Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Novodobé berijovské oko nad občany - Babišovy registrační pokladny Doporučený

Konference "Konec živnostníků v Čechách" v Jednacím sále Senátu PČR Konference "Konec živnostníků v Čechách" v Jednacím sále Senátu PČR snímek Ivana Haslingerová, Fragmenty

Moderní levicoví politici nejsou již odpůrci podnikatelů, jak se ještě stále někteří jejich naivní voliči domnívají, ale pouze nepřátelé drobných živnostníků. Velké podnikatele, s nimž se snáze domluví, naopak podporují. Mezivrstva drobných podnikatelů - živnostníků - jim v tom vzhledem k jejímu množství překáží. Nemají nad ní dohled kvůli ochraně soukromí a osobních dat, která platí v demokratických společnostech. A nejedná se o nějakou malou skupinku "bohatých a šidících hospodských", jak se snaží namluvit svým závistivým voličům, aby odpoutali pozornost od svého skutečného záměru - kontroly všech 700 000 drobných živnostníků a v konečném důsledku  jejich rodin, dětí a občanů jimi zaměstnávaných.

 

Ministr Babiš sice tvrdí, že zavedením elektronické evidence jejich tržeb (EET) chce narovnat podnikatelské prostředí u nás, ale ve skutečnosti to má sloužit, stejně jako v Chorvatsku, ke kontrole živnostníků státem. Je jistě pravda, že někteří živnostníci neplatí dobře daně, mnohem větší úniky ale dělají velcí podnikatelé, kteří si najímají obrovsky přeplácené daňové poradce, kteří dokáží vypracovat daňová přiznání tak, že z miliardových zisků téměř nic nezbyde a jim i podnikatelům zůstanou na kontech miliardy. Nehledě k tomu že sám stát přímo vytváří obrovské skupiny nejen neplatičů daní, ale dokonce příjemců peněz z rozpočtu dotováním ekologických miliardářů vyrábějících drahou a zbytečnou solární elektřinu či pěstujících řepku na benzín místo pšenice na obživu... Je zajímavé, že přesto, že tito čistí příjemci peněz z rozpočtu jsou stále větší realitou, nikomu to nevadí. Zatímco média jsou plná informací, že za šedou ekonomiku a špatný výběr daní mohou především drobní pracovití občané, kteří mají ve skutečnosti na nehorázné plýtvání státu podporou nesmyslných projektů ekobaronů a na sociální dávky nemakačenků vydělat.  

Že byly osoby samostatně výdělečně činné solí v očích socialistickému premiéru Vlaidmíru Špidlovi, je pochopitelné, ale že je bude pronásledovat miliardář Babiš, je na první pohled nepochopitelné. 

Ví jistě o tom, že chorvatský premiér na nedávné konferenci v ČR, kterou pořádalo ANO, uvedl, že vliv EET je zanedbatelný. První rok zaznamelnala jeho vláda pokles výběru daní o 1 % a další rok o podobný vzrůst. Nic se nehnulo. Pouze po zavedení EET zaniklo 33 000 živností z celkového počtu 190 000. Pokud to přepočteme na ČR, zaniklo by 110 000 živností. Je  jisté, že i u nás nepovedou elektronické pokladny k lepšímu výběru daní, že spousta živnostníků bude muset oficiálně skončit a přejít do tzv. šedé ekonomiky, že se stanou meloucháři jako za komunismu. Že se tito bývalí živnostníci postaví do front na podporu, což bude obrovský zásah do státní pokladny. V Chorvatsku je stav šedé ekonomiky 28 %, zatímco ve svobodných zemích pouze kolem 15 % (Německo 12 %, ČR 15%, Švédsko 14 %, průměr EU 18 %). Nehledě k tomu, jak zavedení obřího sytému zkomplikuje život běžným uživatelům již tak přetíženého internetu.

Chorvatský ministr financí přiznal, že cílem zavedení EET bylo státní řízení hospodářství. EET je tedy pokračováním zvýšení moci státu k plně státem řízené ekonomice, kterou jsme měli 50 let a věřili jsme, že se tato hrůza k nám již nevrátí. Důvodů pro zánik živností je proto více, než jen velké peníze za pokladny. Podnikatelé se bojí vstoupit do systému, který by poskytoval o nich státu v roli velkého bratra obrovské množství dat, která jsou snadno zneužitelná. Naši poslanci by proto měli odmítnout tento zákon nepřátelský vůči svobodné demokratické společnosti. To vše ale jistě pánové z ANO vědí a přesto v touze, aby viděli, jak podnikají ostatní konkurenti, prosazují  tento šílený a navíc velice drahý projekt. (Na pořízení pokladen padne 370 milionů korun, na provoz 300 milionů za rok, na každého zaměstnance ze 400 lidí celní správy na provoz za rok minimálně 5700. )

Proč tak úzkostlivě šetřícímu ministrovi nevadí, že se budou  EET utrácet miliardy? Odpověď je jasná: 

Zákon o EET zvýší  zánikem živností sílu korporací a vzroste moc státu nad živnostníky a potažmo na námi všemi. Budou zneužita data k marketingovým účelům, což pro velké podniky má neuvěřitelnou cenu. Nastane agrofertizace venkova, protože zánik živností nejvíce postihne náš venkov, kde jsou živnostníci nejmenší. To je snad nejhorší dopad celého projektu. Dvacet let trvalo, než na vesnicích začali pracovat malí řemeslnící a obchodníci. Nyní budou do roka pryč. Jak by asi na hasičském bálu na hřišti hospodský roznášel piva a tiskl on-line účtenky? Lidi ho pro čekání na pivo seřežou. A on nakonec hospůdku zavře. To vše však panu Babišovi stojí za to, aby pod falešnou rouškou lepšího výběru daní mohl zavést projekt, za který by kdysi dali diktátoři typu Stalina snad život. Nemuseli by budovat obří tajnou policii, nepotřebovali by žádné Berije. Ťuknutím na internet by se  hned dozvěděli o každém občanovi vše, co je zajímá. 

Dá se uzavřít, že zákon o EET povede ke koliznímu stavu, který si společnost tolik zkoušená v padesátiletí komunistické totality nezaslouží. 

Opoziční politici se proto proti nebezpečnému EET projektu bouří

Senátní klub ODS ve spolupráci s Aliancí evropských konzervativců a reformistů (AEKR), Asociací podnikatelů a manažerů a revue Pravý břeh pořádal k pokryteckému projektu EET ministra Andreje Babiše v Jednacím sále Senátu PČR konferenci "Konec živnostníků v Čechách" 

Konferenci zahájili 1. místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka a předseda AEKR europoslanec Jan Zahradil, který navrhoval změnit daňový systém místo zavádění Babišova berijovského oka

Rovněž senátor Jaroslav Kubera varoval před stále větším okem „velkého bratra". Upozornil na to, že registrační pokladny jsou jen první krok k jeho zavedení a trend stále většího dozoru nad občany bude pokračovat. Je v tom skryto veliké nebezpečí, neboť svoboda se lehce ztrácí a těžko získává. Cílem EET není získat daně, ale data. Jde jen o peníze. Nehledě k tomu, že nízké daně nemusí vždy přinést menší daňové výnosy. "Dali jsme v Teplicích jednu sazbu za psa pro všechny občany jako dříve jen pro důchodce - 200 Kč. Vybrali jsme místo jednoho milionu 900 000, tedy  jen o 10 % méně, než když pracující platili 1000 Kč," uvedl pan senátor. Nakonec s úsměvem uzavřel: "Nechme je EET zavést, rozbijí si pusinku sami." 

Dlouhodobý odpůrce tohoto projektu, předseda ODS Petr Fiala, vše trefně shrnul: „Stejně jako v Chorvatsku, nepovede EET k lepšímu výběru daní, ale spousta živnostníků bude muset skončit. Tím se zhorší dostupnost služeb pro všechny občany. Stát bude navíc v roli velkého bratra mít k dispozici obrovské množství dat, která jsou snadno zneužitelná. Nechápu, jak mohou poslanci rezignovat na svou možnost kontroly zákona, který je tak nejednoznačný a neefektivní."

Rektor CEVRO Institutu Josef Šíma uvedl, že je nesmysl spravovat něco, co není rozbité, a když už chceme něco vylepšit, nesmí být léčba horší než příznaky nemoci, nesmí škodit celému organismu. Stínová ekonomika není v žádné zemi nulová a roste od západu na východ, od demokratických systémů k diktátorským. Od bohatých zemí k chudým. Má totiž i kladné rysy. Zlepšuje chudým občanům život. Mohou si nakoupit levné výrobky a přivydělat si pár korun k životu. Je jakýmsi polštářem pro lidi, než skončí na úřadech práce. Takže v rozumné míře vlastně pomáhá k udržení sociálního smíru v chudších zemích. Vláda by měla v očích občanů samozřejmě posilovat svoji autoritu, ale nesmí to dělat represemi a snižováním již tak neslavné životní úrovně. Každá represe vždy důvěru snižuje. Dotace a přerozdělování vybraných daní velkým korporacím na nesmyslné projekty zvyšuje vždy stínovou ekonomiku. Cílem vlády by nemělo být nabízet lidem za miliardy další softwarové firmy, které by pro ní vyráběly programy na kontrolu lidí, ale nabízet jim projekty, o které mají zájem.  Dopady sběru dat o občanech jsou zneužitelné ať již je dělá počítač namísto StB či KGB!

Analytik trhů Michal Doktor je přesvědčen, že zákon o EET povede k Elektronické Eliminaci Trhu. V zákoně o ní stojí, že MF vydá pouze vyhlášku, ale nebude ji samo připravovat. I kdyby šedá ekonomika klesla, nevyváží to náklady na vzrůst front na dávky končících živnostníků. EEP je vykládána zavádějícím způsobem, že jde jen o nějaké šidící hostinské, ale jde o mnohem víc. O zamezení plateb v hotovosti, pokuty, penále. V zákoně je absence ochrany bezpečnosti  a soukromí každého z nás. Zákon postrádá záruky trestně právní odpovědnosti a bezpečí. Navozuje nezodpovědný a zcela nežádoucí systém. Zavádí terminologický zmatek  a nesoulad s ostatními zákony. Například zavádí v paragrafu 20 jakýsi fiskální identifikační kód, aniž víme, kdo ho vydává a co to je. Každý přitom s ním budeme muset  žít.

„Elektronická evidence tržeb je diskriminující, protože zasáhne ty malé a velkým naopak pomůže. Elektronická evidence tržeb je prostě škodlivá zbytečnost a pokus zavést ji považuji za státní zvůli,“ řekl předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek. Zákon prý má očistit tragické podnikatelské prostředí. Je zcela zbytečný, drahý, protiprávní a diskriminující. Nikdy jsem nezjistil, jak došla vláda ke 12 miliardám, o které prý zvýší daně. Nikde nevysvětlila, jak chce zdesetinásobit daně z restaurací. Státní úředníci získají zákonem možnost rozhodovat o více než půl milionech lidí, aniž se tito mohou bránit přesnými pravidly. Ty v zákoně chybí. Stát tak kvůli některým nepoctivcům ohrozí všechny. Je to stejné, jako by kvůli zamezení domácímu násilí dal stát povinně do každé domácnosti kamery. Na výběr daní má přitom jiné nástroje. Zavedení EET prosazuje vláda pomocí lží. 

Jan Volný z ANO se snažil zákon dosti nedůstojně a vůči řečníkům urážlivě obhájit: "Pan Sobotka spočetl všechny nectnosti registračních pokladen, pan Fiala volal, že si nepřeje zákon, protože neví, o co v něm jde. Svaz obchodu a cestovního ruchu je naopak pro zákon. Je pravda, že nejde privátně o výběr daní, ale o zrovnoprávnění podnikatelského prostředí. Proto ho zavádí Rakousko a Německo. Švédsko ho má 8 let. Informace, které se seberou o podnikatelích do celkové databáse, jsou o celkovém množství, ne o tom, kolik chlebíčků sní v restauraci Fiala."(Smích, Doktor vrtí hlavou, Fiala se směje)

Pavel Havlíček, řezník z Klatov ponechal stranou velkou politiku a ekonomiku a popsal přítomným den živnostníka. Ve 4 hodiny vstane, naseká cibuli a maso a připraví vše na sekanou, v 6 pustí stroj. Pak udí uzené. V 8 hodin otevře krám a večer zavře. "Kde mám brát čas na EET?!"  ptal se pan Havlíček. Připomněl, že ministr Babiš nepoužívá počítač s odůvodněním, že je to složité zařízení a nebude se to učit, a po něm to chce. "Stát má i bez EET dostatek nástrojů, jak dobře kontrolovat výběr daní. Nezná-li je Babiš, nemá na ministerstvu co dělat. Pokud si někdo nevydělá 5 000 na pokladnu, má podle pana Babiše přestat podnikat. Pak se ale stane příjemcem podpory. Pan ministr by si měl uvědomit, že trh reguluje zákazník a ten rozhodne, kdy já skončím s podnikáním. Pokud se ale rozhodnu nenechat se šikanovat státem, budu udit na zahradě  pro sousedy a chodit pro podporu a nechám si po mnoha letech platit i nemocenskou jako zaměstnanec," uvedl pan Havlíček. 

Fakt, že registrační pokladny budou pro mnohé živnostníky likvidační, potvrdila i šperkařka z Domažlic Petra Fenclová, která uvedla, že pro ni náklady vzrostou přibližně na 25 000 korun. Nejde jen o pokladnu, ale o tiskárnu, software. "Často navíc prodávám na jarmarcích, kde internet není. Doma budu muset trávit po návratu hodiny, abych všechny účtenky odeslala do centrálního registru, což omezuje nejen mé podnikání, ale i svobodu. Pokud to nestihnu včas po návratu zpracovat, protože v Domažlicích často vyletí internet, budou ke mně  chodit do bytu, kde provádím účetnictví ozbrojené celní jednotky,"  zdůraznila Petra Fenclová.

Jiří Šebesta za sdružení podnikatelů a živnostníků upozornil na fakt, že na pozadí medializovaného zákona EET byla v tichosti schválena novela zákona o DPH. Díky ní od 1. ledna 2016 musí každý posílat na finanční úřad KONTROLNÍ HLÁŠENÍ, takže bude "velký bratr" vědět, kdo s kým a za kolik, v jakém objemu a s jakou frekvencí. Což bude konec obchodního tajemství. Zaslaná data budou zneužívána ke konkurenčnímu boji. Určitě je někdo na MF zneužije, i když se vláda dušuje, že ne. Kyberprostor i samotného Pentagonu byl již několikrát zneužit. Půjde o zneužití čl. 10.3 a 13. listiny lidských práv, které nás mají proti tomu chránit. Zasílání kontrolních hlášení je proto protiústavní. 

Rovněž Senátor Miloš Vystrčil shledal na počínání MF rozpor s ústavou: "Stát by se měl místo na EET zaměřit na opravdové úniky miliard v daňových rájích, na biopaliva, na velkopodnikatele. Tím by získal víc než mizerných 12 miliard. Pokud MF chce narovnat podmínky pro podnikání, tak by to měl učinit pro každého, ne jen pro hospody. Vybírat jen skupiny je v rozporu s ústavou. Plošné nálety na živnostníky a starosty je zbavují svobody." 

Martin Janeček , generální ředitel finanční správy na stížnost paní Fenclové, že po devíti měsících platnosti zákona o třetí dani DPH není na internetu nový formulář pro tuto třetí daň, uvedl,  že nemíní  chybný formulář opravit, protože by prý bylo nehospodárné měnit ho v průběhu roku. Námitka, že je to na internetu minutová oprava jednoho řádku, u něj neobstála. Pokud jde o zneužití dat, tak finanční správa, která jich má hodně, je podle něho nikdy nezneužila a neunikly informace. Nehledě k tomu, že z dat se prý zjistí pouze to, že je cosi prodáno a s jakou marží. Nevědí ale, za kolik položek to bylo.

 

V druhé části konference vystoupil  hlavní ekonom Roklen Fin. Lukáš Kovanda se sdělením, že eliminaci šedé zóny ekonomiky pomáhá podle výzkumů profesora Schneidera z Lince mnohem více nižší daňové zatížení a dobře fungující instituce, nikoliv opatření typu registračních pokladen. Brát si příklad v Chorvatska je podle něho totéž jako kdyby si dvojkař, který chce být jedničkář, si bral příklad z pětkaře. Eliminaci šedé zóny ekonomiky pomáhá mnohem více například nižší daňové zatížení a dobře fungující instituce, nikoliv opatření typu registračních pokladen. Profesor Schneider dále zkoumal hlavní faktory, které šedou ekonomiku ovlivňují. Především z 52 % to je daňové zatížení, dále pak ze 17 % kvalita institucí (soudy...), z 10 % kvalita pracovního trhu - možnost např. vyhodit zaměstnance za trestný čin na pracovišti.  Odrazující mechanismy nemají téměř efekt . Činí 1 %. Čím vyšší jsou daně a zatížení práce, tím roste uchýlení se do šedé zóny.

"Z toho mohu uzavřít: Jen si evidujte, ale na živnostníky se obraťte až po zjištění, zda nejdou snížit daně a zlepšit soudy a zdravotnictví.... Nesnažme se honit zajíce po lese za použití hi tech zbraní, když škodu dělají divočáci, na které stačí kulovnice. Vybereme pak jen několik miliard a desítky jich uniknou jiným způsobem. Když ČNB oslabuje korunu, nepodvazujme i my ještě víc růst ekonomiky zavedením EET, která ji může silně oslabit.  Budou zneužita data k marketingovým účelům, což pro velké podniky má neuvěřitelnou cenu," zdůraznil pan Kovanda.

„Chorvatská ekonomika trpí řadou problémů. Data Eurostatu potvrzují, že registrační pokladny výběru daní nepomohly, naopak. K obrovským daňovým únikům dochází zejména na straně velkých holdingů. Jak tomu zamezit ale vláda neřeší,“ tvrdí ekonomická analytička Lenka Zlámalová. EET je podle ní škodlivá, nesmyslná a nic nepřinese. Neexistuje žádný důkaz, že by více kontroly státu přineslo někdy něco kladného. Pouze to rozproudí zdání, že se něco děje. "Finanční úřady mají nástroje na kontrolu. Od roku 1992 mohou například dát pokutu až 36,2 %, když zjistí majetek vyšší, než je daň, kterou z něj platíme. Za Kalouska místo toho byla vydána perverzní listina neplatičů DPH. Místo aby šli po neplatičích, šli po nevinných. Je jednoduché ukázat na malého živnostníka. Miliardové fixlování na poště je nic proti šílenci, který nabídne Chovancovi milion. Ve Skandinávii platí daně, protože věří státu. Pokud se náš stát chce chovat jako král, budí nedůvěru," zdůraznila paní Zlámalová a jako jediná připomněla úspěšnou ekonomickou  reformu zavedenou slovenským premiérem Dzurindou - rovnou daň - která potvrdila, že poloviční sazba daně vedla ke dvojnásobnému výběru daní. 

Je s podivem, že nikdo z ODS, která se slibem zavedení rovné daně vyhrála kdysi volby, se o tomto úspěšném projektu, na který přišel její člen Vlastimil Tlustý a který pomohl tolika zemím z ekonomického propadu,  nezmínil. Proč nevysvětlí panu Babišovi, že pomocí ní by vybral stejně jako kdysi Mikloš se Dzurindou dvojnásobek daní?!

Na závěr plamenně obhajovala ministra Babiše paní z jeho ministerstva. Její věta: "Ekonomický růst nemá s růstem výběru daní nic společného. I po opakovaných publikacích MF to lidé nechápou." stojí za vytesání do mramoru.

 Bývalá senátorka Milena Kozumplíková vše uzavřela jasnou větou: "Zákon o EET je útokem na 2 základní principy - Svobodu a Demokracii."

 Moderátorem konference byl ekonomický komentátor  Pavel Páral"

Číst 18516 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v HOSPODÁŘSTVÍ

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 33 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %