Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Václav Klaus: Nastal převrat Evropy států do beztvaré rozmazané fuzzy unie Doporučený

Autoři knihy Stěhování národů s.r.o. přicházejí na besedu o ní Autoři knihy Stěhování národů s.r.o. přicházejí na besedu o ní snímek Ivana Haslingerová, Fragmenty

Centrum pro ekonomiku a politiku Institutu Václava Klause si ke konání  diskusního podvečera o apokalypse křesťanské Evropy obsazované muslimskými národy na pozvání německé kancléřky Merkelové nevybralo symbolické datum 15. březen 2016 náhodně. Před 77 lety si 15. března 1939 pořídila Velkoněmecká říše z našeho území autonomii Protektorat Böhmen und Mähren (Protektorát Čechy a Morava), kterou 16. března 1939 slavnostně vyhlásil německý kancléř Adolf Hitler. Naši zahraniční politiku zcela převzala jeho Velkoněmecká říše a prezident Hácha byl u říšské vlády úředně nazýván „vyslanec“ s potupným dovětkem, že není členem diplomatického sboru. Paralela naprosto jasná – ztráta národní suverenity tehdy a nyní. S tím, že ta druhá bude v budoucnu umocněná zánikem vlastní národní křesťanské kultury a vládou muslimských „kněží“ místo vlastního sekulárního prezidenta. (Islám totiž připouští pouze vládu proroka Mohameda prostřednictvím nejvyššího muslimského duchovního. Ten vládne dle Koránu a práva šária.)

 Není divu, že největší kritik protektorátních praktik EU, prezident Václav Klaus, burcuje nejen naše, ale i německé občany, aby zastavili megalomanské praktiky německé kancléřky Merkelové, která pro splnění svého snu – vytvoření jednotného superstátu EU (pod taktovkou Německa) – je ochotna vládnout třeba beduínům, jen když bude její říše největší na zemi.

Se svým přítelem historikem a arabistou Jiřím Weiglem sepsal o tomto nebezpečí, které celému evropskému kontinentu hrozí, knihu „Stěhování národů s.r.o.“, která vzbudila velký zájem a je v současné době přeložena do němčiny a angličtiny.

Prezident Václav Klaus vítá přítomné a zahajuje besedu krátkým projevem

Aby pomohl svými přednáškami pravicové protimigračně laděné německé pravicové straně AfD ve volbách, zjistil profesor Klaus, že běžní Němci, natož pak němečtí politici, nejsou schopni odlišit, o jak závažnou věc pro celý kontinent jde. Dokonce i pro členy AfD byly mnohé názory profesora Klause novinkou. A to jde o stranu složenou z mnoha vysokoškolsky vzdělaných ekonomů, učitelů a dalších inteligentních lidí. Ani redakční rady významných německých deníků jako např. Neckar Quelle při diskusi s ním do té doby nechápaly, jak obrovské nebezpečí se na Evropu valí v podobě její muslimizace. 

Rozhodl se proto ve svém Centru pro ekonomiku a politiku uspořádat besedu o obsahu výše uvedené knihy, v níž spolu s Jiřím Weiglem toto vše vysvětlují, aby si každý, kdo chce pochopit současné stěhování národů, uvědomil jeho důsledky a dělal vše pro zastavení tohoto zla.

Výhodou autorů knihy je, že se dokáží dívat na současné stěhování národů z ekonomického pohledu. Základní ekonomickou poučkou je, že poptávku po zboží vytváří jeho nabídka. Ptají se proto, kdo vytvořil nabídku tolika přistěhovalců a kdo a především proč volá po poptávce po nich.  Nabídka přišla s muslimským krvavým jarem a její křivka se proťala s poptávkou bruselských úředníků po nových poslušných obyvatelích EU. Současný objem migrace je toho výsledkem.

Čťyři základní příčiny působící podle Václava Klause současnou apokalypsu Evropy

  1. Neodlišování individuální migrace od masové migrace celých národů.

Migrace jednotlivých lidí je obecný fenomén lidstva. Stěhování celých národů a obsazování cizích zemí je ale něco jiného, nebezpečného. Je proto nutné odlišit tyto dva druhy migrace od sebe a tu druhou nepřipustit.

  1. Vznik obrovského migračního potenciálu Arabským krvavým jarem

Arabské krvavé jaro vzniklé v touze USA vnutit tamním národům jiné vládce a jiný způsob života vytvořilo obrovský migrační potenciál zničením a rozbouráním mnoha zemí blízkého východu a severní Afriky. Nabídka nových poslušných obyvatel EU byla na světě.

  1. Převrat od Evropy států do beztvaré rozmazané fuzzy unie

Totální převrat Evropy z normálního do sociálního státu neboli společnosti umožňující dobře žít z rezerv aniž požaduje po současných občanech pracovní výkon umožnil převrat od Evropy států do beztvaré fuzzy unie - rozmazané unie. Přechodem ze svobodného sdružení vyspělých evropských států ES do direktivně dirigované socialistické EU došlo k tvorbě rozmazaného fuzzy prostoru, v němž se nikdo nestará o teritorium, o které by se starat měl. Pouze se všichni ženou za snem o největší světové říši, aniž si uvědomují, že ta sama bohatství nevytvoří. (Tedy mimo nadstandardu pro vládnoucí elity.)

  1. Došlo k fatálnímu ideologickému posunu v myšlení lidí – Europeismu s jeho eurospeakem

Europeismus zahrnuje nejnovější nové -ismy: humanrightismus, multikulturalismus, ekologismus, homosexualismus, positivní diskriminaci… Eurospeak nazývá věci jinými jmény, která vyznějí jinak nebo alespoň změkčí hrozbu. Když média napíší o někom či o nějaké organizaci jako například AfD, že je fašistická či extrémistická, namísto pravdy, že je vlastenecká a autenticky pravicová, vrhne to na ni negativní světlo. V současné době hovoří zase média o „uprchlické krizi“, která žádnou krizí není. Lidé z chudých zemí jdou pouze na pozvání paní Merkelové za lepším životem do bohatých sociálních států. Krize byla v roce 2005. Šlo o krizi eura, po níž integrační projekt EU tvrdě narazil na existenci národních států. Proto nyní náraz migrace má národními státy zamávat. Národní stát chce Brusel oslabit a zničit a pak se vše odevzdat pro vládu centra. Národní stát je pro bruselské úředníky největší zlo.

„Smutné je, že novinám psaným eurospíkem věří nejen běžní lidé, ale dokonce i sami politici. Před touto přednáškou jsem obědval s polským prezidentem Andrzejem Dudou a z mé  druhé strany seděla velvyslankyně Polska Grazyna Szydlová. Podivila se, jak se mohu stýkat s fašisty z AdF. Když jsem se jí tázal, kde vzala takové nesmyslné informace, odpověděla, že to přece píší v novinách. To mne nejen překvapilo, ale doslova rozčílilo a vysvětlil jsem jí, že velvyslankyně má čerpat z ověřených zdrojů, které má právo mít k disposici, a ne z bulváru jako nějaká trhovkyně. A že i kdyby si to myslela, jakým právem může velvyslankyně jednoho státu informovat prezidenta jiného státu o situaci třetího státu na základě neověřené informace,“ uvedl s velkým rozhořčením Václav Klaus a svůj projev uzavřel slovy: „V tom všem je ukryta ambice nových "Evropanů" vytvářet novou vyprázdněnou fuzzy Evropu.“

Výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl si naopak pochvaloval, že z hlediska autorů knihy Stěhování národů je spokojen, neboť takovou spontánní reklamní kampaň ke knize si nejde vůbec představit: „Ke každému tématu v ní uvedenému se něco děje, lidi se nad tím chytají za hlavu a chtějí vysvětlení. Ani po třech měsících nemáme pocit, že by kniha zastarala. Že by vývoj dokázal, že jsme se v něčem podstatně mýlili.“

Ztotožnění individuální a masové migrace je zásadní problém, který média a bruselští úředníci zamlčují. Individuální migrace existovala vždy. Útěk před politickým či náboženským pronásledováním, přírodními katastrofami jsou důvody pro udělování dočasného asylu, popřípadě dlouholetého. Tyto důvody ale zde nejsou. Muslimové nejsou ve svých zemích politicky ani nábožensky pronásledováni, pouze jdou za vidinou života ve vyspělých zemích. Stěhování celých národů prolamujících hranice suverénních států, je něco, s čím zákonodárství žádné civilizované země nemůže počítat. Člověku v tísni lze pomoci, národu v tísni pomoci nelze. Politika není o citech a emocích, proto pláč redaktorů nad těmito lidmi není věrohodný. "Útočení na city a volání po pomoci jednotlivcům, když se k nám valí masy zdravých mladých lidí, převážně mužů, kteří by se měli starat doma o rodiny, neuznáváme. Úmyslné zmatení je evidentní a není to věrohodný přístup politiků. Povinností demokraticky zvolených politiků je hájit zájmy těch, kteří si je zvolili ke své ochraně," uvedl Jiří Weigl a dodal, že v minulosti také každý sledoval problémy na různých kontinentech, ale nikdy nebylo řešením, že se všechny miliony lidí přestěhují k nám: "Jednou z největších tragédií byla například čínská kulturní revoluce. Číňané za Maa například trpěli nesrovnatelně hůř než nyní muslimové v muslimských státech. Zemřelo jich takřka tolik jako ve druhé světové válce. Podle současných bruselských měřítek by každý obyvatel Číny měl právo na asyl. Kdyby to tehdy akceptovaly USA, tak by byly dnes několika čínskými provinciemi. Na štěstí pro USA nikdo tehdy Číňanům toto nenabídl. Merkelová si to ale nedá vymluvit. Jejím cílem není pomáhat potřebným před smrtí, ale za každou cenu dostat na území EU co nejvíce příchozích a prosadit jejich přerozdělení po celé EU. Přerozdělení je naprosto klíčový pojem – získá tím obyvatelstvo EU bez národnostního cítění.  Nikdy proto nepadlo z jejích úst slovo zastavit, ale výhradně přerozdělit. Na summitech je to jako jediná varianta a s Tureckem se jí otevřela cesta, jak to proválcovat."

Týká se to proto i nás!

Neohrožují nás migranti, ale bruselské struktury, které je u nás chtějí usazovat, i když oni k nám nechtějí. Přijde čas, kdy dostanou masově asyl v Německu a Schengen jim umožní, aby se u nás usazovali, až rychle objeví nižší životní náklady a lepší kvalitu života. Naše vláda nebude tak silná jako Maďarsko, které jasně řeklo, že je třeba Brusel v jeho megalomanství zastavit. Ale i kdyby se naše vláda konečně pochlapila jako maďarská, nebude to stejně už nic platné. Němci totiž  přišli na lepší způsob než  požadovat kvóty.

Němci udělí milionům muslimů asyl a pak je zaměstnají je ve svých závodech po celé EU

Udělí milionům muslimů asyl a pak je zaměstnají ve svých pobočkách a závodech po celé EU. Ve firmě Vlnap a.s. ve Frýdku Místku prý již stavějí ubytovny pro tyto budoucí „zaměstnance“, které tam budou Němci naprosto logicky vysídlovat. Samozřejmě tuto neproduktivní pracovní sílu podnikům Evropská unie zaplatí včetně ubytoven. Udělá to samozřejmě z peněz daňových poplatníků všech států EU. Řekne, že kvůli sobectví V4 se Bruselu nedaří najít řešení, co s miliony muslimů. Aby mohla vyplácet těmto chudákům alespoň sociální minimum, musí zavést novou evropskou daň pro ně. A tyto peníze bude posílat firmám, které je „zaměstnají“ i s ubytováním. Pošle jen tolik peněz, aby mohli žít na úrovni průměru v dané zemi. Ve Vlnapu dostanou tedy peníze jen na úrovni českého průměru. Za ten by v Německu žili nuzně, ale tady se jim začne líbit. Rychle to pochopí a naemigrují z Německa k nám či do podobných zemí. Vláda sice o tom zatím mlčí, ale zřejmě si již i největší nadšenci pro imigranty začínají uvědomovat obrovské nebezpečí. "Na diskusi o imigraci, které jsem byl přítomen, varoval Jiří Dientsbier, že nejvíc migrantů se nyní shromažďuje v Africe. Tam je jejich zásobárna. A on ví, o čem mluví. Půjdou do EU  asi přes Itálii," informoval Jiří Weigl.

Dnes je módní říkat, že jediný přístup je evropské řešení. Každý si pod tím ale  představuje něco jiného. Myslící člověk, že se státy společně ochrání a omezí příliv masové migrace. Merkelová a Junker naopak nic takového nechtějí. Snaží se nám namluvit, že migrace je nezastavitelná a je nemožné a nevhodné se jí stavět do cesty, že jediný možný přistup je řádná evidence a registrace příchozích a až kdo neprojde jejich představami, poslat ho zpět. V pohybu jsou desítky milionů lidí (jen Němci hovoří o 3 milionech) a je evidentní, že toto množství nelze byrokraticky zpracovat, i kdybychom to chtěli provést.

Zárodky všeho zla je nutno hledat v neblahé ideologii lidských práv.

„Nesměšujme křesťanské milosrdenství jednotlivců s politikou států. V politice musí se solidaritou poskytovanou státem souhlasit většina občanů. Politika není o citech a emocích. Zárodky všeho je třeba hledat v neblahé ideologii lidských práv.V Německu je politika zabetonovaná již několik desetiletí způsobem připomínajícím naši národní frontu. Projevuje se tam neblahé dědictví evropského myšlení dané delší tradicí od Rousseaua a Hegela. Tam se jde posadit ke stolu jen s nevládními stranami, jako např. AfD. Merkelovou by měli politici upozornit, že je kancléřkou Německa a ne naší, natož pak celé EU. Tam ani u nás nemá co rozkazovat. I když bojiště Evropy je díky ní nyní samozřejmě Německo, spunktovala to a musí to odpunktovat," uzavřel besedu prezident Václav Klaus.

 

Číst 8736 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v EU

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 41 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %