Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Apokalyptický kult klima-alarmismu má nové šílence, ehm, „proroky“ podle nichž se bude žít nejlépe, když na Zemi nebudou žít lidé Doporučený

  • neděle, zář 22 2019
  • Napsal(a)  Michal Brand
Nákup ekomasa v budoucnosti podle klima-alarmistů. Co ale na to nehumánní zabíjení řeknou ochránci zvířat? Nákup ekomasa v budoucnosti podle klima-alarmistů. Co ale na to nehumánní zabíjení řeknou ochránci zvířat?

Tak tu máme zřejmě nový level klima-alarmistického a eko-fašistického šílenství. Jako by nebylo dost sledovat duševně nemocnou a nic nechápající pubertální dívku zneužitou svými pomatenými multikulti eko bio fanatickými rodiči a eko-parazity z environmentálních mafií. Apokalyptické orákulum Greta podle slov své matky vidí pouhým okem molekuly kysličníku uhličitého a vidí pouhým okem, jak ty molekuly kysličníku uhličitého ničí rostliny v přírodě. Matce Grety zřejmě ve škole zapomněli říct, že kysličník uhličitý rostlinám prospívá a že ve vyšších koncentracích CO2 rostou rostliny rychleji a dorůstají větších rozměrů. Tak si matka Gréty politicky korektně myslí, že CO2 rostlinám škodí a proto nás ve své knize neopomíná ujistit, že svatá Gréta vidí nejen molekuly CO2, ale vidí dokonce jak kvůli těm všem molekulám CO2 chřadnou a umírají v krajině nebohé rostlinky.

 Ale to opravdu ještě stále nic není. Máme čím dál více lidí, kteří se navzájem trumfují v tom, jaké úrovně vlastní debility dosáhnou a jak svoji debilitu dokážou co nejvíce lidem dokázat. Když totiž uděláte z jednoho blbce celebritu a hvězdu sociálních sítí a hvězdu obrazovek masmediálního brainwashingu, hned se najde spousta lidí, kteří touží být úspěšní, ale nejsou schopni dosáhnout úspěchu jinak, než trumfováním se v debilitě. To nemyslím jako urážku nebo vulgaritu. To myslím jako diagnózu: 

Lékařská definice lehké mentální reterdace

Podívejte se třeba na „youtubery“ a „influencery“ – to je prostě přehlídka debilů. Retardovaní. Hlupáci. Úchyláci. Galerie lidí z psychiatrické léčebny. Vypadají jako kdyby sem zabloudili z filmu Idiocracy.

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Ment%C3%A1ln%C3%AD_retardace#Lehk%C3%A1_ment%C3%A1ln%C3%AD_retardace

Lehká mentální retardace - Synonyma: lehká slabomyslnost, lehká mentální subnormalita, oligofrenie, debilita. IQ 50–69, zastoupení v populaci 2,6 %, výskyt v celkovém počtu jedinců s mentální retardací 80 %.

Jedinci jsou většinou schopni užívat řeč v každodenním životě, dosáhnout nezávislosti v osobní péči (jídlo, hygiena, oblékání…) a v praktickém životě. V emocionální oblasti se projevuje afektivní labilita. K lehké mentální retardaci se mohou individuálně přidružit vývojové poruchy, autismus, tělesné postižení, epilepsie, poruchy chování. Velký vliv má dědičnost i sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Vývoj: do 3 let je dítě jen lehce psychomotoricky opožděno, ale mezi 3. a 6. rokem se už objevuje opožděný vývoj řeči, malá slovní zásoba, nízká zvídavost a vynalézavost dítěte. Výrazně se pak tato retardace projevuje ve věku školní docházky, kdy se objevuje omezené logické, abstraktní a mechanické myšlení, lehce opožděná jemná i hrubá motorika, slabší paměť atd. Vidíme to každý pátek před školami i v ulicích.

Lidé, kteří věří tomu, že CO2 škodí dokonce i rostlinám. Lidé, kteří věří, že když stoupne teplota na planetě, tak vyhyne život, přestože, kdyby měli nějaké znalosti (to je ta slabší paměť) a dokázali logicky uvažovat (omezené logické, abstraktní a mechanické myšlení), tak by věděli, že CO2 například rostlinám výrazně prospívá (a tedy býložravcům a tedy masožravcům). Věděli by, že globální klima je stále ještě na historických minimech teplot o několik stupňů a že v dobách, kdy bylo na planetě podstatně tepleji, než hystericky varují i ti největší agitátoři klima-alarmismu, tak v těch dobách nejen že nevyhynul život na planetě, ale naopak se mu velice dobře dařilo.  Naše planeta je nyní v oblasti nejnižších teplot za posledních 500 milionů let, jen těsně nad naprostými minimy v dobách, kdy pevninský ledovec pokrýval většinu Evropy. V dobách mnohem vyšších teplot než „vyhrožuje“ dokonce i známý ale zcela vylhaný „hokejkový graf“ se životu na planetě dařilo mnohem, mnohem lépe než dnes. Vystupujeme z Velikého Globálního Ochlazení a je otázka, zda oteplení po skončení velké doby ledové bude nyní pokračovat a zda vůbec pokračuje, a nebo zda dojde opět k poklesu globálních teplot. Tak jako tak, i kdyby globální oteplení existovalo (data jsou politicky upravována, aby ukazovala oteplení, ale kdo ví, jaká je skutečnost) a  pokračovalo, tak to život na planetě PODPOŘÍ.

Trumfování se v debilitě vyprodukovalo sebevražedný kult za dobrovolné vymření lidstva

Jak jsem ji napsal, máme čím dál více lidí, kteří se navzájem trumfují v tom, jaké úrovně vlastní debility dosáhnou a jak svoji debilitu dokážou co nejvíce lidem dokázat. Výsledkem jejich počínání je, že USA tak vzniklo nové hnutí – za dobrovolné vymření lidstva (The Voluntary Human Extinction Movement. http://vhemt.org/ ) Toto hnutí vychází zřejmě z premisy, že lidstvu se na Zemi bude žít nejlépe, když na planetě nebudou žít žádní lidé. Zelená Hlava XXII.

"Postupné ukončení lidské rasy dobrovolným ukončením chovu umožní biosféře Země vrátit se k dobrému zdraví. Přeplněné podmínky a nedostatek zdrojů se zlepší, když budeme méně hustí "- stojí na oficiálním webu těchto šílenců. Na webu tohoto otevřeně sebevražedného kultu se dále dočtete spoustu povídání a můžete si dokonce zahrát test, jestli jste pro vymření lidstva rychlé nebo pomalé, případně jestli jste zbabělec a pro vymření lidstva nejste, resp. nezmáčkli byste knoflík. Perfektní testík pro budoucí obsluhu sprch v Auschwitz II. Jistě zcela dobrovolném Auschwitz II. I když...Velké Dobro si žádá i tvrdá opatření, která nejsou a nebudou populární, jak nás již dnes ujišťují studentské SA-oddíly „Za klima“ a „Za Gretu“. Tak holt budou nějaká ta tvrdá opatření a ne všichni půjdou do sprch dobrovolně, no! Vy s tím taky naděláte!

Dobrovolné hnutí za lidské vyhynutí

VHEMT

"Můžeme žít dlouho a umřít"

A tady již přestává legrace. Zelení merkelovští fanatici  by měli se svým neodborným štvaním za lepší planetu přestat přestat než bude pozdě a ponechat  na stvořiteli aby uvedl do pořádku vše, včetně jejich řádění. (pozn. redakce)

Tento kult je otevřeně sebevražedný. Ostatní směry eko-klima-alarmistického třeštění jsou (zatím) sebevražedné jen skrytě – jen v důsledcích svých „požadavků“. Například požadavek studentskcýh záškoláků na uhlíkově neutrální společnost, na nulové emise lze naplnit poměrně snadnovrátíme se do pravěku. Žádné léky, žádné moderní oblečení nebo obuv, žádné ledničky, žádné televize, žádná auta, žádné povozy, žádní koně, žádné stroje, žádná elektřina. Nic. Jen pazourky a hliněné nádoby. V Evropě pak prostě a jednoduše pomře na nemoci a hlad zhruba 750 milionů lidí z dnešních zhruba 750 miliónů obyvatel Evropy (včetně odhadu evropské části Ruska). V Evropě přežije cca 50 až 100 tisíc obyvatel. Víc CO2-neutrální tedy pravěká ekonomika prostě neuživí. Takže, milí studenti, jestli vás třeba v Praze teď v pátek demonstrovalo například 2000 za okamžité přijetí opatření k nulovým emisím CO2, tak z vás 2000 přežije celkem – zhruba dvě desetiny jedince, resp. jeden z vás má 20% šanci přežít, ostatní jste mrtví. Prakticky nepřežijete ani jeden, protože v souboji o zdroje ve velkém CO2-neutrálním holokaustu opravdu nebude žádnou výhodou v moderním „školství“ získaná schopnost žvanit o genderu, konci planety, 12 letech do konce a podobné „dovednosti“.  To jen abyste věděli, co věci reálně znamenají v reálném světě.

Sebevražedný klima-alarmistický kult na svém webu nabízí následující test:

Zde si můžete zahrát test budoucího SS-mana, samozřejmě ekologického SS-mana, případně SS-Woman, aby to bylo genderově vyrovnané.

Varianty pod tímto obrázkem jsou následující (vůbec se nejedná o vědomé lhaní a vymývání mozků):

Ne, nestiskl bych to

I přes všechny zcela zřejmé důkazy, jsem schopen obhajovat existenci lidské rasy

Ano, stiskl bych to

Jsem důrazně pro zachování života a pro navrácení Země do [stavu] přírodního ráje.

Vidíte to? „I přes všechny zřejmé důkazy“. „mohu obhajovat existenci lidstva“ (Fuj, fuj, fuj, ty hloupý nevzdělaný lumpe!) „Jsem pro zachování života“ (kromě života lidstva tedy) „Jsem pro návrat RÁJE“. A kdo by v zájmu ráje nevyhladil lidstvo...

Malý dodatek, pro dočasné uklidnění

There is no button, there never will be a button, and even if there were, pushing it would go against the voluntary ethic of VHEMT. This is simply a philosophical exercise to help clarify values.

Není žádné tlačítko, nikdy žádné tlačítko nebude, a i kdyby bylo, stisknout by bylo proti dobrovolné etice hnutí VHEMT. To je prostě filozofická otázka, aby se vyjasnily hodnoty.

Ne, není to žádná filozofická otázka. Je to ryzí aplikace Overtonova okna na proces nedobrovolného násilného VYHLAZENÍ LIDSTVA. Takto přesně začíná proces Overtonova okna („tohle určitě ne, to je jen taková myšlenka, myšlenkový experiment, o nic nejde“) a končí to právě a přesně u realizace „zcela abstraktního myšlenkového experimentu“. Eko-fanatici otevírají a do budoucna připravují akceptování procesu vyhlazování „ekologicky“ nepohodlných lidí. Zatím jsou ve fázi „nemyslitelné“, ale už vyřčené a tedy semínko zaseté.

Hnutí za dobrovolné (případně nařízené, pokud to jinak nepůjde a někteří „hloupí“ lidé nebudou ochotni pochopit Velké Eco Dobro) vyhynutí (případně vyhlazení, „v zájmu ekologie!“) dokonce má kapitolku nazvanou „Úspěch“. http://vhemt.org/success.htm#sanshumans. V této kapitole se dočtete, jaké to bude super, až všichni lidé vyhynou. Nebo budou „vyhynuti“. „Vyhynuti“ ekologickými aktivisty a ekologickými aktivistkami s mozky již dnes dostatečně vymytými. Nacisté měli pro masové vyhlazování lidí eufemismus „odsun“. Eko-fašisté zřejmě budou používat termín „vyhynutí“. „Extinction Macht Frei“.

Alternativně toto hnutí zatím počítá s tím, že vymře jen asi tak 90% obyvatelstva a světová populace se sníží na 1 až 2 miliardy. Pak prý bude svět krásný, šťastný, naše civilizace zůstane zachována, budeme všichni šťastni pospolu v nádherné přírodě. Slibují Království nebeské a věčné spasení --- když tedy dost lidí vymře.

Eko-fašismus, klima-alarmistické šílenství i všechny další odrůdy eko-hnutí se již plně přeměnily do zcela iracionálních, pomatených třeštění duševně nemocných a labilních osob, které nejvíce ze všeho potřebují izolovat na uzavřeném oddělení psychiatrie a následně intenzivní léčbu.

 „Vyznej se z hříchů“, „přiznej své chyby, soudruhu“ - nový pořad televize NBC

Masmediální vymývání mozků a vytváření psychologických podmínek pro manipulaci lidí má také další nový nástroj. Americká televize NBC přináší nový pořad, kde mohou lidé dobrovolně přiznat svoje „eko hříchy“. https://www.nbcnews.com/news/specials/climate-confessions-share-solutions-climate-change-n1054791

Tam už chybí jen „spojil jsem se se západními imperialisty, abych škodil věci socialismu a dělnické třídě vedené komunistickou stranou“.

Pozn.: když si čtu autory tohoto brainwashing a manipulative webu, tak chci jasně prohlásit, že autorka konceptu Anna Brand není žádná moje příbuzná, známá, nic. Naprosto odmítám být s tímto....ehm...s tímto stvořením jakkoli spojován! :-)

Číst 5868 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %