Prý

Pavel Zvěřina

Přiznám se, že je jedno slovo, které mi v novinách hrozně leze na nervy. Je to slovo "PRÝ". Mám dojem, že zvláště České noviny a ČTK v tomto excelují. Jistě, že toto zvláště pro titulky šikovně krátké slovo má čas od času své opodstatnění, ale mnohem častěji vidím jeho použití jako vysloveně alibistické, bezpáteřní a je-li použito v titulku, jako znevažující hodnotu jakýchkoli uváděných zpráv. Nejposledněji bylo slovo PRÝ použito-zneužito ve zpravodajství ČTK v titulku "Mladí komunisté budou čelit trestnímu oznámení, lžou PRÝ o Katyni". A samozřejmě, že v ČT24 nemohli zůstat pozadu: "Mladí komunisté PRÝ lžou o Katyni, čeká je trestní oznámení". A nejspíš by se našly i další příklady. Tedy opravdu... Ve světle nedávných zpráv, informací a zveřejněných dokumentů mi slovo PRÝ v těchto titulcích dost vadí.

Svým způsobem pikantní, ale ještě horší je použití slova PRÝ v titulku, za nímž následuje text, který je naopak poměrně dost jednoznačný, jak jsme mohli vidět např. ve FN když titulek "Brusel PRÝ bude bránit podobu rozpočtu EU výhodnou pro Česko" pokračuje textem "Evropská komise bude bránit současnou podobu politiky soudržnosti, která vyrovnává rozdíly mezi bohatými a chudými regiony v Evropské unii. Po setkání s polským prezidentem Bronislawem Komorowskim to dnes řekl předseda EK José Barroso....", tedy naprosto jasné a jednoznačné prohlášení. Že se třeba po letech ukáže, že výsledek byl jiný než očekávání, to je jiná věc, neznámá v době aktuálního zveřejnění té zprávy a tudíž neopravňující použití toho zpochybňujícího slůvka.

Pro méně vynalézavé novináře bych doporučil jednoduchou formulaci běžně používanou světovým tiskem - v titulku: "Zdroj ten-a-ten: Je to takto", v textu článku pak: "Zdroj ten-a-ten uvádí ve své zprávě z /datum/, že...". Podobně to občas vidíme zvláště u rozhovorů, které jsou uvedeny titulky stylu "Ten-a-ten: je to takhle". Přesně takhle formulovali svůj titulek ve zpravodajství ČRo : "Senátor: Názor mladých komunistů na Katyň je trestný", ovšem pak následovalo docela jiné použití slova PRÝ, než u ČTK: "Senátor za ODS Jiří Oberfalzer podává trestní oznámení na Komunistický svaz mládeže kvůli prohlášení, které zpochybňuje zodpovědnost Sovětského svazu za masakr v Katyni. Je PRÝ třeba přinejmenším zakázat šíření takových názorů..."

P.S.1: Jak jsme mohli vidět z již zmíněného zpravodajství ČTK ("...KSČM se od názorů mladých komunistů mírně distancovala. (další takové divné slůvko) KSM je podle mluvčí strany občanským sdružením, které není začleněno do KSČM. "Ať už se jedná o jakékoli názory jeho členů, nesou za ně plnou odpovědnost, tak jak v právním státě bývá zvykem," uvedla mluvčí ve stanovisku zaslaném ČTK..., ale i jinde , KSČM se snaží v záležitosti Katyně distancovat od jakékoli příbuznosti s mladými komunisty. Trhlinu v tomto "mírném" distancování se komunistů od svého dorostu vidím v tom, že stránky KSM už 2.12.2008 zveřejnily článek Karla Kluze "Proč se ztratily důkazy o Katyni", kde mimo jiného jasně stojí: "...Německá popravčí komanda, jdoucí ve druhém sledu za frontovou linií, jejichž hlavním úkolem byla likvidace komunistů, politických pracovníků, Židů a Poláků, tyto polské zajatce povraždila...".

PRÝ se jedná se o přetisk; článek, zveřejněný i jinde, mimo jiné rovněž na stránkách KSČM ,  měl být původně zveřejněn v Haló novinách 26. listopadu 2008. Pokud se toto potvrdí, nemůžu si pomoct, ale myslím si, že jsou-li vinni mladí komunisté, totéž musí platit i pro komunistické seniory. I se všemi následky. Je až dojemné sledovat jak veliký prostor se snaží mluvčí KSČM vyvtořit mezi mladými a starými komunisty. Jelikož ti naši "demokratičtí" komunisté z KSČM sdílejí s jimi odstrčenými mládežníky jak stejné společensko-politické geny, tak i adresu, a jelikož na téže adrese sídlí i početné komunistické hlásné trouby různých jmen a funkcí, půjde jí to asi jen velmi těžko. Anebo můžeme i nadále kolektivně švejkovat, jak to děláme už třetí desetiletí.

Pro ty, kdo opravdu chtějí vědět, jak to PRÝ v té Katyni bylo, doporučuji k návštěvě třeba stránky http://katyncrime.pl/ kde je ta historie dobře popsána a doložena.

 

Pozn. redakce: Jako šéfredaktorka jsem si také všimla jak lidi píší čím dál opatrněji a to nejen za použití slova PRÝ. Opravdu již děs je, že takřa nenapíší nadpis bez otazníku. Přitom na každé katedře žurnalistiky se zdůrazňuje, že v nadpisech se nemají otazníky, vykřičníky a dokonce ani tečky používat, že je to znakem neprofesionality. Z těchto článků přímo čiší opatrnost, aby nebyly napadnutelné soudem. Co je ale horší, že otazník používají zkušení profesionálové pro záměrnou pomluvu. Vědí totiž, že si lidi zapamatují jen informaci a na otazník zapomenou a skandál je na světě. Další noviny přeberou již jen, že se psalo tam a tam to a to. Toto je nejhorší nešvar od politiků i novinářů, kteří chtějí ublížit. Především ve volební kampani se to tudíž otazníky v novinách jen hemží. Co s tím? Já otazníky v nadpisech škrtám se zdůvodněním, že nejsou profesionální. Pokud autoři na to nepřistoupí, články nevýjdou. Noviny dostanou říz a jsou pravdivé, neboť se v nich pak vyskytují jen ti autoři, kteří si za svým tvrzením stojí i přes hrozbu soudního stíhání.