rozhovorem s viceprezidentem Svazu zdravotních pojišťoven ČR a generálním ředitelem naší největší zaměstnanecké pojišťovny mající 1 100 000 klientů, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, Ing. Jaromírem Gajdáčkem, Ph.D.: ?? Vážený pane generální řediteli, pracujete ve zdravotnictví již od roku 1990. Kde vidíte jeho zásadní problémy? Od roku 1997 jsem byl výkonným ředitelem Svazu zdravotních pojišťoven ČR a již tehdy se připravoval nový zákon o zdravotním pojištění. Bohužel nový zákon neplatí dodnes, ačkoliv ho každý ministr zdravotnictví začal po nástupu do funkce připravovat, nikdy neprošel poslaneckou sněmovnou. Jako viceprezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR chci pomoci se zlepšením této situace. V rámci Národního referenčního centra jsme se rozhodli vypracovat revizi seznamu výkonů, aby bylo jasně stanoveno, co a v jaké výši má hradit pojišťovna a co pacient. Pak zkusíme náš návrh předložit poslancům, aby se měli od čeho odrazit při diskusích o tomto významném zákonu. Je důležité, aby mezi klientem a zdravotní pojišťovnou byl navozen normální smluvní vztah. K tomu musí ale klient přesně vědět, na co má nárok v základním a na co v nadstandardním pojištění a rozhodl se pro to, co si přeje. Akutní zdravotní péče musí být ale vždy dostupná. Přál bych si, aby ZP MV ČR jako největší zaměstnanecká pojišťovna v tomto úsilí udávala tón.>>>

Grandhotel Pupp zůstává perlou Karlových Varů

Ivana Haslingerová

Když člověk uslyší vyslovit „Karlovy Vary“, automaticky si vybaví nádherný Grandhotel PUPP Karlovy Vary, a.s. I když se na první pohled může zdát, že je po staletí stále stejný a neměnný, je to jen vnější pohled. I on musí jít s dobou a uzpůsobit se náročné klientele 21. století. Byla v něm provedena rozsáhlá vnitřní rekonstrukce, aby odpovídal současným pětihvězdičkovým hotelům. Podzemí bylo přebudováno na Becher’s Bar, byly vystavěny římské lázně a zrekonstruováno fitness centrum, přestavěno technické zázemí hotelu, vybudována moderní kuchyně a v neposlední řadě bylo při Grandhotelu PUPP zbudováno léčebné a rehabilitační centrum Harfa, přičemž v současné době jeho část slouží i jako lázeňský dům. Většina těchto změn se uskutečnila v posledních letech, kdy do hotelu nastoupila nejdříve jako marketingový manažer, posléze šéfka obchodu a marketingu a od roku 2006 generální ředitelka Andrea Pfeffer-Ferklová. Není divu, že se v letošní soutěži Manažer roku probojovala do finále a získala od Národní hodnotitelské komise ocenění Finalistka soutěže Manažer roku. O tom, co všechno za získáním ocenění stálo, jakož i o tom, co obnáší řízení tak velkého luxusního hotelového komplexu, jsme si s ní povídali v útulné kavárně hotelu: >>>

O zemědělství by mělo začít opět rozhodovat počasí místo politiků EU

Ivana Haslingerová

Nastal čas, kdy většina zemědělských družstev již dávno zanikla, z kravínů se staly v lepším případě výrobní haly, v nichž dojičky začaly pracovat jako dělnice, v horším si je místní rozebrali na přístavby domků a dojičky šly do invalidních důchodů. Proto bylo při vyhlášení nejúspěšnějších manažerů v paláci Žofín pro všechny přítomné velkým překvapením, že se jako jedním z deseti neúspěšnějších manažerů u nás stal předseda zemědělského družstva v Dolním Újezdě Ing. Václav Klejch. Jak známo, v současné době naši zemědělci pod tíhou nerovných zemědělských dotací EU stávkují, aby nemuseli vybít posledních pár krav, které ještě v republice máme. Byli jsme proto velmi zvědavi, jak je možné, že jím řízené družstvo se nedostává do červených čísel i přesto, že je největším producentem mléka u nás, a na 8 000 ha zemědělské půdy chová 6 300 kusů skotu, z toho 2 300 krav. Dostalo se nám prostého vysvětlení. Družstvo transformovali po revoluci potomci místních sedláků, kteří rozumějí zemědělské výrobě a mají opravdu v genech zakořeněný vztah k rodné hroudě. Ukázali, že i přes klacky, které našemu zemědělství házejí pod nohy bruselští byrokrati, není vše ztraceno. Rozhodli jsme se, že základem činnosti našeho družstva bude rostlinná i živočišná výroba, které budou doplňovány nezemědělskou činností v rozsahu cca 30 %, a to v činnostech, které se zemědělstvím souvisejí. V současné době obhospodařujeme se 360 zaměstnanci 8 000 ha půdy, která živí 6 300 kusů skotu, z toho 2 300 krav a 4 400 kusů prasat, které jsou především spotřebiteli krmného obilí. I přesto, že EU trestá velké zemědělské podniky, jsme největšími výrobci mléka v ČR.>>>

Dobrý manažer uspěje i v ekonomické krizi

Jiří Pancíř

Věta „Věřím v inovativní dokonalost“ se stala mottem společnosti INCO engineering, s.r.o., Ing. Antonína Jaroše a výstižně vyjadřuje jeho trvalý důraz na invenci při vývoji nových technologií, jeho snahu neustále vylepšovat současné výrobky a nepřetržitě zkvalitňovat a rozšiřovat poskytované služby. Není proto překvapující, že i přes světovou ekonomickou krizi se podařilo změnou marketingové strategie jak v komoditách těžby surovin, tak i v rozšíření do dalších oblastí (INDIE, VIETNAM, TURECKO, ČÍNA) získat pro společnost v letošním roce největší zahraniční zakázku v historii firmy v hodnotě cca 1 miliardy Kč na dodávky zařízení pro těžbu draselné soli do Ruska a že ho Národní hodnotitelská komise v naší nejprestižnější manažerské soutěži Manažer roku ocenila titulem Finalista roku 2008. Co ho přivedlo k tomuto úspěchu, že z malé české firmy se podařilo vybudovat společnost, která vyhrává v zahraničních tendrech v konkurenci takových gigantů, jako Siemag či ABB, o tom a o dalších věcech jsem si s ním povídali v sídle jeho společnosti v Praze 8. A pan ředitel povídal: Na cestě k tomuto cíli nám pomáhala především víra ve vlastní síly opírající se o tradici a zkušenosti. Našim cílem bylo vybudovat českou společnost, která uspěje v zahraniční konkurenci s velkými nadnárodními společnostmi a tím dokáže, že na soutoku Labe a Vltavy nežijí žádní hlupáci.>>>

Bohuslava Šenkýřová: „Studenty přitahuje kvalita a pověst školy.“

Ivana Haslingerová

Tak jako každoročně se i letos sešli v pražském paláci Žofín nejúspěšnější manažeři firem působících v ČR, aby se utkali v nejprestižnější manažerské soutěži u nás – „Manažer roku“. Ocenění v této soutěži se týká osobního přínosu manažerů k rozvoji firem a do finále soutěže jsou vybráni pouze ti, kteří pro společnosti jim svěřené udělali více, než se běžně od manažerů očekává. Proto je mezi manažery chápáno jako udělení Oskarů mezi herci. V kategorii žen získala od Národní hodnotitelské komise nejvyšší ocenění „Manažerka roku 2008“ Dr. Bohuslava Šenkýřová, rektorka Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. Co vše za získáním tohoto titulu stálo a co pro ni znamená, k tomu nám paní rektorka sdělila: Připadá mi to s odstupem času spíše jako sen. Je samozřejmě příjemné, když člověk získá nejvyšší vyznamenání, jaké může u nás manažer dostat, ale já jsem si zároveň kladla otázku, jestli si ho zasloužím právě já. V každém případě ho nevnímám jen jako ocenění své práce, ale celého kolektivu skvělých spolupracovníků. Moje role v týmu je stavět vize a vytvářet podmínky, aby se škola co nejlépe rozvíjela. Vítězství v soutěži je pro nás významné i proto, že letos slavíme deset let existence vysoké školy. Když se ohlédnu zpátky a vidím, co jsme vybudovali a dosáhli, tak si říkám, že jsme si ho snad přece jen právem zasloužili. >>>

Provoz ČD řídí nejvýznamnější Manažer odvětví dopravy a logistiky ČR – Jiří Kolář, náměstek GŘ ČD, a.s., pro provoz

Ivana Haslingerová

Česká manažerská asociace (ČMA), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR vyhlašují každoročně soutěž o nejlepší manažery a manažerky naší republiky. Stejně jako v předcházejících letech i letos ukázala soutěž pozitivní příklady schopných a invenčních osobností českého managementu, ocenila jejich objevnost a originalitu při dosahování úspěchu, přínos k výkonnosti firem a celé ekonomiky. A co bylo letos jejím velkým překvapením? To, že ukázala, že i v čele tolik kritizovaných Českých drah, a.s., (ČD, a.s.,) stojí výteční manažeři. Dokonce tak dobří, že jeden z nich, náměstek generálního ředitele ČD, a.s., pro provoz Ing. Jiří Kolář, Ph.D., byl oceněn titulem „Manažer odvětví dopravy a logistiky“. Když si vzpomeneme, jak nepřetržitě zaplavovaly ještě donedávna problémy ČD, a.s., naše média, jak byli jejich odboroví předáci na obrazovkách televizí snad častěji než prezident republiky, tak se výše uvedená zpráva zdá přímo nemožnou. Zašli jsme se proto zeptat pana náměstka, jaký byl jeho profesní růst až po získání tohoto titulu a co všechno pro jeho získání musel udělat. S úsměvem odpověděl: >>>

Pouze slunce to umí lépe než Cyril Svozil

Ivana Haslingerová

Pověst praví, že když Bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Chtěli se mu za to odvděčit a uložili ďáblovi, aby pod povrch hor a kamení zabudoval zlato. On tam na místo toho vložil žulu. Bohové se na něj rozhněvali, ale nebylo to již nic platné. Darovali jako odškodné Jesenicku krásné lesy, zdravou vodu a čistý vzduch. Jedním slovem nádhernou přírodu. Pověst zapomíná dodat, že také schopné obyvatele, kteří v této zdravé krajiněvyrostli. Jedním z nich je i úspěšný podnikatel Ing. Cyril Svozil, který začínal od nuly a nyní je majitelem firmy Fenix holding, a.s., na sálavé topné systémy s ročním obratem přesahujícím 800 milionů Kč. Firmy známé v 52 zemích na téměř všech kontinentech od Nového Zélandu, Austrálie, zemí Jižní Ameriky přes Japonsko po Čínu, kde se podílí na současné výstavbě obytných komplexů. U nás jsou jeho výrobky zatím známé již 20 let a jsou s nimi pro jejich decentnost a účelnost vytápěny i významné historické stavby. Není proto překvapením, že se Ing. Svozil v letošním roce probojoval mezi finalisty prestižní manažerské soutěže Manažer roku. O tom, co za tímto mimořádným úspěchem stálo, jsme si s ním povídali v moderním polyfunkčním sídle jeho společnosti, které je nejlepším katalogem jejích výrobků. Chodby má vytápěné sálavými rohožemi ECOFLOR, místnosti sálavými stropními panely ECOSUN. Hned v úvodu nás pan generální ředitel opravil, že se do soutěže dostal vlastně omylem, protože, i když je také manažerem, je především podnikatelem.

* Ale každý podnikatel musí být přece dobrý manažer. Vy si to nemyslíte?

Je pravda, že úspěšný podnikatel musí být dobrým manažerem, ale manažerovi jde přednostně o jeho Curriculum Vitae (CV) a teprve pak o firmu, zatímco podnikateli jde především o firmu, neboť s její existencí stojí a padá. Manažer s dobrým CV se dá zaměstnat i v jiné firmě. A pro některé manažery právě účast v soutěži Manažer roku může významně přispět právě ke zhodnocení vlastního CV. >>>

Josef Novák: „Firma stojí a padá s úspěšností dovozu a vývozu“

Jiří Pancíř

Již před více než 150 lety, v roce 1857, zahájila v malebném pohraničním městečku Broumově-Olivětíně výrobu mechanická tkalcovna Benedicta Schrolla, od níž se odvíjela textilní tradice na celém Broumovsku. Současnou nositelkou této tradice je již 60 let významný evropský výrobce damašků, afrického brokátu a froté zboží, akciová společnost Veba. Přestože pro náš textilní průmysl byl vývoj v posledních letech nepříznivý kvůli prudkému dovozu levného asijského zboží i kvůli bezprecedentnímu zvyšování cen elektřiny, Veby jakoby se tyto nepříznivé podnikatelské změny netýkaly. Trvale v ní rostou personální náklady, jen za poslední tři roky vzrostla průměrná mzda o 30 %. Jestliže v r. 1996 ve Vebě činila 7 457 Kč, pak v r. 2009 překročila 20 000 Kč, což je hodnota pro český textilní průmysl vysoce nadprůměrná. Veba prochází obdobím silného rozvoje a růstu, který výrazně kontrastuje se značně neutěšenou situací českého textilu jako celku. Firma má jasnou strategii rozvoje, ambiciózní plány dalšího růstu a na žebříčku velikosti a významu textilních výrobců se trvale propracovává vzhůru. V roce 2009 se stala naší čtvrtou největší českou textilkou a v celoevropském kontextu patří do osmé desítky. I proto byl její generální ředitel Ing. Josef Novák Národní hodnotitelskou komisí oceněn titulem „Manažer odvětví výroby a zpracování textilu, oděvů a kůže ČR“ za rok 2008 a umístil se navíc na čtvrtém místě mezi deseti nejúspěšnějšími manažery v soutěži „TOP 10“. Jak to dělá, že podnik, v jehož čele stojí již od roku 1992, tak prosperuje i v dobách, kdy dochází k trvalému zhoršování podnikatelských podmínek zejména pro silné vývozce, mezi které Veba patří, jsme si s ním povídali v sídle společnosti v Broumově: Aby byl růst produktivity práce ve Vebě rychlejší než negativní vliv uvedených faktorů, je nezbytné výrobu trvale modernizovat, optimalizovat výrobní a nabídkový sortiment a současně vyhledávat nové zákazníky a těm optimalizovat výrobní a nabídkový sortiment a současně vyhledávat nové zákazníky a těm nabízet nejlepší možný servis. Firma proto realizovala rozsáhlý investiční program do nejmodernějších a nejvýkonnějších technologií. Za posledních dvacet let investovala neuvěřitelných 1,9 miliardy korun, a to včetně investic do ekologie, pracovního prostředí a bezpečnosti práce. Jen za poslední dva roky 2007 – 2008 se investice přiblížily k 400 miliónům korun a současně bylo dalších 250 miliónů korun určeno na opravy a údržbu stávajících zařízení. Výkony a tržby firmy v důsledku toho vzrostly o 600 miliónů korun, což je více než o 50 %. Tím, že prudce investujeme do nových technologických procesů, roste nejen produktivita práce, ale i poptávka po našem zboží. V roce 2008 jsme dosáhli historicky rekordních tržeb v úrovni 1,7 miliardy Kč, ze kterých přes 80 % směřovalo na vývoz do čtyř světadílů. V letošním roce Veba pravděpodobně překročí tržbami hranici 2 miliard Kč.>>>

Poštovní spořitelna je velkým koníčkem Vlasty Dolanské

Jiří Pancíř

Vlasta Dolanská se v roce 2001 se stala ředitelkou Poštovní spořitelny (PS) a o tom, že tento bankovní ústav vede ke stále větším úspěchům, svědčí i dvojnásobné ocenění finalistkou soutěže Manažer roku. Se svým týmem vybudovala plnohodnotnou a stále rostoucí banku. Co všechno musela pro jí svěřený bankovní ústav dělat, aby se držel na špici, o tom jsme si s ní povídali v sídle společnosti v Praze-Chodově:

* Vážená pani ředitelko, byla jste již finalistkou soutěže Manažer roku 2005. Co to znamenalo tehdy a co se do té doby ve Vaší bance změnilo?

Tehdy, stejně jako nyní, jsem byla potěšena, protože je to významné ocenění. Je velice příjemné sejít se s kolegy z odvětví a vyměnit si zkušenosti v tak krásném prostředí, jakým je palác Žofín. Ocenění bylo podle mne výsledkem každodenní práce kolektivu, který si věří, má stejné cíle a zaměření. Společnými silami se nám podařilo vytvořit z PS plnohodnotnou banku. V roce 2005 jsem byla oceněna zejména za to, že jsem s kolegy aktualizovala naši strategii a nový koncept budování multikanálové banky. Letos za to, že se nám tento koncept podařilo zrealizovat a že jsme dosáhli výsledků, které jsme tehdy předpokládali. Jsem velice ráda, že naše vize a představy byly reálné. Abych ale jen nechválila – letos mne zarazila informace o nízkém počtu finalistek, kterých bylo jen kolem 10 %. Myslela jsem, že se nyní do manažerských pozic dostává již více žen.

* Vzpomínám, že jste v roce 2006 zaváděla nové produkty jako například čipové karty a toužila jste po zavedení elektronického podpisu, aby se PS stala plnohodnotnou bankou. Změnilo se od té doby něco?

Nastal veliký pokrok. Česká pošta (ČP) má na pobočkách zavedeny CzechPointy, které využívá stále víc lidí. Do konce letošního roku se rozšíří počet těchto obchodních míst ze 70 na 2000. Našim klientům to umožní výrazně rozšířit nabídku služeb. Při návštěvě naší spořitelny si pod jednou střechou mohou vyřídit i výpis z katastru nemovitostí či výpis trestního rejstříku. CzechPointy zatraktivnily prostředí pošty, postavily ji na vyšší úroveň. Není to již jen podatelna a výdejna dopisů a balíků, proto na ni začalo chodit více občanů, kteří se tak nenásilně dozvídají o našich službách a zakládají si u nás na více než 3300 obchodních místech účty, protože je příjemné mít vše při jedné návštěvě pod jednou střechou. >>>

Inovativní myšlenka společnosti Novasoft začíná snášet zlatá vejce

Ivana Haslingerová

Většina společností, v jejichž čele stojí manažer oceněný v prestižní soutěži Manažer roku, má za sebou delší historii, v níž prošla pod jeho vedením úspěšným vývojem. V případě společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., (Novasoft) prolomil její ředitel a majitel Ing. Vladimír Moravec toto tabu. Firmu založil teprve v roce 2006 a již na podzim roku 2008 společnost Novasoft vyhrála na veletrhu informačních technologií Invex hlavní cenu v kategorii „Profesionální software“ – Křišťálový disk za software převádějící mluvenou řeč do textu pod názvem „NovaVoice“. Toto prestižní ocenění pomohlo velmi výrazně v marketingu firmy, neboť prolomilo informační bariéru tím, že zvýšilo hodnotu jejího produktu v očích zákazníků. Není proto divu, že byli na tento strmý úspěch pana Moravce zvědaví i pánové z Manažerského svazového fondu, který vyhledává významné manažery do soutěže Manažer roku. Profesor Jirásek byl softwarem NovaVoice nadšen natolik, že přihlásil pana Moravce do soutěže, kde mu Národní hodnotitelská komise udělila hned dvě ocenění – titul „Manažer odvětví zpracování dat a související činnosti“ a titul „Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců“. Byli jsme proto zvědavi, čím tato nová a zatím malá firma s 35 zaměstnanci tak zaujala jak na Invexu, tak v soutěži „Manažer roku“. Co to vlastně vyvinula za software, který jí přináší nejen ocenění odborníků, ale i vysoké obraty. Auditovaný obrat za loňský rok činil 81 milion Kč. A pan majitel Moravec nám vše vysvětlil: "Historie naší společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., je poměrně krátká. Založili jsme ji v roce 2006 za účelem poskytování konzultační činnosti v oblasti implementace informačních systémů. Podnikáme ve dvou oblastech. Jako partneři SAP ČR implementujeme systémy SAP pro řízení podniků a jako druhou oblast činnosti zavádíme do praxe systém zpracování automatického rozpoznávání hlasu (tzv. ASR -Automatic Speech Recognition) pod názvem „NovaVoice“ ve spolupráci se Západočeskou universitou v Plzni a její tzv. spin-off firmou Speechtech. Jde o nástroj pro snadné zaznamenávání a přepis komplikovaných odborných textů přímo do počítače namísto ručního přepisování. Vybrali jsme si segmenty, kde nasazení našeho systému přináší největší úsporu. Je to produkt, který je ukázkou uvádění výsledků výzkumu do praxe. I když soutěž Manažer roku souvisí s naším byznysem jen nepřímo, vážím si jejích ocenění, protože zvyšují kredit firmy jako takové...">>>