Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Neužilovo kardiocentrum úspěšně poráží tichého zabijáka Doporučený

Profesor Petr Neužil kontroluje operační sál před operací tichého zabijáka Profesor Petr Neužil kontroluje operační sál před operací tichého zabijáka snímky archiv FN Nemocnice Na Homolce

Podle zpráv v médiích se zdá, že největší zdravotní pohromou u nás je koronavirová chřipková epidemie a ke zdraví národa stačí zásobit naše zdravotnictví rouškami a testovat obyvatele. Dovoluji si kacířsky připomenout, že v naší republice umírá kolem 50 procent obyvatel na prozaické a neinfekční srdeční choroby, které jsou zejména v druhé polovině života velkým postrachem všech občanů. (V roce 2018, tedy před koronavirovou panikou, v souhrnu zapříčinily nemoci oběhové soustavy téměř 49 000 případů úmrtí, čímž se  podílely na celkovém úmrtí mužů 40 % a 47 % žen. Tolik obávané zhoubné nádory jsou co do počtu úmrtí až na druhém místě. Zemřelo na ně zhruba 27 700 osob, na celkovém počtu úmrtí se podílely 27 % u mužů a 22,0 % u žen. Třetí nejčastější skupinou příčin smrti byly nemoci dýchací soustavy, v jejichž důsledku zemřelo více než 8 000 osob, což je 7,8 % ze všech úmrtí u mužů a 6,9 % úmrtí u žen. O něco méně četnou skupinou byla úmrtí v důsledku vnějších příčin smrti, na které zemřelo 3 900 mužů a 2 000 žen, dále pak úmrtí v důsledku nemoci trávící soustavy, na něž zemřelo 2 800 mužů a 2 100 žen.) Je proto velmi potěšitelné, že v naší malé zemičce existují dvě opravdu mimořádná kardiologická centra na světové úrovni, ale pokud jde o prostory, tak bohužel doslova obě praskají ve švech. Ano hovořím o dlouhodobě známém IKEMU, kde se lékaři kromě běžných srdečních operací specializují na problematiku transplantací srdcí, a o Kardiologickém centru ve Fakultní nemocnici Na Homolce, které se od roku 2007 vyprofilovalo tak, že udává směr světové kardiologii v léčbě velmi nebezpečného tichého zabijáka - srdečních arytmií.

K jeho zakladateli, primáři prof. MUDr. Petru Neužilovi, CSc., FESC, se v současné době jezdí učit největší světové kardiologické kapacity. Není proto divu, že byl oceněn nezávislými světovými kardiology jako nejlepší z nich. Nezvyklý mezinárodní titul FESC za jeho jménem znamená zkratku Fellow of European Society of Cardiology  a je udělován nezávislými světovými odborníky v kardiologii nejlepšímu z nich v daném roce. Nejde tedy jen o formální běžný titul, ale o ocenění odborné způsobilosti nejlepšímu světovému kardiologovi, na základě dosažení jeho světové vědecké a publikační úrovně.

Každý, kdo navštíví pracoviště profesora Neužila, zjistí, že je toto ocenění zasloužené. Zatímco v některých okresních nemocnicích nepoznají doktoři ani infarkt, zde jako jediní u nás dokáží za použití nejnovější světové technologie odstranit v současné době nejnebezpečnějšího tichého srdečního zabijáka - srdeční arytmii. Jde o vysoce specializovanou léčbu srdečních arytmií s prováděním katetrizačních ablací (vypalování) a implantací kardiostimulátorů a defibrilátorů pro nemocné ve vysokém riziku náhlé srdeční smrti. Není proto výjimkou, že se tam  člověk setká s japonskými, americkými a dalšími profesory, kteří se chodí učit pod vedením pana profesora pracovat s unikátními přístroji a provádějí pod jeho vedením operace. Podrobně jsme o tom psali např. v článcích  KARDIOLOGICKÉ CENTRUM V NEMOCNICI NA HOMOLCE JE VŮDČÍ SVĚTOVOU SKUPINOU V LÉČBĚ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ a MULTIFUNKČNÍ KATETRIZAČNÍ PRACOVIŠTĚ KARDIOCENTRA NEMOCNICE NA HOMOLCE JE OD ROKU 2007 NEJMODERNĚJŠÍM KATETRIZAČNÍM PRACOVIŠTĚM V ČRA důležité je, že centrum neusnulo na vavřínech a prakticky každý rok něco unikátního na operačních sálech zavádí. Například laserový katetrizační systém Heart Light X3 určený pro katetrizační léčbu ablací (odstranění míst působících v srdci arytmie) u pacientů s poruchou srdečního rytmu. Jeho předností je rychlost, přesnost a přímá vizualizace ablačních míst. Specialisté v tomto oboru měli již možnost sledovat použití této novinky prostřednictvím živých přenosů přímo z operačních sálů. Odbornou záštitu nad touto akcí převzali primář kardiologického oddělení MUDr. Petr Neužil a MUDr. Boris Schmidt z německého kardiovaskulárního centra Bethanien ve Frankfurtu nad Mohanem. Bez těchto robotických operací pacientům postižených silnou srdeční arytmií hrozí náhlá a jistá smrt. 

Profesor Neužil představuje  unikátní systémem SENSEI provádějící katetrizační ablace srdečních síní u specificky nemocných s velmi komplexní poruchou srdečního rytmu, fibrilací srdečních síní. Katetr se díky tomuto přístroji snáze dostane do jinak špatně přístupných, nebo dokonce nedostupných pozic v srdečních strukturách, a  je umožněn lepší jeho kontakt s chybnou tkání, kterou musí  v srdci vypálením odstranit.

Na snímku: Profesor Neužil představuje další unikátní systémem SENSEI provádějící katetrizační ablace srdečních síní u specificky nemocných s velmi komplexní poruchou srdečního rytmu, fibrilací srdečních síní. Katetr se díky tomuto přístroji snáze dostane do jinak špatně přístupných, nebo dokonce nedostupných pozic v srdečních strukturách a je umožněn lepší jeho kontakt s chybnou tkání, kterou musí v srdci vypálením odstranit. 

Je jen škoda, že i když je Antiarytmické centrum podle počtu léčených pacientů (1800 ročně) jedním z největších v Evropě, je rozměrově omezeno do sice příjemné, ale malé budovy FN Na Homolce. Přitom je u nás málo podobných světových pracovišť, kam by se sjížděli odborníci z celého světa na kongresy, jako se to děje v kongresovém centru FN Na Homolce, aby naši vědci a odborníci představovali na nich své novinky. Náš stát přitom vydává mnohdy neskutečné peníze na propagaci země sportem se zdůvodněním, že jí to zviditelní. Když někdo získá medaili na olympiádě, píše se o tom dokola a dokola, jak nás to reprezentuje ve světě. Je jistě skvělé a úctyhodné být první na světě ve sportu a stát se slavným. Ale zde existuje Kardiologické centrum, které je rovněž první na světě, má v čele světoznámého  odborníka, je přitom umístěné ve stísněných podmínkách a ještě je nuceno bojovat s pojišťovnami administrativně za to, aby mohlo pacientům vůbec pomáhat na špičkové úrovni. Při vší úctě ke sportovcům si troufám říci, že přínos prof. Neužila je pro občany i pro ČR nesrovnatelně vyšší než přínos nějakého medailisty a že mezinárodně udělovaný titul FESC (Fellow of European Society of Cardiology) je více než srovnatelný s olympijskou medailí. To nehovořím o tom, co  lidských životů již se svým týmem zachránil a kolik by jich mohl zachránit, kdyby měl k tomu lepší podmínky! 

Kolik občanů zbytečně umírá v nádherných nově rekonstruovaných okresních nemocnicích, kde mnohdy lékaři nepoznají, že má pacient infarkt, natož aby ho uměli léčit! Polovina občanů umírá mnohdy naprosto zbytečně na srdeční problémy a přitom Antiarytmická jednotka prof. Neužila má jen 9 lůžek se společným WC na chodbě. Kdyby se místo takřka nevyužité Sazka-arény či sítí cyklostezek vybudovalo důstojné prostorné Kardiologické centrum pod vedením světově uznávaného špičkového odborníka, mohlo by nejen mnoho zbytečně zemřelých žít, ale naše země by se zařadila mezi  světově známé uznávané země v léčbě nejnebezpečnější choroby současného lidstva. Ekonomové by pak mohli jásat, kolik cizinců by to nalákalo bez drahých reklam k nám jezdit na operace. Již nyní díky světovému ohlasu Kardiologického centra prof. Neužila přijíždějí do Prahy desítky špičkových zahraničních kardiologů, aby se seznámili s novými systémy zachraňujícími život těžce postižených. Nehledě k tomu, jak by se takovou osobností ČR zviditelnila. KARDIOLOGICKÉ CENTRUM V NEMOCNICI NA HOMOLCE BY SI ZASLOUŽILO PROSTORY ODPOVÍDAJÍCÍ JEHO ÚROVNI. 

Profesor Petr Neužil při operaci

Profesor Petr Neužil při operaci           

Jistě si teď čtenář položí otázku "Co způsobuje v srdci arytmii a jak se vlastně léčí?" Srdeční stahy každého z nás jsou řízeny elektrickými výboji vysílanými z přesně daných míst v srdci. Při  srdeční arytmii jsou v srdci vysílány některé elektrické impulsy i z chybných míst. Tyto falešné elektrické impulsy srdce nepravidelně rozkmitávají. Pokud se srdce rozkmitá příliš, může "prasknout", pokud málo, vede to k jeho zástavě. Oboje znamená pacientovu náhlou smrt. Zrádnost této choroby spočívá v tom, že nebolí a pacient o ní léta neví. Pokud ho nezabije, jde k lékaři až po infarktu či nemožnosti dobře dýchat. Tedy při rozvinuté chorobě, kdy je již neustále v nebezpečí náhlého srdečního selhání.

O tom, co způsobuje v srdci arytmii právem doktory přezdívanou „tichý zabiják“ a jak ji  dokáže přelstít Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce pod vedením prof. Petra Neužila tím, že nalezne uvnitř srdce místa vysílající chybné elektrické impulsy, které ji způsobují a zevnitř je vypálí (odborně řečeno katetrizují) pomocí výboje vzniklého setkáním dvou elektrických vypalovačů (katetrů) počítačově zavedených k nim navigačními systémy NIOBE či SENTEI jsme psali podrobně v článku  MULTIFUNKČNÍ KATETRIZAČNÍ PRACOVIŠTĚ KARDIOCENTRA NEMOCNICE NA HOMOLCE JE OD ROKU 2007 NEJMODERNĚJŠÍM KATETRIZAČNÍM PRACOVIŠTĚM V ČRCentrum má již i pro vážně postižené pacienty s komplexnějšími srdečními arytmiemi, kde je zásah odstranění částí způsobujících arytmii anatomicky složitý a místo způsobující arytmie je špatně dostupné, k dispozici nejexaktnější katetr na světě ovládaný magnety, tzv. CGCI. Podrobně v témže článku. 
 


Léčba smrtelně nebezpečných srdečních arytmií se posunula pod vedením profesora Neužila o další stupeň výš. Není proto divu, že je co do počtu těchto výkonů  Nemocnice Na Homolce největším českým a jedním z největších světových pracovišť pro léčbu poruch srdečního rytmu. V loňském roce zde provedli téměř 1800 katetrizačních ablací, zhruba 500 implantací kardioverterů, defibrilátorůa 600 implan
 tací kardiostimulátorů. 

 
Číst 3427 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v ZDRAVÍ

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %