Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Nigel Farage: Věřím, že Petr Mach je politikem budoucnosti Doporučený

Nigel Farage, zakladatel a dlouholetý předseda Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP), je  velká osobnost britské, evropské a v poslední době i americké politiky. Osobnost, která se zasadila o vystoupení Velké Británie z protektorátu EU. Osobnost, která má v současné době takovou důvěru u Donalda Trumpa, že je spojkou mezi britskou a americkou vládou. Tato osobnost přijela podpořit svého bývalého kolegu v EP, předsedu Svobodných Petra Macha, ve volbách do Poslanecké sněmovny: "Přijel jsem, abych podpořil někoho, kdo udělal velice správný krok, nalezl v sobě sílu dobrovolně se vzdát velkých prebend, obědů, recepcí a vystoupit z Evropského parlamentu, aby se mohl plně věnovat důležitým domácím volbám a mohl své myšlenky prosazovat v domácím parlamentu, protože v tom evropském to nejde. Mach je skvělý člověk, který nesleví ze svého přesvědčení, že národní stát je základním kamenem existece civilizované společnosti. Za dlouhá léta v evropské politice jsem nepotkal nikoho s takovou odvahou a věřím, že je to politik budoucnosti."

Petr Mach se po zvolení do EP okamžitě stal členem Faragovy euroskeptické frakce  Evropa svobody a přímé demokracie a svými postoji vůči EU se stali za tři roky společné práce blízkými přáteli. Cílem obou politiků bylo dostat své státy z diktatury socialistické EU. Faragovi se to již podařilo a proto krátce po britském referendu o vystoupení z Evropské unie 4. července 2016 z  čela UKIP vystoupil se slovy: „Mým cílem bylo dostat Británii z Evropské unie. Svoji misi jsem splnil. Je čas, abych odešel z čela strany.“  Protože ale ví, jaká neúnavná každodenní práce za tím stála a co čeká nyní Petra Macha, chce-li se o totéž zasadit u nás, rozhodl se mu pomoci, aby se dostal se svou stranou do našeho parlamentu.  

Nigel Farage sice vystoupil po splnění svého snu - Brexitu - z UKIPu, ale s politikou neskončil. S plnou silou se snažil 18 měsíců pomáhat ve volební kampani Donaldu Trumpovi a v současné době se zasazuje v EP o to, aby Evropská unie začala komunikovat s tímto v současné době nejmocnějším mužem na planetě Zemi."Pozvěme Donalda Trumpa do Evropského parlamentu. Jsem si jistý, že všichni demokraté souhlasí. A pokud mi vmetete můj návrh do tváře, tak tím jen dokážete to, co jsem si o vás všech myslel."

Vraťme se ale do Národního domu a k postřehům Nigela Faraga :

Merkelová se nevylže z pozvání teroristů do Německa

Politici EU jednají podle jeho názoru proti všem principům demokracie. Nezatřesou jimi ani  teroristické útoky hostů Merkelové: "Ano, hostů Merkelové, která se nemůže vylhat z toho, že v roce 2012 řekla: ‘Ať jich přijede přes Středozemní moře jakýkoliv počet, my je přijmeme‘. Nyní celá Evropa platí za tuto její chybu. V současné době musíme všichni tyto hosty Merkelové přijímat, jinak musíme platit mnohamiliardové pokuty, nebo nás dají k soudu."

"Výše uvedené jednání Merkelové a jejích přátel připomíná "Brežněvovu diktaturu omezené svrchovanosti" v šedesátých letech. Kdo v tom žil, ten by to jistě nechtěl prožít znova. Je proto třeba, aby se tomu politici postavili. Je  k tomu potřeba politiků s tak zásadovým přístupem, jaký má Petr Mach," zdůraznil Nigel Farage. 

Naši politici by něměli přijímat cizince bezmyšlenkovitě do země

Naši politici by se měli vyvarovat chyby, kterou udělala VB tím, že cítila dluh vůči svým koloniím a od roku 1951 do 2000 dovolila 30 000 jejich lidí ročně vstup do země. Proto je nyní ve VB tolik cizinců. Když jsem v roce 1999 byl zvolen do EP, slovo imigrace jsem neznal.  Otevřeli jsme opět dveře občanům z komunistických zemí. Když nám ale začala EU nakazovat přijímat teroristy, situace vůči přistěhovalcům se změnila. A jak se ukazuje, i když do té doby nikdy nebyly vážné problémy s u nás žijícími cizinci, neboť šlo pokaždé o příchozí mající kvalifikaci a práce se nebojící, přece jen se většina z nich nikdy nestala vnitřně Brity a v současné době se s tím potýkáme. Kdyby zatáhli muslimové Británii do války, pak se k nim přidají a my ji prohrajeme. Musíme být proto moudří a chytří, abychom nakonec neprohráli velké bitvy.  Začala xenofobie naruby. Xenofobie příchozích proti národní elitě původních obyvatel. Smyslem Brexitu je zavést do britské politiky zase NORMÁLNOST. V Londýně se říká, že je již původní obyvatelstvo menšinou. Proto byste se měli včas podobné situace vyvarovat.  

V zajištění bezpečnosti ČR bychom měli vsadit na Donalda Trumpa

Pokud jde o bezpečnost naší republiky, vsadil by Farage na Donalda Trumpa neboli na NATO. Není nic špatného na Trumpově požadavku, abychom si za bezpečnost v NATU platili, tak jak jsme to při vstupu slíbili. Není možné, aby celý rozpočet NATO táhly jen samotné USA. Pokud jde o Vysegrádskou čtyřku, je to užitečná skupina pro jednání s EU, ale pro zachování bezpečnosti nestačí. Musí tam všichni jednohlasně říci NE kvótám a pokud jde o ČR, tak bych raději zaplatil než přibral teroristy do země a nejlépe vůbec z EU vystoupil.  Petr Mach doplnil, že s Vysegrádskou čtyřkou je správné spolupracovat, pokud však jde o naši bezpečnost, nespoléhat se na ni. Není to proto ta správná platforma. Já bych nespoléhal na to, že EU stačí platit za nepřijetí těchto vetřelců. (celkem za prvních 2600 imigrantů máme platit 59 miliard Kč - pozn. redakce). I když zaplatíme, budou nám nutit další v dalších vlnách. Jednoznačně bych nikoho nepřijal. V žádné smlouvě o fungování EU není podobný požadavek. Rozhodování Junkera a Merkelové nemá ve smlouvách oporu. 

Po odchodu z EU bude VB nadále obchodně  spolupracovat s ČR

Farage je přesvědčen, že i když odejde VB z EU, zůstane naším obchodním partnerem jako dosud. Evropská komise nepředstavuje britské dělníky. Představuje jen sama sebe - tedy nejlépe placené lidi aparátu EU platící nejvýše 16% daně. Mach doplnil s úsměvem: Existuje alternativa ke vzájemnému obchodu EFTA, která má velkou výhodu proti EU v tom, že nemá parlament a nestaví se do role státu. Dovedete si představit, že by Švýcarsko uvalovalo kvóty na Lichtenštejnské knížectví? CZexit neznamená, že nechceme být ukotveni v západní Evropě, ale chceme tam žít na rovnoprávné a férové spolupráci. 

Britové změnili mýtus o nemožnosti vystoupit z EU.

Podle pana Farage je nyní největším kandidátem na opuštění EU dlouhodobě euroskeptické Dánsko a průzkumy ukazují velkou skepsi v ČR, Litvě a zejména v Itálii, která má již 20 let nulový růst HDP. Je dobře, že se EU začíná rozpadat. Začněme uvažovat o tom, jak vybudovat lepší Evropu. Farage věří, že se EU v budoucnu rozsype. Petr Mach má stejný názor: "V 80tých letech jsem byl dítě. Pamatuji, jak táta bědoval, že že se konce toho komunistického režimu nedožije.  A najednou se vše zhroutilo. On podle mně Junker také najednou zjistí. že mu do Bruselu nikdo neplatí příspěvky  a nedostává plat a pozná, že je konec."

Farage nevěří Mayové, že si přála Brexit, na ní Brexit prostě spadnul.

Čtyřikrát odpověděla Mayová na tiskovkách na dotaz, zda věří v Brexit, frází "My budeme vycházet z důvěry lidí". Brexit je již podle něj Jistý. Junker ukončil hádání o druhém referendu a  mělo by být dohadování o vystoupení VB z EU skončeno do 9 měsíců. "Bude to ale asi trvat díky Mayové déle a já se budu muset asi zapojit opět do britské politiky. Ono nejde ani tak o odejití na papíře. I když skončíme, tak budeme za Mayové dále vězni EU," uzavřel Farage.

Rozdíly USA a EU

 

Protože nyní tráví Farage hodně času v USA, může na vlastní oči porovnávat politiku v EU a tam. Národní státy mají ve Spojených státech amerických podle něj mnohem víc volnosti než státy spojené v EU: "EU jsou nejen Spojené státy evropské, ale státy v nich sdružené mají méně volnosti, než USA". Zejména nyní po Brexitu si dávají v Bruselu pozor, aby nezačaly další státy opouštět sdružení. Usilují o přijetí eura pro všechny státy, aby mohly zřídit jedno společné ministerstvo financí, jednu společnou daňovou politiku a poté jednu společnou vládu. Kdokoliv řekne cokoliv proti, je extrémistou. Jedním slovem, EU se nemůže stát Evropou svobodných národů, dokud je na světě Junker.

Pokud jde o svobodu projevu, tak ta je v USA mnohem horší než ve VB hlavně díky vysokým školám a univerzitám. Tam prý je to přímo děsivé. Mladí studenti  mají každého s jiným názormem rovnou za nepřítele. Odmítají diskusi. Způsobeno je to podle Faraga tím, že je učí lidé, kteří by na universitách neměli vůbec být. "Dřív jste se se studenty hádali o názorech, ale na amerických universitách nyní existuje jen jeden názor a každý s jiným je okamžitě prohlášen za  xenofoba a extrémistu. Zdá se to nadnesené, ale nejde to podceňovat. Vzpomeňme jen, jak američtí studenti odstraňovali sochy generála Leeho. Přitom tím prokázali, že vůbec neznají historii. Netuší, že byl kamarádem jimi opěvovaného Lincolna a za Virginii bojoval prostě proto, že po vypuknutí války Severu proti Jihu Ameriky tam žil. Rovněž že otroky měl i Washington a že prvopočáteční spor vedoucí k válce nebylo otrokářství, ale boj o cla. Sever USA obchodoval s Anglií a Jih rovněž, ale díky otrokům výhodněji. Proto sever chtěl nové celní poplatky a samozřejmě se k jeho boji žádní otroci nepřidali. "  

Podle Faraga jsme zajímavý národ

Zbývá ještě pro pořádek podotknout, že před vchodem do Národního domu, kde probíhalo setkání Petra Macha a Nigela Faraga,  stálo šest zřejmě najatých pánů s Evropskou vlajkou a  s nadpisem, že Brexit ničí EU, aby měly naše proevropská média o čem psát.  Pan Farage to komentoval se sarkazmem jemu vlastním s úsměvem na plná ústa, že my Češi jsme zajímavý národ. Že v životě zažil již hodně protestů nebo naopak obdivu. Ale vždy to bylo na ostří nože. Například v Edinburgu na něj zaútočilo 8 obrovských skotských nacionalistů a policie ho raději zatkla se slovy, aby zajistila jeho bezpečnost. Pak prý s ním také spadlo v roce 2010 letadlo... Ale takto slušné pány ještě na protestní manifestaci nezažil. Holt Češi jsou zřejmě holubičí povaha.
 
Číst 10784 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v SPOLEČNOST

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %