Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Tiráž revue Fragmenty a kontakty na redakční radu

FRAGMENTY: Ročník XXX, 2024

Vydávání je povoleno Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo TS6A/A2 MK ČR 7671

Vydává: Kulturní komise České republiky, z.s., IČO: 60456582

Adresa pražské redakce:   K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5, tel.: 222 769 819, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa redakce Vysočina: Hněvkovice 100, 396 01 Humpolec, tel.: 561 034 519, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Našim cílem je mít spokojené čtenáře. Nejste-li spokojeni s naší prací, sdělte nám prosím, co máme učinit, aby Vaše spokojenost vzrostla – mailto: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Redakční rada Kulturně-hospodářské revue Fragmenty (abecedně):

Petr Hájek, vicekancléř prezidenta republiky Václava Klause pro oblast komunikace a kultury, v současnosti šéfredaktor kontrarevolučního časopisu Protiproud 

Michal Haslinger, od 6.9.1995 ředitel Hudební a mediální sekce Kulturní komise České republiky, z.s. 

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., od 6.9.1995 jednatelka Kulturní komise České republiky, z.s. a šéfredaktorka revue Fragmenty 

David Saudek, od 20.6.2023 Prezident Kulturní komise, z.s, a  předseda redakční rady revue Fragmenty 

Ing. Arch. Vladimír Smejkal, od 6.9.1995 ředitel Sekce ochrany památek Kulturní komise České republiky, z.s.

Mgr. Petr Štěpánek, od 22.8.1996 ředitel Literární sekce Kulturní komise České republiky, z.s., hudebník, spisovatel, politik

Tereza Vidmarová, od 20.6.2023 ředitelka Výtvarné sekce Kulturní komise České republiky, z.s. 

Doc. Mgr. Petr Žantovský, od 22.8.1996 ředitel sekce Školství a vědy Kulturní komise ČR, z.s., vysokoškolský pedagog na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, mediální expert, člen Rady ČRo

Mgr. Zuzana Dohnalová, advokátka, jejíž AK Dohnalová vykonává veškerá právní zastoupení Kulturní komise ČR, z.s. včetně Kulturně-hospodářské revue Fragmenty

Předseda redakční rady Kulturně-hospodářské revue Fragmenty:

Od 22. srpna 1996 až do své smrti 19. května 2023 zastával funkci předsedy redakční rady Kulturně-hospodářské revue Fragmenty prezident Kulturní komise ČR doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc. 

Od 20. června 2023 se ujal funkce Prezidenta Kulturní komise ČR a předsedy redakční rady revue Fragmenty  po zesnulém Doc. Ing. Jiřím Pancířovi, CSc. 

Mgr. David Saudek 

Životopis naleznete ve Wikipedii.

 

Životopis Doc. Ing. Jiřího Pancíře, CSc. (*15.1.1944, +19.5.2023)

Životopis  předchůdce Mgr. Davida Saudka uvádíme proto, že  vedl a budoval Kulturní komisi ČR bez několika měsíců neuvěřitelných 30 let a čtenáři mají její činnost a tedy i časopis Fragmenty spojený nesmazatelně s jeho jménem. Patří mu za to velký dík a nesmazatelná vzpomínka:

Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., president Kulturní komise Čěské republiky, z.s., (*15.01.1944 v Praze, + 19.05.2023 v Praze)

Vystudoval 21. JSŠ Praha 5 (1958-61) a fyzikální chemii na VŠCHT Praha (1961-64). V letech 1964-69 vypracoval kandidátskou disertaci v oboru kvantové chemie molekul v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV, kde zůstal pracovat až do roku 1991 jako vědecký pracovník v oboru chemická fyzika. Během své vědecké působnosti zavedl řadu kvantově chemických výpočetních metod pro zkoumání chemické reaktivity. Nejúspěšnější a v době vzniku naprosto přelomová byla jeho Topologická metoda užívaná pro kvantově-chemické výpočty interakcí molekul  mezi sebou i s povrchy pevných látek  na ab initio úrovni dodnes. Byl jedním ze zakladatelů fotochemické pobočky České chemické společnosti. Publikoval 56 původních vědeckých prací v oboru fotochemie, kvantové fyziky, krystalických vlastností pevných látek, teoretické organické chemie a biochemie. Napsal 9 vědeckých knih v oblasti kvantové chemie. V roce 1973 mu byla udělena Votočkova cena od vědecké rady VŠCHT Praha za výzkum v oblasti reakčních koordinát molekul. Dvakrát mu byla udělena mimořádná cena ČSAV za kvantově chemické výpočty zkoumání chemické reaktivity molekul s nekonečnými krystaly pevných látek pomocí jeho Topologické metody. V roce 1991 se habilitoval na docenta na VŠCHT Praha, kde zůstal pracovat do roku 1994. Na VŠCHT byl přijat jako vědecký asistent za účelem založení teoretického ústavu kvantové chemie. Po bezprecedentní zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka musel vědecké práce na VŠCHT pod pohrůžkou, že jinak s VŠCHT přeruší Akademie věd pracovní kontakty, vědecké práce zanechat. Protože kromě vědy bylo jeho koníčkem umění, hra na klavír, hra na zobcovou flétnu, četba a kultura obecně, věnoval se od té doby kulturní  oblasti.

V roce 1994 se stal členem vedení Kulturní komise ČR a od 22.8.1996 až do své smrti 19.5.2023 byl jejím prezidentem. Od roku 1995 byl vydavatelem Kulturně-hospodářské revue Fragmenty, kterou začala po nástupu do jejího čela vydávat Kulturní komise ČR. Pod jeho vedením byly v revue publikovány články a rozhovory týkající se významných osobností v kultuře, ekonomice a politice, jejichž prostřednictvím byly zajišťovány granty pro významné umělecké projekty. Podrobnosti o revue získáte kliknutím na článek "Poslání kulturně-hospodářské revue Fragmenty". 

Nikdy nebyl členem KSČ, neboť komunizmus pokládal vždy za největší zhoubu lidstva. Jiří Pancíř byl podruhé ženatý s RNDr. Ivanou Haslingerovou, CSc. Z prvního manželství má dvě děti, na které byl vždy právem hrdý. Dcera Mgr. Zuzana Dohnalová je úspěšnou advokátkou, syn Mgr. Tomáš Pancíř je známým redaktorem Českého rozhladu. Koníčkem docenta Jiřího Pancíře byla kultura, hra na klavír, hra na zobcovou flétnu, četba a zejména výpočetní technika. (Biografie je uvedena ve čtvrtém vydání "Who is Who?", říjen 2005)

 

Šéfredaktorka Kulturně-hospodářské revue Fragmenty:

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., jednatelka Kulturní komise České republiky, z.s., (*21.08.1946 v Praze), E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, vědecký obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 obhájila na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze kandidátskou disertační práci v oboru fyziky pevných látek a získala vyšší doktorský titul tehdy zvaný Kndidát věd CSc.

Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako vědecký asistent v letech 1973-74. V letech 1975-93 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV.

Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd za výpočty zkoumání chemické reaktivity pomocí Topologické metody Jiřího Pancíře. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka byla přinucena vědecké práce zanechat a věnovala se publicistice.

O roku 1996 až do současné doby je šéfredaktorkou Kulturně-hospodářské revue Fragmenty, kterou založil a do své smrti vedl její manžel Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc.

Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. 

Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva 20. století. Jejím koníčkem je malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Byla provdaná až do jeho smrti 19.5.2023 za Doc. Ing. Jiřího Pancíře, CSc. Z prvního manželství s profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy Jaroslavem Haslingerem má syna Michala Haslingera, který je od 22.8.1996 ředitelem Hudební a mediální sekce Kulturní komise ČR, z.s. 

Je dcerou básnířky a spisovatelky kraje Vysočina Libuše Pamětnické, jejíž nejznámější knihou jsou Staršidla ze Zálesí, které ilustrovala a pod záštitou Kulturní komise ČR v roce 2017 vydala ve vydavatelství Práh. (Biografie v pátém vydání "Who is Who?", říjen 2006)

 

Zahraniční dopisovatelé Kulturně-hospodářské revue Fragmenty: 

Erhard Müller, Spolková republika Německo, ředitel Sekce pro mezinárodní styky Kulturní komise České republiky, z.s., zahraniční zpravodaj

Tammy Bruce, USA, má vlastní rozhlasovou show na stanici KFI-AM 640 v Los Angeles, a je presidentkou Kalifornské odbočky Národní Organizace Žen. Její úvodníky a komentáře na aktuální politické a společenské události a jevy jsou přenášeny a tištěny v USA a mnoha jiných anglicky mluvících zemích. Píše mj. do News Max, populárním tištěném a internetovém magazínu známého konzervativního novináře a rozhlasového komentátora Davida Limbaugha. Je neobvyklá svou kombinací feminismu a konzervatizmu.

George Blaha, Spolková republika Německo, exklusivní zahraniční zpravodaj revue Fragmenty z Markgräflerland

Zlom a grafická úprava tištěné Kulturně-hospodářské revue Fragmenty:

Polygrafické studio Fragmenty: K Vodojemu 35, 150 00  Praha 5, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., vedoucí Michal Haslingeer

Inzerce:

Inzerci zajišťuje akreditovaná agentura Kulturní komise ČR - GORO publicity, K Vodojemu 35, 15000 Praha 5, tel.: 730615402, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Část tištěného nákladu je zdarma posílána VIP osobnostem.

Vydávání časopisu fragmenty je povoleno Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo TS6A/A2 MK ČR 7671.

Revue Fragmenty v tištěné podobě je ukládána do Knihovny Národního archivu, do Středočeského státního archivu a do všech knihoven v ČR dle seznamu Ministerstva kultury. 

Podrobnější informace o Kulturní komisi ČR získáte kliknutím na: 

Vznik a poslání Kulturní komise ČR

 

Vznik a poslání Kulturní komise ČRZákladní kámen pro vznik Kulturní komise ČR – IČO: 60456582 položila ještě před rozpadem Československa v roce 1991 akce občanů bojujících za zachování společného státu. Nesouhlasící občané založili sdružení "Výzva občanů",  které bylo vyhlášeno na tiskové konferenci v Praze 20. září 1991. Jeho cílem bylo předložit Federálnímu shromáždění (FS) petici s požadavkem,…

Kontakty a tiráž

Poslání revue Fragmenty

Možnosti presentace v revue Fragmenty

Jak se orientovat v revue Fragmenty

Vydavatel: Kulturní komise ČR

Šéfredaktor

© Kulturní komise ČR

 

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 36 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %