hhh

Václav Klaus: "Hlas kardinála Duky je nepostradatelný v diskuzi týkající se naší společnosti"

Plné znění blahopřejného dopisu prezidenta J. Em. Dominiku Dukovi k jeho jmenování kardinálem

      

Vážený pane kardinále,

dovolte, abych Vám po oficiálním převzetí odznaků kardinálské hodností z rukou papeže Benedikta XVI. ještě jednou poblahopřál ke jmenování do vysoké a významné funkce římsko-katolické církve. Rozhodnutí papeže vnímám jako důležitý krok, který naznačuje jeho postoj k nynějšímu i budoucímu směřování vývoje církve. Toto jeho rozhodnutí vnímám také jako potvrzení významu přínosu českých katolíků k úsilí církve o hájení základních křesťanských hodnot v dnešním světě.

V České republice patříte k důležitým představitelům veřejného života, jejichž hlas je dobře slyšet, jejichž hlas je nepostradatelný v diskuzi nad tématy, které se týkají naší společnosti. Lidé Vás v této roli pozitivně vnímali jako biskupa královéhradeckého a dnes se k Vám stejným způsobem obracejí jako k arcibiskupovi pražskému.

Pan prezident předává na Pražském hradě J. Em. Dominiku kardinálu Dukovi blahopřejný dopis

  Jako kardinál a pražský arcibiskup navazujete na řadu svých předchůdců, kteří patřili k vynikajícím osobnostem své doby a jejichž jména se stala součástí naší národní historie. Vědomí kontinuity a dějinné zodpovědnosti by mělo patřit k veřejnému působení a mělo by také být součástí obecného chápání a náhledu veřejnosti. Vím, že právě Vy jste si toho dobře vědom.

Do úkolů a práce, které Vás nyní jako kardinála očekávají, Vám přeji mnoho úspěchů a pevné vůle.

Václav Klaus