Zase měl ten "protivnej dědek" pravdu!

Petr Hannig

Konec března a v ČR mráz pod 10 stupňů minus, zasněžená dálnice mezi Vyškovem a Humpolcem. Na Floridě, kde bývá v tuto dobu už téměř příjemné léto je prý také kolem 10 stupňů, naštěstí nad nulou. Kypr - země EU se společnou "bezpečnou" měnou, dříve považovaná za výhodnou pro ukládání peněz, v těžkých problémech. Mantra globálního oteplování, kterou nám do hlav nenalévali ti, co milují přírodu, ale v podstatě ti, co zprostředkovaně vládnou přes lobbisty nejenom politikům, způsobila enormní nárůst cen elektřiny. „Užiteční idioti“ ze zelených stran nevědomky bojovali ne za lepší ovzduší na planetě, ale v podstatě za budoucí tučné zisky nenasytných spekulantů z byznysu se solárními panely. Solární panely nejenom že hyzdí náš venkov ale, a to je zvláště tristní, ukrajují z úrodné země, kterou, jak se obávám, budeme potřebovat jako sůl.  Potravinová soběstačnost, kterou jsme měli kdysi na 120 %, je nyní na úrovni pouze 60%. Samozřejmě že to není pouze vlivem solárních panelů, ale i vlivem na hlavu postaveného hospodaření s půdou, kdy evropské dotace tu na řepku olejnou (vida zase ti evropští Zelení = motory aut poškozující eurobenzin), tu na něco jiného. Ještě že ministr Kuba z ODS zarazil dotace na větrníky. To by byl další budoucí enormní problém. Kdo chce vyrábět elektřinu jakkoli, ať si zaplatí za investice ze svého. Samozřejmě malé vodní elektrárny, to je něco jiného, to už tu fungovalo i za Rakouska Uherska a první republiky. To je osvědčený ekologický a zároveň  konzervativní způsob výroby elektřiny. Pozoruji, že začínám mít zálibu ve slově konzervativní. Kupodivu, ty zatracované konzervativní způsoby přinášejí vždy užitek, na rozdíl od vychvalovaných novot.

   Vždy říkám a snad mám i díky svému věku a tudíž i svým životním zkušenostem právo říkat lidem, v mém případě nejen začínajícím umělcům, nikdy nemyslete na peníze. Vždy vám musí jít o věc. Když vám půjde o projekt, kterým se zabýváte, ať už je to v oblasti umění, či podnikání, či vědě, peníze přijdou sami. Když se za nimi budete pachtit, budete jim páchnout a utečou před vámi.  A to je v podstatě příběh i peněz ulitý v daňovém ráji – Kypr.  Kolik „vychytralých“ firem nejenom z Ruska a Ukrajiny mělo na Kypru své sídlo, coby v daňovém ráji EU a tudíž i svá bankovní konta. Tak dopadá jakékoliv bezpečí uvnitř EU. Samozřejmě, že to je trest pro nenasytné firmy a jedince, kterým zbla záleží na fiskálním zdraví země, která jim většinou umožnila takové zisky nabývat.  Znáte to. Někteří se stále mýlí a periodicky se ze svých omylů kají (ale v ten moment už činí omyly nové).  Tak se neustále mýlí a kaje cca 95% procent populace. Jsou tudíž svým spolumýlícím se spoluobčanům sympatičtí. Pak jsou tu ti „protivové“, kteří předpovídají vždy to, co je v přítomné době pro většinu jakoby nerozumné, provokativní, hloupé a zcela nelogické. Setkávají se s opovržením a výsměchem nejenom médií. Důvěrně to znám. Patřím také k těm protivům, kterým po čase říkají, nojo, měl jsi pravdu. Ale v té odpovědi je pro mýlící se nejdůležitější to slovo „nojo“. Ti, kterým realistická předpověď vyšla, se uznání nedočkají. Neustále je tam to slůvko „nojo“.  Ten "protivnej dědek" měl pravdu nejenom v otázce oteplování ale i EU (Lisabonská smlouva) a eura. Ten „protivnej dědek“, jak jsem kdesi četl nehlasoval pro vstup do EU.   Rada pro ODS - jedině „protivnej dědek“ v čele kandidátky do europarlamentu pomůže. Ať tu EU zevnitř ozdraví do normálních forem, pokud to vůbec půjde.  Pokud ne, tak se snažme vystoupit z EU a to co nejdříve. EU totiž vedou blouznivci z pařížských barikád, kteří zapalovali auta na bulváru Saint Michel v roce 1968.>>>

 

Vnesme řád do systému záchrany volně žijících zvířat

Milan Kaucký

Vzhledem k tomu, že péče o volně žijící zvířata byla vždy ve stínu útulků pro pejsky a kočičky a to platí i o zákonech, rozhodli jsme se vnést do systému záchrany volně žijících zvířat řád. Asociace pro certifikaci kvality péče o opuštěná, týraná a hendikepovaná zvířata má představu, která se týká především odbornosti a specializace jednotlivých subjektů. Není přece možné, aby se na jednom místě vracela současně do přírody mláďata dravců, pěvců, veverek atd.  Tuto část pochopí a jistě s námi bude souhlasit každý. Návrh systému péče o volně žijící zvířata však ztroskotal na lidském faktoru a touze po penězích. Po velkých penězích! Takže máme na jedné straně živořící odborníky s dlouholetou praxí v péči o určitý druh zvířat a na té druhé honosná zařízení bohatě dotovaná ministerstvy, EU, sponzory atd., ale bohužel samoúčelná, tudíž v praxi nepoužitelná! Ale jakýs takýs stín ,,odbornosti“ celý tento systém má. Velká zařízení předávají těm živořícím odborníkům ,,jejich“ druhy zvířat, takže zde dochází ke groteskní situaci: jeden subjekt má svůj druh zvířat, ale nemá peníze, druhý pak počítá miliony, ale každé zvíře, které přijme se octne v nouzi….

Jak se optimálně vypořádat s klimatickými změnami a problémy celé planety

Ivana  Haslingerová

Kampaň, kterou odstartoval pařížský ekologický kongres OSN, jehož cílem bylo založení nové organizace při OSN - Mezivládní panel pro změny klimatu ( Intergovernmental Panel on Climate Change, zkráceně IPCC), neponechalo snad žádné médium bez povšimnutí, neboť jeho závěry, o nichž již nyní víme, že byly většinou mylné a dokonce mnohé úmyslně podvodně zkreslované, byly opravdu katastrofické. Není divu, že naprostý neodborník na ekologii, tehdejší evropský komisař Stavros Dumas se vyděsil ze závěrů kongresu natolik, že vyzval EU, aby jeho závěrům přizpůsobila svou politiku, což vedlo, a nadále bohužel vede, k obrovskému ožebračení celého kontinentu a nás všech. Podmínky Kjótského protokolu jsou velmi nákladné. Celý svět vydá na ochranu ovzduší až 350 bilionů dolarů ročně, EU 250 miliard. Z toho jen na vyplnění Kjótského protokolu jde více než polovina peněž, 180 miliard dolarů. Přitom za každý dolar  investovaný do Kjótského protokolu se dostane jen 2 centy dobra potřebným.   Naskýtá se otázka, zda by to nešlo pro zlepšení života na zemi udělat něco lepšího a levnějšího. A právě nad tím se zamýšlí ve své nové knize "Chytrá řešení klimatických změn" Björn Lomborg. Dospěl k závěru, že za polovinu peněz, které ročně vyhodíme na nesmyslný požadavek, aby v roce 2100 klesla teplota o 0,004°C, můžeme například vyčistit vodu pro všechny lidi na  světě.

"Jak chceme, aby na nás bylo vzpomínáno. Máme utratit 250 miliard dolarů ročně za něco, co nepřinese v podstatě nic dobrého za stovky let od nynějška (Kjoto, EU20…) nebo za 100 miliard dolarů za rok vyřešíme všechny základni problémy: vyčistíme pitnou vodu, zavedeme hygienu, zdravotnická opatření, základní zdravotní péči, vzdělání, jídlo pro všechny občany planety. OSN odhaduje, že by tyto peníze na to stačily," ptá se Lomborg na přednášce na vysoké škole Ivana Langera CEVRO Institut při představení své nové knihy

Lomborg dokazuje, že stačí investovat 0,2 % HDP do výzkumu a vývoje energetických technologií, které neemitují uhlík. Pakli na to dáme 100 miliard dolarů za rok, neboli méně než polovinu toho, co dáváme na Kjóto, vznikne 10x tolik technologií než dnes. Kjóto je špatná cesta pro lidstvo! Existují mnohem rozumnější a efektivnější řešení!Dále je podle něho nutné nechat každou zemi se zaměřit na její vlastní nápady - obnovitelné zdroje, štěpení atomu, atomové fůze, ochranu životního prostředí prostředí, úložiště energie, úložiště uhlíku, biopaliva druhé generace. A velmi důležité je, že globální oteplování se musí řešit ve střednědobém pohledu.>>>

Žádné globální oteplování, natož způsobené člověkem

Jan Zeman

Může jeden jediný obrázek udělat hlupáky z těch celých armád podvodníků po celém světě typu Al Gora,  leta nás pro svůj tučný zisk oblbujících onou pateórií o globálním oteplování způsobeném prý našimi emisemi kysličníku uhličitého?

Tady jej:

Na obrázku vidíme několik vodorovných (lehce klesajících) čar a jednu oproti všem ostatním relativně strmně stoupající čáru klikatou. Ony vodorovné čáry jsou lineární trendy globálních teplot, vygenerované ze sedmi různých datasetů oficiálních dat o průměrné světové teplotě jak z pozemních měření tak z měření družicového od několika různých oficiálních organizací (NASA-GISS, CRU, RSS) a také z datasetu WoodForTrees Temperature Index.

Ona klikatá čára je vývoj obsahu CO2 v atmosféře od roku 1997 - jak je měřen na Hawajské observatoři Mauna Loa. Ona klikatá modrá čára naopak ukazuje, že obsah CO2 v atmosféře ve stejném časovém období s pravidelnou sezónní variací poměrně strmě stoupal. Od začátku onoho r. 1997 stoupl obsah CO2 v naší atmosféře o více než 10%!

Vygenerování složeného grafu na obrázku interaktivně umožňují stránky Woodfortrees.org, kde datasety globálních teplotních průměrů z měření od oficiálních organizací v Evropě a USA shromažďují, průběžně aktualizují a dávají zdarma k dispozici nejširší veřejnosti. Každý si to tam může vyzkoušet. Obrázek ukazuje, že podle oficiálních dat za posledních 12 až 16 let se průměrné povrchové teploty souše i oceánu na naší planetě víceméně vůbec nezměnily. Série dat založených na měření je ve všech případech již dostatečně dlouhá, aby byla delší než jeden sluneční cyklus (průměrně cca 11 let), který by lineární trendy globálních teplot mohl zásadně ovlivnit. Závěr nechť si udělá laskavý čtenář sám. zdroj

(Hlavně že na boj s globálním oteplováním na vyplnění Kjótského protokolu vydá svět 180 bilionů dolarů ročně. Přitom za každý dolar  investovaný do Kjótského protokolu se dostane jen 2 centy dobra potřebným. pozn. redakce)

 

Cyklistiku je nutno okamžitě zakázat

Ladislav Jakl

Města stavějí stovky kilometrů drahých cyklostezek za peníze daňových poplatníků. I těch, co na kolo nikdy nesednou. A nejen to, mnohde pro cyklisty kradou část komunikace pro auta, takže propustnost důležitých ulic klesla na polovinu. Prý je ježdění na kole zdravé. Jistě. Pokud vám ale nezničí záda a nezabijete se při smyku na štěrku v prudkém klesání. A jestli je tak zdravé, musí jeden daňový poplatník připívat na zdraví druhého? A když jde někomu k duhu panák slivovice poránu, taky ho dostane zadarmo? Takže tenhle argument mě moc nedojme. Cykloaktivistům zbývá argument prý největšího kalibru. Kolo jako dopravní prostředek je prý ekologické. Nezatěžuje naše prostředí jako ta hlučící a výfukové plyny chrlící auta. Tak nějak tomu skoro všichni věříme. Přitom je to blbost nakvadrát. Za pouhý jeden litr nafty odveze auto pět lidí na dvacet kilometrů. Nějakých 35 korun to dělá. A když si pět lidí sedne na kolo a těch 20 kilometrů odšlape, to jako nestojí nic? V cíli si musejí dát oběd, protože spálili mraky energie. Za ten dohromady vypláznou aspoň čtyři stovky, a to nemluvím o nutném doplnění tekutin. A co ta ekologická zátěž? Jak vzniklo těch pět obědů, energeticky adekvátních ke stovce odšlapaných kilometrů? Co hektarů polí muselo být zoráno, oseto, ošetřováno, sklizeno? Co kombajnů a traktorů muselo po nich jezdit? Co prasátek a kraviček zařvalo při popravě, když předtím snědlo tuny krmiva? Co zeleniny muselo být pěstováno, hnojeno a přepravováno? Lidská energie je nedražší a nejantiekologičtějí ze všech myslitelných. Kdyby ti cyklisti jeli autem, co kravínů a vepřínů by se nemuselo stavět! Co krmiva by se nemuselo vyprodukovat! Co obilí nikdy nezasít a nesklízet! A z čeho že se to dělají ty jedovatě barevné energetické nápoje? Raději nevědět. Možná se na ně spotřebuje víc ropy než na výrobu nafty. Šetřete naši modrou planetu. Šetřete energii. Zahoďte (ekologicky) kola, seďte doma na zadku a nebudete muset tolik jíst. A když nutně budete potřebovat někam odjet, sedněte do auta. Je to největší vynález od objevu ohně, kola a piva. A nevěřte cyklomaniakům, že kolo je pokrok, že kolo je čistota a zdraví. Čuchněte k jejich propocenému triku a budete mít jasno, kdo tu zamořuje vzduch. Pachem i hloupými argumenty. Cyklistiku není třeba podporovat, ale naopak zakázat.

Borovice aneb Jak lze spáchat zločin sérií legálních kroků

Jindřich Koudelka

Pinus nigra (Pinus austriaca)Vždy, když jsem šel s Arnim kolem, Arni je můj pes, se zalíbením jsem se zadíval do jejích větví, spíše připomínajících borovici z hor než strom z nížiny. Rostla ale tady u nás, v našem lese u železničního přejezdu směrem na Kralupy. Rostla tu, ale už není! Rostla tu k potěše kolemjdoucích, kteří ještě dovedou v téhle zutilitarizované a veskrze praktické době vnímat podobu krásy...  A není jich málo – paní se dvěma jezevčíky, posmutnělá z toho co se stalo i člověk, do kterého bych neřekl, že takto dovede vnímat – postarší manželé, kdy paní řekla: „Obávám se, že tenhle les tuhle dobu nepřežije.“ A měla pravdu. Nakupené klády hned za přejezdem  a traktor, táhnoucí další … A k tomu další část lesa, označená k vytěžení. Doufal jsem, ovšem že bláhově, že tomuhle lesu, ve kterém se s menšími  přestávkami těží od devadesátých let, dají už pokoj, ale kdeže...  Stačí se podívat na letecké snímky polesí Kožovy a je vidět, že o ucelený kus lesa je tu už teď pořádná bída – a klády u cest se kupí dál… Nezasvěcený by si mohl myslet, že se tu děje něco nekalého, ale kdepak. Tato činnost, prezentovaná jako „omlazování lesa“, má oporu v zákoně o hospodaření v lesích z  devadesátých let minulého století, který v kategorii lesů „hospodářských“ povoluje ½ hektarové holoseče, s ponecháním 30 m vzrostlého lesa. Za touto 30 m hranicí může být „vyrobena“ další holoseč s předepsanými 30 m a potom další a další třeba až do úplného „omlazení“ lesa. I bolševici a nacisté měli své zákony, které později byly uznány jako zločinné. Současný prezident NKÚ zcela nedávno na adresu Lesů ČR prohlásil, že zločin lze spáchat serií legálních kroků. Jsou-li Slánsko a Kladensko nejsuššími oblastmi české kotliny, pak takovýto rozsah těžby v těchto místech potvrzuje pravdivost tohoto výroku.   Člověk nemusí být zrovna odborníkem na les aby věděl, že metr a půl vysoký stromeček ztěží zadrží tolik vody, vydechne tolik kyslíku či pohltí tolik zplodin jako vzrostlý strom. Ale co naplat, když u tohoto stromu „dřevní hmota“ /hezký výraz, co?/ už nepřibývá. Takovýto strom potom je, dle názoru těch co na něj koukají přes dřevní hmotu, zřejmě nefunkční!! To je asi názor i radních města Kladna, neboť jak jinak by nečinně přihlíželi k tak drastickému „omlazování“okolních lesů.>>>
  

 

Aniž bychom chtěli bagatelizovat tragédii jedné borovice, nejde nepřipomenout, že díky šílenému zákonu z března 2007 Martina Bursíka bylo dosud na Šumavě zničeno kolem 4 milionů stromu. Každou hodinu tak zemře na Šumavě ze zákona 300 stromů. (Podrobně viz článek Václav Klaus: "Pane ministře, vykašlete se na patafyzické instituce!") Když stát dopustí takové bestiální běsnění, je jasné, že se nikdo z nás nedovolá pomoci pro jeden strom. Zbývá dodat, že sám ministr Bursík by tuto spoušť nedokázal způsobit bez dobře placeného pomocníka – Hnutí Duha, které působí za státní peníze (stát na jeho činnost platí 15 milionů Kč ročně) nepříjemnosti i novému ministrovi  Chalupovi. V cizině podobná nezisková sdružení  nedostávají přitom  ani cent od poplatníků. Jen v takovém případě jsou skutečně nevládní a pracují jen pro své přesvědčení a nikoliv jako najatí žoldáci. Pod záminkou ochrany přírody ničí toto hnutí za státní peníze přírodní hodnoty nedozírné ceny.  Jen loni uschlo na Šumavě milion stromů. Proč policie není schopna několik těchto pomatenců rozehnat? To již je poučení pro sociálního patologa. (pozn. redakce)

Kdy vrátí Albert Arnold Gore ml. Nobelovu cenu za mír…?

Břetislav Olšer

“Ohrožena je svoboda, s klimatem je vše v pořádku,” zdůraznil nedávno prezident ČR Václav Klaus. Hlavní hrozbu podle něj nepředstavuje globální oteplování, ale to, že slouží jako záminka k bezprecedentnímu vměšování do našich životů. „Komunismus vystřídalo nebezpečí ambiciózního environmentalismu. Tato ideologie pod hesly o ochraně Země – podobně jako staří marxisté – se snaží nahradit svobodný spontánní vývoj lidstva jakýmsi centrálním, nyní globálním plánováním celého světa,“ uvedl Václav Klaus ve svém dopise kongresmanům USA. V těchto dnech se definitivně potvrdila jeho slova. A stojí za ním skuteční klimatologové, jimž daly za pravdu i vzorky letokruhů stromů z finského Laponska, z dob před našim letopočtem, nejčerstvější výzkumy ...Je to tvrdý byznys. Příroda si to nezaslouží, ale ani svoboda lidstva. USA láteří: “To ne my máme nejvíc emisí, ale rozvojové země.” Čína s Indií tvrdí: “To vy jste si kdysi bohatli na průmyslu a exhaláty vám byly ukradené, dnes ale chcete nám, co se teprve rozvíjíme, bránit v bohatnutí. Nechte nás také vypouštět exhaláty, ať máme industriální zázemí stejně účinné jako vy…” Konečně však nahradilo „vědecké emailování“ skutečné vědecké bádání: Tým kolem profesora Jana Espera z Univerzity Johana Gutenberga v Mainzu studoval vzorky letokruhů stromů z finského Laponska, které sahaly až do roku 138 př. n. l. Poprvé tak v minulých dnech vznikla přesná rekonstrukce klimatu na určitém území. A z výsledků vyplývá, že během posledních dvou milénií poklesla průměrná teplota o 0,3 stupně každých tisíc let, především v souvislosti s narůstající vzdálenosti Země od Slunce. V miliardové historii naší planety se totiž už vystřídala řada dob ledových. A tak jako kdysi, ani dnes za to nemůže pouze člověk, nýbrž především sama příroda a hlavně sluneční energie, resp. proměnlivá poloha Země vůči Slunci. Inu, klimatické změny jsou uměle vyvolávaný podvod, aby se zabrzdil globální ekonomický růst, hospodářská krize a řetězy přikurtovaní Greenpeace k průnéřovským komínům jsou toho tragickým důkazem.>>>

Proč chce EU zateplovat domy, když bude podle ní za pár let tropické počasí?

Ivana Haslingerová

To, že EU na nás valí každou chvíli nesmyslné a mnohdy našemu průmyslu škodlivé příkazy, se stalo již zvykem. Připomeňme jen množství nesmyslných příkazů od rovných okurek, balených koblihů, páření hnědých a šedých veverek, zákona o omezení slunečního svitu, uhelných ekodaní, příkazů používání třikrát dražší elektrické energie ze solárních elektrárren, pěstování řepky na drahý ekobenzín místo pšenice na chleba až např. po skutečně nehoráznou směrnici o registraci, hodnocení, povolování a omezování některých chemikálií REACH, jejímž zavedením nastal přímo hurikán v našem chemickém průmyslu – 14 600 lidí přišlo o práci, v malých a středních podnicích ještě o 25 % víc, nastal pokles produkce o 33 mld. Nyní se na nás valí opět rozkaz EU, který odčerpá mnoho peněz z rozpočtu a tím z našich kapes. EU nám přikazuje omezit do roku 2020 primární energetické zdroje o 20 %, což v praxi znamená zrekonstruovat 3 % budov do nízkoenergetického standardu. Před většinou těchto šílených nápadů varoval prezident Klaus nejen svými články a knihami, ale také ekonomickými semináři. Je smutné, že naši zákonodárci, a to včetně ODS, jsou k jeho varováním hluší a poslouchají jako děcka ve školce každý nesmysl, který na nás evropští mandaríni valí. Ona totiž největší korupce je příslib míst v Bruselu politikům za statisíce měsíčně. Pod touto nadějí jsou schopni zaprodat nás třeba do pekel.>>>

Domy s nulovou spotřebou energie – geniální návrh, nebo nesmyslná regulace EU?

Václav Klaus, prezident republiky

Členské státy EU budou muset podle směrnice Evropské unie do roku 2018 zajistit, aby nové a nově významně rekonstruované budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly budovami s tzv. téměř nulovou spotřebou energie.

Muž, kvůli jehož skvělému článku o kritice domů s nulovou spotřebou energií, pan prezident svolal seminář CEPu Lukáš Petřík se zdraví po příchodu na seminář s panem prezidentem, který tam přišel v roli moderátora přednášek

Do roku 2020 mají tuto podmínku splňovat dokonce úplně všechny nové budovy, včetně soukromých. Centrum pro ekonomiku a politiku reaguje na tuto další z iracionálních aktivit Evropské unie novým sborníkem. Vedoucí oddělení podpory obnovitelných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer tvrdí, že energetická regulace budov je rozumná. Poslanec Evropského parlamentu Ivo Strejček argumentoval, že směrnice o energetické účinnosti je výsledkem dlouhodobě chybné politiky unijních institucí i nerozvážných závazků, které na sebe členské země přijaly. Profesor ČVUT Karel Kabele vysvětlil, proč je definice domu s téměř nulovou spotřebou energie naprosto vágní. Redaktor Parlamentních listů Lukáš Petřík kritizoval evropskou směrnici jako další byrokratický nesmysl.>>>

Podpora "zeleným se líbících zdrojů energie" je podle prezidenta Klause kontraproduktivní

Ivana Haslingerová

 

Proto vetoval dne 14. března 2012 zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE). Využil k tomu pravomoci dané mu článkem 50 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně zákon ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Ke svému odůvodnění říká:

"Zákon rozšiřuje okruh podporovaných zdrojů energie, a to v situaci, kdy již dnes podpora takových vybraných zdrojů dosahuje neúnosně vysokého stupně a je navíc zcela kontraproduktivní. Zákon nepřináší úspory, ale naopak navýšení nesystémových podpor vybraných zdrojů energie z veřejných prostředků, a to v době, kdy po úsporách voláme. Přinese nejen nové náklady pro veřejné rozpočty, ale také zvýšení cen energií, které platí občané a podniky, a to způsobem, který nyní nikdo není schopen ani odhadnout. Zahrnutím biometanu mezi podporované zdroje může zákon vážně zhoršit životní prostředí u nás, protože nejspíše povede k masivnímu dovozu odpadů z celé Evropy, aby u nás mohly zahnívat a vytvářet tím biometan. Neuvážená podpora výroby elektřiny ze slunečního světla se nám všem velice vymstila. Zdražila energii, zatížila daňové poplatníky, způsobila zabrání ohromných ploch zemědělské půdy a nastolila neřešitelný problém, co udělat s vysloužilými slunečními kolektory. Snažíme se pět minut po dvanácté tento problém napravit, ale škody již byly napáchány. Máme nyní možnost podobnou chybu neudělat a před dalším skokem do neznáma se zastavit a znovu jej zvážit. Rád bych umožnil Poslanecké sněmovně, aby takovou příležitost ještě dostala."

Postoj pana prezidenta není překvapivý a je naprosto konsistentní s tím, co hlásá po mnoho let. V roce 2010 například uvedl "Naprosto bezprecedentní a neobhajitelná podpora OZE musí skončit! Je nutné začít u podstaty problému a tou je sama nadměrná státní podpora výstavby fotovoltaických a jiných tzv. obnovitelných zdrojů energií." Nezbývá než dodat, že má naprostou pravdu. Biopaliva jsou zločin na lidstvu, přírodě škodí více biopaliva než nafta a benzín, o fotovoltaikách nemluvě. A pro ty, kteří tomu nevěří, chci připomenout pár faktů a čísel:>>>

Kůrovcová kalamita nemá svým rozsahem a mezinárodním významem v Evropě obdobu

Otevřený dopis lesníků, přírodovědců a univerzitních učitelů ministrovi životního prostředí

Vážený pane ministře, podle veřejně dostupných informací došlo ke konci rok 2011 ke zpomalení příprav zákona o Národním parku Šumava (dále jen NPŠ). Tím bylo zdrženo i předání, projednání a přijetí tohoto dokumentu v českém parlamentu. Podmínky pro racionální dohodu se však v posledních měsících uplynulého roku zlepšily. Po zveřejnění většího počtu nových publikací a po výroční bilanci aktivit nové Správy NPŠ jsou totiž již k dispozici číselná data objektivně svědčící o vývoji kůrovcové kalamity, která svým plošným rozsahem a mezinárodním významem nemá jinde v Evropě obdobu. Na podkladě znalosti faktického stavu a s ohledem na dlouhodobé poznatky v našich oborech považujeme proto za nezbytné zaujmout odborné stanovisko k různorodým teoriím a politickým aktivitám, které mohou být příčinou zdržování přípravy zákona o NPŠ. Šumava je ve své přírodní podstatě lesnatá krajina, jejíž ochranářský režim byl obecně a celkem výstižně popsán při vzniku národních parků na bavorské i české straně tohoto pohoří. Podle reálného pojetí autorů nařízení vlády č.163 z roku 1991 měl NPŠ k prospěchu společnosti udržovat stávající přírodní hodnoty a postupně zvyšovat diverzitu i na ploše rozsáhlých stejnověkých smrkových monokultur, jejichž evidentní slabostí byla malá odolnost k vichřicím a neschopnost bránit se fytofágům. K tomuto cíli směřoval téměř desetiletý management NPŠ ředitele I. Žlábka v letech 1994–2002, ale v následujících letech došlo k neuvážené změně této koncepce a k aplikaci ideje bezzásahovosti, která ponechala plošně převažující kulturní lesy i po jejich narušení vichřicemi napospas kalamitně se rozmnožujícím lýkožroutům.>>>

Připojuji se k dopisu ministrovi životního prostředí

Váš podpis se zobrazí během 24 hodin


Používá technologii Dokumenty Google

 

 

Ministerstvo zelené ideologie jsem chtěl změnit na standardní ekonomický úřad

Fond životního prostředí jsem chtěl transformovat na efektivní „zelenou banku“

Pavel Drobil, poslanec a místopředseda ODS

Ministerstvo životního prostředí, které jsem krátce vedl, bylo už dlouho zralé na zásadní reformu „made in ODS“. Říkám zcela jasně, že jsem do funkce ministra nastoupil se záměrem změnit „ministerstvo zelené ideologie“ na standardní úřad státní správy. Na silný ekonomický resort. Kdo říká, že tomu tak být nemá, je zcela mimo realitu. Životní prostředí je ekonomický resort, který má zásadní vliv na podnikání. A na druhé straně nemůže dobře fungovat bez úspěšného podnikání, které zavádí inovativní technologie. Mým heslem bylo „chráníme přírodu pro člověka“. Nikdy jsem nezastával filosofii, že člověk je v přírodě jakýmsi rušivým elementem, nepřítelem či škůdcem. Šlo mi tedy o standardní úřad a nalezení rovnováhy mezi ekologií a ekonomikou a prosazení rozumného vztahu mezi ochranou přírody a zájmy občanů. Lze to vyjádřit principem tří „E“: Ekologie, Ekonomika, Efektivita. Tato politika mne vedla  otevírání národních parků lidem a k prosazování zásahů proti kůrovci. Protože člověk je přirozenou součástí přírody a má právo se v ní svobodně pohybovat a není čímsi jako škodlivým hmyzem. Naopak není nic přirozeného na tom, aby škodlivý hmyz svobodně ničí šumavské hvozdy a proměnil je v holé pustiny. Snažil jsem se zjednodušit zelenou administrativu, zúžit kontroly na velké znečišťovatele a neztěžovat zbytečně život malým a středním podnikatelům. I proto jsem chtěl transformovat Fond životního prostředí na efektivní „zelenou banku“, poskytující podnikatelům kapitál na investice s vysokou přidanou hodnotou jak pro ekonomiku, tak pro přírodu. Investice, které se díky úspěšným zeleným technologiím státu vrátí a ten je znovu použije na otevírání nových příležitostí. Bohužel právě tento můj nejambicióznější projekt se mi stal osudným.>>>

Václav Klaus: "Pane ministře, vykašlete se na patafyzické instituce!"

Ivana Haslingerová

To, že bezohlední ekologičtí aktivisté představují podle prezidenta Václava Klause větší globální hrozbu než teroristé z Al-Kájdy, je všeobecně známo. Odhlédneme-li od odnárodňování států a od přechodu ke globálnímu a evropskému vládnutí, vidí pan prezident  největší ohrožení současného světa právě v environmentalismu. Je proto samozřejmé, že podporuje nové vedení Národního parku Šumava (NPŠ), které navzdory přáním pomatených ekologistů nařídilo kácení šumavských stromů napadených kůrovcem a snaží se zabrzdit nedozírné škody po panování vůdce těchto nebezpečných lidiček Martina Bursíka. Tragédii šumavských lesů sleduje již ale nejen pan prezident, ale snad všichni naši občané, a není proto divu, že téma semináře Centra pro ekonomniku a politiku (CEPu) „Kůrovcová kalamita – argumenty zastánců zdravého rozumu“ přilákalo do pražského Autoklubu takové množství lidí, že sál byl zaplněný k prasknutí včetně zaplněné galerie. Současný ministr životního prostředí Tomáš Chalupa se snaží spoušť po svých bezprostředních předchůdcích napravit. Fatální škody, které způsobil v poničených a oslabených monokulturách 17. ledna 2007 uragan Kiryll by nakonec lesníci napravili nebýt v březnu 2007 šíleného zásahu ministra Bursíka, který nařídil ze zákona ponechat v tzv. nezásahových zónách přirozenému vývoji 229 000  kubíků nevytěženého dřeva. Z jednoho stromu nakaženého kůrovcem je poničeno 1000 zdravých. Díky Martinu Bursíkovi bylo tedy dosud na Šumavě zničeno kolem 4 milionů kubíků lesa, zatímco v celé ČR bylo během všech kalamit vytěženo „pouhých“ 7 milionů. Škoda způsobená tímto nekompetentním šíleným příkazem v žalobách se pohybuje minimálně 200 mil. Kč. Naivní představa, že se nová generace jednoduše adaptuje bez ohledu na předchozí generace již v současném estavu vědy neplatí. Kdyby současný ředitel Jan Stráský prosadil svůj záměr, bude kalamita  do tří let pod kontrolou a je otázkou, zda takový uměle vysázený les vůbec odpovídá poslání národního parku.>>>

Úřad v Jičíně dal vyvraždit mnoho zdravých líp

ivana haslingerová

Lípa je odjakživa českým národním stromem podobně jako javor pro Kanadu. Naši předkové proto s láskou vysazovali lípy a celé jejich nádherné aleje. Nejen že je lípa krásný strom, ale jeho květy slouží k vaření léčivého čaje a potravě včel na výrobu výborného medu. To nemluvím o tom, jak nádherně se pod takovými stromy odpočívá. Toto vše zřejmě je ale jedno nekvalifikovaným pracovníkům jičínského městského úřadu. Lipovou alej na vedlejším obrázku bezohledně z části vykáceli aniž provedli laseové vyšetření kořenů jak úřad deklaroval. Ing. Šindelář našemu listu sdělil, že napočítal 20 zbytečně vykácených zdravých stromů. Důvodem pro kácení prý stačilo, že strom neměl pěknou korunu či výskyt jakéhosi vzácného brouka, kterého nikdo z místních prý neviděl jenom v televizi. Toto zacházení je dokladem toho co může způsobit když na životním prostředí v Jičíně pracuje nezákonně s tímto projektem, na který bylo vyčleněno 1-2 miliony korun, osoba bez vysokoškolského vzdělání.

Budovat Národní parky v hospodářských lesích střední Evropy je nesmysl

Ivana Haslingerová

Lesnictví bylo prvním projektem v dějinách lidstva pracující s pravidlem trvale udržitelného rozvoje, aniž tento termín znalo. Kvůli trvalému výnosu a reprezentaci vlastníka museli mít totiž lesníci od pradávna na paměti trvalý rozvoj lesů i jejich estetických hodnot. Lesnictví proto odjakživa disponovalo jasnými pravidly rozvoje i bez zelených ministerstev životních prostředí. Fungovalo to po staletí a lesy byly krásné. Stačilo se toho držet a fungovalo by to i nadále. Největším problémem našich lesů jsou nekompetentní politici, kteří o nich rozhodují. Díky tomu nastupují jako rakovina a mor dotace lesům generující korupci. Politici neumějí ani rozhodnout, zda se mají či nemají kácet stromy poničené kůrovcem, když každý lesák ví, že to od pradávna tak dělal a naše lesy byly vždy chloubou krajiny. V naší zemi neexistuje totiž žádný les nevysázený člověkem. Dokonce ani Boubín ne! Nejsou v nich dokonce ani původní dřeviny, ale porosty sazenic z Maďarska a od Vídně. O Šumavském národním parku bylo hlasováno systémem hurá-akce proto, že předsedu tehdejší vlády Petra Pitharta napadlo udělat na Šumavě Národní park, protože tam bylo hezky. Už si neuvědomil, že se mu tam líbilo právě proto, že lesy na Šumavě byly dobře obhospodařovány, že byly za hraničními dráty, kam mohli jen vojáci a lesníci. Netušil zřejmě vůbec, co dělá, když tam Národní park  prosadil. Co se tam pak začalo odehrávat, bylo všechno jiné, jenom ne vznik projektu Národního parku. Kůrovcová kalamita na Šumavě je důsledkem toho, že v současné době je absence projektu Národního parku. Nikdo mi nevysvětlil, proč musel zemřít nádherný les jen proto, aby vznikl na příkaz nekompetentních politiků tzv. Národní park.>>>

Nevěřím v naivnost alarmistů globálního oteplování

* Jste výrazným hlasem v debatě o ideologických stránkách klimatické změny. Jak moc jsou současné, politicky motivované snahy o omezení emisí skleníkových plynů inspirovány spíše snahou poškodit současné industriální ekonomiky a liberální demokracie, než snahou napomoci životnímu prostředí? Stal se boj s klimatem náhradou za komunismus a je pro aktivistické politické levičáctví pokračováním boje proti svobodnému trhu?

VK: Nevěřím v naivnost alarmistů globálního oteplování. Je nezajímá životní prostředí, pouze ho zneužívají ve svém úsilí omezit naši svobodu a prosperitu. Nechci dělat laciné komparace jejich ideologie s komunismem, ale vidím mezi environmentalismem a komunismem mnoho podobného. Environmentalismus je – jak říkáte – novou variantou „aktivistického politického levičáctví“, což je ideologie, se kterou jsem se utkával po celý svůj život. Žil jsem dlouho v takovém politickém systému.>>>

Ekoteroristické kůrovcové bratrstvo

Bc. Jan Kopal

                Slovo „aktivista“ začínám vnímat silně pejorativně a každého, kdo je tak titulovám, vnímám apriori jako krajně nedůvěryhodný subjekt. Nejinak je tomu i u tzv. ekologických aktivistů povalujících se v těchto dnech na Šumavě či v blízkosti ministerstva životního prostředí. V časech mého mládí byl ekolog člověk zajímající se o přírodu, mající k ní kladný vztah a zabývající se činnostmi jako je sbírání odpadků v lesích či sázení stromků. Dnes ekologičtí aktivisté po vzoru jehovistů obtěžují procházející v metru a žebrají o peníze určené k financování ekoteroristických okupačních protestů. Když se za nimi náhodou vypraví zvídavý novinář, zjistí, že řada z nich řve a vykřikuje cosi nesrozumitelného o Šumavě, přitom tam nikdy nebyli a u některých vážně pochybuji o tom, že vůbec tuší, kde se nějaká Šumava nachází. O moc lépe na tom nejsou ani jejich mluvčí na demonstracích a prostestech. Dát dohromady holou srozumitelnou větu je pro výkon nadlidský! Jako štít a argument využívají, že za nimi stojí „vědci“. Paušalizovat jednotný názor vědy – to nám 40 let už předváděli jejich komunistické vzory. A kdo jsou oni vědci ve službách ekoteroristů – katedroví socialisté a anarchisté. O lidech s jinými názory a postoji se taktně mlčí. Není náhodou, že se na podobných setkáních vyskytují i zkrachovalé existence typu Ondřeje Slačálka, Martina Bursíka či Ondřeje Lišky. Jejich činnost prospívá zelené politické sektě či jiným levičáckým spolkům pochybné hodnoty i ideového zakotvení. Také se z 99,9 nejedná o ekology, ale o ekologisty.>>>

Jsou to blázni. Hoďte na ně síť!

Petr paulczynski

Když jsem před pár dny psal na téma kůrovec a ekopošuci, myslel jsem že tím je téma pro mne vyčerpáno. Houby. Situace graduje, což mne přinutilo vstoupit do téže řeky podruhé. Zvláště když jsem narazil na titulek "O kácení na Šumavě se zajímá Brusel".  Evropská komise prý poslala na české ministerstvo zahraničí dopis s žádostí o vysvětlení dění na Šumavě a kroky, které vedení parku plánuje do budoucna. Tedy koukám na to jak Vlašín na kůrovce. Dovolím si zavěštit, že za touto dojemnou starostí soudruhů z Eurosajuzu bude asi lstivá liška - předseda Zelených Liška, někdejší asistent zeleného europoslance Crammera. Už v této funkci pan Liška Brnu prospěl především tím, že protestoval proti všem dotacím z EU, které do Brna měly přijít, a posiloval tak naše město v samostatnosti a nezávislosti na evropských prostředcích. Milá Evropská komise, protože kodex blogera je neúprosný, nemohu napsat, kam bych vás nejraději poslal.Nyní, zdá se, Zelení přesunuli svůj boj do lesa u Ptačího potoka na Šumavě. Dokonce se přivázali do sítí do korun stromů. Zdá se, že tak sami naplnili ono lidové "Jsou to blázni. Hoďte na ně siť!" Jsem zvědav, kdy dojde trpělivost dřevorubcům, které svou činností připravují o peníze. Vzpomínám si, že když podobné scény dělali ekoteroristé při výstavbě Novomlýnských nádrží, byli rozezlenými místními naházeni do vody. Uvidíme, co udělají místní, kteří chystají protestní pochod proti aktivistům. Obávám se, aby se chudáci bezbranní idealisté nedostali z drápů policie do drápů nastolicovaných obyvatel, kteří se už nechtějí dívat na tu poušť pahýlů.Nejlepší na této akci však je, že chudáčci aktivisté sami hrubě porušují  platný návštěvní řád Národního parku Šumava, protože se pohybují mimo vyznačené turistické cesty v I. zóně národního parku a někteří z nich tady dokonce i bivakují. Tím vším přírodě velmi škodí.  "V naší společnosti není možné tolerovat takové otevřené pohrdání platnými zákony. Jako demokraticky zvolení zástupci jihočeských měst a obcí proto vyzýváme Policii České republiky, aby v této oblasti zajistila dodržování právního řádu a podmínky pro těžbu dřeva, která je v plném souladu s právními normami našeho státu a je nezbytná v boji proti dalšímu šíření kůrovce" praví se v prohlášení starostů.Z jednoho napadeného stromu může kůrovec během jednoho jediného roku napadnout až tisíc dalších. Kůrovec se můžetotiž vyrojit i třikrát za jednu sezónu. Z každého napadeného stromu se vyrojí 150 až 200 tisíc brouků. K uschnutí jednoho stromu stačí, aby se jich pod kůru zavrtalo pouhých pět set. Za poslední čtyři roky zlikvidoval kůrovec na Šumavě 2 700 000 stromů. Je to malé číslo?>>>

 

Kdyby to byli jen blázni, tak by to bylo dobré. Ti alespoň nikomu neubližují. Toto jsou neskutečně nebezpeční a bezohlední lidé, kteří zničili díky své neinteligenci a z ní plynoucí neznalosti problému na mnoho desetiletí nádherné staleté lesy na Šumavě. To jim nestačí pohled na tu spoušť? Já bych se na jejich místě propadla studem! Viděla jsem šedesátiletého zkušeného lesníka, jak plakal nad bezmocností, že nemůže tyto ničitele přírody hnát z lesů a pomoci tak zachránit aspoň co ještě půjde. Je hrozné, že minulá zelená Bursíkova a Topolánkova vláda byla na straně těchto bezohledných ničitelů přírody a že ani ta současná není schopna zamezit jejich dalšímu řádění.Jejich vedoucí by za jimi způsobené škody měli být postavení před soud. Finančně tu spoušť nanahradí, je obrovská, ale vůbec by neškodilo, aby místo válení se u stromů šli sázet nové stromy do zpustošených oblastí. Možná by si pak lesů začali konečně vážit a nepoužívali je jako bezmocné rukojmí ke svému zviditelnění. (red.)

Zabij bobra, zachráníš strom

Petr Paulczynski

Tento lidový vtípek na margo ekopošuků vystihuje docela dobře jejich rozpolcenost. Ještě více jsou zmateni, když chráněné zvíře žere chráněnou rostlinu. Když však brouk kůrovec žere stromy na Šumavě tak fest až vytváří holiny, vědí co s tím. 

Šumava před akcemi ekoteroristů na záchranu kůrovce a po nich.

"Uváží" se k uschlému stromu, a za zpěvu písně "Nech brouka žít" hlídají aby nebohý brouk mohl snadno přelézt na strom zdravý. K čemu se však budou uvazovat až zdechnou všechny stromy? Jsou to věrozvěstové holé pravdy a zastánci lesa z holých stromů. Místní samosprávy a nové vedení Šumavského parku jsou asi banda amatérů, se kterými se není třeba bavit. Posláním parku je chránit přírodu a přirozený vývoj ekosystémů, umožnit poznání přírody formou šetrné turistiky, zajistit vědecký výzkum a vytvořit podmínky pro prosperitu místních obcí. Nikde ani slovo, že se to má vše nechat sežrat jakýmsi blbým broukem a turistiku provozovat mezi uschlými stromy. Přiznám se, že mi uniká, proč by si měl blbý brouk ničitel dělat co chce, tak jsem si trochu o problému početl. A k čemu jsem přišel?: >>>

Australské turné prezidenta republiky o hrozbách z klimatických změn pro lidskou svobodu a hospodářský růst

Radim Ochvat

Prezident republiky Václav Klaus odcestoval 20. 7. na pozvání Institute of Public Affairs a Center for Independent Studies do Austrálie, kde bude do 2. 8. 2011 absolvovat konferenční cestu, na níž vystoupí s několika projevy v různých australských městech. Ve všech svých přednáškách se zaměří na současné hrozby, které pro lidskou svobodu a přirozený hospodářský růst představují ideologie vystavěné na vyvolávání strachu před dopady tzv. klimatických změn. Během svého pobytu v Austrálii prezident navštíví města Perth, Sydney, Canberra, Melbourne, Brisbane a Coolum a kromě vědeckých konferencí na půdě ekonomických institutů vystoupí rovněž na University of Melbourne.

 

Nové technologie a materiály ochrání přírodu i přes růst průmyslu

Ivana Haslingerová

Již dvacátou prestižní Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí 2011 předal 23. června 2011 ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Soutěž je jedním z nejdůležitějších ocenění pro instituce, neziskové organizace a firmy za projekty na ochranu životního prostředí, ochranu zdraví a bezpečnost práce. První místo získala společnost Water Solar Technology Ltd. za projekt “Čerpání vody ze slunce”. Odborná porota ocenila zejména skutečnost, že k čerpání vody není potřeba zdroj energie. Proto se tyto systémy hodí například pro ostrovní země. Porota pod vedením prof. Bedřicha Moldana posuzovala letos 62 příspěvků od velkých společností, malých a středních podniků, místní samosprávy, neziskových organizací, škol a jednotlivců. Oproti loňskému roku narostl počet projektů o 11. Soutěž získala podporu Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR. Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí 2011 osobně předal ministr životního prostředí. Tomáš Chalupa, který uvedl: „Podporujeme firmy i další subjekty, které se chovají odpovědně a zasazují se o péči a zlepšování životního prostředí. Ochrana zdraví i přírody je důležitým tématem i dnes, kdy všichni - nejen firmy - šetří všude, kde to jde. Aktivity Business Leaders Fora bezesporu napomáhají, aby si všichni uvědomili, že chytrá řešení se jim nejen vrátí, ale že mohou i znamenat velké zisky," říká Tomáš Chalupa. Předseda poroty prof. Bedřich Moldan k tomu dodal: „Udržitelný rozvoj a environmentálně příznivý hospodářský růst je "tématem dne". Zároveň se všichni shodují na tom, že jedním ze základních předpokladů úspěchu jsou inovace a nové technologie. Naše soutěž v tomto ukazuje cestu. Bylo předloženo mnoho projektů, které aplikují nové technologie a některé z nich dokonce přinášejí zcela nová a perspektivní řešení.“ Slova profesora Moldana potvrzují názory těch politiků, kteří již léta hlásají, že nejde predikovat katastrofické scénáře o zničení životního prostředí na mnoho let dopředu, protože s růstem průmyslu bude paralelně růst i vědecký pokrok díky němuž se budou používat jiné materiály a technologie díky nimž si lidstvo poradí s přírodou stejně dobře či lépe jako dosud i přesto, že poroste průmysl a spotřeba energií. I další ocenění patřila převážně novým technologiím a zajímavým řešením, o nichž se ještě před několika málo lety katastrofistům varujícím málem před koncem světa, pokud nepřestaneme plýtvat energiemi a budeme používat stále víc aut, nesnilo: >>>

 

Globální oteplování je uměle nafouklá bublina horší než terorismus

Ivana Haslingerová

Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) vydalo sborník "Global Warming - Reality, or Bubble?". Je dobře, že CEP stále připomíná, jak nesmyslný projekt bylo studium tzv. "Globálního oteplování". Kdyby se jednalo jen o jednu z nesmyslných rádoby vědeckých teorií, dalo by se nad tím pousmát a mávnout rukou, ale když si uvědomíme, kolik bilionů dolarů se za tento nesmysl vydalo a kolika lidem mohly tyto peníze pomoci doslova před smrtí, tak už nás humor přechází. Není divu, že se Evropská unie potýká s ekonomickými problémy, když vydává tak obrovské peníze na nesmyslné ekologické projekty místo toho, aby se starala o opravdu důležité ekonomické problémy svých občanů. Že přeháním? Málokdo už si totiž vzpomene, že v roce 1995 v Berlíně předsedala tehdejší německá ministryně životního prostředí Angela Merkelová za velké podpory kancléře Kohla první konferenci smluvních stran "Rámcové úmluvy OSN" o změně klimatu, jejímž výsledkem byl dva roky nato přijatý Kjótský protokol proti globálnímu oteplování planety. OSN díky rozpoutané panice před globálním oteplováním vydalo na desetitisíce vědců bádajících o globálním oteplování celkem již 5-8 trilionů dolarů. Každý dolar  investovaný do Kjótského protokolu se dostane jen 2 centy dobra ke koncovému uživateli. EU je, bohužel, v otázkách životního prostředí stále víc poháněna sekčními zájmy.>>>

 

 

Amerika přestává blbnout

usaDne 19. února bez povšimnutí evropských médií rozhodla americká Sněmovna reprezentantů, že USA již nadále nebudou přispívat na činnost alarmistického IPCC, Mezivládního panelu pro klimatické změny.

Sněmovna toto rozhodnutí odhlasovala poměrem 244:179. Současně byl poměrem hlasů 249:177 snížen rozpočet Agentury pro ochranu životního prostředí EPA, a to o tři miliardy USD. EPA bylo znemožněno nadále udělovat pokuty za emise CO2. EPA již nebude moci obcházet Kongres, který loni zamítl zákon na omezení emisí CO2. Ze státního rozpočtu nadále již nebudou placeni klimatičtí poradci prezidenta Obamy ani dosud hlavní vyjednavač USA na klimatických konferencích Todd Stern. Antimeloun.cz

 

Co tak si to rozdat mezi sebou jen Obamové, Putinové, Chávezové...?

Břetislav Olšer

S láskou vzpomínám na svého tátu, vesnického učitele, jemuž se v ničem nevyrovnám. Zemřel po 11. září 2001, ale předpověděl, že útoky na Manhattan a Pentagon jsou začátkem pozvolného konce světa. A měl pravdu; není to hloupost, konec světa právě probíhá a to ve stejném cyklu, jak byl kdysi stvořen. Jednou dopadneme stejně jako starodávné říše, po nichž dnes není vidu ani slechu. Atlantida, Chetité, Persie, Římská říše a Antické období, Babylon, Trója, Izraelské království, Judea - nejrozvinutější civilizace na počátku věku? Dnes o nich víme jen z archeologických nálezů a něco zásluhou prof. Hrozného, které rozluštil klínové písmo Chetitů. Většinu těchto neuvěřitelně schopných společností zavál písek pouští, zničily války a krach lidské morálky. Místo nich máme zbankrotovanou první demokracii světa Řecko, nejprimitivnější duchovní zřízení Íránu, kde sedmdesát procent Íránců je potomky árijských indoevropských perských kmenů, zbylo jen dědictví Chomejního šárie, zničené perly dávnověku-Pompeje, Kartágo, biblická Sodoma a Gomora, zašlá sláva faraonů v Egyptě, Inků a Mayů v Americe… Až dojde ropa v arabských zemí, přijde řada na požíračný písek i v nich. Svět tak neskončí metaforou 23. prosince 2012, ale postupným rozpadem jeho hodnot, jež se právě mění v další tragédii dějin, která nemá obdoby. Žádný jednorázový akt, ale stav, do něhož se posouváme pomalu, ale jistě, byť hlemýždím tempem. Mike Adams není Jehovista, ani propagátor Mayského kalendáře či dalších hrozivých konců světa. Jen moudrý novinář a spisovatel, co vidí poněkud realističtější než my. Říkají mu "zdravotní ranger" a napsal knihu: „Kolaps moderního světa v plném proudu“. Za nynějšími výkyvy klimatu jsou též výbuchy sopek. Tovární výroba masa chová dobytek, prasata a kuřata v tak děsivých a špinavých podmínkách, že je musí doslova pumpovat antibiotiky, aby se vyhnula rychlému šíření infekcí. Stálé dávky antibiotik představují dokonalé prostředí pro to, aby se vyvinuly superbakterie ve střevech těchto zvířat. Pak tato zvířata ve svých výkalech vydávají miliardy bakterií E. coli, a výkaly jsou sbírány a používány na hnojení polí. Hynou hromadně i další druhy zvířat. A co na to Bible? Biblická kniha Zjevení říká o Armagedonu, že "králové celé obydlené země budou shromážděni k válce velikého dne Boha Všemohoucího“... Takže to by bylo nejrozumější; proč by měli umírat obyčejní lidé? Ať si to mezi sebou rozdají Obamové, Putinové. Kaddáfíové, Ahmadenížádové, Cameroni, Sarkozyové, Chávezové a daší prezidenti.>>>

Hans-Josef Fell: "Pokud se Češi nebudou chtít vzdát jádra, Němci půjdou proti nim."

Michal Kadlec

    Podle Hospodářských novin vydělaly České dráhy v loňském roce devět miliónů korun. Vzhledem k tomu, že v roce 2009 činila jejich ztráta něco málo přes miliardu korun, odsouhlasila dozorčí rada vyplacení mimořádných odměn nejvyššímu managementu ve výši třicet miliónů korun. Jak ovšem chtějí ČD z čistého zisku devíti miliónů udělat miliónů třicet jsem se nikde nedočetl. Budiž ovšem vedení ČD přičteno k dobru, že se zřejmě vyplacení "motivačního" bonusu vzdá. Že by aférka s platem a odstupným drážního obudsmana Fejka přece jen byla k něčemu dobrá a skutečně, jak obhajovalo vedení ČD, byla investicí? I když tady zřejmě posloužila jako odstrašující případ.

    Rozhovor v pondělních Hospodářských novinách s energetickým expertem německé strany Zelených Hans-Josefem Fellem je opravdu velmi zajímavý. Být investorem, prchám od ČEZu a všeho, co zavání jadernou, fosilní či plynovou energetikou a všechny úspory, včetně životních pojistek, spoření na penzi i stavebního spoření vrhám do obnovitelných zdrojů. Jak jinak si vyložit věty, že "argumenty ČEZ jsou stejné jako argumenty všech energetických společností po celém světě. Nechtějí se vzdát jádra a fosilních paliv, proto ovlivňují politiky a média. Ale dřív nebo později všichni prohrají. Země, které přejdou k obnovitelným zdrojům později, prohrají také." Věta, která mi skoro nahnala husí kůži a při které jsem se zamrazením v zádech téměř otřepal: "Češi by si měli uvědomit, že si Němci vybrali cestu ekologie. Zároveň bychom chtěli, aby to udělali naši sousedé. Kdyby Češi začali zelenou energii také podporovat, mohla by to být skvělá spolupráce. Ale pokud se Češi nebudou chtít vzdát jádra, Němci půjdou proti nim." Nikdy se mi nelíbil tón ve stylu "kdo nejde s námi, jde proti nám".Myslím, že už to tu párkrát bylo a nikdy to nedopadlo dobře.

Proč je zastavení růstu slunečních elektráren ve veřejném zájmu

Jan Zeman

Nehoda v japonské Fukušimě s sebou přinesla spoustu demagogie ve prospěch tzv. obnovitelných zdrojů energie vč. např. tvrzení, že výroba sluneční elekřiny v Německu už přesáhla výkon několika jaderných elektráren.Pojďme se tedy milé děti podívat na čísla: Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín vyrobily   28 TWh v r. 2010. V Německu sluneční elektrárny  12.1 GWh denně. Temelín stále vyrobí 3x více elektřiny denně než všechny německé sluneční elektrárny dohromady - když tam tedy svítí slunce. Pokrytí výroby Dukovan a Temelína bylo potřeba 15 400 hektarů fotovoltaických panelů za  1 960 227 909 562 Kč bez DPH. To je slušná sumička, za níž by se dalo čistě teoreticky postavit 20 oněch prodražených Temelínů a ČR by se pak tak teoreticky s výrobou více než 300 TWh ročně stala třetí největší velmocí v mírovém užití jaderné energie na světě hned před Japonskem. Pokud bychom ale onu pěknou sumičku pod palbou skvělých zelených myšlenek investovali do fotovoltaiky na náhradu Temelína s Dukovanami, měli bychom po té investici značně přesahující veřejný dluh ČR té elektřiny (přes den) pořád stejně. Zda by taková investice, pokud by ji někdo skutečně provedl, nebyla poněkud pitomá, nechám k úvaze čtenáři.>>>

Přijdou už konečně Němci k rozumu?

Jan Zeman

Tak v Německu už vyrobí slunce přes noc elektřiny přesně tolik jako nyní jaderná elektrárna ve Fukušimě. Jaderné elektrárny jsou proto prý na zavření. Tleskám. Tamní skvělou energetikou politiku každý den ráno se obnovujících zdrojů energie je tedy třeba propagovat. Při troše štěstí do sto let by se nám tak mohla ta světovláda konečně podařit i s tou kýženou redukcí populace. Kdo chce v Česku konečně ta baltická a jiná moře nechť ony skvělé německé myšlenky laskavě šíří po světě a nezapomíná se množit. Německým zeleným nazdar! Už vyrobí ze slunce celých 12.1 GWh elektřiny denně! Pojďme se tedy milé děti podívat kolik je to těch 12.GWh denně v tom Německu z celkové spotřeby tamního průmyslu a obyvatel: V r. 2008 se tam spotřebovalo 631 TWh neboli 631 000 GWh  elektřiny. To bylo průměrně 1727 GWh denně. Těchto 1727 hodin děleno 12.1 = 142. A pak tedy 1 děleno 142 = 0.007. Sedm tisícin spotřebované elektřiny v r. 2008 se tam nyní v tom Německu už občas vyrábí slunečními elektrárnami. Skvělé. Ve vůdčí to velmoci v tzv. obnovitelných zdrojích energie.Za 10 let, co tam v r. 2000 zeleně schválili zrušení jaderné energetiky do r. 2021 (zařídil p. Schroeder a pak odešel dělat pro Nordstream dosazen Gazpromem) a rvali tam s EU pod tlakem dotace, to je tedy opravdu pokrok. Nemyslíte? Ze zlého jádra se v Německu (zatím) vyrobí 23% elektřiny. 0.23 děleno 0.007 = 32.85, krát deset let dosavadního slibného vývoje = 328 let. Ještě 328 let stejného slibného vývoje slunečních elektráren a už tam vyrobí ze slunce stejně jako dnes z jádra. Sice to bude fungovat jen přes den, ale to jistě skvěle napomůže německému průmyslu výroby svíček. Z čeho Němci vyrobí těch zbylých 77% elektřiny? Zmrzne v tmách většina Němců do roku 2338 i s tamními Turky a aktivisty Greenpissu a zbytek vymře hlady a my konečně pěkne rozšíříme české země na západ a Francouzi své zlé jaderné elektrárny na východ? Nebo přijdou Němci zase k rozumu?>>>

Jaderná katastrofa v Německu

jan zeman

Kancléřka Merkelová si asi myslí, že si zvýší popularitu u euroekoteroristů a zavděčí se uhelnozelenoplynové lobby. Hodlá zastavit 7 nejstarších reaktorů v Německu o celkovém výkonu skoro čtyř Temelínů. (Celý ten předvolební špás stojí Německo 2 miliardy eur, pozn. redakce) Už se těším, až budou v Německu výpadky proudu jako nyní v Japonsku po zemětřesení a tsunami a zkorumpovaní šílenci vydávající takto politicky sebevražedná, směšná, nebezpečná a nesmyslná politická rozhodnutí jako zde pí. Merkelová konečně zmizí díky voličům z evropské politiky. Budeme muset v Temelíně dostavět místo dvou bloků šest aby měli v Německu čím svítit?  U plotu Fukušimské elektrárny měří něco kolem 300 mikroSievertů za hodinu - to je pomalu menší radioaktivita, než lítá z obvyklé uhelné elektrárny. Jen popílek z uhlí vnáší do životního prostředí ~100x více radioaktivity na vyrobenou kilowathodinu, než normálně pracující jaderná elektrárna, nemluvě o dalších chemických toxinech. Kdyby něco takového jako z obvyklé uhelné elektrárny čoudilo z normální nevybuchlé jaderné elektrárny, tak ji nikdy nikdo nepovolí spustit do provozu z důvodů nadměrného úniku radioaktivity. Podle posledních měření začíná jít radioaktivita u Fukušimské elektrárny konzistentně dolů. Poslední hodnota změřená na západní bráně elektrárny - tedy směrem do vnitrozemí byla 263.5 mikroSievertů/h, která už znamená, že  i v bezprostředním okolí elektrárny není bezprostřední radiační zdravotní riziko a museli byste tam za plotem  bez ochrany zevlovat nepřetržitě více než týden, abyste dosáhli zákonem maximálně povolené dávky 50 miliSievertů pro pracovníky jaderné elektrárny a dosáhli tak měřitelného statistického rizika vzniku rakoviny. A co náš pan Bursík?...ano, ten co nám tady nakonec zase plédoval proti jádru i v době, kdy Rusko zavřelo kohout a Slováci mrzli a chtěli i přes odpor EU znovu spustit odstavený reaktor v Jaslovských Bohunicích.>>>

BOJÍM SE…

 

Jiří Jezerský

Nebojím se ostravských chacharů, ale bojím se smogu. Smog - cedulka na ostravské tramvajce,  mi připomíná polský výraz pro draka. Jeden takový, plechový, pohádkový  se leskne pod krakovským Wawelem. Kde kdo ho viděl na vlastní oči.  Zle trápil  okolí Wisly.  Ničil a požíral nejen  zásoby jídla, ale i místní panny. Až prapolák Krak dokázal lidi zbavit této zrůdy – smoka – draka  lstí. Dal mu k snědku ovčí kožešinu naplněnou sírou. Drak se domníval, že jde o ovci a  do kožešiny se s chutí pustil. Poté dostal tak velkou žízeň, že vypil spoustu vody a  pukl. A od té doby se Krakov jmenuje Krakow.
 Také náš  ostravský drak  nám denně otravuje život, vyvolává  dýchací obtíže, omezuje  pobyty venku, nedovolí  abychom mohli na vzduchu sportovat. I v bytech máme oteklé oči i když nesmíme větrat.  Ostrava spočítala, kolik ji při znečištěném ovzduší stála městská hromadná doprava zdarma. Jedenáct dní smogu přišlo na více než patnáct milionů korun.>>>

Změna klimatu způsobuje hladové nepokoje po celém světě?

Vítězslav Kremlík

Horko, sucha, požáry - neúroda obilí v Rusku 2010. Pak vysoké ceny potravin. Může za to lidmi zaviněná změna klimatu?Joe Romm z webu Climateprogress si všiml, že vlna nepokojů v muslimských zemích přichází v době zvýšení cen potravin. A tvrdí, že právě to je příčina politické nestability - hladový lid se bouří. Ceny potravin během roku 2010 opravdu stouply. Naposledy byly ceny potravin takhle vysoko, když environmentalistická politika způsobila, že potraviny byly z polí vytlačeny biopalivy (kolem 2008). Než odsoudíte průmyslovou revoluci jako příčinu ekocidy, klimatického holokaustu a hladomoru tak si nejprve uvědomte, že industriální éra vedla k dramatickému ZLEVNĚNÍ potravin. V letech 2007-2008 ceny potravin vyhnali nahoru ekologisté se svými biopalivy. Pak ceny dolů srazila hospodáská krize 2009 a pokles poptávky. V roce 2010 se ekonomika zotavovala a tak ceny jdou nahoru. Někdo by měl zřejmě alarmistům vysvětlit rozdíl mezi změnami klimatu a mezi počasím..Climateprogress ale patří ke kruhům, které nevynechají jedinou příležitost, aby obviňovali nevinné z lidi z různých zločinů, z ničení klimatu, z bouří, z požárů, válek, hladomorů. Chtějí, aby občané citili výčitky, že vůbec dýchají. Nepoddávejme se tomu!>>>

Papež Inocenc VIII.: "Za změny klimatu mohou čarodejnice"

Vítězslav Kremlík

Představa, že za špatné počasí může člověk, není nová. I upalování čarodějnic ve středověku plynulo z víry v antropogenní změny klimatu. To, že změny klimatu jsou antropogenního původu a že je třeba ihned začít jednat (time to act is NOW) - to věděli učenci už ve středověku. Jen někteří kacíři a potrhlí lidé tomu dodnes nevěří  (tzv. popírači). Konsensus však hovoří jednoznačně. Emily Oster: "V Evropě se období nejaktivnějších honů na čarodějnice shoduje s obdobím nízkých teplot. Kvůli chladnějším teplotám se zvýšila četnost neúrod." Kniha "Kladivo na čarodějnice" (1484) byla jakousi obdobou dnešních zpráv IPCC (Klimatického panelu OSN). Analyzovala opatření, jak čarodějnice vyslýchat, aby se přiznaly. I tehdy tyto názory měly podporu nejvyšších světových autorit. Tehdy to nebyla OSN, ale papež Inocenc VIII., zástupce samého Boha. Tato nejvyšší autorita tehdejšího učeného světa píše: "Doneslo se našemu sluchu, že mnohé osoby obojího pohlaví dopouštějí se ničení úrody..." Tehdejší zpráva o klimatických změnách obsahuje i kapitolu o vědeckých základech, kde se popisují mechanismy klimatických změn. Kapitola se jmenuje: "Jak čarodějnice vyvolávají krupobití a bouře a jak působí blesky, jimiž zabíjejí lidi i zvířata." Jazyk dnešních zpráv IPCC je podobný: "Je to velmi pravděpodobné. Není pochyb. Máme konsensus. Důkazy jsou jednoznačné.">>>

EU plní Kjótský protokol účetními triky

Vítězslav kremlík

Varování pro nového ministra životního prostředí aneb virtuální problémy si žádají virtuální řešení.

Pane ministře životního prostředí, nevěřte materiálům, které vám předkládají úředníci a bruselská byrokracie. Neříkají vám všechno. Věděl jste například, že většina evropských úspěchů v boji s klimatem jsou jen hrátky se statistikou? Mějme to na paměti při rozhodování, zda podpořit evropské plány snížit emise CO2 do roku 2020 o dvacet či třicet procent.  Česká republika své emise opravdu snížila, ale ne díky kjotskému protokolu, ale PŘED kjotským protokolem. V roce 1997 při podpisu kjotského protokolu měla ČR emise o 20% nižší než v roce 1990. Totéž Německo. A nebylo to díky politice ekologů. Největší zásluhy v boji s globálním oteplování, můžete s klidem odpovědět, že je to není Bursík nýbrž vlády Václava Klause. Ze 168 milionů tun CO2 v roce 1985 klesla na 123. Lobbisté prosadili dotace na biopaliva a tvrdili, že se tím sníží emise. Biopaliva mají ale vyšší emise skleníkových plynů než ropa. Plocha na plantáže biopaliv se získává kácením pralesů. EU to chtěla vyřešit tím, že plantáže účetně překlasifikuje na pralesy. Další trik, který se používá k vytvoření iluze úspěšného boje s klimatem je, že fabrika se přestěhuje do ciziny. Nejlépe do Číny. Říká se tomu „carbon leakage“. Evropa své emise sníží, ale ony nezmizí, protunelují na druhou stranu světa. (Británie snížila jakoby své emise o 18% vůči úrovni z roku 1990. Když ale započteme i výrobu přestěhovanou do Číny, vidíme, že ve skutečnosti britské emise stouply o 20%. Jde tedy o statistický švindl o rozsahu cca 40%.) V tom, kdo má jaké emise jsme odkázáni na výkazy, které státy posílají. Poslední data, která dodala Čína, Indie a Brazílie, jsou ale z roku 1994. Přesná čísla nikdo nezná. I kdyby se Evropané vrátili zpátky do jeskyní, státy jako Čína a Indie to bohatě vynahradí. Evropská klimatická politika tedy nefunguje a nemá na klima vliv. Jde jen o virtuální úspěchy asi jako když kdysi kolchozy předstíraly, že překračují plán. Na klimatické politice EU nezáleží.>>>

P.S. Většinu z toho, co čtete výše, jsem řekl už v září 2010 panu Zámyslickému z ministerstva životního prostředí. Věřím, že kdyby o tom pan Zámyslitský informoval Parlament, nikdy by neschválit biopaliva a ekovoltaiky. Pokud tedy pana Zámyslického potkáte, připomeňte mu to prosím. Děkuji.

Václav Klaus: "Naprosto bezprecedentní a neobhajitelná podpora OZE musí skončit!"

Prezident republiky Václav Klaus podepsal ve středu dne 15. prosince 2010 zákon ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

"Jak jsem avizoval dříve, svůj podpis k této novele připojuji, protože nyní není jiná možnost jak okamžitě alespoň trochu snížit negativní dopad nadměrné podpory tzv. obnovitelných zdrojů elektřiny na občany a firmy v České republic Zákon však považuji za pouze dočasné východisko z nouze. Maximálně apeluji na vládu ČR, aby ihned začala pracovat na řešení koncepčním a dlouhodobém. Nové řešení musí vzít v úvahu veškeré právní, daňové a ostatní závažné připomínky k dnešnímu znění zákona od Senátu, Parlamentu i odborné veřejnosti. Přirozené a dlouhodobé řešení existuje. Je nutné začít u podstaty problému a tou je sama nadměrná státní podpora výstavby fotovoltaických a jiných tzv. obnovitelných zdrojů. Metody, jak lze tuto naprosto bezprecedentní a neobhajitelnou podporu z peněz daňových poplatníků snížit, jsou známé," uvedl k podpisu zákona pan prezident.

Babiš, Bursík a Meteka – Melouni roku

Bohuslav Novák

Protiekologistický server Antimeloun.cz vyhlásil výsledy II. ročníku ankety Meloun roku. V této anketě hlasující vybírali ty, kteří pod záminkou ochrany přírody jen lžou, omezují naši svobodu, diktují nám, jak máme žít, nahrabou si u toho velké peníze a nakonec poškozují i samo životní prostředí. Výskledky jsou následující: Kategorie Největší zelený zločinec: 1. Andrej Babiš, 2. Martin Bursík, 3. Ladislav MetelkaKategorie Největší zelený zločin: 1. Zaneřádění České republiky slunečními panely za peníze nás všech, 2. Brutální prosazení vyššího povinného podílu biopaliv v pohonných hmotách den před volbami v květnu 2010, 3. Bezohledné obstrukce ekologických vyděračů při stavbě dálnice do Ústí nad Labem. Kategorie Nejblbější zelený plk: 1. "Je přece správné, že došlo k boomu fotovoltaiky, protože to je čistší energie než jádro." (Ondřej Liška)>>>

Už se našprtala, co je to biomasa a může radit dalšímu nýmandovi

Břetislav Olšer

Premiéru Nečasovi bude radit hvězda přes myslivnu. Exposlankyně Strany zelených Kateřina Jacques, za svobodna Pajerová. Bursíkova Katuška. Zvaná Jau Jau.. Rychle převlékla z ostudy kabát a vrhla se do pokračování rodinní tradice. Drobil ještě netuší, co si to vlastně nadrobil, a Kocáb už má svého pohrobka lidských práv pro Romy. Jakobych to viděl včera. Hrdě a sebevědomě vplula včera večer do studia pořadu Jana Krause: Uvolněte se, prosím, jehož natáčení pro záznam probíhá v pražském divadle Ponec. Lopatky k sobě, aby zvýraznila svoji mírně pokleslou hruď a s pocitem, jak se zase zdarma zviditelní a ještě dostane honorář, usedla na Krausovskou pohovku. Ano, byla to ona dáma, která 1. května 2006, při demonstraci na pražském Karlově náměstí sehrála díky neonacistům skvělou jednoaktovku na policistu Čermáka, bránila se, aby jí byla nasazena pouta a dramaticky ječela do “náhodné” kamery, čímž se rozpoutal “týrací” proces. V Americe by Kateřina Jau Jau dostala za útok na policistu kriminál a ne parlament. Kdyby někdo v USA způsobil policistovi invaliditu, seděl by až by zmodral. Jenže v našem parlamentu jsou ti, kteří podporují zločinnost nízkými tresty. Tak se k nim Kateřina Jau Jau hodí. Dnes je tedy na pořadu dne místo biomasy otázka poradenství. Katuška bude mít na starost nový český frenomén zvaný anticikánismus. Prostě další umělý výraz, končící veledůležitým -ismem. Každé slovo končící touto příponou je závažné zejména svým obsahem. >>>

 

Václav Klaus: „V EU musíme ihned zavést velvetovou revoluci!“

Ivana HaslingerovÁ

Evropská unie a státy v ní sdružené poskytují na jednu stranu neuvěřitelné množství peněz na podpory těch nejnesmyslnějších „ekologických“ projektů, na druhé straně podnikatelé podnikající v normálních profesích, jako např. kadeřníci, truhláři a pod., nedostávají od státu nic než šikanování armádou úředníků. A co je nejhorší, všichni občané jsou o tyto peníze okrádáni a ekonomika jejich zemí klesá. Aby mohla EU peníze poskytnout, musí je totiž nejdříve pomocí penězovodů typu Praha-Brusel od států vybrat. Jen náš stát  jí posílá kolem 40 mld. Kč ročně. Toto nesmyslné přeposílání peněz vzniklo proto, aby měli bruselští politici a úředníci jednak z čeho žít, jednak aby si měli z čeho zavazovat podnikatele a vlády jednotlivých zemí. Je to geniální fraška k ovládnutí prakticky celé Evropy bez jediného výstřelu. Politici v jednotlivých zemích se již vidí, jak za svou EUservilnost zasednou do superpřeplacených míst v Bruseli, a snaží se  proto i ty nejnesmyslnější pokyny Brusele vykonat, mnohdy dokonce papežštěji než papež. Díky jejich rozhodnutím bezohlední ekozločinci neskutečně tyjí nejen z EU, ale i ze svých států tím, že od nich dostávají neuvěřitelné sumy peněz na nesmírně drahé, neekonomické ba přímo přírodě škodící projekty. A občané toto jejich řádění jako ovce platí v domění, že nemají žádnou možnost zastavit tok svých peněz na biopaliva, slunečníky a větrníky vyrábějící předraženou elektřinu a další nesmysly, přičemž mnozí jsou dokonce již tak zpitomělí, že to platí s nadšením a dělají to pro lepší zářné zítřky. Jak toto řádění bruselských a našich eurohujerských patolízalských politiků zastavit a jak zastavit všechny možné  podpory a dotace, které nejsou ničím jiným než tou nejhorší formou  korupce, na to se snaží již léta nalézt odpověď panelisté seminářů Centra pro ekonomiku a politiku (CEP). Václav Klaus na něm vyzval po bouřlivé debatě rovnou k velvetové revoluci v EU: Já říkal vždy, že když už musíme vstoupit do EU, tak tam musíme hned zavést velvetovou revoluci!">>>

Shoďme okovy dědictví zelené legislativy

Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky

Již pár měsíců mají noviny jedno opakující se téma: fotovoltaické elektrárny a ceny elektřiny. Jednou se hovoří o hrozbě zvýšení ceny elektřiny o dvacet či více procent, jindy o patnáct či deset, spekuluje se s menším zdražením pro domácnosti a větším pro podnikatelské subjekty. Ať konečný výsledek bude jakýkoliv, nárůstu ceny se nevyhneme, stejně jako jeho negativnímu dopadu na české firmy a českou ekonomiku jako celek. Nyní jde o to, aby škody byly co nejmenší. Hospodářská komora České republiky se stala lídrem iniciativy pro řešení tohoto problémua proto vítá, že stávající vláda jejím návrhům věnovala pozornost a i na základě podnětů podnikatelské sféry schválila ke konci října tři opatření, která by měla vést k tomu, že v příštím roce nepřekročí růst cen elektřiny pro konečné spotřebitele komorou navrhovanou hranici, tedy 5,5 procenta. Těmito opatřeními jsou zvýšení poplatku za vynětí z půdního zemědělského fondu, zavedení 26% daně pro sluneční elektrárny uvedené do provozu v letech 2009–2010 a zavedení darovací daně na emisní povolenky přidělené elektrárenským společnostem v letech 2011–2012. Špatný legislativní krok zajistil pro tento obor tak výhodné podmínky, jako v žádné jiné evropské zemi nejsou. Vysoké energetické náklady by mnohé firmy přivedly k zániku. Dalším důsledkem by pak bylo zvýšení nezaměstnanosti a „zkrátka“ by nepřišel ani stát – méně by vybral na daních, zato více by vydal na různých sociálních dávkách.>>>

Konec ekoteroristů v Brně?

Petr Paulczynski

Zelení v Brně vydali prohlášení, že zakládají klub a odcházejí do opozice. Vzhledem k  jejich chování v uplynulých čtyřech letech dopadli jako hubkaři a do zastupitelstva se dostali celí tři. To tedy je klub, co může schůzovat ve výtahu. A odchod do opozice? To není hrdé gesto, ale nezbytnost, protože se s nimi nebaví ani kredenc. (Na snímku dva ze tří exotů.) Čtyři roky škodění Zelených v Brně a jejich propad dávají nadějný výhled do budoucnosti. Doufám, že skončilo kvůli zachování koalice přehlížení jejich vydírání. Už toho bylo dost a proto je nejvyšší čas spoluprací všech nových konstruktivních sil brněnského zastupitelstva řádění těchto pěstitelů koz a propagátorů marihuany okamžitě ukončit.  Ať už bude koalice velká nebo pravicová.>>>

Ekologické vraždění lidí prováděné Dětmi země

Ivana Haslingerová

O "Dětech země" jsem slyšela mnohé za posledních patnáct let, co působím jako šéfredaktorka naší revue. Kupodivu se od nich na ekonomických seminářích ditancovali nejen podnikatelé, kterým svými nesmyslnými obstrukcemi jako např. dálničními mosty pro soby či medvědy v cenách kolem čtvrt miliardy Kč prodražují stavby dálnic o mnoho miliard korun, ale i představitelé Greenpeace či Ochránců přírody. Vždy mi to vrtalo hlavou, neb na první pohled všechny tyto organizace se staví před veřejností jako bojující za záchranu přírody, životního prostředí a zvířat proti zlým lidem, kteří vše na planetě ničí. Po přečtení článku "Patrik" v Lidových novinách ze dne 28.8,2010, v němž Daniel Kaiser zpovídá zakladatele a 1. místopředsedu Dětí země Miroslava Patrika jsem vše konečně pochopila. Vrcholem cynizmu, bezcitnosti a arogance pana Patrika je jeho reakce na to, že podle studie ČVUT zaviní provizorium, které svým chováním způsobuje na D8, tři mrtvé ročně. Že tito lidé ztratili právo na život jen kvůli tomu, že tam kvůli jeho požadavkům na estetické stěny dálnice nestojí a kdyby stála, že je smrt nepotkala: "Vy se mě ptáte, proč se účastním procesu, když je tam mrtvý člověk. Mrtvých je 1200 za rok. Vytvořil se dojem, že D8 je něco výjimečného, ale problémy s dopravou má celá republika. Všichni musíme strpět nějaká bezpráví. Nelze připustit, že omezíme občanská práva, protože zrovna v tomto případě je ten nevinný člověk sejmut autem. Při přípravě každé stavby existuje proces, v němž je třeba se vypořádat se všemi námitkami. Pokud má někdo pocit, že já to zdržuji, no tak to můžeme zabalit a zavést tu nějaký autokratický režim." Z výše uvedeného je vidět, že s podobnými bezohlednými občany, kterými nehne ani smrt bližních se po dobrém nedá hovořit. Že je baví se soudit a zviditelňovat se stůj co stůj. A když to nejde jinak, tak třeba přes mrtvoly. Že je prostě nutné umravnit je zákonem a přijmout jasnou legislativu, která by jim nedávala vyšší práva než běžným občanům a dokonce než ministrům. Jak na to? Ve Francii jsou např. ze zákona zodpovědná tato bezohledná občanská sdružení za zdržení výstavby stejně jako stavební společnosti. Když se ukáže, že neměly pravdu a zabrzdily výstavbu, hradí pak náklady z prodlení. Takže například by platily ve Francii 2 mld Kč, které byly vyčísleny za zpoždění výstavby tunelu Mrázovka v Praze na Smíchově z jejich viny.>>>

Ochránci zvířat a Matky Země. Obchodníci deštěm, s.r.o.

Vít Kučík

Gaia_text2.jpg„Lidstvo je rakovinou na tváři Matky Země. Je parazitem, který si pyšně myslí, že má větší cenu, než jiní živí tvorové. Je nutno bojovat za zájmy zvířat a Přírody, i za cenu potlačení expanzivního lidského druhu!“ Rétorika ekologických radikálů je jasná. Méně jasné je to, že po desetiletích opakování v médiích natolik vsákla do podprahového vědomí veřejnosti, že je nám jakoby intimně blízká, jako bychom ji cítili ze sebe. Člověk ubližuje přírodě. A zvířatům. Kolik druhů člověk zabíjí? Na naší planetě žily pravděpodobně miliardy životních forem, naprostá většina vyhynula nebo se obměnila ještě před příchodem člověka z přirozených důvodů. V současnosti je planeta obalena jen zlomkem druhů, který tady byl v minulosti. Přesto tento „zlomek“ čítá několik miliónů živočišných a rostlinných druhů. To neznamená, že se v tisku neobjevují hrozivá čísla. Jedno z nejpopulárnějších je číslo 40.000 člověkem ročně zahubivších druhů, které šíří už od 70. let radikální ekologičtí alarmisté. Ti mj. předpověděli, že člověk vyhubí 20% všech životních druhů planety do roku 2000 a 50% v dalších 50ti letech. Toto číslo má konkrétní historii, vychází z odhadu jediného člověka (Norman Mayers, 1979), je v podstatě spekulativním nesmyslem, o čemž svědčí nejen realita, ale i nekoexistentní výroky jeho autora nebo jeho ideových souputníků. Nicméně magické číslo 40.000 si žije dál svým samostatným životem, a je i po desetiletích užíváno prodavači historek o temné apokalypse.>>>

Petr Nečas: Vláda musí udělat pořádek v ekozakázkách

Martin Kupka

Ministerstvo financí a ministerstvo životního prostředí dostaly od vlády za úkol odstranit nedostatky v ekologické zakázce. Ministři mají předložit informaci o stavu tendru do 30. září.

„Neexistuje v tuto chvíli žádný odhad ceny. Ministerstvo financí sečetlo tyto garance týkající se zakázky na 115 miliard korun, Ministerstvo životního prostředí kolem 30 miliard. Jedna z klíčových věcí, na kterých se vláda dohodla, je, že ministr financí předloží do konce září zprávu o této ekologické zakázce, stejně tak ministr životního prostředí. Součástí připravovaného dokumentu bude způsob stanovení reálné ceny zakázky,“ sdělil premiér po jednání vlády na chybějící odhad ceny ekologického tendru.

Prezident Nejvyššího kontrolní úřad dnes upozornil vládu na nedostatky v odstraňování starých ekologických zátěží. Kontrolní závěr upozorňuje na historický průběh odstraňování starých ekologických zátěží (SEZ), časové prodlevy, neznámý rozsah a z toho plynoucí neznalost potřebných nákladů a na nedostatek finančních prostředků na privatizačních účtech. „Současné problémy se stanovením potřebných nákladů na odstranění SEZ jsou důsledkem nastavení způsobu odstraňování SEZ zejména v 90 letech, časové prodlevy při odstraňování SEZ byly dány jak rozhodnutím bývalého ministra financí z roku 2004, kterým bylo pozastaveno zadávání nových veřejných zakázek na zajištění sanačních prací s výjimkou havarijních případů na 2 roky, tak i dlouhými časovými rozestupy mezi jednotlivými fázemi sanačního procesu,“ uvádí zpráva. NKÚ kritizuje zejména původní nastavení procesu odstraňování starých ekologických škod a z něj vyplývající následné problémy a průtahy; tento závěr je v zásadě velmi kladný ve vztahu k aktuálnímu postupu Ministerstva financí, které chce celý proces urychlit.

Patrik

Daniel Kaiser

A úředníkovi ti mrtví nevadí?
Brání se Miroslav Patrik, zakladatel a první předseda Dětí Země, kterému výtkám, že kvůli zablokovaným dálnicím umírají lidé. Za průtahy prý mohou investoři a úřady.

I když ministr dopravy Vít Bárta zastavuje dopravní stavby, severočeskou D8 řadí dál k prioritám. Místopředseda Dětí Země Miroslav Patrik ale na této stavbě chce státu dokázat, že neumí stavět. * LN Máte radost z toho, jak teď ministr dopravy zastavil některé stavby? Patrik: Hlavně je dobře, že se přišlo na to, že systém, ve kterém se staví proto, abychom prostě utratili peníze, selhal. Tady se dosud často stavělo proto, že nějaký politik potřeboval ukázat, jak je schopný. R49 z Hulína na Slovensko, kde hejtman za ODS v září 2008 poklepal na základní kámen, vůbec neměla stavební povolení. Dodnes se nestaví, ale už tam je ten základní kámen, protože tehdy bylo před krajskými volbami. * LN S několika dalšími aktivisty jste Bártovi poslal otevřený dopis, v němž mimo jiné kritizujete jeho záměr šetřit na ekoduktech a protihlukových stěnách. Co si vlastně o ekoduktech myslíte?>>>

Zelení hyzdí krajinu a proto prohráli

Jiří Hermánek

Co Václava Havla znám, chová se jako elitář. Snad nejlépe to ukázal jeho výrok o panelácích, jako o "králíkárnách". Samozřejmě, 99 % lidí by asi rádo bydlelo v krásném bytě po papínkovi s nádhernou vyhlídkou na Vltavu a Pražský hrad. To nám ovšem nebylo všem dáno a proto asi polovina obyvatel této země bydlí v panelácích. Havel brojí velmi výběrově. Krev mu pije průmyslová výstavba kolem dálnic, lidé ale musí někde pracovat a také někde nakupovat. Vezmu li příklad Prahy a D1, tak je taková výstavba vidět asi do 15. km dálnice do hloubky řekněme jeden kilometr. A když pojedeme dál od Prahy, tak uvidíme daleko horší ohyzdy, které kupodivu Havlovi vůbec nevadí, ba je dokonce podporuje. Jsou to jak větrné, tak i solární elektrárny. Z principu věci musí být větrná elektrárna viditelná ze všech stran, jinak by totiž nenachytala dost větru. A za cenu obrovských investic a zničení části krajiny dává velmi nepravidelně, často i tehdy, když to vůbec nepotřebujeme, drahý elektrický proud, který je an dvě věci. Na h.... a na obtíž. Další vymyšlenost zelených, solární elektrárny, nehyzdí krajinu zdálky, ty ji ničí plošně. Pouhých třicet kilometrů od Prahy, když z D8 odbočíte na Mělník, tak je na poli obrovský park solárních panelů, který zabírá podstatně větší plochu než nějaký hypermarket v Průhonicích - Čestlicích. To ale krasoduchovi Havlovi okavidně nevadí. Samozřejmě proto, že to je dílo jeho milovaného protežé - Strany zelených.>>>

Pozor! Grýnpic se budou uvazovat k počítačům

Petr Paulczynski

Zelené mozky se opět vyznamanaly. Vymyslely nové ekopísmo Absolut Green. Prý jde o  písmo, které ušetří až 30 % Vašeho toneru. Na svém webu píší: "Denně procházejí útrobami tiskáren v kancelářích či domácnostech desítky až stovky dokumentů. Celá řada z nich ještě téhož dne skončí v koši. Zároveň při tisku často dochází ke zbytečně vysoké spotřebě toneru, protože ne vždy je zapotřebí té úplně nejvyšší tiskové kvality, a tedy i množství toneru. Pokud je skutečně nutné nějaký dokument vytisknout, jde to i úsporně. Greenpeace pro Vás za pomoci dobrovolníků připravilo nový typ písma včetně české diakritiky s názvem Absolut Green, které při tisku ušetří až třetinu toneru." Zásadní nevýhodou ekopísma je skutečnost, že ztráta sytosti černé kvůli perforaci písma bude patrná i na monitorech počítačů, tedy při práci s dokumentem. To může vést k tomu, že si uživatelé budou zvyšovat jas a kontrast displeje, což se promítne na spotřebě a životnosti LCD panelu – ekologický efekt se tedy obrátí. Pokud nechcete instalovat nový ekofont a přesto ušetřit na tisku, zvolte prostě úsporný tisk v možnostech nastavení tiskárny. Spotřebujete méně inkoustu, ušetříte peněžence i Zemi a jen ta černá nebude tak černá, stejně jako se to jeví u nového ekopísma. S ním však můžete být ekologický na druhou, když budete tisknout úsporně a ještě s tímto písmem. Pozor ale na to, že v takovém případě pravděpodobně ušetřené náklady utratíte u očního lékaře. Neboli - nic moc neušetříte. Budu dávat pozor, aby se mi nějaký zelený magor neuvázal k mým počítačům.>>>

iRobot Seaglider měří ropu v Mexickém zálivu

 

Kryštof Šabacký

Úniky ropy z vrtné plošiny Deepwater Horizon v Mexickém zálivu sleduje nejen celý svět, ale také podvodní ponorky Seaglider. Tyto bezpilotní automatická vozidla společnosti iRobot, která je lídrem v robotické technologii a u nás je známa především díky inteligentním a spolehlivým robotickým vysavačům, jsou v současné době využívána jako platforma pro shromažďování cenných dat v oceánu ve snaze monitorovat rozsáhlé úniky ropy v Mexickém zálivu. Ponorka iRobot Seaglider měří teplotu, slanost a koncentraci ropných látek ve vodě v hloubkách až 1.000 metrů. To dovoluje výzkumníkům shromažďovat data i v takových místech, kam se běžně s pomocí tradičních plošin nebo jiných podvodních přístrojů nedostanou, a potenciálně odhalit přítomnost ropy a její pohyb v postižených oblastech. Podvodní vozidla Seaglider, tzv. kluzáky, mají v Mexickém zálivu hlavní úkol najít a sledovat velké mraky rozptýlených ropných částic v hloubce přibližně 700 metrů. Výhodou těchto strojů je, že mohou pracovat až 10 měsíců v nepřetržitém provozu a data mohou být přenášena přes satelit pomocí internetového připojení několikrát denně po celém světě.>>>

Biopaliva zabíjejí lidi

Petr Paulczynski

Sněmovna na konci svého pohnutého života v rychlosti prosadila zákon, který jde nejen proti zdravému rozumu, ale dokonce proti životu lidí. Zdravý rozum si naštěstí jako obvykle zachoval prezident Klaus a zákon vetoval. Pak ale došlo k nejhoršímu zeleno-zemědělská biolobby zvítězila a sněmovna v předsmrtné agonii prezidenta přehlasovala. Bohužel i za pomoci 18 poslanců ODS což považuji za tragedii. Přehlasování prezidentova veta znamení vitězství biobyznysu nad zdravým rozumem. Proč o tom píši? Protože tohle je tak velký průser, jako kdyby volby vyhráli komanči. Podle dokumentu EU mohou biopaliva vytvářet až 4x více emisí skleníkových plynů než ropná paliva. Zelení bastardi nám přesto ve spolupráci s bruselskými byrokraty biopaliva lijí do nádrží, aniž by se nás ptali, jestli o to stojíme. A přitom přímíchávání uvedených srajdiček do paliva je pěkně drahá sranda. Státní vnucování biopaliv řidičům je tak jedním z důvodů zvyšování cen pohonných hmot.   Evropská unie chce do roku 2020 pokrýt biopalivy 10% spotřeby pohonných hmot  Americký List Herald Tribune to letos v červenci označil za nesmysl. Podle výpočtů by se totiž příslušné energetické rostliny musely pěstovat na 70 % orné půdy, což by samozřejmě rozvrátilo evropský trh s potravinami. Je to až tragikomické: západní ekologisté, kteří svět dotlačili k biopalivům, tím nesou odpovědnost za zánik "zelených plic" planety včetně životního prostředí orangutanů, nosorožců, tygrů...Ke zrušení subvencí na biopaliva vyzvala i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).>>>

Komunisté zavírali odpůrce na Bory, zelení levičáci je chtějí rovnou upalovat

Ivana Haslingerová

Facebookové stránky "Antify" a "Zelené levice", která se charakterizuje jako radikální environmentální ekosocialistická a anarchistická strana, jsem dosud nikdy neotevřela. Protože mne ale již několik týdnů bombardují čtenáři dotazy co říkám seznamu pravicových politiků, novinářů a publicistů, mezi nimiž figuruje i mé jméno, se kterými mělo být po volbách v případě výhry levice zúčtováno, byla jsem nakonec nucena stránky otevřít, abych mohla rozhořčeným čtenářům odpovědět. Což o to, seznam "Klerofašistů, kleronacistů, lefebristů a příznivců diskriminace v ČR", jak ho autorka Radomíra Clément hrdě nazvala je seznamem nejskvělejších osobností jaké v národě znám a je mi ctí v něm figurovat. Byla jsem ale opravdu šokována koncentrací nenávisti jeho autorů, kterou jde snad srovnat pouze s projevem prokurátora Urválka při odsouzení Milady Horákové: "Už jen 24 dnů zbývá do voleb. A potom vyhraje levice a vás budeme věšet na kandelábrech a pálit na náměstích. Mám seznam hlavních českých klerofašistů, klerofašistek a lidí odporujících rovnosti, a stejně tak dopadnou i všichni členové této skupiny, " píše fanatická příznivkyně Matky země. Na jiném místě prosí odstatní diskutující o další doplnění o osoby, které publikují, nebo jsou veřejně činné, protože "Matka Země žízní po krvi klerofašistických prasat zneužívajících malé chlapce a odpírající ženám svobodně zacházet se svým tělem. Její touha bude naplněna. Nikdo nás nezastaví!" >>>

Svobodní odsuzují „Babišovu koalici“

Petr Mach, předseda Svobodných

Poslanci ČSSD, ODS, TOP09, KSČM, KDU-ČSL a Strany zelených přehlasovali veto prezidenta republiky a zvýšili povinné příměsi biopaliv ve prospěch skupiny Agrofert a na úkor všech spotřebitelů. Pro zvýhodnění biopaliv hlasovalo 125 poslanců všech stran. Proti hlasovali a Svobodným vyjádřili podporu Eva Dundáčková, Alena Páralová, Jan Schwippel, Juraj Raninec. Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová zmínila v rozpravě jak petici proti zdražování, kterou Svobodní  poslancům předali, tak i dopis místopředsedy Svobodných Františka Matějky. Svobodným se nepodařilo přesvědčit poslance ani otevřeným dopisem ani demonstrací před budovou Sněmovny. Až se Svobodní dostanou do sněmovny, zruší zvýhodnění biopaliv a solárních elektráren. Do té doby budou spotřebitelé doplácet ročně 30 miliard korun na solární panely v cenách elektřiny a 6 miliard korun v cenách pohonných hmot na biopaliva. Velké strany hrají před voliči jen divadlo o tom, že volby jsou o jejich údajně nesmiřitelném souboji. Ve skutečnosti však tyto strany ve Sněmovně hlasují jednotně na úkor občanů. Nejsou alternativou vůči sobě navzájem. Proto Svobodní nabízejí voličům skutečnou alternativu – politiku, kde nebudou jedni zvýhodňováni na úkor druhých, politiku založenou na svobodě.

Biopaliva jsou zločin na lidstvu

IVANA HASLINGEROVÁ

Biopaliva nejen škodí životnímu prostředí, ale i nepřímo zabíjejí lidi" Ivan Brezina

„Globální oteplování je tady!" odhlasovalo si loni v Paříži 2500 členů „Globálního panelu na klimatické změny“ (IPCC). Posléze se ukázalo, že zakládali své výpočty na chybném předpokladu, že dolar v roce 2100 bude mít stejnou kupní sílu jako  dnes. Tím dospěli k nesmyslným závěrům o produkci oxidu uhličitého neuvěřitelně prosperujícími státy. O úsměvnosti jejich výpočtů svědčí mj. to, že podle nich budou mít například  obyvatelé v Severní Koreji, Lýbii a Alžírsku brzy příjem na obyvatele vyšší, než USA, v Jižní Africe dokonce čtyřikrát. Přesto po vydání jejich popleteného prohlášení EU nařídila snižování emise oxidu uhličitého v automobilech přidáváním biopaliv do benzinu. Její zbrklé opatření nedokáže sice ovlivnit obsah oxidu uhličitého v evropském měřítku natož pak světovém, zato stoupnou ceny automobilů, pohonných hmot a zemědělských produktů. Díky zvýšené poptávce po obilí, olejnatých semenech a cukru potřebných pro výrobu biopaliv stoupnou ceny zemědělských produktů, hlavně obilí, v příštích deseti letech mohou celosvětově stoupnout o 20 až 50 procent.  Na burze v Chicagu již stoupla v důsledku toho cena pšenice o 50 %. Americká společnost CarbonPositive odhaduje  růst ceny automobilového benzinu v důsledku nových ekologických daní a přechodu na biopaliva s vyšším obsahem bioethanolu do roku 2016 na trojnásobek dnešní ceny. Pokud použijeme stejný poměr v Evropě, můžeme se v budoucnu těšit, pokud se toto šílenství včas nezastaví,  na ceny vyšší, než 100 Kč za litr benzinu.  Náklady na výrobu„obnovitelného“ zdroje, bioethanolu, a hlavně zbytečné a lichvářské „ekologické“ daně vyženou spotřebitelské ceny do bezprecedentních výšek. Nastane postupný ekonomický kolaps, bude také klesat i množství kyslíku v ovzduší díky pálení pralesů na půdu pro dotovanou výrobu rostlin na biopaliva.>>>

Biopaliva škodí čtyřikrát víc než benzin a nafta

František Matějka, místopředseda Svobodných

Pravým důvodem poslední schůze PSP ČR bylo přehlasování veta prezidenta republiky a hlasování o zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijatý dne 28. dubna 2010. Biopaliva škodí čtyřikrát víc než benzin a nafta. Více informací naleznete zde. Závěr ze studie se snažila Evropská komise utajit před veřejností i politiky členských států Evropské unie -(studii nabízím zde). Zákon je papežštější než papež. Neexistuje žádná nezvratná studie, ani jasné relevantní a porovnatelné výsledky odborníků, které by potvrdily ryzí teorii o vlivu člověka na GO v takovém měřítku, jak se nám ekologistická lobby snaží vnutit. Poslanci připravili v době hospodářské krize o peníze miliony lidí v České republice. Stoupne cena pohonných hmot, která se naprosto samozřejmě a přirozeně projeví v ceně služeb. Lidem a podnikatelům stoupnou náklady na údržbu vozového parku. Ani zemědělcům zákonem ve skutečnosti nijak nepomůžete. Zemědělce tíží samotný systém dotací, který je v Evropské unii nespravedlivý. Stali se pouhými rukojmími a obětí této hry, lobingu pro pana Babiše.>>>

Přírodě škodí více biopaliva než nafta a benzín

Ivana Haslingerová

Prezident republiky Václav Klaus vetoval novelu zákona o ochraně ovzduší. Odůvodnění vrácení novely zákona odůvodnil v dopise úřadující předsedkyni Poslanecké sněmovny PČR Miroslavě Němcové následovně. Mj. v něm říká, že: "Některé studie dospěly k závěru, že přírodě škodí více biopaliva než nafta a benzín. Vysoký cíl Evropské unie zvýšit do roku 2020 podíl biopaliv na ropných pohonných hmotách až na 10 % může znamenat ve svém důsledku například i likvidaci lesů a jejich přeměnu na plantáže, zvýšení cen potravin kvůli vytlačování potravinových plodin plodinami průmyslovými, škody na zvěři a nezvladatelné zásahy do volné přírody v okolí průmyslových plantáží. Plošné pěstování průmyslových monokultur povede k nezanedbatelnému navýšení produkce skleníkových plynů, k erozi půdy, k vyššímu používání hnojiv, ke znečištění dosud nepoužívaných pozemků, ke značným nárokům na vodní zdroje a dopravu, což opět znamená negativní vliv na přírodu. Existují i vážné pochybnosti o dopadu biopaliv na zdraví člověka. Spalováním biopaliv se dostávají do ovzduší nové druhy spalin z biopříměsí, u kterých neexistují experimentální data o jejich dopadu na lidský organismus. Testy neškodnosti pro lidské zdraví, jako je dlouhodobá inhalace produktů rostlinných olejů, v Evropě nebyly publikovány.">>>

 

Biopaliva - aneb komu šlápl prezident Klaus do slunečnice?

František Matějka, místopředseda Svobodných

preol.PNGTěžká to lobby zachvátila Evropu. Lidé umírají hlady a my jsme takoví frajeři, že vypěstované plodiny rveme do nádrže. Inu není nad to (ale jen pro někoho), když se politické plány plní na 150% i více. Evropská unie chce zvýšit do roku 2020 podíl biopaliv na ropných pohonných hmotách až na 10 %. Není to nic jiného, než podlehnutí průmyslové lobby, ze které budou těžit jen vybraní. Že to může znamenat například likvidaci lesů, že se zvýší cena potravin, protože vytlačíme potravinové plodiny a nahradíme je plodinami průmyslovými, to politiky netlačí. Teď je totiž IN být pseudozelený a vidina dalších dotací v tak velkém objemu, to už je správný budovatelský cíl. Že utrpí zvěř? Že tak výrazné zásahy do krajiny povedou paradoxně ke zvýšení produkce skleníkových plynů? Že se můžeme opět těšit na další eroze půdy, na tisíce tun hnojiv, na znečištění dosud nepoužívaných pozemků? Že stoupnou nároky na vodní zdroje a dopravu, což opět znamená negativní vliv na přírodu? Žádný problém. Vždyť všechno, co je „bio“, přece musí být už z principu dobré pro všechny.>>>

ODS má odpovědné řešení pro životní prostředí

Martin KUPKA

Pokud budou občanští demokraté ve vládě, zasadí se o čistší ovzduší na Ostravsku. Budou také hájit vlastnická práva občanů nad zájmem prolomit limity těžby na severu Čech a zajistí efektivní čerpání prostředků z Evropské unie tak, aby pomáhaly zlepšení životního prostředí.

„Budeme vytvářet konkurenční prostředí bezemisních a nízkoemisních zdrojů energie, zabrání deformaci trhu a zvýšení cen energií, jak k tomu došlo v případě fotovoltaických elektráren. Občanští demokraté také budou nadále podporovat rozšíření jaderné elektrárny Temelín. V dopravních investicích budou mít prioritu obchvaty měst a obcí na klíčových tazích, aby se snížila dopravní zátěž na obyvatele. ODS zároveň zjednoduší a zlepší legislativu v oblasti životního prostředí,“ uvedl Petr Nečas.

Jednotlivec potřebuje ke svému životu podle ODS čistý vzduch a kvalitní vodu. Rodina potřebuje úspory energie ke snížení rodinného rozpočtu. Obec potřebuje dobrou dopravní obslužnost a zároveň, aby doprava neobtěžovala obyvatele. Stát má v tomto ohledu podle ODS dělat to, co se na zmíněných úrovních nedaří.>>>

Proč Zeleným nevadí žebrání a opíjení se v ulicích?

Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed

Na posledním zastupitelstvu města jsem předkládal návrhy vyhlášek, které by zakázaly žebrání a pití alkoholu na veřejnosti v centru Brna. Bohužel se nedoslaly ani na program jednání a to i díky Straně zelených, která je až na jednu výjimku také nepodpořila.mCož je s podivem, když uvážíme, že hlásá kvalitu života, omezení hazardu a jiných nešvarů. O  omezení závislosti na alkoholu a řešení žebrání se však bavit nechtěla. Po týdnu se však chytá za nos. A prostřednictvím své kandidátky na poslankyni v nadcházejících volbách, zastupitelky města, radní města, členky řady městských firem a starostky Nového Lískovce v jedné osobě – paní Drápalové, svůj zamítavý postoj vysvětluje. A jak jinak než to umí Zelení – hledáním viníka pro svou chybu u jiných. Tvrdí, že vyhlášky, které jsem navrhoval nebyly dostatečně projednané, obsahovaly chyby a vlastně nejsou potřeba. Tvrdí, že jsou zodpovědně projednávány v orgánech města. K tomu já říkám – dva roky uplynuly od doby, kdy jsme zákaz pití alkoholu a tím zvýšení bezpečnosti v centru schválili na městské části a postoupili městu. Dva roky jednání, diskusí, zvažování, nicnedělání. A výsledek – zajděte k Hl. nádraží, posaďte se na lavičku na Nám. Svobody. A uvidíte sami. Žebráci a  bezdomovci, alkohol, rozdivočení psi, spacáky a nepořádek.>>>

Petice za zachování parku Strašnice

Pavla Hájková

Senátor Jaromír Štětina se podepsal pod petici za zachování nezastavěné zelené plochy parku Strašnice. „Nepovažuji za rozumné, aby na místě parku vznikly objekty využívané ke komerčním účelům. Park, který má být zlikvidován, je jediná souvislá zeleň v širokém okolí,“ podotýká senátor Jaromír Śtětina. Senátor Štětina se na pozvání zástupců  občanského sdružení Útulné Strašnice osobně seznámil s lokalitou, která má být podle projektu využita ke komerčním účelům.  Koncem března letošního roku došlo v parku u metra Strašnická na Praze 10 k rozsáhlému kácení vzrostlých keřů a stromů a k oplocení dvou velkých částí parku. Úpravy parku probíhají z rozhodnutí rady Městské části Praha 10 bez jakéhokoliv předchozího jednání s občany. Dosavadní park  mají nahradit kurty na tenis, volejbal a nohejbal, adventure minigolf a také objekt zahradní restaurace. Úřad Městské části Praha 10 zcela pomíjí stanovisko občanů této lokality, a proto vznikla Petice za zachování nezastavěné zelené plochy parku Strašnice.

Obchodník s teplým podvodem přibírá Paroubka?

Jan Zeman

Sjezd Paroubkových politických (pod)vodníků si mobilizuje zelenou posilu lovu na dušičky. Má přijet sám velký Al, kápo všech klimafiánů. Že by se nám rudí maskovaní za oranžové chystali znovu přebarvit? Aktuální otázkou ale zůstává, zda se toho přece jenom budou chtít se svými volebními lístky účastnit i naši obvyklí voliči Sociální demokracie. Přece jenom bolševizmus jsme u nás už měli, a co kdyby se nedejgájo poučili... Hlasy poblázněných ekologů totiž k získání většího množství pěkných korýtek pro Paroubka nejen nestačí, ale Zelená strana se evidentně profilovala, že právě Paroubkovi dávat hlasy nechce. Co by tomu také řekla jejich slavná oběť policejní brutality biomasa.>>>

 

Slunce za všechny naše prachy

Miroslav Zajíček

Novým fenoménem české energetiky se stávají solární elektrárny. Kdo by se chtěl radovat, že je to dobrá zpráva - protože energie ze slunce je přece "zadarmo" - bude krutě zklamán. Účty za tohle naprosté selhání regulátorů budeme platit všichni ještě hodně dlouho. A budou hodně vysoké. Průměrná výkupní cena pro energii z těchto zdrojů bude činit něco přes 12 korun za kilowatthodinu (bez DPH). A celkové náklady na výkup by dosáhly zhruba 12 miliard korun ročně, což by stačilo nanákup zhruba 9 TWh elektřiny na volném trhu. Srozumitelně shrnuto: za nákup sluneční elektřiny pokrývající půldruhého procenta poptávky, utratíme částku, která by stačila na nákup 15 % veškeré u nás spotřebované elektřiny. Celková suma vyplacená v Česku během dvaceti let za výrobu této elektřiny bude činit nějakých 320 miliard korun. To jsou bratru nějaké dva Temelíny. Temelín vyrobí za rok a půl tolik elektřiny, co 1000 MW solárních elektráren za dvacet let. Z této povinné štědrosti se není možné vyvléci neboť povinnosti stanovené zákonem a slíbené investorům jsou soudně a arbitrážně vynutitelné. Je reálné, že koncem roku 2010 bude dosaženo hranice 1500 MW. Zodpovědnost za tuto finanční katastrofu nesou nerozdílně tři skupiny institucí - orgány EU; čeští poslanci a senátoři a zejména Energetický regulační úřad (který mezi roky 2006 - 2007 prakticky zdvojnásobil výkupní cenu elektřiny z fotovoltaických elektráren). Někteří z nich mají na podpoře výkupu i vlastní hmotný zájem.>>>

Prezident vysvětlí Američanům jak je to s klimatem doopravdy

Prezident republiky Václav Klaus se ve dnech 4. - 6. března 2010 v Palm Beach na Floridě zúčastní ekonomické konference, kterou každoročně pořádá americký Club for Growth. V pátek 5. března vystoupí s projevem „Global Warming Alarmism: A Grave Threat to our Liberty.“ (Panika s globálním oteplováním: vážná hrozba naší svobodě.) V rámci konference se prezident setká s řadou amerických kongresmanů, guvernérů a jiných osobností politického i akademického života. V neděli dne 7. března se prezident pravidelnou linkou vrátí zpět do České republiky.

Mezinárodní seminář o politice ochrany klimatu

Květa Kozáková

Z iniciativy senátora Bedřicha Moldana se v Senátu Parlamentu České republiky za velkého zájmu odborné veřejnosti uskutečnil dne 3. března 2010 mezinárodní seminář „Politika ochrany klimatu: cesta z Kodaně“. Představitelé evropských zemí a institucí společně s českými odborníky ze státní, soukromé a neziskové sféry reflektovali prosincová jednání Kodaňské konference a závěry, které přinesla. Zároveň diskutovali, jakým směrem by se mezinárodní jednání o klimatu po Kodani měla posunout dál a jakou roli by mohli hrát jednotliví klíčoví hráči, politická uskupení a organizace i transatlantické partnerství. Diskutovány byly i dopady Kodaňské dohody na evropský a český průmysl a energetiku. „Velmi bolestivě vnímám nedostatek diskuse o změně klimatu na české politické scéně. Jsem rád, že tento seminář přispěl k otevření diskuse na toto téma v České republice,“ prohlásil závěrem semináře senátor Bedřich Moldan.

Pokud je nám známo, tak právě ČR je nejen u nás, ale i ve světě známa mnoha diskusemi o klimatu. Právě tento týden přednáší na toto téma náš pan prezident na ekonomické konferenci, kterou každoročně pořádá americký Club for Growth v Palm Beach na Floridě. V pátek 5. března vystoupí s projevem „Global Warming Alarmism: A Grave Threat to our Liberty.“ (Panika s globálním oteplováním: vážná hrozba naší svobodě.) A diskuse Václava Klause s Al Gorem nás proslavily po celém světě už víc než naši hokejisté. Samozřejmě diskusí na toto téma není nikdy dost a je skvělé, že se do nich konečně vložil i Senát ČR, ale otevřené jsou již několik let - pozn. redakce

Omluví se OSN a politici také našemu prezidentovi Václavu Klausovi?

František Matějka

Předpověď byla špatně podložená a měla chybné závěry. Vedení Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC) se za chybnou aplikaci dat omlouvá," nechali se 20.1.2010 slyšet jeho zástupci. Média jejich omluvu označila za bezprecedentní. Ještě nedávno ctotiž htěli ekologističní aktivisté a zmatení politici právě na těchto závěrech Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC), cca 30 bilionů USD do roku 2030. Dnes už víme, že himálajské ledovce netaja že zprávu zmanipulovali. Říkají konečně to, co již roky říká Václav Klaus. Po omluvě OSN, že jejich klimatologové lhali, mlžili, tajili, manipulovali a chybně aplikovalimě mne zajímá, kdo z nich v sobě najde tolik odvahy, aby se omluvil Václavu Klausovi. Přesto jej politici a aktivisté čeští i v zemích EU (a v podstatě též zbylého světa) označovali těmi nejhoršími názvy. Přisuzovali mu bezprecedentní charakterové vady a označovali jej za kacíře, kterého, kdyby byla jiná doba, by nejraději upálili, aby jim nestál v cestě.
Po omluvě OSN celému světu za to, že jejich klimatologové lhali, mlžili, tajili, manipulovali a chybně aplikovali, mě teď zajímá, kdo z nich zaplatí ze svého náklady na konání summitu v Kodani - a zejména pak kdo v sobě najde tolik odvahy, aby se omluvil Václavu Klausovi.
 Z těch domácích by mohli začít například Bursík s Liškou. (Nikoliv mohli, ale kdyby měli kousek cti v těle, tak museli, aby se nepropadli hanbou! - pozn. redakce)

 

Climategate: Britský parlament bude šetřit

Jan Zeman

A je to tady! Zvláštní výbor pro vědu britského parlamentu si posvítí na klimatology a důvěryhodnost jejich dat a závěrů. Možná to nebude úspornými žárovkami. Zatímco v internetových diskusích se ještě zcela nedávno příznivci řádu oteplářů vysloveně vysmívali možnosti závažného vyšetřování. Nyní se zdá, že jim přes všechno to oteplování úsměv možná poněkud zamrzne. Zvláštní výbor britského parlamentu pro vědu a techniku ohlásil, že bude také vyšetřovat případ uniklých emailů a dat z CRU . Veřejná slyšení začnou v březnu. Každý, který má na věci nějaký zájem, může komisi zaslat své podání. Tři hlavní otázky, které parlamentní komise položila jsou tyto: Jaké budou hlubší důsledky zveřejných odhalení pro pověst vědeckého bádání? Jsou kompetence a rámec nezávislého přezkumu, ohlášeného UEA 3. prosince adekvátní? Do jaké míry nezávislé jsou ony dva další mezinárodní datasety? Zzvlášť zlověstně zní třetí otázka. Nemusí to být každému jasné, proto se pokusím vysvětlit, o co jde:>>>