Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Neber sociální dávky, neber dávky, nebo se z toho zblázníš Doporučený

  • neděle, čec 05 2015
  • Napsal(a)  Břetislav Olšer
Za denní příděl 35 kanadských dolarů pro pětičlennou romskou rodinu se dá ledasco nakoupit.... Za denní příděl 35 kanadských dolarů pro pětičlennou romskou rodinu se dá ledasco nakoupit.... snímek Břetislav Olšer

Je to ale marný, je to marný, je to marný... Proč se též někdy nezasmát třeba parafrází na scénku z filmu "Jáchyme, hoď ho do stroje", v němž každý čtvrtrok skončí jeden ze zaměstnanců u doktora Chocholouška. Realita; jde o Romy, co každý měsíc skončí na sociálce. Místo Jáchyma, co házel do stroje přehled svých šťastných i kritických dní prokondiciogram, poslal otevřený dopis vládě v uplynulých dnech starosta Zábřehu na Šumpersku František John. Nelíbí se mu, že ministr vnitra Milan Chovanec sebral obcím pravomoc rozhodnout o doplatku na bydlení v ubytovnách pro lidi bez domova. Je to však prostě marný, je to marný...

 "Prověřili jsme celkem 57 žádostí lidí žijících na ubytovnách, z toho 33 jsme doplatek zamítli. Šokuje mě, že podle pana ministra náš nesouhlas s vyplacením doplatku na bydlení nemusí být pro úřad práce závazný a ten může žadatelům peníze přes náš nesouhlas poskytnout,“ píše zábřežský starosta. Ze strany ministra vnitra jde o diletantství, nesystémovost a neprofesionalitu. My jsme s posuzováním žádostí měli spoustu práce. Kdybychom se na to vykašlali a souhlasili s vyplacením peněz žadatelům, byl by efekt úplně stejný. Z ubytoven se stávají sociálně vyloučené lokality, a to v těchto prostorách často žijí dokonce i rodiny s dětmi. Tato forma podpory znamená neefektivní využívání veřejných prostředků státu, doslova jejich mrhání ... “  Dávat někomu něco za nic je amorální…

Co z tohoto dalšího ministerského faux pas plyne? Po ministru pro legislativní radu vlády, lidská práva a rovné příležitosti Dienstbierovi se blamoval i ministr vnitra Chovanec. První se blýskl návrhem změny insolvenčního zákona, podle něhož by mohli dosáhnout oddlužení i ti nejchudší lidé, resp. sociálně vyloučení a nepřizpůsobiví. Dosud totiž mohou být odepsány dluhy soukromých osob jen v případě, že během pěti let splatí alespoň 30 procent svého dluhu. Z romských občanů se to nezdařilo žádnému, proto nový zákon, aby na oddlužení mohli dosáhnout i ti, kteří vzhledem k výši svých příjmů na takové oddlužení podle dosud platného zákona nemají. Druhý ministr zase zmatkuje s povolením doplatku na bydlení v ubytovnách pro lidi bez domova...

Rodina Kroščenova při mezipřistání v Paříži na cestě do Toronta...

Suma sumárum; u příjemců sociální podpory se vytváří, pěstuje a upevňuje nároková mentalita, ze které pro ně vyplývá předpoklad, že na vyplácení nejrůznějších sociálních dávek mají právní nárok. Radní v Zábřehu si stanovili kritéria, podle kterých město posuzuje každou žádost. „Brali jsme v úvahu přestupky, zda žadatel dluží městu, jaký je jeho zdravotní stav, zda v Zábřehu dlouhodobě žije,“ objasnil a zdůraznil , že cílem není lidi vyhnat na ulici. „My je naopak chceme motivovat... Když žena odešla z azylového domu s dětmi na ubytovnu za svým druhem, není to v pořádku. Ubytovna není prostředí, kde by dítě mělo vyrůstat,“ vysvětlil John. Sám je přesvědčen, že příjemci by si měli doplatek odpracovat. „Bohužel to Ústavní soud zakázal. Tito lidé tak sedí celé dny před ubytovnami a popíjejí alkohol a nemají motivaci něco udělat. Navíc pořád řešíme stížnosti lidí z okolí ubytoven na pořádek a hluk,“ doplnil John. https://www.youtube.com/watch?v=NX6rLxwCK8k

A tak  to jde pořád dokola, jako o červené punčošce; proč jsou Romové bez práce? Protože nemají vzdělání. A poté se stane, že český stát podle propočtů zaplatil jen za loňský rok za Romy nejméně 16 miliard korun. A to jen proto, že Romové už od malička nosí nálepku "nechtění a nevzdělatelní", takže neměli možnost získat dostatečné vzdělání, nepracovali a pobírali sociální dávky. Podle čerstvých údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání se skutečně více než čtvrtina malých Romů vzdělává ve speciálních školách, které jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením. Přestože nemají žádnou mentální vadu. Většinu dětí přesunou učitelé do speciálních škol ještě během prvních dvou let školní docházky.

Když si politici přihřívají svoji polívčičku na romských lapáliích, aniž by hnuli prstem...

Před dvěma lety proto vyhrálo osmnáct Romů spor u Evropského soudu pro lidská práva. Soud rozhodl, že odsouvání romských dětí do škol pro mentálně postižené představuje nezákonnou diskriminaci. Šlo o případ osmnácti dětí, které tvrdily, že v letech 1996 až 1999 navštěvovaly zvláštní školu "v důsledku jejich romského původu". Co ale s dětmi, které sice nejsou mentálně postižené, ale neumí téměř ani česky, ani romsky a v normálních základních školách brzdí ostatní, proto jsou přeřazeni do tzv. speciálních škol. Kdo je na vině? Jejich rodiče. Neučí se s nimi, nevedou je k češtině....

Nyní už asi nevydrží s nervy moji milovaní nickové a začnou se bouřit, že pořád opakuji dokola již mnou kdysi zveřejněná fakta. Svatá pravda; budu je opakovat až do té doby, dokud se něco s Romy nezmění. Jo, kdybych byl politik, ufff, až se mi z té představy udělalo šoufl, co ve mně vyvolalo nutkání osprchovat své svědomí a vydezinfikovat svoji duši. Politikům v reálu totiž vůbec nejde o Romy, nýbrž o svá vlastní koryta, k čemuž potřebují dehonestovat své partnery z opozice, jimž vždy zhatí jejich zákon, třeba o placení dávek za ubytování. A za rok za dva zase vymyslí svoji verzi zákona a tak dál... Má se měnit zákon, který přikazuje, aby se Romové nesměli flákat a zadarmo projídat naše peníze…?

Foto: Reuters...

Jsou ve školách rasisté, protože chtějí romské děti, které doma rodiče nepřipraví na vyučování, dát do zvláštních škol. Co by říkaly Vaše děti, kdyby chodily do jedné třídy s dětmi, které je budou zdržovat ve výuce? Co byste na to řekl Vy, jako rodič? Co víc může společnost dětem dát, než zadarmo základní školu, učitele, učebnice, osnovy, podle kterých se musí všichni učit stejně a ve stejný čas…? Otázka pro Patrika Bangu, dnes redaktora ČT:

“Udělal bych vše proto, aby podobné děti nebyly ve stejné třídě s mými chlapci, už jen proto, že jsem se jim jak vůl věnoval, aby na školu byli připraveni a chtěl bych, aby učivo zvládali bez problémů. Pokud by se nedalo se školou jednat (přesunutí dětí do jiných tříd, kde se jim bude kantor věnovat, bude tam méně dětí), dám děti do jiné školy, kde tento problém nebude a pokud to bude nutné, budu je tam i vozit, pokud by škola byla daleko. Ještě bych se pokusil škole doporučit tzv. romské asistenty, kteří by dětem pomáhali v učivu, nic jiného mne nenapadá…” Jsou Češi rasisté, nebo jen nemají mnohé Romy rádi?

Každý rok Česko podle Světové banky zaplat í za Romy, kteří neměli možnost získat dostatečné vzdělání, nepracují a proto většinou jen pobírají sociální dávky, kolem šesti miliard korun. Tím, že Romové nepracují a nic neprodukují, ztratilo loni Česko zhruba 9,7 miliardy korun. Vše je ve vzdělanosti. Do speciálních škol chodí necelých třicet procent všech romských dětí, u ostatních českých dětí jsou to dvě procenta, více než poloviny z cca sto tisíc českých Romů v produktivním věku nemá práci, nejčastěji nepracují romské ženy - zhruba polovina z nich je na mateřské dovolené a stejné množství nemůže, spíš nechce najít práci, děti jsou “výnosnější”. Prostě Romové jako horký brambor... Bude z Romů „horký brambor“ Evropy aneb Máme nejvíc ghett…

Proč bychom se netěšili, když nám kanadský gadžo dolary dá...?

Proč je zde rozdíl? Sociálně vyloučení obyvatelé v drtivé většině nechtějí pracovat, i když tvrdí opak a potenciální zaměstnavatele označují za rasisty a svoji nezaměstnanost za diskriminaci, kompletně demolují svá obydlí. Vytrhané vodovodní baterie několikrát způsobily havárie s vodou, nahromaděný odpad v domech přitahuje nechtěný hmyz a hlodavce. Pak se vrhnou třeba na ubytovnu, kterou zdemolují stejným způsobem. Pravidelné kontroly jasně potvrdily, že hygienický a technický stav objektu ohrožuje život místních obyvatel a není možné jej v takovémto stavu dále provozovat. Na dveře a okna nechávají radnice přivařit mříže, musí vypnout vodu a odpojit elektřinu. Dnes je hlídají bezpečnostní agentury…

Do školy chodí jen zřídka, mnozí občas něco čorknou, dají si nějakou tu drogu a jediné, co kolem sebe vidí a slyší, je řeč o sociálních dávkách a jak napálit úředníky. A čím by chtěly jednou být tyto děti z romských ghett v Liberci, Ostravě, Vsetíně, Varnsdorfu či Chánově a Janově? Budou pobírači sociálních dávek, aby nemusely někde “hárovat” a nechat se buzerovat. Psychologie většiny Romů? Že jen když jsou děti, chtějí ve své naivitě mít za svůj životní styl pobírání sociálních dávek? Pak si ale v dospělosti zvyknou na nicnedělání, na lichvu, drogy a začne je bavit krást poklopy z kanálů a bronzové tabulky ze hřbitovů.

Podle zábřežského starosty Johna stát vydal metodiku, podle které se město snažilo postupovat. „Stát nás do této problematiky namočil, dal nám odpovědnost a zároveň pravomoc a teď nám ji bere,“ řekl John, který krok ministra vidí jako nemotivující. „Lidé, kterým jsme doplatek odmítli vyplatit, teď mohou žít s vědomím, že jim ty peníze stejně musíme dát. Nebudou se snažit cokoli změnit,“ doplnil John. Řada z odmítnutých teď bude mít problém, jak za ubytovnu dál platit. Lidem bez příjmů by tak chyběly až tři tisíce korun. „Ubytovny pro sociálně slabé jsou nesystémové, i po změnách v legislativě je to pořád byznys pro majitele, nikoli sociální služba pro lidi. Proto jsme se snažili vyplácení peněz na bydlení v ubytovnách omezit,“ zdůvodnil zábřežský starosta. Proč chybí Česku peníze...? Máme v Evropě největší počet romských organizací na počet obyvatel?

Problém je hlavně v majitelích ubytoven pro chudé, za což dostávají za bydlení šestičlenné rodiny z jejích sociálních dávek až 24 000 korun měsíčně. Vyplývá to ze zprávy sdružení Vzájemné soužití. Organizace pomáhá hlavně Romům, její terénní pracovníci se zaměřili na deset ubytoven v Ostravě. V roce 2011 se v Ostravě vydalo na doplatcích na bydlení asi 87 milionů korun, loni 172 milionů.

Další potíž; většině Romů nemůžeme vnucovat svůj hodnotový systém. Patří zkrátka do kategorie asociálů, odmítajících autoritu. Skončili v ghettech právě proto, že nejsou schopni dělat kompromisy výměnou za to, co chtějí nebo potřebují. Námi vnucovaná pravidla každý týden porušují, protože odmítají jednat podle jiné než své vlastní vůle. přístřeší se musí chovat podle potřeb větší skupiny, přestože mají ve zvyku zůstávat vzhůru, pít alkohol a dělat rámus celou noc, i když ostatní lidé potřebují spát, aby mohli jít ráno do práce .

Za denní příděl 35 kanadských dolarů pro pětičlennou romskou rodinu se dá ledasco nakoupit....

Musíme si uvědomit, že tyto lidi, co přežívají v ghettech, nezajímají naše zákony či způsoby chování. Co bude mít Rom z toho, že bude čistý a dodržuje hygienu? Romové vybírají popelnice, kradou vše, co má něco společného s kovy. Romská komunita se prostě dělí se na ty, jež zajímá pouze rodina, práce a úspěch, a na ty, jejichž smyslem života je pobírání sociálních dávek… Olaští Romové mají krále a ještě jiné geny; krádeže, zvané čorkaření, považují za tradici svého cikánského rodu. Prostě motto: Neber sociální dávky, neber sociální dávky, nebo se z toho zblázníš - je to ale marný, je to marný, je to marný...

Možná bych mohl popsat i následující věstník přestupkový obecní a držet se jeho zásad, aby už nemuseli škemrat o slušné bydlení?

Přestupky proti veřejnému pořádku § 47 zákona o přestupcích. Přestupku se dopustí ten, kdo:

a) neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci,

b) poruší noční klid,

c) vzbudí veřejné pohoršení,

d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství

e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,

f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného po­řádku při konání veřejných tělovýchovných, sportov­ních nebo kulturních podniků anebo v místech urče­ných k rekreaci nebo turistice,

g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostran­ství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,

h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 1 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. g) a h) pokutu do 50 000 Kč…

Tak, kolik nacpe český stát do Romů a jejich organizací, to už víme, teď ještě kolik si vydělají jiné nevládní organizace na „pomoci“ běžencům:

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) 46 786 527,- Kč

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) 30 079 876,- Kč

Poradna pro integraci (PPI) 22 973 418,- Kč

InBáze 10 565 144,- Kč

Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) 23 611 803,- Kč

Člověk v tísni, o. p. s. 249 628 650,- Kč

Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) 7 016 246,- Kč

META, o.p.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 21 042 731,- Kč

Centrum pro integraci cizinců, z.s. (CIC) 25 969 612,- Kč

Evropská kontaktní skupina o.s. (EKS) 31 227 714,- Kč

MOST PRO, o.p.s. 6 004 237,- Kč

Charita Česká republika (pozorovatel - nepřehledné, v řádech desítek až stovek milionů)

Lačhe Čhave (LČ) (pozorovatel) nedohledáno

Slovo 21, z.s. 25 148 073,- Kč

AMIGA, z.s.(pozorovatel) nedohledáno

La Strada CR, o.p.s. (pozorovatel) 1 169 596,- Kč

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 50 547 441,- Kč

Suma sumáru a máte tady přes půl miliardy... To se to žije za korunky daňových poplatníků...

Kouzelník a Rom umí kouzlit. Kouzelník řekne: Abrakadabra a má v ruce králíka z klobouku, Rom řekne: Diskriminácia a hned má sociální dávky, byt i auto. Alláhu akbar, kdo vykouzli běžencům zrušení Schengenu a konec křesťanství v Evropě...? Firma Barroso & Tusk to zařídí...

Inu, kdepak je tady ten prďola, co tu točí pivo, aneb doktor Chocholoušek má zkrátka narváno od pobíračů sociálních dávek...

Snímky Břetislav Olšer (5)

Salesiánská výchova Romů: Bezmezná trpělivosti, sebeovládání, modlení a vyčkávání na změnu

Pročpak lidi nemaj Romy rádi, proč jsou v lásce k nim nestálí…?

Vzkaz pro velkohubou Amnesty International: Přenocujte v Chánově…

Čunek: “Doba hájení skončila; nastává čas, kdy někteří Romové určitě půjdou z bytů pryč”

Další komentáře, glosy a ukázky z mých knih na webech olser.czbretislav-olser.enface.cz a na mém facebooku

 

 

 

Číst 32614 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v HOSPODÁŘSTVÍ

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 35 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %