hhh

Zákaz až ročního pobytu pomůže obce chránit před chronickými potížisty

iVANA hASLINGEROVÁ

Je všeobecně známo, že současná legislativa neumožňuje efektivně postihovat lidi, kteří se opakovaně dopouštějí vážných přestupků proti klidnému občanskému soužití. Lidi, kteří znepříjemňují život všem slušným občanům. Je proto velmi příjemnou zprávou, že dlouholetá primátorka Chomutova a poslankyně za ODS Ivana Řápková předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který by umožnil zavést novou sankci za páchání těchto krajně nepříjemných přestupků do právního řádu. Paní poslankyně nenavrhuje řešit to hloupě a zbaběle tak, jako například pražský magistrát Když třeba v Praze spí na lavičkách opilci, pak ouřadové prostě lavičky odejmou z veřejných prostor, čínž nadále se nebudou moci posadit ani slušní lidé. Její návrh zákona tedy nemíní do nekonečna ustupovat všem povalečům a nechutným příživníkům všecho druhu na úkor běžných pracujících občanů. Paní poslankyně vedle dosavadních sankcí, jako je napomenutí, pokuta či propadnutí věci, které jsou pro nemajetné povaleče k smíchu, navrhuje geniální věc, aby mohly obce udělit zákaz pobytu na dobu až jednoho roku osobám, které nemají na území obce trvalý pobyt. Touto novou sankcí za přestupky by získali starostové konečně účinný nástroj v boji s pouliční prostitucí, se zloději, vandaly či s obtížnými bezdomovci a agresivními opilci a feťáky na ulicích. V zákoně je navíc zakotveno přesné vymezení nočního klidu od 22 do 6 hodin, který doposud v českém právním řádu chyběl, a dále možnost, aby správní orgány mohly zveřejnit údaje o neplatičích pokut na úřední desce.

Zákaz pobytu by bylo možno uložit za taxativně vymezené přestupky, jako jsou přestupek proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, proti krádeži a ničení majetku do 5 000 Kč a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. V případě, že by uložená sankce zákaz pobytu nebyla dodržována, bude takové porušení kvalifikováno jako maření výkonu úředního rozhodnutí. Sankce zákazu pobytu se nesmí pouze vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt. Tam se totiž tito občané chovají vesměs slušně a mnohdy ani jejich nejbližší nevědí, jak se živí mimo obec.

Zákaz až ročního pobytu v obci nebo její konkrétní části bude určitě správným řešením, které bude namířeno proti těm, kteří v obci nežijí, ale trvale znepříjemňují život jejich slušných občanů. Je obdobou domovského práva z první republiky, které bez úspěchu navrhovali kdysi hned po revoluci obnovit Republikáni. Je známo, že desítky obcí v pohraničí otravuje pouliční prostituce a stejně tak občany ve velkých městech obtěžují tzv. bezdomovci a agresivní žebráci. Rovněž vymezení nočního klidu určitě přivítají mnozí občané velkých měst v blízkosti diskoték či veřejných domů. Slušní občané by určitě uvítali, kdyby se těchto individuí jejich obce či města zbavila. Je proto potěšitelné, že tímto pro slušné občany důležitým zákonem by se měli poslanci zabývat v prvním čtení ještě během probíhající schůze Poslanecké sněmovny.

A pokud nějací útlocitní Kocábové žijící si za zdmi svých procovských vil a okny svých luxusních automobilů budou namítat, že v Listině základních práv a svobod je zakotvena svoboda pohybu a pobytu, pak připomínám, že je tam zároveň stanoveno, že "tyto svobody mohou být zákonem omezeny, jestliže je to nevyhnutelné například pro udržení veřejného pořádku nebo ochranu práv a svobod druhých, a že každý má také právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života." Takže návrh zákona paní poslankyně Řápkové je v souladu s ústavou ČR.

„Jako člověk s dlouholetou zkušeností z komunální politiky nikdy neprosazuji líbivá řešení, ale snažím se svými návrhy a kroky reagovat na praktické problémy, které řeší starostové po celé České republice. Věřím, že Poslanecká sněmovna se k jejich starostem neotočí zády. V rámci debat na výborech a plénu jsem připravena reagovat na připomínky vlády i poslanců, návrh jako celek ale považuji za správný a prospěšný,“ sdělila našemu listu Ivana Řápková. Přejeme jí v tomto záslužném konání, které by zpříjemnilo život mnoha občanům hodně úspěchů.