hhh

  

Mladí křesťané chtějí přinášet duchovní ovoce druhým

Lenka Češková

O tom, že to myslí nový arcibiskup pražský J.E. Dominik kardinál Duka vážně s pomocí zlepšit duchovní a morální zakotvení společnosti a zejména mladých lidí v ní, svědčí následující akce Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace mladých křesťanů. Přibližně šest tisíc mladých lidí od 14 do 30 let se sjede do Žďáru na Celostátní setkání křesťanské mládeže ve dnech 14. až 19. srpna. Cílem akce je naučit se pomáhat jiným, předávat radost ze života, prohloubit si duchovní život nebo jej nalézt, poznat nové kamarády a užít si pořádně nabitý kulturně-relaxační program.

Hlavním mottem akce je biblický verš „ovocem Ducha je radost, láska a pokoj,“ na kterém je z velké části postavený program. Mladí nepřijedou ovšem jen ochutnávat a sbírat sladké plody sami pro sebe, ale také rozdávat: setkání zahrnuje kromě koncertů či sportovních aktivit i přednášky o duchovním rozvoji a vztazích k druhým, skupinové tvořivé workshopy nebo návštěvy seniorů ve žďárských sociálních zařízeních. Program láká svou multižánrovou pestrostí, tematickou různorodostí a nabízí zajímavý přesah pro mladé tím, že jej tvoří oni samotní.

„Na utváření programu se podílí zejména vysokoškoláci, pozadu nezůstávají ani studenti středních škol. Vše doplňuje zkušenostmi a radami hlavní organizátor otec Jenda Balík, který nám ale zároveň nechává značně volnou ruku,“ vysvětluje vedoucí režie programu Kristýna Plíhalová. Proto se mladí mohou těšit nejen na tematické katecheze biskupů, ale i známé osobnosti kulturního života a jejich hodnotné postřehy.
Například s otázkou, zda je ekonomie, respektive podnikání, pouze o zisku, vystoupí ekonom Tomáš Sedláček. Zaměřit se chce na morální hodnoty v ekonomii. Teolog, přírodovědec a pedagog Marek Orko Vácha promluví o emocích v duchovním životě a hledání osobního vztahu k Bohu. Režisér, kněz a ředitel TV Noe Leoš Ryška povede workshop o práci s kamerou a natáčení amatérských filmů a videí pro mladé. „Osobně bych také vypíchl vystoupení historicky nejmladšího koncertního mistra České filharmonie, pětadvacetiletého houslisty Josefa Špačka, který je mimo jiné věřícím katolíkem,“ vypočítává Vojtěch Jurásek, který zařizuje kulturní část programu, přičemž je teprve čerstvým absolventem bakalářského studia.  

Celostátní setkání mládeže organizuje Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže. Není však určeno pouze mladým katolíkům či obecněji křesťanům, ale také jejich hledajícím a nevěřícím kamarádům i spolužákům. Všichni si totiž během akce mohou vybrat to své. „Setkání je spíše výzvou orientovanou k tomu, aby mladí byli aktivní, a pokoušeli se vlastní přítomností ovlivnit to ostatní, co se právě předkládá,“ vykresluje myšlenku pražský biskup Karel Herbst „a to tím, že s druhými komunikují, na něco se táží, hledají odpovědi.“

Celkem jsou do programu zařazeny dva přednáškové bloky obsahující dohromady přibližně 70 promluv s diskuzemi. Odpočinek nabídnou koncerty klasické, folkové i pop-rockové hudby například v podání kapel Bétel či Elementum, dále muzikál, divadelní a taneční představení. Aktivní relax na mladé čeká v podobě možnosti účastnit se mnoha sportovních činností. Každý si tak z programu může namixovat vlastní „nálož“ společenského, duchovního, kulturního, vzdělávacího a sportovního vyžití.

Na přípravě Celostátního setkání mládeže se aktivně podílejí stovky mladých lidí, kteří ve více než 30 pracovních skupinách již od loňského roku zajišťují ubytování, stravování, technické zázemí i celý program setkání včetně hudební složky a režie. Celkový počet dobrovolníků na místě se odhaduje na 700 mladých lidí. Setkání se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnilo již v roce 2002, po deseti letech se tam opět vrací.

 

Základní informace o Sekci pro mládež ČBK a setkání mládeže
Sekce pro mládež je orgán České biskupské konference, jehož posláním je práce s mládeží. Kromě mnoha dalších aktivit organizuje Celostátní setkání mládeže (CSM), která se konají jednou za pět let. Těchto setkání se účastní především mladí katolíci, kteří zde mají možnost zažít společenství církve, ale i další mladí lidé, jež dosud nemají vyhraněný postoj k církvi ani k víře. Vedle celostátních setkání mládeže se konají také světové dny mládeže (SDM), na které zve mladé lidi z celého světa vždy jednou za dva až tři roky papež.
Seznam uskutečněných setkání mládeže, na jejichž organizace se podílela Sekce pro mládež ČBK:
1991 účast na SDM v Čenstochové
1993 1. celostátní setkání mládeže na Velehradě
1995 účast na evropském setkání mládeže v Loretu
1997 účast na SDM v Paříži
1999 2. celostátní setkání mládeže na Svaté Hoře u Příbrami
2000 účast na SDM v Římě
2002 3. celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou
2005 účast na SDM v Kolíně nad Rýnem
2007 4. celostátní setkání mládeže v Táboře – Klokotech
2008 účast na SDM v Sydney
2008 ActIv8 - setkání české a slovenské mládeže na Velehradě
2011 účast na SDM v Madridu
Asociace křesťanských sdružení mládeže
Asociace křesťanských sdružení mládeže (dále jen AKSM) vznikla 29. prosince 1997. Jde o dobrovolné seskupení občanských sdružení dětí a mládeže, která ve své činnosti zohledňují křesťanské principy a zásady. V současnosti jsou členy AKSM občanská sdružení Anima Iuventutis, Brána, Jedlová, Křižovatka, Matěj, Petrov, Pyramida, Sarkander, signaly.cz s působností ve všech krajích ČR.
AKSM se zaměřuje na organizaci velkých celostátních i světových setkání mládeže, která připravuje ve spolupráci se všemi svými členskými sdruženími a Sekcí pro mládež ČBK, a na vzdělávání vedoucích, animátorů a dobrovolníků. Je zakládajícím členem České rady dětí a mládeže.
Charakter činnosti jednotlivých členů AKSM se různí. Středem jejich pozornosti je podchytit volný čas neorganizované mládeže ve smyslu jeho účelného a společensky žádoucího využití a výchova a formace dobrovolných spolupracovníků - animátorů.