Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

V Praze vznikla 27.10. iniciativa Zachraňme náš stát Doporučený

  • středa, lis 02 2022
  • Napsal(a)  IVANA HASLINGEROVÁ a JIŘÍ PANCÍŘ
Zakládající výbor iniciativy Zachraňme náš stát Zakládající výbor iniciativy Zachraňme náš stát archiv Akce D.O.S.T.

V předvečer státního svátku vzniku Československé republiky se v Praze sešli zástupci opozičních politických stran, hnutí, spolků a iniciativ a řada osobností veřejného a politického života, aby položili základy iniciativy Zachraňme náš stát (ZNS). Iniciativa, má za cíl poskytnut prostor pro komunikaci porozumění a spolupráci všech opozičních skupin a občanů, kteří si přejí pád současné Fialovy vlády.  Činnost inciativy spočívající v koordinaci protestních akcí proti současné Fialově vládě a v přípravě společenských změn po jejím pádu, bude koordinovat zvolený výbor ve složení předseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník, poslanec SPD Jiří Kobza, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, publicista Václav Hrabák, publicista Ladislav Jakl, ústavní právník Zdeněk Koudelka a velitel Národní domobrany Marek Obrtel.

Iniciativa má propojovat všechny kteří souhlasí s tím, že vláda Petra Fialy páchá velké škody, které poškozují současný stav země. Jak uvedl na večerní tiskové konferenci ve čtvrtek 27.10. jeden z členů výboru Ladislav Jakl jejím cílem rozhodně není nikoho srovnávat do latě a umenšovat pestrost různých skupin, které se vyhraňují proti současné vládě. Právě naopak. „Tato iniciativa chce poskytnut prostor, aby tyto skupiny mohly navzájem komunikovat, porozumět si a spolupracovat na dobré věci. Protože ve vážných chvílích jako je ta dnešní, je důležitější než to co nás rozděluje to co nás všechny spojuje,“ uvedl Jakl.

Smyslem inciativy je spojovat vlastenecké síly napříč politickým spektrem a vyvíjet tlak na současnou vládu která je vše jenom ne česká. Uvedla při představování inciativy předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová. „Kdy jindy než dnes, kdy je den státnosti, kdy slavíme 104. výročí založení naší republiky, která se vymanila z nadvlády Rakouska Uherska a stala se samostatným státem. Dnes zjišťujeme, že jsme opět vazaly, ať už Bruselu, Washingtonu nebo kohokoliv dalšího. Cílem nás všech je, aby česká republika byla opět samostatným, neutrálním a suverénním státem v rámci Evropy a aby současná vlastizrádná vláda co nejdříve skončila,“ prohlásila Majerová

Poslanec Jiří Kobza ve svém vystoupení zdůraznil, že se v žádném případě nejedná o zakládání nové politické strany ani hnutí, ale o snahu koordinovat společný odpor všech vlasteneckých sil ať už parlamentních či mimoparlamentních proti Fialově vládě a dosáhnout její demise. K této činnosti zve inciativa všechny, kteří mají společný cíl.

Marek Obrtel zdůraznil ve svém vystoupení důležitost obrany suverenity našeho státu i ve vojenské oblasti, kdy bychom podle něho neměli být zatahováni do dobyvačných válek NATO jako je současný konflikt na Ukrajině. „Dnes jsme zatahováni do konfliktu, který může znamenat katastrofu nejen pro Evropu ale pro celý svět“, zdůraznil podplukovník v záloze a dlouholetý člen zahraničních misí české armády.

Petr Bahník uvedl že čas svobody, stability, míru a relativní prosperity, jak se zdá, skončil. „Byli jsme zavedeni do proudu dramatických změn a konfliktů současného světa, jejichž turbulence vážně ohrožují osudy našeho státu i každého z nás. Již dnes mnozí pociťují devastující dopady vzniklé situace na hospodářství, energetiku a bezpečí naší země,“ uvedl Bahník.  Publicista Václav Hrabák zdůraznil že inciativa si klade za cíl také dosáhnout narovnání cen energií a potravin, aby naši občané nedopláceli na neschopnost Fialovy vlády “Energie jsou drahé kvůli Fialově vládě. Požadujeme elektřinu za naše ceny. Plyn bychom měli kupovat tam, kde je to pro nás výhodné. Chceme žít v bezpečné zemi a nepřilévat olej do ohně podporou konfliktu na Ukrajině. Odmítáme diktát EU a NATO a dalších nadnárodních struktur omezujících naši suverenitu,“ uvedl Václav Hrabák  

 

Na závěr přednesl Petr Bahník prohlášení iniciativy Zachraňme náš stát k výročí 28. října:

Iniciativa Zachraňme náš stát

Tato iniciativa vzniká z potřeby spojit politický a občanský odpor proti vládě, destruující naši krásnou vlast, a aktivně řešit krizi ekonomiky a fungování našeho státu. Vedení naší země, o kterém lze stěží hovořit jako o fungující vládě, směřuje naši zemi do chudoby, zadlužení, závislosti na cizích mocnostech a do války. Mnohé škody způsobené Fialovou vládou jsou již nevratné, avšak stále věříme, že nejhoršímu můžeme ještě zabránit.

Osobnosti, které se spojily k vytvoření výzvy Zachraňme naši republiku, deklarovaly, že budou nadále společně aktivně pracovat. Výsledkem této spolupráce je iniciativa Zachraňme náš stát, která si klade následující cíle:

       a) šíření osvěty o destruktivních aktivitách Fialovy vlády a o možných řešeních,

       b) podpora a organizace protestů a občanského odporu proti Fialově vládě,

       c) vyvolání demise Fialovy vlády a předčasných voleb,

       d) nastolení dočasné vlády poctivých a řádných hospodářů.

Tato iniciativa vzešla ze spolupráce lidí s postojovou a názorovou integritou, kteří dlouhodobě, čitelně a konzistentně působí ve veřejném prostoru. V současné krizové situaci si nemůžeme nadále dovolit přešlapy a zmatky, které oslabují touhu lidí prosadit pozitivní změny. Naše země nyní potřebuje spojení lidí, kteří ji mohou skutečně a zodpovědně dovést ke změně.

Pokud nezabráníme extrémnímu zchudnutí a zadlužení celého našeho státu, staneme se natolik závislými na cizích mocnostech a nadnárodních strukturách, že již nyní velmi omezená suverenita našeho státu může vzít zasvé. Navíc ještě hrozí, že Fialova vláda zavleče vojenský konflikt na naše území. Fialově vládě musíme říct jasné NE!

Iniciativa Zachraňme náš stát je společenství otevřené spolupráci a propojení s dalšími spolky, stranami a osobnostmi, které souzní s ideami iniciativy Zachraňme náš stát a jejichž jednání je transparentní a důvěryhodné. Všichni, kteří chtějí čestně a poctivě spolupracovat, jsou vítáni.

 

Výbor iniciativy Zachraňme náš stát

Občané spojení v iniciativě Zachraňme náš stát se shodli na vytvoření výboru, jehož členové budou veřejně vystupovat a jednat v duchu iniciativy.

1. Výbor zastupuje široké názorové spektrum opozičních politických stran a hnutí, občanských aktivit a iniciativ a osobností veřejného života.

2. Výbor má za úkol vyvažovat rovnováhu mezi politickými a občanskými aktivitami tak, aby hnutí občanů nemohlo být zneužito pouze jako nástroj politického boje, ale současně ani jako nástroj obcházení demokratického systému v naší zemi. Jen spojením těchto aktivit může vzniknout synergie tolik potřebná k zastavení likvidace našeho státu.

3. Výbor si klade za cíl koordinovat veřejné aktivity nátlaku na svržení Fialovy vlády tak, aby nedocházelo k rozmělňování a tím i otupení efektu občanských aktivit, což je jeden z nástrojů současné vládní diktatury.

4. Výbor zajišťuje, aby občanský odpor nemohl být zneužit úzkou zájmovou skupinou, která by se mohla snažit převzít řízení státu v neprospěch občanů naší republiky a v zájmu vlastním či cizím. Bude garantovat odbornost, nezávislost a transparentnost navržených odborníků pro dočasnou vládu, která bude nastolena po pádu Fialovy vlády.

 

členové výboru:

 

zachranmenasstat.cz

 

Slovo iniciativy „Zachraňme náš stát“ ke státnímu svátku 28. října.

28. říjen 1918 je důležitým mezníkem v tisícileté historii české státnosti. Došlo k formální obnově naší suverenity, k opuštění svazku s Rakousko-uherskou monarchií a, v neposlední řadě, také k ukončení hrůz První světové války. Války, kterou Češi nechtěli, kterou si nepřáli a do které byli vmanipulováni.

Ve světle současného vývoje světové a domácí politiky je zřejmé, že bychom potřebovali nový 28. říjen, pokud možno takový, který by „vládu věcí našich“ navrátil zpátky do rukou národa co nejdříve, a minimalizoval škody způsobené sebezáhubným nasměrováním současné vlády.

Čas svobody, stability, míru a relativní prosperity, jak se zdá, skončil. Byli jsme zavedeni do proudu dramatických změn a konfliktů současného světa, jejichž turbulence vážně ohrožují osudy našeho státu i každého z nás. Již dnes mnozí pociťují devastující dopady vzniklé situace na hospodářství, energetiku a bezpečí naší země.

V této situaci, a před očima dějin, viníme vládu Petra Fialy:

-        Z neschopnosti a neochoty hájit základní existenční zájmy občanů

-        Z vazalského postoje vůči EU a ohrožení energetické bezpečnosti státu

-        Z nereálného hodnocení možností a vhodnosti role ČR v soudobých ozbrojených konfliktech

-        Z nesystémovosti a chronického podceňování rizik při pomoci uprchlíkům

-        Z používání nepřijatelně agresivního a cynického slovníku vůči názorovým oponentům

-        Z podpory nebezpečné radikalizace a polarizace české společnosti

-        Z bezprecedentního omezování základních občanských práv a svobod, zejména svobody slova, názoru a přesvědčení

Je nezbytné tento styl a směr politiky opustit a konečně začít pracovat na záchraně našeho státu a národa. Je třeba se vrátit k hodnotám 28. října: K politické suverenitě, ekonomické svobodě a míru pro naši zemi!

 V Praze dne 28. října 2022

Mgr. Petr Bahník - předseda Akce D.O.S.T.         

Mgr. Jiří Kobza - poslanec SPD   

Zuzana Majerová - předsedkyně Trikolory

Václav Hrabák - publicista

Ladislav Jakl  - pracovník Institutu Václava Klause

doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. - ústavní právník

MUDr. Marek Obrtel -  ppl. v záloze, šéf domobrany

Mgr. Stanislav Novotný - Asociace nezávislých médií

Mgr. Michal Semín - publicista

Mgr. Petr Štěpánek - hudebník a spisovatel , 1. místopředseda Trikolory              

PhDr. Jiří Hejlek - filosof

Mgr. Josef Nerušil – předseda SPD Praha

Jakub Olbert - předseda hnutí PES          

Lic. Daniel Solis, LL.M -  politolog

Antonín Baudyš - Spojenectví Říp            

František Červenka - publicista

Ing. Tomáš Doležal -  ekonom, politický analytik

RNDr. Otto Jarolímek, CSc. - podnikatel a vysokoškolský pedagog

Jiří Fuchs - filosof

Dušica Zimová - publicistka a moderátorka

Josef Nos - písničkář

Mgr. Igor Volný - právník

Michal Gulyáš - herec

Tomáš Čada - Spojenectví Říp    

P.S.

Kulturní komise České republiky z.s., vydavatel kulturně-hospodářské revue Fragmenty se staví za výše uvedený počin výboru iniciativy Zachraňme náš stát a bude jí ctí pomoci mu, jak jen bude moci. V nebezpečné situaci, v jaké se ocitl náš stát díky nezodpovědně se chovajícímu premiérovi a jeho vládě, jsme již nevěřili, že se najdou hrdinní a stateční lidé, kteří se tomuto nebezpečí postaví. Mají náš velký obdiv a úctu.

Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., signatář Memoranda Akce D.O.S.T., prezident Kulturní komise ČR

Kulturně hospodářská revue Fragmenty se rovněž staví za vše, co stojí ve sdělení výboru Zachraňme náš stát a nabízí mediální záštitu nad jeho kroky, které nebudou vládou určitě vítány. V tom strašlivém politickém marasmu, v němž jsme se díky novodobé Národní frontě Fialovy pětikoalice ocitli, je zpráva o založení iniciativy Zachraňme náš stát doslova nebeskou manou. Člověk má po té beznaději zase pro co žít a věřit, že současná ostudná epizoda našich národních dějin bude zapomenuta a ještě se dožijeme podobně nezapomenutelného období, jaké bylo v devadesátých letech minulého století, kdy v čele státu stáli opravdové politické osobnosti s jasným cílem do budoucna. 

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., signatářka Memoranda Akce D.O.S.T., jednatelka Kulturní komise ČR, z.s., šéfredaktorka její revue Fragmenty

Děkujeme Vám dámy a pánové, ať Bůh žehná všechny Vaše kroky!

Číst 577 krát
Ohodnotit tuto položku
(4 hlasů)
Zveřejněno v SPOLEČNOST

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %