Rozdá pan prezident na Žofíně manažerské Oskary?

Ivana Haslingerová

V letošním roce se bude v pražském paláci Žofín konat již jubilejní 20. ročník nejprestižnější manažerské soutěže u nás, MANAŽER ROKU 2012 (dále jen MR). Oslavy budou probíhat od ranních hodin. Od 9 hodin začne mezinárodní odborná konference ČMA věnovaná především vazbě mezi vzděláním a výzkumem na jedné straně a na straně druhé konkurenceschopnosti podniků a tím celé naší země pod heslem "Vlak nám ujíždí, nenechme si ho ujet". Od jiných podnikatelských soutěží se soutěž MR liší tím, že hodnocení se nezakládá jen na metodách a výsledcích podniků, ale hlavně jde o osobnosti řídících manažerů. MR je soutěží pro ty manažery, kteří pro firmu jim svěřenou dělají víc, než jen své povinnosti. A když říkám víc, nemyslím tím jen seriózní vedení zaběhlého podniku, ale např. vytažení krachujícího podniku z červených čísel na osmimiliardové obraty či vybudování podniku s velkými zakázkami pro gigant Siemens z jednoho soustruhu ve stodole. Vím, o čem mluvím, s těmito a mnoha dalšími podobnými podnikateli jsme přinesli v minulých letech v naší revue Fragmenty rozhovory a na vlastní oči jsme viděli jejich nádherné podniky. Letos se manažeři na Žofín těší i proto, že doufají, že převezmou ceny z rukou hlavy státu Miloše Zemana.>>> 

Nové tváře ve vedení Českých center v Londýně a Tel Avivu

Ivana Haslingerová

V budově Českých center (ČC) v Rytířské ulici v Praze představila jejich generální ředitelka Vilma Anýžová nové ředitele Českých center v Londýně a Tel Avivu, Ph.D. Terezu Porybnou a Lukáše Přibyla, M.A. Oba budou podle jejích slov přinášet řadu zkušeností z oblasti kultury a jejího managementu i neotřelé akademické zájmy. Tereza Porybná vnese do londýnského centrapředevším novinky z oblasti vizuální antropologie, kterou vystudovala na Filozofické fakultě  Univerzity Karlovy. Lukáš Přibyl do Izraelského centra přinese novinky z oblasti politologie, filosofie a historie, které studoval v USA, Izraeli, Maďarsku, Švédsku a v současné době je doktorandem na FF UK. Oba ředitelé mají zkušenost i ve filmové branži. Tereza Porybná dělala v letech 2003-2006 programovou ředitelku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a LukášPřibyl působil v letech 1999-2009 jako režisér a scenárista série čtyř celovečerních dokumentárních snímků Zapomenuté transporty, jež byly mj. oceněny Českým lvem a získaly kladné recenze v předních světových médiích. O tom, že česká centra nejsou již chápána pouze jako organizace, které uspořádají to či ono kulturní představení či výstavu, ale i jako organizace, které slouží propagaci naší země v širším měřítku svědčila přítomnost významných zástupců naší podnikatelské sféry, a to zejména z oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. A to ne ledajakých.

Na tiskovou konferenci se osobně obtěžoval majitel největšího pětihvězdičkového hotelu v Evropě TOP Hotelu Praha Ing. Arch. Vladimír Dohnal (vpravo) spolu s jeho generálním ředitelem Ing. Radkem Dohnalem (vlevo). Naši největší agenturu cestovního ruchu CzechTourism zastupoval ředitel jejího odboru zahraničních zastoupení Ing. Jan Herget (uprostřed)

A jaké jsou představy nových ředitelů?>>>

 

Auto roku 2013 vyhlásilo výsledky v TOP HOTELu Praha

Petra A. Nováková

TOP Congress Hall pražského TOP HOTELu Praha hostil 15. ledna 2013 slavnostní vyhlášení výsledků již devatenáctého ročníku ankety Auto roku v České republice. Dvaatřicetičlenná odborná novinářská porota určila vítěze, z více jak 37 nominovaných kandidátů, a tím se stal vůz Volkswagen Golf sedmé generace. Prestižní, nejen automobilové, společenské akce se zúčastnilo více jak 500 hostů včetně Věry Čáslavské, která předala jedno z významných ocenění. Moderátorem akce byl Michal Novotný, televizní a divadelní herec. Kapacita sálu umožnila, aby účastníky slavnostního večera obohatila i výstava všech 11 automobilů, z toho  6 finálových vozů z hlavní kategorie a 5 vítězů z vedlejších kategorií. TOP HOTEL Praha byl zároveň „partnerem“ celého projektu. Cenu vítězi, vedoucímu divize Volkswagen společnosti Porsche ČR Petru Jambovi předává generální ředitel společnosti LeasePlan Jaromír Hájek.

Družstevní podniky budují podle OSN lepší svět

Ivana Haslingerová

Organizace spojených národů vyhlásila letošní rok 2012 Mezinárodním rokem družstev pod heslem „Družstevní podniky budují lepší svět.“ Záměrem je upozornit na důležitou roli družstev v podpoře a prosazování sociálního a hospodářského rozvoje a také zdůraznit podnikatelský charakter družstev. Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) na počest toho uspořádal v prostorách TOP hotelu Praha mítink, na němž se snažil upozornit, že družstva jsou podnikatelskými subjekty s vysokou a obecně použitelnou úrovní priorit. Že právě družstva nabízejí současnému světu čelícímu vážným ekonomickým změnám reálná řešení problémů, a to nejen u nás, ale v celé EU. Výrobní družstva vždy tvořila v hospodářské struktuře evropských zemí skupinu tak zvaných středních a malých firem a ve standardních ekonomikách jsou právě střední a malé firmy ekonomickou páteří hospodářství. Taková situace byla například v bývalé Spolkové republice Německo, v jejíchž zemích je doposud družstevní sektor nejsilnější z celé Evropy. A situace tam i po spojení s východním blokem přetrvává. Česká republika se k takové úrovni musí postupně propracovávat, neboť tam velice ublížila pojmu "družstvo" násilná kolektivizace zemědělství v padesátých letech. Nynější hospodářská krize není proto jen krizí ekonomickou, ale i krizí společenských vztahů. Morálka a úcta ke vzdělání, čestné jednání, osobní odpovědnost, smysl pro spravedlnost, to vše u nás vzalo za své. Politici, ale zejména veřejnost považuje družstva ve srovnání s jinými druhy obchodních společností za „méněcenný“ způsob podnikání, jako jakýsi produkt socializace z minulého režimu. Neuvědomují si, že v pracovních kolektivech ve výrobních družstvech jsou mezilidské vztahy výrazně lepší než v  jiných typech neosobních obchodních společností. Mnohá z nich ještě za Rakouské-Uherské monarchie. Jde o jeden z nejstarších historií ověřených typů obchodních společností. V Evropě je družstevnictví nejsilnější formou ze všech forem podnikání, o čemž svědčí 130 milionů členů družstev, 60 tisíc podniků a 6 milionů zaměstnanců.>>>

TOP HOTEL Praha a HOTEL ALBION se rozloučily se sezónou

Eva Budková

V TOP HOTELU Praha se dne 21. 11. 2012 uskutečnil slavnostní večer u příležitosti symbolického ukončení sezóny obou zmiňovaných hotelů. Za účasti čtyř stovek obchodních partnerů a klientů pohovořil generální ředitel TOP HOTELU Praha Ing. Radek Dohnal (obr. vpravo) o novinkách a plánech pro další rok. Oba hotely v průběhu večera odměnily své nejlepší obchodní partnery.


Večerem prováděl oblíbený moderátor Jan Čenský, který hostům nabídl pestrý program.  K poslechu zahrála kapela Swinging Quartet se zpěvákem Janem Smigmatorem, hosté si mohli zahrát ruletu či blackjack, nechat si zhotovit karikaturu nebo se projet v limuzíně. Po celý večer si hosté pochutnávali na vybraných lahůdkách vyhlášené hotelové gastronomie.

 

MANAŽERSKÁ ETIKA A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

Lýdie Procházková

Každý osmý manažer tvrdí, že by uplácel, kdyby šlo o výsledky firmy. To je nejen možný odraz skutečnosti, ale hlavně tento fakt vyplývá z průzkumu, který provedl Ernst & Young u 1758 respondentů ve 43 zemích (50 respondentů v ČR). Etika v podnikání je pravidelným tématem manažerských seminářů a snad i jejich přispěním se stala živým aktuálním tématem, které hýbe nejen manažerskou i podnikatelskou obcí, ale celouspolečností. Listopadový seminář MANAŽERSKÁ ETIKA a SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ připravila Česká manažerská asociace se Společností pro etiku v ekonomice. Jeho prezentací a diskuse se zúčastnila nejen manažerská esa na úrovni globálního businessu, ale také praktici, duchovní vůdci a tvůrci etiky a etických zásad. Úvodní část semináře patřila spíše teoretickému rozboru podstaty etiky, potažmo neetiky,korupčního chování a úplatkářství. Vystoupili v ní např. Luděk Rychetník z CEAS UNIVERSITY of Reading ve Velké Británii a Fakulty sociálních věd UK Praha s podrobným rozborem čtyřsyndromů korupce. L. Rychetník na mnoha grafech a výzkumech vysvětlil, že zdrojem korupce a úplatkářství, tedy zneužití veřejné moci pro soukromý – dílčí prospěch, je lidská chamtivost a nepoctivost. A rozvíjí se podle toho, jak velké zábrany mu společnost a stát postaví. Korupce je už totiž obecný jev, který se dá mezinárodně hodnotit a srovnávat. Nejlépe v oblasti korupce jsou země – Nový Zéland, Dánsko a severské země s vyspělou demokracií. „My jsme ve středu hned pod Maďarskem a nejhůře jsou na tom s korupcí postkomunistické země. Bohužel nemáme nezávislou státní správu – naše je politická. Lepší by byla profesionalizace státní správy. Politika stále komanduje státní správu,“ podotkl L. Rychetník.>>>

Livia Klausová na Kloboukové párty v TOP HOTELU Praha

Eva Budková

TOP HOTEL Praha se již po několikáté stal hostitelem Kloboukové párty, kterou každoročně pořádá Klub manažerek ČMA. Tentokrát se dámy setkaly dne 12. 6. 2012 a využily výjimečnou atmosféru Japonské zahrady a přilehlého Kongresového sálu Praha.

Již na 11. ročníku Kloboukové párty přivítal půvabné dámy oděné do elegantních klobouků předseda představenstva TOP HOTELS GROUP a.s. Ing. Vladimír Dohnal společně s oblíbenou moderátorkou a koncertní pěvkyní Martinou Kociánovou. Během večera mohli hosté shlédnout komorní vystoupení dívčího fagotového kvarteta Dudlajdá fagotiky. Vystoupení vystřídala módní přehlídka doplněná nezbytnými klobouky, které si přítomné dámy mohly také zakoupit.

Významní hosté z řad předních českých manažerek a členů klubu ČMA, v čele s jeho zakladatelkou a předsedkyní paní PhDr. Lenkou Tomešovou a za účasti první dámy České republiky paní Ing. Livie Klausové, CSc., zažili večer plynoucí v příjemné atmosféře, podpořené vybranými lahůdkami vyhlášené kuchyně TOP HOTELU Praha.

 

Manažeři nejsou lovnou zvěří politiků, ale lidé tvořící prosperitu země

ivana haslingerová

Centrum andragogiky, s.r.o., ve spolupráci s Českou manažerskou asociací (ČMA) uspořádaly v prostorách pardubického zámku "Setkání oceněných manažerů Pardubického a Královéhradeckého kraje" v soutěži Manažer roku (MR). Místo setkání bylo pro přítomné manažery vybráno stylově. Jestliže někdo ctil inovace, byli to právě Vilém a jeho synové Jan a Vojtěch Pernštejnové. Zámek díky tomu nepokořili ani po třech obléháních v polovině 17. století Švédové. Symbolicky se dá říci, že měl podobnou odolnost jako kvalitní manažeři. Záštitu nad setkáním převzal hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek a hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc. Pozváni byli Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí, Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR, MUDr. Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu, doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví a Ing. Petr Bendl, ministr zemědělství.

Nikdo z výše jmenovaných se bohužel nedostavil a manažeři byli vítáni místo ministrů symbolicky pyšnými a krásnými pávy. U ministrů jsme si již na ignoranci podnikatelů zvykli, ale když ani hejtmani si nepřijdou pohovořit s nejúspěšnějšími manažery a podnikateli ze svých krajů – to bylo překvapující. Pan hejtman Martínek poslal zdravici, v níž oceňoval jak je důležitá komunikace s manažery, ale komunikovat nepřišel, takže to vzbudilo spíše úsměvy. Zvlášť v době, kdy naše ekonomika na tom není, diplomaticky řečeno, nejlépe. Vždyť právě a výhradně podnikatelé mohou zajistit zaměstnanost a příliv daní do rozpočtu. Peníze totiž nepřinesou reformy, ale jen prosperující podniky. Politici mohou pouze zajistit pro jejich činnost co nejlepší podmínky.>>>

 

 

Lubomír Stoklásek: "Absolventi škol nemají potřebnou odbornost, o jazykové vybavenosti raději nemluvě!"

Ivana Haslingerová

Pražská pobočka České manažerská asociace (ČMA)  pořádala v pražském Golém klubu slavnostní večer pro nejlepšího manažera v ČR v roce 2011 Lubomíra Stokláska, generálního ředitele, předsedu představenstva a stoprocentního majitele Agrostroje Pelhřimov, a.s.  Byli jsme přítomni slavnostní události na pražském Žofíně 26. dubna 2012, kde titul MANAŽER ROKU 2011 přebíral od Národní hodnotitelské komise. Pan Stoklásek jednoznačně prokázal své manažerské schopnosti. Z obou krachujících firem vybudoval společnost, která v loňském roce vyvážela za 3 miliardy korun výrobků na nejtěžší světové trhy (Automotiv a 16 dalších partnerů) a potřeboval by ještě rozšířit výrobu o 20 %, aby mohl uspokojit všechny požadavky. Nastal ale velký obrovský problém  –  jazyková neznalost v podniku s takřka stoprocentním exportem. Výchova mladých odborníků má proto zelenou. "Školství neplní svou povinnost. Absolventi nemají potřebnou odbornost, o jazykové vybavenosti raději nemluvě,"postěžoval si pan továrník. Podle prezidenta ČMA Pavla Kafky je úspěch německé konkurenceschopnosti tzv. duální vzdělávání učňů (6 týdnů škola, 6 týdnů praxe). Naši žáci se bez tohoto neumějí domluvit v týmu se staršími, nemají disciplínu, neumějí dokonce správně pochopit ani český text, natož pak  cizí.>>>

TOP hotel Praha oslavil 18. narozeniny

Ivana Haslingerová

Když jsem se zúčastnila slavnostního otevření jarní sezóny v TOP hotelu Praha, uvědomila jsem si, že si málokdo z hostů tohoto největšího čtyřhvězdičkového  evropského hotelu s velkým kongresovým centrem, japonskou zahradou, čínskými masážemi, bazénem a špičkovým sportovním zázemím uvědomuje, že ještě před osmnácti lety se v těchto místech nacházela zdevastovaná vietnamská ubytovna Košík, kam se okolní lidé báli vstoupit. A co víc, jeho majitel arch. Vladimír Dohnal dokázal místo ní navrhnout a vybudovat tento luxusní  hotel sám bez státních pobídek  a dotací, na rozdíl od většiny současných investorů. Bývalí vedoucí pracovníci Fondu národního majetku a později České konsolidační agentury , kteří u původních majitelů jen přihlíželi, jak  areál ubytovny devastují a rozprodávají, nevěřili, že se mu ze zakoupeného paneláku v areálu povede skutečně vybudovat hotel. Když ale začal mít slušné výsledky, chtěli ho o hotel připravit. Probudili se z letargie a vrhli se na kořist… Areál předali druhým majitelům, ostříleným hochům z bývalého Socialistického svazu mládeže (SSM) a podobných mládežnických organizací, kteří opět nic neplatili a naopak rozprodali, co se ještě dalo. Mezitím, co rozprodávali budovy, nastěhovali do zbytku ubytovny Košík přes 3000 Vietnamců, aby se tato těžko rušila a prodávala a pan Dohanal ji nemohl celou získat. Nejhorší ale bylo, že si půjčili peníze a dali nemovitosti do zástavy. Když už peníze za budovy měli a nebylo co dalšího prodávat, vypadli. A i když pan Dohnal při koupi takto zplundrovaného majetku nepřevzal jejich závazky, nebylo mu to nic platné. Dluhy měl splácet. Po deseti letech souzení u Nejvyššího soudu nakonec sice  uspěl, ale stát mu díky jejich jednání nemovitosti trojnásobně prodražil. Také nebylo lehké rozloučit se s bývalými nájemníky – trhovci, kteří neplatili ani za vodu natož za pronájmy a co bylo snad ještě horší, dělali hrozný nepořádek. Ostatně to ukazovala v polovině 90. let takřka obden televize.  Pan Dohnal vše ale nakonec ustál, čímž prokázal, že musí být nejen výborný architekt, ale je i manažersky velmi zdatný.>>>

Úspěšní manažeři chtějí pomoci státní správě, aby byla efektivní jako soukromá

 

 IVANA HASLINGEROVÁ

Devatenáctý ročník nejprestižnější soutěže manžerských osobností  MANAŽER ROKU 2011 vyvrcholil předáním  cen, které jsou mezi maanažery ceněny stejně jako Oskary mezi herci. MR je totiž soutěží pro ty manažery, kteří pro firmu jim svěřenou dělají víc než jen své povinnosti.  A když říkám víc, nemyslím tím jen seriózní vedení zaběhlého podniku, ale např. vytažení krachujícího podniku z červených čísel na osmimiliardové obraty či vybudování podniku s velkými zakázkami pro gigant Siemens z jednoho soustruhu ve stodole. Vím, o čem mluvím, s těmito a mnoha dalšími podobnými podnikateli jsme přinesli v minulých letech v naší revue Fragmenty rozhovory a na vlastní oči jsme viděli jejich nádherné podniky. Do letošního 19. ročníku bylo nominováno celkem 194 manažerů a manažerek z celé ČR a Hodnotitelská komise v čele s Janem Preclíkem měla proto z čeho vybírat. Není divu, že pravidla soutěže ze strany organizátorů České manažerské asociace (ČMA), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) a Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) každoročně přitvrzují. Není divu, že ocenění v této soutěži znamená pro manažery totéž, co pro filmové herce získání Oskarů.>>>

Soutěž  "MANAŽER ROKU 2011" vrcholí

 IVANA HASLINGEROVÁ

Devatenáctý ročník nejprestižnější soutěže manažerských osobností MANAŽER ROKU 2011  (MR) je ve finále. Jde o soutěž pro ty manažery, kteří dělají víc než jen své povinnosti.  A když říkám víc, nemyslím tím jen seriózní vedení zaběhlého podniku, ale např. vytažení krachujícího podniku z červených čísel na osmimiliardové obraty či například vybudování podniku s velkými zakázkami pro gigant Siemens z jednoho soustruhu ve stodole. Vím, o čem mluvím, s těmito a mnoha dalšími podnikateli jsme přinesli v minulých letech v naší revue rozhovory a na vlastní oči jsme viděli jejich nádherné firmy. Do letošního 19. ročníku bylo nominováno celkem 194 manažerů a manažerek z celé ČR, a je proto z čeho vybírat. Ocenění v této soutěži znamená pro manažery totéž, co pro filmové herce získání Oskarů. Proto je o tuto soutěž mezi manažery rok od roku stále větší zájem. Neustále jen slyšíme, jak se musí šetřit, co máme dluhů. To je sice pravda, ale co dělá ministerstvo, aby nastartovalo ekonomiku? Nic. Je smutné, že na dotaz, co manažerům odebírá nejvíce jejich energie, odpovědělo 60 % z nich, že společenská atmosféra, špatně řízený stát, nestabilita a korupce. Jsou přesto ale přesvědčeni, že máme dobrý a konkurenceschopný průmysl. Mohl by být ale ještě lepší, kdyby vláda podnikatelům místo házení klacků pod nohy pomáhala. Ne finančně, ale podporou ministrů na zahraničních misích, na veletrzích a snižováním, nikoliv zvyšováním, daní, aby mohli inovovat a rozšiřovat výrobu – ale zejména stabilitou podnikatelského prostředí. Podle toho, jak dobré podmínky pro podnikatele zákonodárci utvoří, bude bohatství státu růst. Stát nesmí měnit podmínky pro podnikání několikrát za rok a navíc bez dlouhodobější garance platnosti. Jinak podnikatelé čekají díky neustálému vládnímu handrkování se o reformy na Godota. Zásady pro podnikání se neustále měnit nesmějí!>>>

TOP HOTEL Praha ukončil sezónu 2011 slavnostním večerem

Ivana Haslingerová

TOP HOTEL Praha, největší hotel nejen v ČR, ale v celé EU, ukončil ve svém Kongresovém sále sezónu roku 2011 společenským večerem. Pan hoteliér architekt Vladimír Dohnal uvítal spolu se svým synem ing. Radkem Dohnalem, generálním ředitelem, a ředitelkou TOP HOTELU Albion Ing. Danou Ficlovou účastníky večera.(obr. vlevo). Člověku se nechce věřit, že se nacházel v místech bývalé vietnamské ubytovny Košík, kam se bál mnohý Pražan vkročit i za dne natož večer. Nechce se mu uvěřit, že majitel TOP HOTELu Praha, arch. Vladimír Dohnal, dokázal navrhnout a vybudovat v těchto místech největší kongresový hotel nejen v ČR, ale v celé EU, čímž prokázal, že musí být nejen výborný architekt, ale i člověk manažersky velice zdatný. Málokdo navíc tuší, jak obtížné to v počátcích měl. Bývalí vedoucí pracovníci Fondu národního majetku (FNM) a později České konsolidační agentury (ČKA), kteří u původních majitelů jen přihlíželi, jak se areál ubytovny devastuje a rozprodává, chtěli o něj v okamžiku, když jej přebudoval na čtyřhvězdičkový hotel s velmi slušnými hospodářskými výsledky, pana architekta Dohnala připravit. Ten ale nakonec ustál nechutné soudní spory a přitom dokázal vše zrealizovat sám, bez státních pobídek a dotací, které jsou obvyklé u zahraničních investicí. Naopak, stát mu nemovitosti trojnásobně podražil. Podrobně jsme o tom psali v článku Vladimír Dohnal: „Jsem hrdý, že státu nic nedlužím, naopak stát dluží mně." Hotel se právem řadí pravidelně mezi 100 nejúspěšnějších firem roku. Pan architekt Dohnal odvedl skutečně výtečnou práci!>>>

Z dluhové pasti do propasti

Jan Preclík, Česká manažerská asociace

Na XI. Fóru Zlaté koruny byla na pořadu korupce. Téma bylo a je trvalé a v naší republice asi zatím neřešitelné. Ekonomika čekala na oživení, ale vývoj ukazuje spíš na nástup druhého a hlubšího dna krize. Co nám Zlatá koruna přináší? Určitě setkání s chytrými lidmi, aktualizaci informací o stavu naší ekonomiky a otevřenost přednášek i diskuse. Líbil se mi úvod ředitele Zlaté koruny Pavla Doležala. Použil slova feldkuráta Katze „To se nám to hodovalo“. V tomto duchu se nesla většina diskusí. Národ je překvapivě na krizi připraven. Přesto 70% z nás očekává snížení životní úrovně a nevěří, že krize v Evropě se dá zastavit. Ministr financí Miroslav Kalousek nastínil možný vývoj v ČR včetně „černé vize“. Má jeden recept na pozitivní zlom: zvyšovat efektivitu všech činností a snižovat náklady. Další přednášející se dotýkali současné problematiky a budoucího vývoje z mnoha aspektů. Naše zranitelnost je v exportu (84% z toho EU 80%). Překvapivé je to, kdo v EU má největší zápornou bilanci – Španělsko, Francie, Itálie, Balkán a také (zlepšující se) Velká Británie. Kdo tu Evropu zachrání? Německo a Skandinávie? Bude Německo ochotno po „hluboké“ sanaci bývalé NDR zachraňovat Evropu? Export je pro nás zdrojem zisků ale i ztrát. Proč ztrát? Mění se jeho struktura – rostou služby s nízkou přidanou hodnotou na úkor výroby. To současně ovlivňuje výzkum, vývoj a inovace, kde jsou budoucí zdroje konkurenceschopných výrobků. Petr Mach přednesl zajímavý návrh ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu na každý rok po vzoru Švýcarska a Německa.>>>

Co je hlavním klíčem k úspěchu?

IVANA HASLINGEROVÁ

„Na co by nám byl úspěch, kdybychom byli soukromně nešťastní.“ Will Smith, americký herec

Na otázku, co je klíčem k úspěchu, se snažili v Malé galerii Pražského hradu odpovědět vrcholní manažeři nejúspěšnějších českých společností na  konferenci "Klíčové faktory úspěchu“. Konferenci pořádala v den slavnostního vyhlášení vítězů soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” 25. listopadu 2011 panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Přítomní manažeři přebrali večer ve Španělském sále Pražského hradu z rukou prezidenta republiky Václava Klause toto ocenění. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit v ČR zaregistrované firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Systém vyhodnocení a stanovení pořadí v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace proto vycházejí z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální činnosti, tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty. Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty.>>>

Nový muž v čele České manažerské asociace

Ivana Haslingerová

Česká manažerská asociace (ČMA) zvolila 18. října na mimořádné valné hromadě nové vedení. Nejde o zanedbatelnou událost, protože ČMA sdružuje významné manažery ČR, kteří velkou měrou ovlivňují výsledky podnikatelských subjektů hrajících v prostředí globální ekonomiky klíčovou roli při tvorbě hodnot, a to nejen materiálních. A právě k tomu, aby mohli plně uplatnit svůj um, znalosti a zkušenosti, jim pomáhá ČMA, která během svého dvacetiletého působení ukázala, že management je důležitý nejen v podnicích, ale i v neziskovém sektoru, ve státní správě, objevila mnoho nových a kvalitních manažerských jmen pro český byznys. V loňském roce sice ČMA prošla určitými turbulencemi, ale podařilo se je nakonec překonat a to i tím, že do svého čela získala jako prezidenta jednoho z nejlepších českých manažerů, člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a dřívějšího generálního ředitele Siemens v ČR ing. Pavla Kafku, dr.h.c. Pod jeho vedením od března t.r. se podařilo asociaci programově, organizačně i finančně stabilizovat. Valná hromada 18. října t.r. jej proto podle očekávání ve funkci potvrdila. Je proto důležité znát jeho strategii do budoucna a jsme rádi, že si na nás udělal čas a můžeme s jeho plány seznámit naše čtenáře:>>>

Výsledky šetření: "Jací jsou tuzemští manažeři!!!"

Dáša Macháčková

Česká manažerská asociace ve spolupráci se SP ČR provedla dotazníkové šetření "Jací jsou tuzemští manažeři!!!". Realizátorem byla výzkumná agentura Ipsos Tambor. Ve stručnosti se závěry projektu informovala již na své valné hromadě 18.10.2011. Tuzemští manažeři považují za nejdůležitější hodnotu ve své práci to, aby jejich společnost byla považována za spolehlivou a důvěryhodnou. Kladou důraz na kvalitu práce a spokojenost zákazníků. Naproti tomu uspokojování požadavků zaměstnanců a zisk stojí na žebříčku priorit manažerů na posledním místě. Manažeři v ČR nejčastěji pracují 8 až 10 hodin, třetina dokonce více než 10 hodin. Víkendovou práci zná téměř každý manažer. V osobním životě jsou nejdůležitější hodnotou spokojená rodina, smysluplná a užitečná práce a děti. Celý průzkum najdete na http://www.cma.cz/cs/aktuality.aspx.

Česká manažerská asociace zvolila nové vedení

Ivana Haslingerová

Management znamená učit se a vědět. Naučit se konat podle nejlepších je to, na čem opravdu záleží, chceme-li být trvale úspěšní. (J. Welch)

Česká manažerská asociace (ČMA) zvolila 18. října 2011 na mimořádné valné hromadě nové vedení. Nejde o zanedbatelnou událost, protože ČMA sdružuje významné manažery ČR, kteří významnou měrou ovlivňují výsledky podnikatelských subjektů hrajících v prostředí globální ekonomiky klíčovou roli při tvorbě hodnot, a to nejen materiálních. A právě k tomu, aby mohli plně uplatnit svůj um, znalosti a zkušenosti, jim napomáhá ČMA, která během svého dvacetiletého působení ukázala, že management je důležitý nejen v podnicích, ale i v neziskovém sektoru, ve státní zprávě a objevila mnoho nových jmen pro český byznys. V loňském a letošním roce prošla sice vážnými nemilými turbulencemi, ale podařilo se jí nakonec krizi překonat.V čele ČMA tedy stanul 18. října 2011 úspěšný manažer ing. Pavel Kafka (obr. vpravo), dřívější generální ředitel skupiny Siemens v ČR, který ČMA vedl od března letošního roku po předčasném odstoupení předchozího šéfa asociace. Ze záporných čísel cca -444 000 Kč se mu ji podařilo za krátkou dobu dostat do zisku +900 000 Kč. Za viceprezidenty byli zvoleni Jiří Majer, do roku 2010 předseda Dřevozpracujícího družstva Lukavec, Jan Mühlfeit, Chairman for Europe společnosti Microsoft, Věra Hnátová, ředitelka ICT, Státní tiskárna cenin, Ivo Gajdoš, marketingový ředitel Top Hotels Group, a.s.>>>

Jak je to s tunelem Blanka doopravdy

Ivana HAslingerová

Lesní panna a pan Toman hádali se na otoman. Ukradlaś můj otoman, řekl Toman kleptoman. Jan Vodňanský

Přestože společnost Metrostav, a.s., (MTS) vlastní desítky certifikátů a kvalifikačních osvědčení, v poslední době se potýká s vážnými problémy kolem dostavby tunelu Blanka. Protože Česká manažerská asociace (ČMA) udělila letos jejímu generálnímu řediteli Ing. Pavlu Pilátovi vysoká ocenění není divu, že se chtěla na vlastní oči a uši přesvědčit, jak je tomu s jeho problémy s touto stavbou doopravdy. Pražská oblastní organizace České manažerské asociace (ČMA) uspořádala proto svůj 187. MANAŽERSKÝ KLUB v netradičním stylu – v Informačním centru MTS na staveništi tunelu Blanka v Praze na Letné spojený s prohlídkou stavby tunelu Blanka. Smlouva Magistrátu se stavební společností Metrostav byla podepsána v roce 2006 pražskýcm primátorem Pavlem Bémem (byl jím od roku 2002 až do 2010). Vše kolem tunelu Blanka dostal na starost Jiří Toman, který šéfoval speciálnímu odboru městských zakázek, který pověřil správcem stavby pražského tunelu Blanka společnost Inženýring dopravních staveb (IDS). Tato společnost měla všechno okolo stavby tunelu Blanka pro Prahu zajišťovat. Nikdo tehdy netušil, že kolem této stavby nastane největší problém, který bude muset hlavní město České republiky řešit. A oč jde? Stavba se totiž nečekaně zdražila o deset miliard korun a nový primátor města Bohuslav Svoboda dal proto provést podrobný audit právníky z mezinárodní auditorské firmy White & Case. Auditoři zjistili, že v tunelu Blanka se skutečně ztrácely zbytečně miliardy korun. Audit vyzněl negativně především vůči firmě IDS. Ale ani Metrostav nevychází z auditu bez poskvrny. Bohuslav Svoboda chce proto nyní jednat s Metrostavem o miliardových slevách v předraženém projektu a chce se pokusit smlouvy s ním změnit.>>>

Úspěchy podnikatelů mají vliv na celkové prostředí ČR

Ivana Haslingerová

Centrum andragogiky, s.r.o. ve spolupráci s Manažerským svazovým fondem připravilo v  Golf Resort Kunětická Hora Setkání oceněných manažerů královéhradeckého a pardubického kraje pod heslem Henry Forda „Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu“.  Záštitu nad setkáním převzali hejtman Královéhradeckého kraje  Bc. Lubomír Franc a hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek. Pozváni byli Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí, Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR, Ing. Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu, doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví, a Ing. Ivan Fuksa, ministr zemědělství.

Předseda Hodnotitelské komise soutěže Manažer roku Ing. Jan Preclík, jednatelka společnosti Centrum andragogiky, s.r.o. PhDr. Marie Jírů, předseda Manažerského svazového fondu dr. Rastislav Lukovič, předchozí předsed Manažerského svazového fondu PhDr. Bohuslav Holub s chotí (zprava)>>>

Na Žofíně se již po osmnácté rozdaly manažerské Oskary

 IVANA HASLINGEROVÁ

Tak jako každoročně se letos již po osmnácté sešli v pražském paláci Žofín nejúspěšnější manažeři firem působících v ČR, aby se utkali v nejprestižnější manažerské soutěži u nás – „Manažer roku“. Jejími vyhlašovateli jsou nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v ČR zastupující téměř milion zaměstnanců – Česká manažerská asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Průběh hodnocení a vyhlašování soutěže organizačně zajišťuje Manažerský svazový fond (MSF).  Od jiných podnikatelských soutěží se liší tato soutěž především tím, že hodnocení se nezakládá jen na metodách a výsledcích podniků, ale hlavně jde o lidi - o jejich profesionalitu, odborné znalosti, o vůdcovství, rozhodnosti, morálce, společenské odpovědnosti, obětavosti, disciplíně a mimo jiné také o naději. Každý manažer, který v předchozích letech získal ocenění, vždy udělal pro svůj podnik víc, než byla jeho povinnost. A když říkám víc, nemyslím tím jen seriózní vedení zaběhlého podniku, ale např. vytažení krachujícího podniku z červených čísel na osmimiliardové obraty či například vybudování podniku s velkými zakázkami pro gigant Siemens z jednoho soustruhu ve stodole. Vím, o čem mluvím, s těmito  a mnoha dalšími podnikateli jsme přinesli v minulých letech v naší revui rozhovory a na vlastní oči jsme viděli jejich firmy. Ocenění v této soutěži se týká osobního přínosu manažerů k rozvoji firem a do finále soutěže jsou vybráni pouze manažeři, kteří pro společnosti jim svěřené udělali více, než se běžně od manažerů očekává. Proto je ocenění v této soutěži mezi manažery chápáno jako udělení Oskarů mezi herci.>>>

Soutěž  MANAŽER ROKU 2010 jde do finále

 Ivana Haslingerová

Osmnáctý ročník soutěže manažerských osobností MANAŽER ROKU 2010 jde do finále. Je soutěží pro ty manažery, kteří dělají víc než jen své povinnosti.  Od jiných podnikatelských soutěží se liší především tím, že hodnocení se nezakládá jen na metodách a výsledcích podniků, ale hlavně jde o lidi - o jejich profesionalitu, odborné znalosti, o vůdcovství, rozhodnosti, morálce, společenské odpovědnosti, obětavosti, disciplíně a mimo jiné také o naději. Každý manažer, který v předchozích letech získal ocenění, vždy udělal pro svůj podnik víc, než byla jeho povinnost. A když říkám víc, nemyslím tím jen seriózní vedení zaběhlého podniku, ale např. vytažení krachujícího podniku z červených čísel na osmimiliardové obraty či například vybudování podniku s velkými zakázkami pro gigant Siemens z jednoho soustruhu ve stodole. Vím, o čem mluvím, s těmito  a mnoha dalšími podnikateli jsme přinesli v minulých letech v naší revue rozhovory a na vlastní oči jsme viděli jejich firmy. Ocenění v této soutěži znamená pro manažery totéž co pro filmové herce Oskaři. Proto je o tuto soutěž mezi manažery rok od roku stále větší zájem. Letos se manažeři na ocenění speciálně těší, protože přislíbil svoji osobní účast premiér vlády Petr Nečas se svými ministry.>>>

Klíčem k úspěchu je talent, píle, příležitost a příhodný čas

Klára Samková

Nedávno jsem byla vyzvána, abych promluvila o „klíčových faktorech úspěchu“ na stejnojmenné konferenci pořádané v Nové Galerii Pražského hradu u příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků soutěže "Českých 100 nejlepších". Což se mi jevilo ve vztahuk mé osobě velmi paradoxní. Měla jsem hovořit o úspěchu – já, která snad nesplňuji žádné z kritérií, které je obvykle s představou úspěchu spojováno. Neboť co je to vlastně úspěch? Jaká jsou jeho kritéria? Soudím, výraz úspěch je pojem relativní – a také do značné míry stupňovitý – především pak jeho obsah je nejméně dvojí: úspěch osobní, řekněme jakýsi privátní a úspěch společenský, tedy veřejný. Úspěch v osobním životě a úspěch v profesi, tedy „v práci“.

Advokátka Klára Samková na Konferenci "Klíčové faktory úspěchu", která předcházela slavnostnímu večeru ve Španělském sále Pražského hradu, kde převzala od společnosti Comenius titul LadyPro

V duchu tématu výše uvedeného setkání jsem si tak kladla otázku: které jsou to ony klíčové faktory úspěchu? Jak to, že se někomu daří a někomu ne? Jak to, že někdobyl přítomen v tomto krásném hradním sále a někdo jiný zůstal tak říkajíc „v podhradí“? A přitom i ti „dole“ disponují kvalitami, které je mohou opravňovat k oné uznávané úspěšnosti. I oni totiž mohou být nebo jsou úspěšní, ovšem „jen“ jaksi osobně, ve vlastních cílech, ve svých očích, v pohledu svých blízkých. Jejich úspěch je na veřejnosti snad málo viditelný, neboť za skutečný úspěch – a nevím, zda plně oprávněně – se obecně považuje převážně onen úspěch společenský, patrný na veřejnosti, ve společenském uplatnění – v podnikání, stejně jako na poli politickém.>>>

ČEPRO nemusí společnosti M Port nic platit ani vydávat

Lenka Svobodová

Soudkyně odmítla legitimizovat mnohamilionový podvod proti společnosti ČEPRO

Městský soud v Praze rozhodl dnes v případu falešných pohledávek vůči společnosti ČEPRO a zamítl žalobu společnosti M Port v plném rozsahu. Soud konstatoval, že pohledávky, jejichž úhrady se společnost M Port proti společnosti ČEPRO domáhala, ve skutečnosti nikdy nevznikly a žaloba je tedy nedůvodná. Nehledě na to, že údajné nároky žalobce by již tak stejně byly několik let před podáním žaloby promlčeny. Společnost ČEPRO ve sporu zastupuje advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný a spol.

„Jsme rádi, že soud konečně nalezl v tomto dlouholetém soudním sporu spravedlnost,“ komentoval rozhodnutí generální ředitel společnosti ČEPRO Jiří Borovec. „Stejně jako v tomto případě věřím, že se pravda ukáže i v ostatních podobných sporech, které se týkají společnosti ČEPRO,“ dodal Borovec.

Celý důmyslně vykonstruovaný podvod byl založen na pokusu o zneužití soudního systému tím, že několik společností podalo proti společnosti ČEPRO žaloby, o jejichž uplatnění ani soudním projednání nebylo ČEPRO vůbec informováno, neboť zkorumpovaní pracovníci podatelny společnosti zatajovali doručené soudní obsílky. Podvodně tak způsobili, že soudní rozhodnutí vynášená bez vědomí a bez možnosti účinné obrany v neprospěch společnosti ČEPRO nabyla právní moci. Podvodu mimořádného rozsahu, který bez povšimnutí prošel celou soustavou obecných soudů, učinil přítrž až Ústavní soud, který všechna dosud vydaná soudní rozhodnutí zrušil jako protiústavní.>>>

Dnes více, než kdykoliv předtím, potřebujeme vzory

Bohuslav Holub, ředitel, Manažerský svazový fond

Dvacet let měl český management na to, aby se transformoval do poměrně vyspělé tržní ekonomiky, aby vstoupil do konkurenčního zápolení v globálním prostředí. Přelom tisíciletí se stal tvrdou zkouškou pro celý svět byznysu, zejména pak pro „začátečníky“. Zisk nepadá z nebe, ale je výsledkem vynalézavé a usilovné práce.

 

Bohuslav Holub (vlevo) s předsedou Národní hodnotitelské komise soutěže Manažer roku Janem Preclíkem

 

Od roku 1993 vyhledává soutěž MANAŽER ROKU nositele nových metod, osobitých přístupů ve vedení lidí a rychlém zavádění inovací. V posledních letech s těmito osobnostmi mapuje i cesty k řešení světové krize a jejich dopadů, způsoby, jak obstát, přežít, mít vize a být silnější po jejím překonání. Celých 20 let tržního hospodářství ukazuje, že v různých obdobích vývoje potřebuje ekonomika lídry a vzory vhodné následování.>>>

Klíčovým faktorem úspěchu je omezení korupce

 IVANA HASLINGEROVÁ

V Nové galerii Pražského hradu proběhl již XIV. ročník mezinárodní konference „Klíčové faktory úspěchu“. President pořádající společnosti COMENIUS Karel Muzikář položil  všem přednášejícím otázku: "Co je skutečný úspěch, na čem závisí a jak se dosahuje?“ Zatímco z odpovědí řečníků minulé konference vyplynul závěr "Úspěch je úsměv", letošní panelisté pojali otázku vážněji. Zajímavé bylo, že svůj osobní úspěch oddělovali od úspěchu firmy i od úspěchu státu. Všichni se shodli, že největším problémem bránícím úspěchu jak firemnímu tak osobnímu i státnímu je netransparentnost obchodování coby živná půda pro korupci, která se stává z morálního problému (poskytnutí lahvinky zubaři či pár tisíc úředníkům za vyřízení žádosti) pojmem vysoce ekonomickým (nevýhodné státní zakázky, získávání pozemků za stamiliony v cenách pár tisícovek...). Úniky v platbách do státního rozpočtu díky ní činí v ČR podle Amnesty International přes 100 miliard. Vládní komise NERV uvedla, že státní zakázky jsou o 40 % dražší než podobné zakázky v nestátním resortu. To již je problém opravdu obludných rozměrů, když si uvědomíme, jak by tyto peníze mohly pomoci našemu zdravotnictví, školství, důchodcům, kde se každoročně ministři hádají o několik miliard. Jedním z faktorů úspěchu státu je tedy snaha snížit korupci na minimum.>>>