Zatímco SPD Tomia Okamury klade důraz na vše „protievropské“ a „vlastenecké“, Trikolóra zdůrazňuje to „normální“ a „tradiční“. V důsledku jde o tytéž názory formulované odlišnou rétorikou, Trikolóra však Okamurovce jasně předčí v míře interakcí i rychlosti získávání fanoušků. Vyplývá to z analýzy Newton Media o tom, jak hnutí Václava Klause mladšího komunikuje na sociálních sítích.

Publicita Trikolóry v sociálních médiích i její vlastní aktivita na Facebooku od vzniku hnutí vrcholily samotným založením v červnu 2019. Dlouhodobá komunikace na profilu Václava Klause mladšího a medializace jeho názorových sporů s ODS i jeho vyloučení ze strany tehdy pomohly Trikolóře vytvořit na sociálních médiích velmi rozsáhlou odezvu.

Chytrým tahem pro rozproudění debaty na sítích byla anketa o pojmenování nového hnutí. Komunikace o založení tedy přinesla potenciál, který ale nebylo hnutí schopno v dalších měsících udržet.

Významný zvrat nastal až v září 2019. Nejenže publicita Trikolóry vzrostla téměř na červnovou úroveň, ale poprvé se podařilo vzbudit větší debatu na sociálních sítích mimo vlastní kanály (tedy významně rozšířit zasažené publikum mimo fanoušky hnutí).

Příčinou byla pozornost tradičních médií věnovaná zvolení Václava Klause mladšího předsedou strany. Nejobsáhlejší diskuze byly pod článkem na Facebooku Aktuálně.cz a pod rozhovorem s Václavem Klausem mladším na DVTV.

Publicitě hnutí Trikolóra v tradičních médiích se věnovala první část analýzy Newton Media ZDE.

Propaganda v Mateřídoušce

V říjnu 2019 sice publicita Trikolory mírně klesla, ale širokou pozornost uživatelů sociálních médií si vysloužil návrh Tomáše Grygara, právního experta Trikolóry, na přejmenování letiště Václava Havla podle zesnulého zpěváka Karla Gotta.

Mimo debat pod redakčními články rozvířil vody post na Facebooku Karla Schwarzenberga, ve kterém kritizoval zneužívání osoby zemřelého umělce k získání politických preferencí a označil zmíněný návrh za „trapnou pomstu obou Klausů našemu prvnímu českému prezidentovi“.

 

Zajímavý pohled na komunikační strategii Trikolóry nabízí její komunikace na vlastních profilech na sociálních sítích. Z nejčastěji používaných slov v příspěvcích Trikolóry je zjevné, že její předseda je pro komunikaci stěžejní. Patrné jsou i další pravidelně se opakující tematické okruhy:

  • Ekologie a kritika environmentalismu
  • Gender
  • Obrana tradičních hodnot a „normálnosti“
  • Aktuální společenské a politické dění

Téma ekologie a nejrůznější formy ekologického aktivismu nebo environmentalismu, považuje hnutí za „panikaření“. V tomto kontextu zmiňuje především Gretu Thunbergovou, která je podle Trikolóry zneužívána ochránci klimatu k jejich propagandě, např. i v dětském časopise Mateřídouška.

Nejčastější používaná slova na profilu Trikolory a Klause ml. na Facebooku.

Hnutí se vymezuje vůči tzv. „ekoalarmistům“ a chce bránit „normální svět“. Příkladem je postoj Trikolóry k tématu plastových brček, které hnutí označilo za „fanatický boj“, jehož se nebude účastnit. Svůj přístup hnutí vyjadřuje hashtagem #BraňmePříroduNeideologicky.

Další často zmiňované téma je gender a uplatňování genderové ideologie v jeslích, školkách a školách. Hnutí je zásadně proti tomu, aby otázka genderu rezonovala ve vzdělávacích institucích. Podle Trikolóry nemají být děti poučovány o rodinách, které tvoří dvě maminky nebo dva tatínkové, ale měla by se bránit „tradiční rodina“ a manželství jako svazek muže a ženy.

V tomto ohledu se hnutí také spojuje s  Janou Jochovou z Aliance pro rodinu. Vyhraněný pohled na tradiční rodinu je Václavu Klausovi mladšímu pod příspěvky často vytýkán vzhledem k jeho dvěma rozvodům.

Zavařujeme. Jsme normální

Printscreen: Facebook Trikolóra

Slovo tradiční není spojováno pouze s rodinou, ale pro Trikolóru je jedním z hlavních hesel. Jak samo hnutí píše v jednom z komentářů: „Máme rádi Českou republiku, její tradice a její obyvatele.“ Proto na facebookovém profilu hnutí nechybí ani příspěvky, které informují o společné výpravě příznivců Trikolóry po stopách praotce Čecha nebo o návštěvě pomníku Přemysla Oráče ve Stadicích.

Pro Trikolóru je, jak deklaruje, důležité chránit tradiční a konzervativní hodnoty, slovy Václava Klause mladšího: „Ne všechno pokrokářské a moderní je to pravé.“ „Chránit tradiční hodnoty znamená bránit normální svět“, to je další heslo hnutí Trikolóra. Stejně jako „konzervatismus je punk dneška“.

Hnutí se proto snaží ukázat, že předseda i jeho členové jsou normální lidé vykonávající normální činnosti. To prezentuje i ve svých příspěvcích, kde předseda třeba slaví narozeniny nebo  členka přípravného výboru hnutí zavařuje marmelády či obkládá koupelnu. Nechybí ani příspěvky, které se zabývají aktuálním děním ve společnosti a v politice. Příkladem může být komentář k soše maršála Koněva nebo stávce učitelů.

Václav Klaus mladší využívá i kontaktní kampaně a rozhodl se dodávkou projet republiku. Trikolóra o celé cestě pravidelně informuje na svém profilu a vytváří události, na něž mohou fanoušci dorazit – součástí bývá setkání s Václavem Klausem a Zuzanou Majerovou u piva. Na Facebooku se také pravidelně představují členové hnutí a fotografie z pořádaných akcí. Fotografie spojuje jedna věc – symbolické gesto ruky, kterým se prezentují.

Printscreen: Facebook Trikolóra

Václav Klaus mladší sice politicky vyrostl pod křídly ODS, rétorika a vize jeho hnutí ovšem bývají často připodobňovány k hnutí SPD. Podívejme se na tyto politické subjekty a jejich komunikaci blíže.

Na diagramu můžeme, mimo absolutních počtů zmínek o jednotlivých stranách ve sledovaném období, pozorovat i překryvy, jak často jsou strany zmiňovány společně.

Trikolóra sama o sobě získává na sociálních sítích pozornost, která odpovídá jejím politickým preferencím. Nejčastěji je zmiňována v souvislosti s SPD. Debaty, kde je zmiňována SPD spolu s Trikolórou, tvoří celou třetinu publicity Trikolóry.

Nejčastější používaná slova na profilu SPD a Okamury na Facebooku.

ODS se na publicitě nového hnutí podílí výrazně méně. I navzdory minulé politické příslušnosti zakladatele Václava Klause mladšího není nové hnutí Trikolóra nijak výrazně s ODS ani její politikou spojováno. Naopak ve stínu SPD, ke které je Trikolóra připodobňovaná nejčastěji, se nové hnutí skutečně do jisté míry nachází. Jak se tedy komunikační strategie těchto dvou zdánlivě podobných hnutí liší? Vlastně zcela zásadně.

Ze statistik komunikace SPD a Trikolóry je patrné, že obě hnutí mají rozdílnou frekvenci vkládání příspěvků na své profily. Zatímco SPD zveřejňuje příspěvky průměrně šestkrát denně, Trikolóra dvakrát.

Na první pohled upoutá propastný rozdíl v interakcích. SPD za svých 909 postů vytěžila 84 tisíc interakcí, Trikolóra je na více než dvojnásobku s třikrát menším počtem postů. SPD v průměru získává 93 interakcí na post, Trikolóra 655. Pozoruhodné je i to, že za krátké období své působnosti Trikolóra nasbírala téměř stejný počet fanoušků jako SPD.

Úspěch Trikolóry se však striktně drží jejích profilů. Mimo vlastní profily stran je publicita SPD stále mnohonásobně vyšší, jak dokazuje následující graf.