Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Šéfredaktor

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., jednatelka Kulturní komise České republiky, z.s.

Již třicátým rokem je šéfredaktorkou kulturně-hospodářské revue Fragmenty RNDr. Ivana Haslingerová, CSc.

Vystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a poté Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, vědecký obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 obhájila na matematicko-fyzikální fakultě UK další disertační práci v oboru studia fyzikálních pevných látek a získala titul kandidáta fyzikálních věd CSc. 

Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky uranového paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako vědecký asistent v letech 1973-74. V letech 1975-1993 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského ČSAV.

Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek, teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka (viz článek Fragmenty - Docent Pancíř – první polistopadový disident souzený na §103) se věnovala publicistice a malbě a od 6.9.1995  je šéfredaktorkou kulturně-hospodářské revue Fragmenty a jednatelkou Kulturní komise České republiky, z.s.

Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva 20. století.

 Jejími koníčky jsou, kromě fyziky, malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Ilustrovala  např. knihu pohádek  své matky, básnířky a spisovatelky kraje Vysočina Libuše Pamětnické, "Strašidla ze Zálesí". Byla provdána až  do jeho smrti 19.5.2023 za Doc. Ing. Jiřího Pancíře, CSc., prezidenta Kulturní komise ČR. Z prvního manželství s profesorm na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy Jaroslavem Haslingerem má syna Michala Haslingera, který je od roku 6.9.1995 ředitelem Hudební a mediální sekce Kulturní komise ČRJejí biografii naleznete též v pátém vydání "Who is ...?", říjen 2006.

Informaci a Kulturní komisi ČR získáte kliknutím na článek: 

Vznik a poslání Kulturní komise ČR

Vznik a poslání Kulturní komise ČRZákladní kámen pro vznik Kulturní komise ČR – IČO: 60456582 položila ještě před rozpadem Československa v roce 1991 akce občanů bojujících za zachování společného státu. Nesouhlasící občané založili sdružení "Výzva občanů",  které bylo vyhlášeno na tiskové konferenci v Praze 20. září 1991. Jeho cílem bylo předložit Federálnímu shromáždění (FS) petici s požadavkem,… čti dále

Poslání revue Fragmenty 

(revue vychází rovněž na twitter.com/Fragmenty_newsfacebook.com/fragmenty.cz  a facebook.com/ivana.haslingerova)

Možnosti presentace v revue Fragmenty 

Kontakty a tiráž 

© Kulturní komise ČR, z.s. 1.1.2024

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %