Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Kardiologické centrum v Nemocnici na Homolce by si zasloužilo prostory odpovídající jeho úrovni Doporučený

Primář Kardiologického centra  prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC při práci Primář Kardiologického centra prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC při práci snímek archiv Nemocnice Na Homolce

Více než polovina populace (49 procent mužů a 55 procent žen) neumírá na zhoubné nádory, na HIV, tuberkulózu či spalničky, o nichž se pro jejich výjimečnost tak dobře píše v novinách, ale na zcela obyčejné srdeční choroby. Není proto divu, že jsou srdeční onemocnění velkým problémem zdravotníků. Je proto potěšitelné, že v naší malé zemičce existuje Kardiologické centrum, které udává směr světové kardiologii a jezdí se do něj učit největší světové kardiologické kapacity. Jde o Kardiologické oddělení v Nemocnici Na Homolce, které se pod vedením primáře prof. MUDr. Petra Neužila, CSc., FESC, vyprofilovalo na pracoviště, kde se používají nejnovější světové technologie, které současný vývoj v kardiovaskulární medicíně přináší, a bez nadsázky je možné ho srovnat nejen s evropskou, ale dokonce s vedoucí světovou špičkou. Již deset let v něm špičkoví kardiologové aplikují robotizační katetrizační techniky spolu s aplikacemi nejmodernějších zobrazovacích metod, které jsou nepřetržitě doplňovány novinkami. A pozor! Nejde pouze o to, že namísto klasických operací srdce otevřením hrudníku, například při výměnách srdečních chlopní či zužování cév, se v tomto centru provádějí srdeční operace pomocí robotických katetrů, takže je vše estetičtější a rány se lépe hojí. To již dělá více klinik i u nás. Zde jde o takové operace srdce, které nejdou klasickými metodami bezpečně provést z důvodu jejich délky a především nepřesnosti. 

O jaké jinak neproveditelné operace v srdci jde?

Jde především o odstraňování smrtelně nebezpečné a zrádné srdeční arytmie. Pacientům postižených tímto nebezpečným a zrádným tichým zabijákem hrozí bez  jeho odstranění náhlá smrt. 

Co způsobuje v srdci arytmii a jak se léčí

Srdeční stahy každého z nás jsou řízeny elektrickými výboji vysílanými z přesně daných míst v srdci. Při  srdeční arytmii jsou v srdci vysílány některé elektrické impulsy i z chybných míst. Tyto falešné elektrické impulsy srdce nepravidelně rozkmitávají. Pokud se srdce rozkmitá příliš, může "prasknout", pokud málo, vede to k jeho zástavě. Oboje znamená pacientovu náhlou smrt. Zrádnost této choroby spočívá v tom, že nebolí a pacient o ní léta neví. Pokud ho nezabije, jde k lékaři až po infarktu či nemožnosti dobře dýchat. Tedy při rozvinuté chorobě, kdy je již neustále v nebezpečí náhlého srdečního selhání.

A tuto hroznou a zrádnou nemoc, právem doktory přezdívanou „zrádný zabiják“, dokáže přelstít Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce pod vedením prof. Petra Neužila tím, že místa vysílající v srdci chybné elektrické impulsy nalezne a zevnitř vypálí (odborně řečeno katetrizuje) pomocí výboje vzniklého setkáním dvou elektrických vypalovačů (katetrů) počítačově zavedených k nim navigačními systémy NIOBE či SENTEI. Dokonce i pro vážně postižené pacienty s komplexnějšími srdečními arytmiemi, kde je zásah odstranění částí způsobujících arytmii anatomicky složitý a místo způsobující arytmie je špatně dostupné, má centrum již asi rok k dispozici nejexaktnější katetr na světě ovládaný magnety, tzv. CGCI. Podrobně jsme o systémech psali v článku MULTIFUNKČNÍ KATETRIZAČNÍ PRACOVIŠTĚ KARDIOCENTRA NEMOCNICE NA HOMOLCE JE OD ROKU 2007 NEJMODERNĚJŠÍM KATETRIZAČNÍM PRACOVIŠTĚM V ČRSmyslem tohoto článku není proto popis přístrojů, ale vysvětlení, co na pacienta postiženého smrtelně nebezpečnou arytmií čeká při operaci výše uvedenými přístroji.

Primář Kardiocentra Nemocnice na Homolce, profesor Petr Neužil při operaci.  
Videoukázku operace profesora Neužila touto špičkovou metodou naleznete např. v reportáži Mechanické srdce.

Je mi jasné, že si nyní čtenář řekne, že se to hezky čte a zdá se to i teoreticky jasné, ale je jistě zvědavý, co ho při takovém zákroku čeká, jak probíhá, jak se dostanou katetry dovnitř srdce bez operace, jestli to moc nebolí po vypálení a při něm... Ona představa, že mu nějaký robot vypaluje jeho srdce není právě příjemná. Vím co píši, i my jsme takto uvažovali když tuto operaci měl manžel před třemi lety podstoupit. A protože mu zachránila díky vypálení špatných míst v srdci život, rozhodla jsem se napsat tento článek, abych strach u pacientů překonala. 

Co tedy čeká pacienta, který má to štěstí že podstoupí operaci pomocí CGCI k záchraně života 

Nejdříve podstoupí v Kardiocentru V Nemocnici Na Homolce katetrizační diagnostické vnitřní vyšetření srdce, které odhalí stav srdečních chlopní či zúžených cév a pokud je u něj zjištěna smrtelně nebezpečná srdeční arytmie, je přijat na jeho Antiarytmickou jednotku, kde pomocí robotických katetrů umístěných na koncích hadiček zavedených z třísla tepnami přímo do dutin srdce provede tým zkušených kardiologů vypálení nebezpečných oblastí (neboli ablaci) v srdci, které   srdeční arytmie působí. 

Pokud jde o operaci samotnou, tak operatér nejprve vytvoří katetrem 3D elektroanatomickou mapu části srdce, v níž nalezne nebezpečné tkáně působící jeho arytmii.  Tento obraz je prováděn vysokorychlostním pohybem ramene s roentgenkou, která se kolem vyšetřované osoby otočí o 360° udává během každých 2 vteřin lékaři obraz srdce dostupný v daném okamžiku.  Díky tomu vidí na počítači cévy, srdeční dutiny v trojrozměrném obraze a to mu umožňuje provádět rekonstrukci chybných cílových orgánů v době vypalování.

Poté propojí tento obraz s anatomickým zobrazením srdce pacienta získaným z počítačové tomografie, čímž získá přesné zobrazení částí nemocného srdce, z nichž se šíří arytmie, a které je třeba zničit vypálením. Označí si na obrazovce bod, kam se chce dostat první vypalovací elektrodou a druhý pól elektrod přitáhne pak k prvnímu. Když se mu to povede zavede do nich elektrický puls a vzniklým výbojem mezi nimi chybné místo vypálí a to přestane vysílat chybné impulsy.

Operatér prof. Neužil vidí vše na obrazovce a za pomoci myši sbližuje katetry k sobě do místa, které je třeba výbojem mezi nimi vypálit neboli katetrizovat.

Kardiocentrum prof. Neužila zavedlo navíc jako první na světě bezdrátový kardiostimulátor LCP

I přesto, že se podaří odstranit nebezpečnou srdeční arytmii, která způsobí dříve či později mnohdy smrtelný infarkt, zůstává někdy srdce unavené a slabé s pulsem místo 70 například 30 pulsů za minutu. Potřebuje pak podporu pomocí kardiostimulátoru. Není ale kardiostimulátor jako kardiostimulátor. V Kardiocentru v Nemocnici Na Homolce byl vůbec poprvé na světě použit bezdrátový kardiostimulátor LCP (Leadless Cardiac Pacemaker), který vyvinula americká firma  Nanostim, Inc., který zcela mění zažité postupy v léčbě srdečních arytmií. Na rozdíl od dosud používaných kardiostimulátorů z tohoto nového typu nevedou žádné vodiče k elektrodám, vše je spojeno do kompaktního válečku o velikosti mikrotužkové baterie, která se pomocí šroubovitého mechanismu implantuje za pomoci katetru přímo do srdeční svaloviny z vpichu v třísle cévním systémem pomocí zaváděcího katetru, který ho umístí a upevní v hrotu pravé srdeční komory. Implantace trvající přibližně 15 minut se provádí v lokální anestezii při vědomí pacienta a je prakticky nebolestivá. Až LCP doslouží, je možné ho pomocí katetru opět vyjmout a implantovat nový.

Kardiologické centrum prof. Neužila tím drží  krok s nejprestižnějšími centry světa, v nichž bylo od loňského prosince implantováno celkem 52 těchto stimulátorů, zatímco  v Nemocnici Na Homolce plných 30 a u všech pacientů fungují spolehlivě. Navíc se dostavil neočekávaný pozitivní efekt: Při této léčbě se sledují tzv. stimulační prahy, tedy jaké množství energie je již schopné způsobit smrštění srdečního svalu. U běžného stimulátoru po zavedení tyto parametry stoupají nejprve díky tomu, že je tam jistá poraněná plocha a s tím související zánět a teprve pak klesají, až se ustálí na hladině, která je ale vždy vyšší, než tomu bylo při implantaci přístroje. Nový kardiostimulátor se v tomto chová opačně. Po zavedení stimulační prahy klesají a pak se ustalují na hodnotě nižší než při implantaci, což má svůj praktický dopad na výdrž baterie, která je součástí implantátu a je zhruba desetkrát menší než u běžných kardiostimulátorů. Nový kardiostimulátor šetří  baterii, která může vydržet při padesátiprocentní stimulaci až patnáct let místo sedmi, což je unikátní. Navíc tím, že je zaveden přímo do srdce, významně snižuje nejčastější rizika léčby -  zanesení infekce prostřednictvím vodičů a mechanické poruchy elektrod. Nehledě k tomu, že pro nemocného je možnost větší pohybové aktivity, větší pohodlí i příznivý kosmetický efekt. 

Je pochopitelné, že o tyto stimulátory je obrovský zájem u pacientů a je  smutné, že naše pojišťovny schvalují proplácení léčby tímto kardiostimulátorem jen velmi omezeně.  U každého pacienta musí centrum pracně vyjednávat úhrady implantace intrakardiálního kardiostimulátoru zvlášť. Připomíná to dobu před listopadem 1989, kdy například na onkologii na Bulovce byly k disposici dvě léčby chemoterapie s platinou, i když ve světě se jimi již běžně léčilo. Je to opravdu nedůstojné zdravotnictví 21. století. Ředitelé pojišťoven i pan ministr zdravotnictví by si měli uvědomit, že polovina populace umírá na srdeční problémy a i oni že jsou jen lidé...

 

Katetrizační antiarytmické pracoviště na Homolce by si zasloužilo důstojné prostory 

Léčba smrtelně nebezpečných srdečních arytmií se posunula pod vedením profesora Neužila skutečně na světovou úroveň. Není proto divu, že je co do počtu těchto výkonů Nemocnice Na Homolce největším českým pracovištěm pro léčbu poruch srdečního rytmu. V loňském roce zde provedli téměř 1000 katetrizačních ablací, zhruba 500 implantací kardioverterů defibrilátorů a 600 implantací kardiostimulátorůVedoucí lékař Multifunkčního katetrizačního pracoviště MUDr. Jan Petrů má se svým týmem  pro srdeční operace k disposici dva sály disponující výše uvedenými systémy dálkového řízení katetrizačních zákroků a třetí sál využívaný pro implantaci kardiostimulačních a defibrilačních přístrojů, v němž se provádí  převážná většina zákroků v rámci srdeční resynchronizace a také implantace podkožních monitorů, sloužících k dlouhodobé monitoraci poruch srdečního rytmu (Reveal plus a Reveal XT firmy Medtronic).

Když si uvědomíme, že polovina občanů umírá mnohdy naprosto zbytečně v nevybavených nemocnicích na srdeční problémy, je trestuhodné a až morbidní od našich politiků, že  celé toto nádherné pracoviště se světově uznávanými odborníky má jen 9 lůžek v maličkých místnostech bez skříní a bez židlí se společným WC na chodbě. Přitom v nádherných nově rekonstruovaných okresních nemocnicích mnohdy lékaři nepoznají, že má pacient infarkt, natož aby ho uměli léčit. Nehledě k tomu, co si pomyslí zahraniční světové kapacity, které pracoviště navštěvují  za účelem, aby je zaučili jeho odborníci s přístroji zacházet! Mít tak v USA či jinde takové kapacity, tak již vidím, že filmová luxusní nemocnice Chicago Home by byla vedle tohoto centra trpaslíkem.

Politici neustále vysvětlují, kolik obrovských peněz musí vydat na tu či onu zbytečnou akci, aby se naše země zviditelnila. Jen na propagaci země při předsednictví Mirka Topolánka EU šly 4 mld. Kč. Vzpomeňme jen na ostudnou Entropu nás prezentující... Když někdo získá medaili na olympiádě, píše se o tom dokola a dokola, jak reprezentuje naší zem, což je samozřejmě skvělé, neb je úctyhodné být první na světě. Zde je ale Antiarytmické centrum rovněž první na světě, má navíc v čele světoznámého  odborníka  a je přitom umístěné ve stísněných podmínkách a ještě je nuceno bojovat administrativně za to, aby mohlo pacientům vůbec pomáhat na špičkové úrovni. 

Při vší úctě ke sportovcům si troufám říci, že přínos prof. Neužila je pro občany i pro ČR nesrovnatelně vyšší než přínos nějakého medailisty a že mezinárodně udělovaný titul FECC (Fellow of European Society of Cardiology) udělovaný od nezávislých světových odborníků jako projev úcty za dosažení odborné, vědecké a publikační činnosti  úrovně je více než srovnatelný s olympijskou medailí. (viz článek: KARDIOLOGICKÉ CENTRUM V NEMOCNICI NA HOMOLCE JE VŮDČÍ SVĚTOVOU SKUPINOU V LÉČBĚ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ). To nehovořím o tom, kolik  lidských životů již se svým týmem prof. Neužil zachránil a kolik by jich mohl zachránit, kdyby měl k tomu lepší podmínky! 

Snímky archiv Nemocnice na Homolce

Číst 16363 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v ZDRAVÍ

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %