Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Papež vstoupil do bojů na Ukrajině Doporučený

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech zažije zítra 25.3.2022 historickou událost. Bude součástí společné modlitby všech křesťanů na světě za odvrácení 3. světové války. Kéž vyslyší Bůh jejich volání! Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech zažije zítra 25.3.2022 historickou událost. Bude součástí společné modlitby všech křesťanů na světě za odvrácení 3. světové války. Kéž vyslyší Bůh jejich volání! snímek Ivana Haslingerová revue Fragmenty

Svatý otec vyzval biskupy po celém světě, aby se společně s věřícími připojili k jeho modlitbě za mír a zasvěcení Ukrajiny a Ruska neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Modlitbu pronese během obřadu na svátek Zvěstování Páně 25. března od 17.00 hodin ve Svatopetrské bazilice v Římě.  Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fátimě kardinál Konrád Krajewski jako jeho vyslanec. Svatý Otec vyzval, aby se k modlitbám setkali křesťané spolu s biskupy v katedrálách, mariánských svatyních, farních i řeholních společenstvích po celém světě. Vatikán zaslal všem texty k zasvěcení Ruska a Ukrajiny Panně Marii.  Předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Jan Graubner již vyzval jednotlivé české a moravské diecéze, aby se k těmto pobožnostem připojily. Po celé naší zemi se rozezní zvony a budou se sloužit mše svaté s modlitbou za mír na Ukrajině a ve světě. V katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech proběhne mše svatá v 18 hodin. K úkonu zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se během bohoslužby připojí i biskup Zdeněk Wasserbauer. Těm, kteří nebudou moci na tuto důležitou modlitbu přijít do kostelů, bude modlitba z Baziliky svatého Petra přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican Media Live a v České republice je 25. března od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV Noe.

Jde o mimořádně historicky důležitý akt nejen pro pravoslavnou, ale i pro katolickou církev. Tímto dnem započne obnova křesťanské církve a věřme, že i proces zastavení připravované celosvětové katastrofy. Svatý otec tak totiž splní přání Panny Marie, které vyslovila v roce 1917 při svém zjevení v portugalském městě Fátimě. Vyjádřila v něm podmínku k zastavení hrozící obrovské světové katastrofy (3. světové války?), kterou bylo obrácení Ruska a jeho zasvěcení pravověrným papežem. Pokud se tak stane, bude světové katastrofě Bohem zabráněno. První dvě poselství již byla již splněna, ale toto třetí stále leželo v archivech Vatikánu. Až současná tragédie, která se rozpoutala na Ukrajině, zřejmě vedla papeže Františka, aby uposlechl Matku Boží a učinil vše pro odvrácení toho, aby Ukrajinská tragédie nepřerostla do hrozící celosvětové katastrofy. 

Papežové Benedikt XV. (1914-1922) i Pius XI. (1922-1939) ze strachu, že komunisté zvýší persekuce proti pravoslavným křesťanům, zasvěcení Ruska odkládali. Pius XII. v době II. světové války (1939-1958) rovněž zasvěcení odkládal. Poté nastávalo díky vítězství komunismu v mnoha zemích stále se zvyšující odklánění od církve a papeži Janu XXIII. (1958-1963) bylo proto po jeho zvolení předloženo zapečetěné třetí fátimské tajemství s požadavkem o zasvěcení Ruska, aby současný katastrofální odpad od církve zastavil. Ten však tento požadavek nejen odmítl, ale dokonce učinil pravý opak. Vyhlásil II. Vatikánský koncil, aby nastolil proces přibližování katolické církve současnému životu. Tím otevřel dveře pro  spojení historického křesťanství s moderní vědou a filosofií. Na první pohled by se to zdálo být rozumné, ale nezapomínejme, že v té době byla v módě filosofie marxistická. Byla tudíž otevřena současná nejhlubší krizi církve a požadavek zasvěcení Ruska byl zmrazen. Zapečetěné neuposlechnuté poselství Panny Marie zůstalo nadále ležet v archivech Vatikánské knihovny. Ani papežové Pavel VI. (1963-1978), Jan Pavel II. (19678-2005) a Benedikt XVI. (2005-2013)  problém neřešili.  Až současný papež František (od roku 2013) přišel s ochotou naplnit požadavek Matky Boží. Jak moudře říká primas český Dominik kardinál Duka: "Každá víra prochází zkouškami, válkou na Ukrajině  může být  posilněna."

Panna Marie Fátimská v Arcibiskupské kapli  v Arcibiskupském paláci. Přivezl jí arcibiskup Beran ze své cesty do Fátimy.

Proč se církev svatá tak obává, aby se nenaplnilo třetí  proroctví Panny Marie Fátimské?

Protože je natolik hrozivé, že jeho text Kongregace pro nauku víry ve Vatikáně odtajnila až v roce 2000 za pontifikátu odvážného papeže Benedikta XVI., kterého to, řečeno světsky, stálo místo. Velmi zjednodušeně řečeno, Panna Marie ve Fátimně varovala před třemi neštěstími, které postihnou lidstvo, pokud neuposlechnou zprávu od Boha. Všechno, co prorokovala v prvních dvou sděleních, se splnilo do posledního detailu. Křesťané uposlechli Boha v tom, co požadoval v prvním varování, a skončila 1. světová válka. Za pontifikátu Pia XI., který ignoroval druhé varování naopak vypukla druhá světová válka. V únoru se objevila na obloze tajemná záře a 11. března 1938 započala 2. světová válka připojením Rakouska k Německé říši. Krom toho v proroctví Panna Marie prohlásila, že jestli ani pak lidé neuposlechnou jejího varování, nastane katastrofa: "Rusko své omyly ve světě ještě rozšíří, vyvolá nové války a pronásledování církve, mnohé národy budou zničeny, dobří budou mučeni a Svatý Otec bude mnoho trpět." A po válce nastoupil Stalin, komunismus, a byl spáchán atentát na papeže Karla Wojtylu. Proto je obtížné i pro zapřisáhlé neznabohy se těmto předpovědím vysmívat. 

A třetí sdělení je ještě horší, proto leželo 60 let v trezorech Vatikánu a odtajnil ho až odvážný papež Benedikt XVI. I komunistickým atheismem poznamenaná veřejnost by měla proto být informována o tom, co se před sto lety ve Fátimě stalo, aby si mohla učinit svůj názor na tuto věc a snažila se vyvarovat chování, které by mohlo vést k přivolání nejen třetí světové války, ale ještě horším hrůzám. Nejedná se v něm ani tak o předpovědi konkrétních válečných katastrof, ale především o hrůzostrašný morální úpadek světa, o úpadek, který zasáhne i samotnou katolickou církev zevnitř. O úpadek, jaký tady nikdy nebyl od časů Sodomy a Gomory či od časů potopy a který způsobí smrt posledního papeže. Svatý otec ve zjevení prochází velkým polorozbořeným městem, rozechvělý, s kolísavým krokem, zkroušený bolestí a trýzní se modlí za duše mrtvol, které na cestě potkával; když dojde na vrchol hory a padne na kolena u paty velkého kříže, je zabit skupinou vojáků, kteří na něho vystřelili několik ran z pušek a několik šípů. Stejně tak zemřeli jeden za druhým biskupové, kněží, řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, které ho provázeli. Proto se věřící modlí k Panně Marii Fátimské, aby nás od této tragédie zachránila. Aby současné dění ve světě a v Evropě nezničilo naši křesťanskou kulturu, naši zemi a církev svatou. 

Ať již je někdo pohan nebo křesťan, v každém případě je na zamyšlenou to, že Panna Marie tehdy varovala před třemi neštěstími, které postihnou lidstvo, pokud neuposlechnou zprávu od Boha. Všechno, co prorokovala v prvních dvou sděleních, se splnilo do posledního detailu. Aby si mohl každý učinit svůj názor na tuto věc a snažil se vyvarovat chování, které by mohlo vést k přivolání nejen třetí světové války, ale ještě horších hrůz, měl by proto každý vědět alespoň to, co se tehdy ve Fátimě stalo. Pro ty, koho zajímají podrobnosti o tom, co se ve Fátimě stalo, naleznou je v mém článku:

 MODLITBA K PANNĚ MARII FÁTIMSKÉ V ARCIBISKUPSKÉ KAPLI KAŽDÉHO 13. DNE V MĚSÍCI

©Kulturrní komise ČR 23.3.2022

Číst 1166 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v CÍRKEV

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 63 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %