Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Bože ochraňuj naši zem - kardinál Duka vyhlásil Modlitby za národ Doporučený

  • neděle, kvě 05 2024
  • Napsal(a)  IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue Fragmenty
jedni z prvních účastníků demonstrace byli členové Akce D.O.S.T. zvaní Dosťáci jedni z prvních účastníků demonstrace byli členové Akce D.O.S.T. zvaní Dosťáci snímek Michal Haslinger, Fragmenty

Ať již je  nebo není kdokoliv z nás přívržencem toho, aby obsadila Americká admáda tři naše vojenská letiště (Čáslav, Náměšť a Pardubice), 4 vojenské výcvikové prostory (Hradiště, Libavu, Boletice a Březinu), 3 vojenské posádky (Vyšnov, Rančířov, Starou Boleslav) a logistické vojenské centrum v Mošnově, tak  musí určitě všichni souhlasit, že den 19. červevec 2023, kdy byla schválena našim Parlamentem smlouva mezi vládami USA a ČR umožňující vojenské obsazení naší země americkou armádou, vstoupí do všech učebnic dějepisu. Podobně jako vyhlášení protektorátu 16.3.1939 po zabrání pohraničního opevnění a odtržení Slovenska a  smlouva schvalující invazi vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 podepsaná pod velkým nátlakem na naši unesenou vládu v říjnu 1968 v Moskvě.

Česko-Americká smlouva o obraně je v histotii naší země tedy třetí smlouvou umožňující pobyt cizích vojsk na našem území. A na rozdíl od dvou předchozích nebyla podepsána pod nátlakem, nebyli jsme vojensky obsazeni ani naše vláda nebyla unesena. Naopak smlouva byla naší vládou prosazena s nadšením a s takovým chvatem předložena ke schválení parlamentu, že  neumožnila ani její projednání v jeho příslušných výborech. 

Aby bylo hned na počátku jasno. Mám ráda Američany a Ameriku i přes její současnou nešťastnou neoliberální Bidenovskou politiku. Proti EU je tam stále ještě svobodný život a věřím, že po volbách se vrátí USA opět k životu jaký vedly v dobách svého lesku.

Budu vždy pokládat za největší politickou osobnost dvacátého století jejích prezidenta Ronalda Reagana, který byl hlavním hybatelem pádu největšího neštěstí lidstva  dvacátého století - komunismu. Proto ráda potkávám Američany u nás, ale rozmisťování jejich vojsk na našem území pokládám za velmi nebezpečné. Ne proto, že bych se amerických vojáků bála jako kdysi sovětských, ale že je to hozená rukavice spícímu tygrovi za našimi hranicemi. Stáváme se tím zemí, která bude první napadena až se tygr probudí. Víme, kam podobné provokace a nerozvážné chování ukrajinské vlády zavedly Ukrajinu. 

Náš premiér i prezident by si měli vzít příklad z amerického prezidenta Reagana, který řešil mnohem větší problémy vždy diplomatickou cestou a díky tomu nezavedl USA po obě volební období do válečného konfliktu i přesto, že celosvětově porazil komunismus.

Stačí, že jsme v Kremlu vedeni jako nepřátelé číslo jedna kvůli nediplomatickému chování premiéra Fialy a nyní z naší krásné země vyrobil dokonce vojenskou nárazníkovou zónu. A to v naprostém utajení. Při schvalování smlouvy 19.7.2023 dokonce neprodyšně uzavřel přístup k poslanecké sněmovně policií a opoziční poslanci SPD, Trikolóry spolu s Akcí D.O.S.T. museli proti tomuto nebezpečnému kroku vlády protestovat až na Malostranském náměstí. 

Smluvu navíc vláda presentuje jako obrannou, ale obranu  za nás řeší smlouva s NATO. Američané to dobře vědí, proto také obrana stojí jen v jejím zavádějícím názvu. O obraně v ní není ani zmínka. Jde o výhradně dvoustrannou smouvu pojednávající za jakých podmínek u nás mohou pracovat američtí vojáci. A to velice podrobně. Smlouva o protektorátu byla napsána na 3 stránkách, smlouva se Sověty z roku 1968 měla 4 stránky a tato má 32 stran. 

 

Text k fotu: Na demonstraci nebyli nějací křiklouni, ale lidé obávající se o své životy a o to, z čeho budou žít, když vláda na ně vůbec nemyslí a nemá již ani na valorizaci důchodů, které jsou již nyní na úrovni žebračenek.  

Když někdo říká, že tu Američané nebudou stavět základny, je to pravda. Nemusí je díky smlouvě stavět, použijí ty naše. Je jim k tomu vyčleněno celkem 11 míst, v nichž budou vojska USA používat výhradně americkou jurisdikci. Takže si mohou dovážet i odvážet bez naší kontroly cokoliv uzná jejich vedení za nutné. My se pouze zavazujeme k tomu, že budeme platit všechna logistická centra, dopravu, silnice, které budou potřebovat uzpůsobit a pokud náhodou se jim bude líbit jakýkoliv jiný objekt než ten, který dostali nyní zadarmo, tak se prostě vyvlastní. Nikdo z nás nebude vědět, zda jsou na našem území jaderné, biologické či jiné zbraně. Američané sice kdysi podepsali dohodu o nešíření jaderných zbraní, ale z hlediska jejich zákonů nejsou vázaní tím, že by ty stávající zbraně nemohli rozmisťovat po světě. 

Tato vláda z nás dělá vojenský cíl.

Naše ústava přitom jasně říká, že v ČR platí české zákony. Vojska USA u nás přitom budou mimo českou jurisdikci, mimo evidenci cizinců, mimo české celní zákony a používat budou americkou jurisdikci. Slováci na základě brutálních demonstrací si sice vymínili interpretační doložku říkající, že Američané nebudou mít na Slovensku jaderné zbaně a nebudou tam stavět základny. Není prý ale právně závazná.

O tom jak se vláda snažila o rychlé, dokonce bez možnosti projednání smlouvy ve výborech parlamentu, a o takřka tajné prosazení této smlouvy, svědčí slova poslace SPD Jiřího Kobzy:"Když jsme se snažili prosadit, aby z hlediska ústavnosti této smlouvy jí projednal ústavně-právní výbor tak vládnoucí šestikoalice toto zamítla. Není to přeřeknutí, šestá strana ANO se k velké pětce 108 poslanců přidala, aby získali všichni 120 poslanců a tím ústavní převahu. Když jsem na zahraničním výboru navrhoval, aby smlouvu dali projednat výboru pro stát a právo České akademie věd, aby posoudil její ústavnot, rovněž to bylo zamítnuto.  Svědčí to o tom, že sami propagátoři této smlouvy mají o její ústavnosti pochyby. Přestože šestikoalice měla ústavní většinu, neodvážila se změnit v ústavě paragraf o platnosti českých zákonů a udělat smlouvu ústavní. Věděla ale, že i když je smlouva neústavní, tak ji silou hlasů stejně prosadí a nevyvolá to rozruch jaký by vyvolalo schvalování  změny ústavy. "Když jsme se snažili prosadit, aby z hlediska ústavnosti této smlouvy jí projednal ústavně-právní výbor tak vládnoucí šestikoalice toto zamítla. Není to přeřeknutí, šestá strana ANO se k velké pětce 108 poslanců přidala, aby získali všichni 120 poslanců a tím ústavní převahu. Když jsem na zahraničním výboru navrhoval, aby smlouvu dali projednat výboru pro stát a právo České akademie věd, aby posoudil její ústavnot, rovněž to bylo zamítnuto.  Svědčí to o tom, že sami propagátoři této smlouvy mají o její ústavnosti pochyby. Přestože šestikoalice měla ústavní většinu, neodvážila se změnit v ústavě paragraf o platnosti českých zákonů a udělat smlouvu ústavní. Věděla ale, že i když je smlouva neústavní, tak ji silou hlasů stejně prosadí a nevyvolá to rozruch jaký by vyvolalo schvalování  změny ústavy.  Vytvářet takto devótní a podřízené dokumenty je za hranou. " 

Text k fotu: Zleva moderátor celé akce Vítězslav Novák (SPD), poslanec Jiří Kobza (SPD) a předsedkyně Trikolóry poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková    

"My jsme tady doma, zde je náš domov a máme si rozhodovat o tom, kdo tu může být," ukončil své vystoupení pan poslanec Jiří Kobza.

  

Text k fotu: Ano jsme tady doma a je tu zatím krásně i přes všechny problémy do nichž nás ekonomicky neschopná vláda vrhá. *  

Předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková rovnou uvedla, že "to, co se ve Sněmovně 19.7.2023 dělo při schvalování  Česko-Americké smlouvy o obraně bylo naprosté popření našich zákonů a naší ústavy, ze které si Fialova vláda dělá dlouhodobě cár papíru. I kdybychom to chtěli srovnávat s osmašedesátým rokem, tak to kulhá na obě nohy, protože Vasil Bilak byl dětské říhání oproti tomu co je ministryně války Černochcová." 

 

Text k fotu: Poslankyně Zuzana říká: "Poprvé v historii naší země se uzavírala tak důležitá smlouva o obsazení našeho území cizími vojsky bez celospolečenské diskuse, bez toho, aby se vše projednávalo jako i při méně důležitých věcech na parlamentních výborech, které jsou k tomu kompetentní. Podle mne se ohledně takové situace mělo konat všeobecné referendum. Jenže toho se zřejmě vláda bála, protože již každý desátý člověk v ČR není Čech."  

Vláda se má  ze zákona odpovídat Sněmovně, nikoliv naopak!

Měli jsme již po Sarajevském atentátu a odchodu autentické pravice z výkonné politiky různé vlády. Ale přece jen se snažily zachovávat jisté předpisy. A věděly, že se musí ze svých skutků odpovídat Sněmovně. Vláda Petra Fialy je první vládou, která absolutně nepochopila to, že ona se odpovídá Sněmovně, nikoliv naopak. Tato vláda se neodpovídá absolutně nikomu. Což je vlastně definice diktatury jako vyšitá. Sice si nyní asi myslí, že může vše prosadit jen sehnáním hlasů pro její rozhodnutí, ale má pravdu poslankyně Majerová Zahradníková když říká: "Vláda zapomíná, že jednou se bude zodpovídat nám všem!" Je smutné, že právě politici, kteří nám říkají pravdu, jsou osočováni mainsream, že lžou. A lidi spoléhající se pouze na média jim v důsledku toho nevěří a volby podle toho dopadají. 

 

Text k fotu: Na demonstraci bylo přítomno mnoho dalších opozičních poslanců a politiků...

"Abych vyvrátila lži vlády, že lžeme,  cituji doslovně z přílohy  A smlouvy," uvedla předsedkyně Trikolóry: "Dohodnutá zařízení a prostory, jejichž soupis je připraven v příloze A této dohody poskytnuté ČR dodavatelům USA a českým dodavatelům závislým osobám a dalším osobám dle vzájemné dohody. Jedná se o vojenské letiště Čáslav, vojenské letiště Náměšť, vojenské letiště Pardubice, logistické centrum Mošnov, vojenský výcvikový prostor Hradiště, vojenský výcvikový prostor Libava, vojenský výcvikový prostor Boletice, vojenský výcvikový prostor Březina, vojenská posádka Vyšnov, vojenská posádka Rančířov, vojenská posádka Stará Boleslav. Obhájci smlouvy mají pravdu v jednom, Američané si základny budovat nebudou, protože jim je dáváme zadarmo na náklady nás všech. Již si vše byli obhlédnout," uvedla předsedkyně Trikolóry.

 

Text k fotu: Na demonstraci byl přítomen a vystoupil s projevem i místopředseda Trikolóry Petr Štěpánek (první vpravo)  

Znovu připomínám, nejde o samu přítomnost Američanů u nás. Ti sami jsou mně a věřím že mnoha občanům opravdu sympatičtí. 

V současné situaci je ale přítomnost jejich vojsk u nás drážděním velice nebezpečného tygra, pro něhož se stáváme první nárazníkovou zónou, kdyby, nedej Bože, už měl všeho dost. Jako se to talo na Ukrajině. A za každý byť jen jediný život bude lpít na rukou těch, kteří by zavlekli naší krásnou zem do války.

Važme si života i když je nyní bída. Ta jednou pomine, ale zabitého člověka nikdo už do života nevrátí. Vím o čem mluvím!

Tam zbyde navěky jen beznaděj a zoufalství pozůstalých.  Proto říkám: "Pane Fialo, ve jménu životů nás všech deseti milionům lidí, prosím nezavlečte naši zemi do zbytečné a hrozné války. Starejte se o svou zem jako politolog a nechte vojenské problémy na odbornících z NATO."

 

Text k fotu: Toto není transparent proti USA, ale proti dráždění nebezpečného tygra, které určitě rozmístění jejich vojsk poblíž jeho hranic přinese. To je veliké nebezpečí a ostatní země EU, včetně Německa, si to uvědomují a chovají se rozumně. 

Po  příchodu domů jsem si připadala při pohledu z balkonu jako v jiném a krásném světě. Dvě hrdličky na tůji mne vítaly zpěvem. Kéž bychom i my lidé se chovali k sobě podobně krásně a s láskou... Stačí to, že jsme již stromům zničili zdroje podzemní vody zánikem lesů a ony při blízkém pohledu na ně schnou (viz detal snímku níže).  Ale to je na jiný článek do rubriky Ekoterorismus. 

Jaký závěr plyne z výše popsaného?

Po podepsání smlouvy 19.7.2023 nám již nezbývá než modlit se za to, aby Bůh ochránil naši zem před válečnou katastrofou, do níž se díky současné vládě řítíme. 

Snad Bůh vyslyší naše dlouholeté Modlitby za národ, které se konají mnoho let pod záštitou J. Em. Dominika kardinála Duky každého 28 dne v měsíci od 16:15 hodin v kapli patrona naší země Sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze na Hradčanech. 

Snímky: Michal Haslinger, Fragmenty 

©Kulturní komise ČR, z.s., 21. 7. 2023

Číst 119 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v SPOLEČNOST

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %