Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Alfou a omegou ekonomiky státu jsou podle předsedy Trikolóry, stejně jako kdysi u jeho otce, finance Doporučený

Václav Klaus ml. na konferenci v paláci Žofín " let trnité cesty ke svobodě a obrana před těmi, kteří nám ji chtějí vzít". Vlevo nasliouchá její pořadatel   Doc. Miroslav Ševčík Václav Klaus ml. na konferenci v paláci Žofín " let trnité cesty ke svobodě a obrana před těmi, kteří nám ji chtějí vzít". Vlevo nasliouchá její pořadatel Doc. Miroslav Ševčík snímek Ivana Haslingerová, revue Fragmenty

V článku PŘEDSEDA TRIKOLÓRY: "VÍCE EVROPY, VÍCE REGULACE A VÍCE BUZERACE NENÍ ROZHODNĚ NAŠIM CÍLEM", v němž jsme popisovali tři hlavní pilíře, na nichž ideově stojí hnutí Trikolóra, jsme slíbili, že k tomu jak chce hnutí řešit i přízemní věci jakými jsou finance a ekonomika státu, se vrátíme v dalším článku. Což právě plníme. Podle předsedy Trikolóry Václava Klause ml. je její politika na jedné straně o tradičnosti a konzervativnosti, na druhé straně klade akcent na moderní činorodé lidi, kteří vytvářejí z ničeho něco. A právě to má přinést peníze do ekonomiky státu: "Je třeba vyslat signál, že nás všechny nemůže uživit jenom stát. Stát není výrobní podnik. Žádný politik na světě ještě nic sezením ve Sněmovně či ve vládě nevyrobil. Má ale povinnost zajistit, aby se občanům dobře pracovalo, tedy zajistit občanům dobré legislativní podmínky pro podnikání," říká Václav Klaus a hned vysvětluje, co chce pro pracující občany ať již jsou v řídících či zaměstnaneckých pozicích dělat: "Chceme snižovat daně a přenést spoluzodpovědnost na rodiny. Navrhujeme snížit o procento konglomerát sociálního zdravotního daňového systému, který platí každý člověk. A toto procento posílat tatínkovi, babičce nebo dědovi. Když berete 30 000, tak je to 300 korun, to není tolik, ale když má ta babička vnuků pět nebo šest, tak to už jsou zajímavé peníze. Navrhli jsme zvýšení základní odečitatelné položky z daně ze 24 840 Kč na 26 000 Kč. Kdo to sledujete, tak ví, že se neměnila asi čtrnáct let a dokonce se za ministra financí Kalouska snížila a až poději se vrátila na původní částku. Tehdy byla ale průměrná mzda 23 000 a nyní je 35 000.“

 Energie – naše zlato

Aby dobře pracoval průmysl, potřebuje k tomu dostatek elektrické energie. Podle předsedy Trikolóry je energie dokonce nad zlato. Zelený fanatismus s ekobarony a jim podobnými nijak dobře neskončí. Pochlubil se, že má v hnutí Trikolóra ředitele Národního parku Šumava, který je lesák ze Šumavy a pokračoval: "Kolik vyrobí dnes elektřiny alternativní elektrárny když nesvítí sluníčko? Co pak dělat? A ještě se to dotuje pár lidem do kapsy." Na námitku, co s tím jde ale udělat když u stávajících solárních elektráren hrozí arbitráže, když se jim sáhne na příspěvky, které jim smluvně zaručili na 20 let premiéři Topolánek a Paroubek, pravil: "Především  nepovolit jejich další výstavbu ve velkém. Není přece normální platit o několik stovek více za elektřinu jen proto, aby se to posílalo bohatým lidem, kteří mají na poli elektrárnu. A ještě k tomu v noci na panely svítí lampou, jako tomu bylo třeba ve Španělsku. Prostě musíme změnit zákony. 

A má pravdu. Elektřinu  musí nakonec vyrobit klasické elektrárny Temelín a tak dále. Ani elektromobil nejezdí jako perpetuum mobile. Kolik elektřiny se spotřebuje jen na výrobu baterie, kolik na jejich pohon a na jejich likvidaci, jaké technologie budou k tomu používány. Na to pravil pan přededa Klaus: "Mně elektromobil nevadí a pokud bude stát bez dotací 200 000 Kč, dojede 800 kilometrů aniž se bude třikrát nabíjet, tak ho budou kupovat asi všichni. Ale stále stojí nejen jeho výroba, ale hlavně provoz na dostatku elektřiny. ČR si tyto energetické bláznoviny, které začal prosazovat ministr Bursík a jeho zelení fanatikové, zatím  nemůže dovolit. Není jako Rakousko, které má  280 dravých řek! Nemůžeme si dovolit zastavit jaderné elektrárny ani ty uhelné a být la la la. Lidé pro samý zelenými propagovaný tzv. boj za klima nevidí, že jim z toho šílenství hrozí velký pokles životní úrovně. A když začne chudoba, ekologie trpí jako první. Kde je čistší vzduch? Tam, kde bydlí bohatí a mají moderní domy, které jsou energeticky soběstačné, topí moderními prostředky,“ zdůrazňuje Václav Klaus. A má opět pravdu. Vzpomínám na přednášku profesora Lomborga, že podle průzkumu provedeného jeho Ekologickým ústavem až od platu 3500 dolarů měsíčně se začnou lidi zajímat o to co vlastně jedí a dýchají...

Hybnou silou průmyslu i našeho soukromého života je energetika. Tu můžeme získat v dostatečné míře pouze z jádra

Pokud jde o energetiku tak podle Václava Klause ml. „V energetice musí ideologii nahradit fyzika. Trikolóra je na straně jaderné energetiky."  Nezbývá než doufat, že se mu podaří konečně probudit naše zákonodárce, že je již 21 století a musí k rozvoji státu využít moderní vědu a ne nás vracet k větrným mlýnům a petrolejkám století osmnáctého. Moderní průmysl potřebuje  stabilní a výkonné zdroje na výrobu elektřiny a tou je jedině jádro. A zatím i tepelné elektrárny, které jsou  již od devadesátých let minulého století maximálně odsířeny, takže žádné zdravotní obtíže jako za komunismu občanům nepůsobí. Vzpomínám jak jsme natáčeli tehdy rozhovor s generálním ředitelem ČEZU panem Karasem, který si posteslk, že ČEZ musel na příkaz Klausovy vlády dát 40 miliard korun na okamžité odsíření uhelných elektráren. Uhelné elektrárny přestaly díky tomu být hrozbou pro lidi i pro životní prostředí. Ostatně to všichni vidíme, jak se řádově zlepšilo ovzduší v severních Čecháh i jinde. Jejich výkon ale nestačí v budoucnu pokrýt stále se větší nároky průmyslu. Nic proti doplnění výroby elektřiny větrníky, či fotovoltajkami, pokud to ovšem půjde bez dotací. Nesmějí také do nekonečna zabírat zemědělskou půdu. Mají smysl na střechách domů na snížení plateb za elektřinu v letních měsících či či chat kam nejde zavést elektřinu. Rozhodně alepři současném výkonu nestačí pokrýt ani současné potřeby elektřiny, natož pak nahradit veškerá auta elektromobily jak si přeje paní kancléřka Merkelová a její svita.

Okamžitě je nutné  zastavit obchod s chudobou, který průtokovým tunelem na peníze 

V minulém článku kladl pan předseda Trikolóry důraz na to, aby lidé pracovali a nebrali, pokud jsou zdraví, dávky za povalování se doma. Každého určitě napadne otázka  Jak chce ale tyto povaleče donutit lidi, aby pracovali? I na to má recept:„Je třeba o tom mluvit. Byly doby, kdy se říkalo, že čím více vysokoškoláků, tím lépe. Že musíme přeskočit Portugalsko, které má 84 procent a my měli "pouze" přes padesát. Nyní už na štěstí nastala doba, kdy si lidé uvědomují, že není ideální, když skoro všichni čtyřiadvacetiletí občané studují a nikdo z nich nepracuje. Je třeba tomuto konstatování neuhýbat. I rodiče, kteří těmto dítkám platí drahé školy už začínají chápat, že nenaleznou dobrá místa jen na základě diplomu, ale že musí při žádosti o práci zaměstnavateli říci co vlastně mohou, kromě teorií, pro podnik dělat."  Jenže mládeži se příliš do manuální a praktické práce nechce a o velkou zodpovědnodt také nestojí. Dokonce mnozí si i po vystudování prodlužují dobu volna braním dávek pod záminkou, že nemohou sehnat práci... Co s tím? Podle Václava Klause se pracovat musí lidem vždy vyplatit. "Dávky se proto musejí brutálně zjednodušit. Má být dávka na člověka a dávka na domácnost. Tečka. Žádné dávky na cigára, na dopravu, na bydlení, na tamto či na ono. To je galimatyáš. Vy také máte jen jeden důchod, také vám jej stát neposílá na šest balíčků. Podpora nemusí být nulová, ale vždy musí být nižší než mzda,“ zdůrazníl poslanec Klaus.

Okamžitým zastavením obchodu s chudobou se rovněž ušetří podle Klause mnoho peněz: „Těžké miliardy, které se vybírají na daních, neposíláme těm chudým, kteří se špatně narodili a často i někde špatně umřou, ale podnikatelům s chudobou. Můj tchán měl činžák ve Vysočanech. Tam byly malé byty a pronajímal je mladým lidem za nějakých osm tisíc. Pak to se společníky prodal, koupil to obchodník s chudobou a udělal z toho sociální bydlení. Nájem je tam nyní  20 000 korun! Tedy dva a půl krát tolik. Ti lidé dostanou peníze od státu a hned je odevzdají panu domácímu. Tchán měl ještě jeden činžák  v Kobylisích. Tam bydlelo asi třicet lidí. Někteří měli normální nájem a jiní tento dotovaný, ale byli to všichni stejní lidé, podobně oblečení. Takže tento systém je nezdravý a nepodporuje práci. Musíme zamezit těmto tunelům, které tady probíhají,“ uzavřel důrazně pan Klaus. 

Ani nadace či fondy ze zahraničí nesmějí financovat politické strany

Předseda Trikolóry je dále přesvědčen, že českou politiku mají tvořit čeští občané a české subjekty, a ne někdo ze zahraničí: "Farizejové, které vidíte v televizi každý den, mají plnou pusu negací Číňanů a Rusů, ale že jsou tu politické strany, které nebýt nadací CDU, tak jsou v exekuci, to už je podle nich v pořádku. Ve Sněmovně jsme sice načetli zákaz financování politických stran z ciziny. V českých zákonech je ale výjimka, že nadace a další subjekty ze zahraničí mohou financovat naše politické strany. Neboli je jde financovat nadacemi Sorose, z norských fondů v sociální oblasti a tak dále. To bychom chtěli změnit." 

To je velice důležité, snad přímo nejdůležitější,  rozhodnutí, protože již známé přísloví praví "Koho chleba jíš, toho píseň zpívej"  a pokud budou v politice strany financované cizinou, budou hlásat s naprostým klidem i ty nejnesmyslnější -izmy neboť na ně nikdo z vlády ani z voličů nemůže. Těch pět procent hlasů  vždy drahou kampaní získají a o nic víc jim nejde. Natož pak o ekonomiku státu. Pokud budou muset ale opravdu soupeřit o přízeň voličů, aby měli čím zaplatit kampaň, pak se budou chovat jinak a nedovolí si dávat stamiliardy na ekobarony, nebudou pěstovat kůrovce na Šumavě  a proszovat podobné přímo šílené věci, jen aby si zajistili přízeň Bruselu do budoucna. Zde opravdu  protekly neskutečné peníze z rozpočtu, které budeme ještě léta platit. Závazek na dvacet let připlácení na elektřinu ekobaronům činil 500 miliard, dokonce výpočty renomovaných ekonomů z VŠE vedly k 700 miliardám korun. O zničení našich lesů zelenými ekoteroristy nemluvě. To jsou škody nevyčíslitelné. Ale to je na jiný článek.

Číst 12471 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v HOSPODÁŘSTVÍ

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 49 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %