Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Putina na Petani - bezprecedentní zneuctění Svatovítské katedrály a památky blahoslaveného Jana Pavla II. Doporučený

 Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c. smeká před pomníkem svatého Vojtěcha, který byl letos slavnostně odhalen primasem českým Dominikem kardinálem Dukou ve svatovítské katedrále Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c. smeká před pomníkem svatého Vojtěcha, který byl letos slavnostně odhalen primasem českým Dominikem kardinálem Dukou ve svatovítské katedrále snímek Ivana Haslingerová, revue Fragmenty

Slavnostní mše svatá u příležitosti 40. výročí usednutí Blahoslaveného  Jana Pavla II. na papežský stolec, kterou celebrovala v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, byla bezprecedentně narušena polonahou ženštinou s trnovou korunou na hlavě a počmáranou  na těle nesmyslnými nápisy. Naštěstí ji přítomní zahraniční hosté i věřící ignorovali pokládajíc ji zřejmě za pomatenou a ochranka jí vyvedla z chrámu. Posléze se zjistilo, že šlo o Anetu Petani, která s novopečeným senátorem Hilšerem a profesionálním demonstrantem proti čemukoli Otakarem van Gemundem jako Aneta Somrová ještě neprovdaná za Albánce Petaniho demonstrovala rovněž polonahá před ruskou ambasádou s nápisem na nahém těle „Putin vrah“. Svůj k svému, protože i pan senátor Hilšer má zřejmě nutkavý pocit se před publikem svlékat. Vzpomínám, jak se na tiskové konferenci na Úřadu vlády se začal před šokovanými novináři svlékat. Naštěstí rovněž zůstal svlečený do půle těla jako Aneta Petani. Chtěli prý tehdy touto exhibicí spolu s Holanďanem Otakarem van Gemundem jako polonazí vztyčením vlajek EU a NATO podpořit skupinu oMen a tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotku v  postoji k Majdanu na Ukrajině. Jak je vidět, pánská exhibice panu Hilšerovi nestačila a tak ji před Ruskou ambasádou obohatil o polosvlečenou exhibicionistku a po jeho zvolení senátorem běhá tato jeho ctitelka polonahá na protestní akce již sama. Zajímavé bude, zda ho za to, že používá polonahou ženštinu pro prosazování svých cílů, budou kamenovat gendristky, jak by to určitě udělaly mnohému našemu politikovi, o Putinovi  či Trumpovi nemluvě. 

 Ale zpět k nechutné a nedůstojné akci pani Petani. Existuje několik pohledů na věc. Především jde o bezprecedentní zneuctění a znesvěcení symbolu naší země - Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Z pohledu věřících katolíků jde o znesvěcení Božího svatostánku a z pohledu všech ostatních slušných občanů naší země o jeho zneuctění jako státního symbolu. Když podobnou akci provedly Pussy Riot v Rusku, okamžitě je čekal právem kriminál. Prezident Zeman by se měl k tomuto činu postavit čelem jako jeho  protějšek Putin, aby se podobné  nechutné akce již neopakovaly. Je to nedůstojně a vrhá to stín na naší zemi v zahraničí. Vzpomeňme jen, jak se manželka prezidenta Trumpa modlila Otčenáš po jeho zvolení a jak on přísahal se vší úctou na Bibli. Páni eurohujeři by si měli uvědomit, že boření kostelů a zakazování výuky náboženství se dělo za Stalina, nikoliv v civilizovaném světě. Že už jimi tak opovrhovaný pan Putin taková barbarství trestá. Katedrála by měla být znovu slavnostně vysvěcena a tento čin veřejně odsouzen. 

Mons.Petr Piťha na slavnostním odhalení pomníku sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Mons. Petr Piťha  v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
 

Druhý pohled je důvod, kterým svoji nedůstojnou exibici odůvodnila kamarádka senátora Hilšera. Prý protestovala proti lžím, které zazněly v den svátku svatého Václava z kazatelny z úst Prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc., dr. h. c. Mne jeho kázání naopak uchvátilo a náš časopis Fragmenty hlavní myšlenky pana profesora Piťhy zveřejnil v článku ISTANBULSKÁ ÚMLUVA PŘINÁŠÍ DALŠÍ NEOMERXISTICKOU NEDEMOKRATICKOU NESVOBODU, aby se s nimi  seznámila široká veřejnost. Znovu jsem si nyní ještě jednou a podrobně přečetla výše uvedený článek a žádné lži jsem tam nenalezla. Pouze varování před kromě Lisabonské smlouvy  další velmi nebezpečnou úmluvou.

Istanbulská úmluva je skutečně velice nebezpečná smlouva, jejíž nebezpečí spočívá především v tom, jak zákeřně je formulována.

A právě na to pan profesor Piťha v katedrále upozornil: "V textu samotném není nic, pod co se rozumný člověk nemůže podepsat. Všechno nebezpečné a nepřijatelné je teprve v důvodové zprávě, která je tak rozsáhlá, že ji běžný člověk a patrně i dost poslanců nebude číst. Pro plné pochopení Istanbulské úmluvy je dále třeba znát texty řady předchozích již platných dokumentů. Je rovněž třeba ji číst v kontextu dalších proklamací a výroků jejích protagonistů."  To podle mne bylo v jeho kázání pro eurohujery to nejnebezpečnější, protože hloubaví lidé si po upozornění panem Piťhou na tuto podpásovku přečtou i onu nebezpečnou důvodovou zprávu, o níž předpokládali evropští úředníci, že ji nikdo číst nebude.

 

O čem pojednává Istanbulské úmluva, že tak rozčílila sluníčkáře? 

Istanbulská úmluva  pojednává o určitém rozšíření práv a svobod pro jedny a tím o jejich omezení pro druhé občany. Profesor Piťha upozornil ve svém kázání na to, abychom si všichni uvědomili, že opravdová svoboda  je nedělitelná anesmíme ji chápat jako soubor nějakých svobodiček. A to je zřejmě druhá věc, která tolik pohoršila evropeistické politiky. Bruselu by totiž vyhovovalo, abychom svobodu chápali jako sumu svobodiček, které by mohly jeho úředníci salámovou cestou omezovat a upravovat podle jejich představ, až by nakonec zmizela svoboda celá. Vzpomínám při této příležitosti, na slova J. Em. kardinála Duky, že svoboda je Bůh. Jakmile ji začne člověk takto chápat a ucítí ji ve svém srdci, pak nikdy není sám, ale je navždy spojen s Bohem. Právě to mu pomohlo přežít i samotu v kriminále na Borech. Proto je pro skutečně věřící křesťany pojem svobody něčím nedělitelným jako je nedělitelný Bůh. Proto jim velice vadí, že novodobí  neomarxisté chtějí svobodu neustále něčím omezovat. Proto právě Istanbulská úmluva tak pohorší každého křesťana. Boha totiž neomezí nikdo, ani Brusel, ani pan Hilšer, ani jeho ctitelky. A to i kdyby běhali po Praze třeba naprosto nahatí.  A toto vysvětlil ve svém kázání  profesor Piťha a varoval, že díky "svobodičkám" uvedeným v Istanbulské úmluvě zavádí tato nebezpečná úmluva místo svobody nesvobodu:"Svoboda buďto je, a pak z ní všechny ostatní věci přirozeně vyplývají, anebo není, a je to nesvoboda.  A tuto nesvobodu máme podle Istanbulské úmluvy uzákonit ve jménu mocné nátlakové skupiny gentristů a homosexualistů." 

Pan profesor tímto výrokem ale nenapadl homosexuály. Pouze poukázal na snahu Bruselu o snahu zavést státní homosexualizmus, s nímž nesouhlasí ani mnozí homosexuálové.  Pani Petani si zřejmě tyto naprosto odlišné pojmy homosexualismus a homosexuál plete a právě to vyhovuje bruselským elitám. Doporučuji podobným občanům, kteří nevědí o čem mluví, aby si přečetli např. práci Ladislava Jakla, která vyšla ve Fragmentech pod názvem: Homosexualismus jako státní ideologie. Dozvědí se, že homosexualismus je ideologie, která by se ráda stala jakýmsi státním náboženstvím bez odluky církve. Odmítat tuto ideologii je dnes riskantní, protože již dávno existuje nejen homofobie, ale - jak se zdá - také heterofobie namířená proti všem kritikům ideologie homosexualismu a nasazující jim psí hlavu netolerance.

<<<LADISLAV JAKL, OSOBNÍ TAJEMNÍK PREZIDENTA REPUBLIKY VÁCLAVA KLAUSE

Pan profesor Piťha upozorňuje a varuje, že Istanbulská úmluva se snaží zavést pojmem státní homosexualismus dokonale zvrácené zákony, které jsou namířeny proti tradiční rodině, tj.: otec–muž, matka–žena, děti, tedy děvčata nebo chlapci, a prarodiče, vždy muž a žena. "Navržené zákony a jejich protagonisté převzali ideologii marxismu a nacismu. Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí. Navrhované zákony jsou ze své podstaty nedemokratické. Jsou diktátorské." 

Upozorňuje na důležitost rodiny, která je trnem v oku všem diktaturám:  "Diktatury se vždy potřebovaly zbavit rodiny, která přes jakoukoli dílčí domácí autoritu je demokratickou jednotkou, je nositelem a zdrojem demokracie a zároveň i pravé vazebnosti společnosti."

A aby si naivní a věci neznalé dámy jako ona obdivovatelka pana Hilšera uvědomily, co by je čekalo přijetím oněch protirodinných a dalších zákonů, které požaduje Istanbulská úmluva, shrnul profesor Piťha na závěr svého kázání.

Výčet oněch neštěstí, které Istanbulská úmluva přinese:

"Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění. Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moct dát ani jméno. Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí." To není žádný útok pana profesora na občany, ani žádná lež. Pouze souhrn toho, co stojí v Istambulské úmluvě a především v její důvodové zprávě. 

 
Abuďme rádi, že si dal profesor Piťha tu práci a prostudoval nejen Istanbulskou úmluvu, ale i její důvodovou zprávu a varuje naše politiky a občany před jejím uplatňováním. Patří mu za to náš velký dík!  

Co si asi pomyslel na nebesích svatý Vojtěch když ho míjela cestou k oltáři v katedrále počmáraná a polonahá Aneta Petani. Sestra Dominika z arcibiskupství pražského jen spráskla ruce...

Co říci na závěr

Odmyslím-li si znesvěcení katedrály polonahou počmáranou ženštinou, její neúctu ke starším vzdělaným lidem, jako je profesor Piťha, o blahoslaveném Janu Pavlu II. nemluvě, a nedostatek pokory nejen před nimi, ale i před Bohem, měl by si každý z nás dát předsevzetí, že přestane podléhat stejně se chovajícím redaktorům, kteří z této ženštiny dělají málem hrdinku. Že si o věci nejdříve zjistí fakta a pak se teprve rozhodne o svém postoji k ní, ne naopak.

Každý z nás  by se měl nejdříve podrobně informoval o věcech, než podlehne fanatickému papouškování neomarxistických názorů europeistických politiků, kterým neznalost věci pomáhá k získání křesel a k prosazování jejich záměrů.

Jinak čeká naši zem i Evropu hotová apokalypsa, jak ji skvěle popsal ve svém kázání Mons. Piťha..

 Prosme proto všichni spolu s Mons. Piťhou patrona naší země svatého Václava:

"Nedej zahynouti nám ni budoucím". 

Snímky Ivana Haslingerová, šéfredaktorka revue Fragmenty

Číst 8702 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v CÍRKEV

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 45 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %