hhh

 

Lidé bez názorů nechápou lidi z hloubi duše přesvědčené o své pravdě

Reakce na článek pana Komárka V.Havel kontra V.Klaus

Pánové Komárek a Hubálek a spolu s nimi spousta dalších lidí s neukotvenými názory nechápou, že  může existovat dospělý a zakotvený člověk. Člověk, který si něco o světě důvodně něco myslí  a o svém názoru je opravdu z hloubi duše přesvědčený. Člověk, jakým je například profesor Klaus. Sami rozpolcení nechápou, že s takto zakotveným člověkem nemůže okolí, natož pak nějaká  média  či okolnosti, cloumat. Nechápou, že takový člověk si prostě stojí  za svým názorem, i když mu namítají oponenti cokoliv a že se nenechá vláčet názory médií a veřejným míněním. Lidé, kteří naopak žijí  bez vlastních názorů, bojí se samostatně dokonce i myslet, žijí jen na povrchu problémů. Sebou nechávají  smýkat vším, co je právě módní. Jejich neznalost je pány Komárky přičítána jejich slušnosti,  naslouchání jiným, sebereflexi a nevím čemu ještě. Takoví lidé jsou oblíbeni novináři i politiky, neboť bezmyšlenkovitě přejímají módní názory, byť sebenesmyslnější, a je proto lehké s nimi manipulovat a vnutit jim své představy. Tito lidé neuvažují o smyslu svých životů, o smyslu reality kolem sebe, protože nedokáží nebo jsou líní samostatně myslet. Je pro ně jednodušší přijmout to, co vymyslí někdo za ně, byť by to byla ta největší hloupost. Zářným příkladem je přijímání nesmyslných ekologických teorií o neexistujícím globálním oteplování. Zejména po duchovní devastaci z dob totalitního socialismu je takových lidí v naší zemi velmi mnoho.  Nezbývá než doufat, že se alespoň část z nich už probudí k životu, uvědomí si, že má mozek od toho, aby myslel, a začnou konečně svou vlastní  hlavou uvažovat o smyslu svých  životů  a přemýšlet nad tím, že není naprosto samozřejmé, že je mohou vůbec prožívat. Že je to dar od Boha.

Pokud jde o vztah pana Hubálka k panu prezidentovi, tak ten se vymyká normálnímu rozumu. To je již přímo nějaká patologická nutkavá posedlost neustále ho urážet naprosto nechutnými výmysly. Dnes a denně chodí od čtenářů rozhořčené dopisy o jeho výrocích a žádají vysvětlení, proč to dělá, co je to za divného člověka. Já mohu pouze říci, že nevím, že to je mimo chápání normálního člověka, který není psychiatr, což nejsem. K jeho výrokům i výrokům jeho přátel – pátera Halíka a Jiřího Pehe – jsem se již vyjadřovala mnohokrát a je to únavné. Jim nejde o diskusi. Chtějí jen a jen ubližovat. Samozřejmě že to, co říkají o profesoru Klausovi, jsou nepravdy a oni to dobře vědí. Vědí ale také, že je tu spousta těch povrchních lidiček, o nichž píši výše, a těm je určují. Nezbývá než doufat, že snad již i tito lidé pochopí podlost a licoměrnost podobných pomluv. Bohužel tisk stojí  na straně pánů Hubálků.  Konečně článek pana Komárka to dokládá. Já bych nikdy s panem Hubálkem rozhovor netočila. Každé zlo totiž zvyšuje náklad novin a sledovanost televizí.
A pokud nechápe pan Komárek humor pana prezidenta je to jeho problém. Já bych se tím nechlubila. Já zase občas nechápu humor jeho. Tedy chápu, ale nepovažuji to za humor, ale za plytkost.