Na Žofíně se budou opět rozdávat manažerské Oskary

 

Ivana Haslingerová

                V pražském paláci Žofín se budou opět rozdávat manažerské Oskary v prestižní manažerské soutěži "Manažer roku". Cílem soutěže je systematicky vyhledávat, popularizovat a oceňovat manažerské osobnosti, prezentovat jejich dovednosti, moderní metody řízení, originalitu a přínos k výkonnosti firmy. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. Soutěž vyhlašují Česká manažerská asociace, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Letošní rok je navíc ozdoben 20. výročím založení vyhlašovatelů soutěže. Vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže bude proto mimořádně slavnostní. Záštitu nad ním převzal premiér Jan Fischer , který potvrdil i osobní účast. Rovněž přislíbil osobní účast i předseda první komory parlamentu ČR Přemysl Sobotka a rezortní ministři.

Řídicí výbor spolu s vyhlašovateli představil na tiskové konfernci finalisty 17. ročníku soutěže. Ze seznamu je zřejmé, že soutěž přinese mnoho zajímavých silných příběhů lidí, kteří se snaží v době krize vykonat pro firmu, ve které působí, maximum – nenechat ji padnout, udržet výrobu i významné zákazníky, kvalifikované zaměstnance i zaměstnanost v regionu, sestavit krizový plán, naplňovat ho a postavit plán pro období po krizi. Soutěž není pouze o exaktních výsledcích firem, ale hlavně o lidech, kteří je řídí - o jejich profesionalitě, odborných znalostech, o vůdcovství, rozhodnosti i odpovědnosti, morálce, obětavosti, disciplíně a mimo jiné také o naději. Po celou dobu své existence je soutěž nadoborová, veřejná, přístupná všem manažerům působícím na území České republiky, tedy i cizincům. Letos budou vyhlašovány tyto kategorie: Manažer roku, TOP 10, Manažerka roku, Vynikající manažer střední firmy (do 250 zaměstnanců, Vynikající manažer malé firmy (do 50 zaměstnanců), Mladý manažerský talent do 35 let, Manažer odvětví, Cena Economie a Uvedení do Síně slávy

         Regulérnost a objektivnost soutěže zajišťuje Řídicí výbor (18 členů), který ustavuje Hodnotitelskou komisi (24 členů) a Národní komisi (15 členů). Řídicímu výboru předsedá Ing. Ladislav Macka, čestný prezident České manažerské asociace a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky. Hodnotitelské komisi předsedá Ing. Jan Preclík, M.I.M., člen výboru České manažerské asociace. Předsedou Národní komise je Ing. Pavel Kafka, dr. h. c., člen představenstva SP ČR a člen výboru ČMA.
            V rámci prestižnosti a objektivnosti prochází každý finalista soutěže sedmistupňovým systémem hodnocení. Nejdříve musí nominátoři, kterých má soutěž přes 300, zhodnotit minimálně tříletou manažerskou úspěšnost zvažovaného kandidáta a navrhnout ho do soutěže. Potom následuje několik komplexních zhodnocení a osobních auditů. Na konci tohoto řetězce stojí 15 členů Národní komise, kteří tajným hlasováním vyberou ty nejúspěšnější z nich.